Nogle ting er så indlysende, at det er utroligt, at det skulle være nødvendigt at lovgive om det. For eksempel når det gælder ligeløn. Man skulle tro, at kvinder og mænd i 2018 kunne forvente at få lige løn for lige arbejde – men det er ikke tilfældet.

På trods af skåltaler og lovord om ligestilling og demokrati er det nemlig stadig en fordel at være mand på det danske arbejdsmarked. Mænd får mere i lønningsposen end kvinder. Sådan har det altid været, men sådan bør det ikke være i fremtiden. Vi kvinder skal kræve vores velfortjente ligeløn.

Lønforskellen mellem kønnene på hele arbejdsmarkedet er gennemsnitligt på 17-18 procent. Og selv når uddannelse og erfaring er den samme, er forskellen mellem mænd og kvinders løn på 4-7 procent. Det kan der være flere årsager til, men det bør altid være sådan, at mænd og kvinder får samme løn, hvis de udfylder samme opgave og har samme kompetencer. Sådan er det desværre ikke i dag, men det skal der laves om på.

Derfor har Alternativet netop foreslået, at virksomheder med mindst 35 ansatte skal dokumentere, at de har ligeløn. Som minimum hvert tredje år, så det ikke bliver for stor en bureaukratisk opgave. Kan de ikke det, bør de kunne tildeles dagbøder på op til 5.000 kr.

En lignende ordning er netop blevet indført i Island, og i Alternativet mener vi, at Danmark skal lade sig inspirere af det gode islandske initiativ. Også fagforeningen FOA har rost islændingenes kamp for ligeløn og ligestilling på arbejdsmarkedet.

Det er på høje tid, at vi får reel ligeløn i Danmark. Det er faktisk kun rimeligt. Men historien om ligestilling og ligeløn viser, at forandringen skal hjælpes på vej. Der skal sættes handling bag de fine ord om ligestilling og demokrati i praksis. Det gør vi nu med dette forslag: Så kvinde, kræv din ligeløn!