En af de store udfordringer inden for sundhedsvæsenet i dag er i mine øjne den ukritiske mængde af sundhedsinformationer, der findes på internettet. Google anslår f.eks. selv, at en ud af 20 søgninger omhandler sygdomme.

Og selvom de over de senere år har forsøgt at optimere deres søgeresultater, så er problemet tit, at man som lægmand sjældent har forudsætningerne for at kunne konkludere noget præcist eller handle fornuftigt på den viden, man tilfældigvis bliver præsenteret for. Særligt problematisk er det også, at en undersøgelse for nogle år siden konstaterede, at over 95 procent af al sundhedsinformation på nettet var kommercielt produceret.

Jeg så for nyligt et afsnit af et norsk TV-koncept, der snart kommer til Danmark. Her skal tre læger konkurrere mod tre almindelige danskere, der med hjælp fra internettet skal prøve at finde diagnosen på en patient, der kommer ind i studiet og fortæller om sine symptomer. Programmet var egentlig ret underholdende at se på, særligt fordi ’googlerne’ rent faktisk i det afsnit, jeg så, formåede at finde den korrekte diagnose på en af patienterne, mens lægerne ikke gjorde.

Til forskel fra Google tager vi læger et ansvar og en risiko, hver eneste gang vi åbner munden, hvorfor et sådant koncept måske godt kan fungere som letbenet lørdagsunderholdning. I et ressourcekrævende sundhedsvæsen er vi dog nødt til at finde bedre måder at håndtere almindelige helbredsbekymringer på, som ikke nødvendigvis hører hjemme hos lægen.

Sammen med over 100 praktiserende læger lavede jeg for nogle år siden derfor disse simple bud på ’leveregler’, der kan skabe et mere trygt udgangspunkt for mennesker at leve efter. Hvor man ikke er syg indtil det modsatte er bevist, men hvor man på den anden side heller ikke bør gå med skyklapper konsekvent og konstant undertrykke kroppens advarselstegn.

Her er rådene:

 • Føler du dig rask, er du det sandsynligvis.
 • Er du ofte bekymret for, om du fejler noget, kan det påvirke din livskvalitet og faktisk øge risikoen for at blive syg.
 • Vær kritisk, når du søger efter information om sygdom. Langt størstedelen af den tilgængelige sundhedsinformation på internettet er styret af kommercielle interesser, der ønsker at få dig til at føle dig syg, selv om du måske ikke er det.
 • Er du bekymret for dit helbred, så tal om dine bekymringer med mennesker, der kender dig godt. Det skaber rum for refleksion og fornuftige handlemønstre.
 • Hvis du oplever store ændringer i dit helbred, bør du altid tale med din læge om det.
 • Selvom mange frygter alvorlige sygdomme, viser statistikken, at de fleste mennesker bliver meget gamle og tit dør af noget andet end kræft og hjertesygdomme.
 • Sundhed og livskvalitet handler ikke kun om at være fri for sygdom og sygdomssymptomer. Prioritér derfor de ting, som betyder mest for dig og fokusér på dem.
 • Evnen til at kunne håndtere og modstå helbredsbelastninger i ens liv styrkes bl.a. gennem erfaringer. At bearbejde og sætte tingene i det rette perspektiv er noget, som din læge ofte vil kunne hjælpe dig med.
 • At have en menneskekrop er som at bevæge sig rundt i trafikken: Ens adfærd bliver først rigtig sikker, når man har lært at slippe frygten for alt det, der kan gå galt og i stedet begynder at bruge sin sunde fornuft.
 • Digitaliseringen af samfundet har medført, at din omverden konstant kan få adgang til din opmærksomhed. Sørg derfor for at skærme din bevidsthed, så du selv kan bestemme, hvem du vil tænke på og hvornår.
 • Find en partner eller en, du kan være fortrolig med. Det er bevist, at mennesker, som har nære og fortrolige relationer, lever længere end de, som ikke har det.
 • Skab dit eget livskompas. Folk omkring dig kan have stærke ønsker og interesser i, at du skal leve på en bestemt måde, men du er eksperten i dit eget liv og bestemmer derfor retningen for det.