Der findes områder i Danmark, hvor børn primært snakker pakistansk eller arabisk i frikvartererne, og hvor de vender ryggen til, hvis de ser en plakat eller en film, hvor to mennesker kysser hinanden, fordi det er såkaldt haram eller forbudt ifølge islamisk lære.

Det foregår faktisk på folkeskoler i Danmark, men der er sågar muslimske friskoler, hvor tendensen er endnu mere markant. Både BT og Berlingske har i sommer afsløret, at nogle friskoler i Københavns nordvest-kvarter i høj grad tager udgangspunkt i koranens lære i stedet for evolutionen, og på en skole fandt tilsynet undervisningsmateriale om jihad – hellig krig.

Den skole har nu fået fjernet tilskuddet, men disse friskoler er et symptom på, at vi har parallelsamfund i Danmark, hvor børn vokser op afskåret fra den danske kultur og derfor vil have svært ved at integrere sig i samfundet og på arbejdsmarkedet som voksne.

Derfor er et forslag fra de to socialdemokratiske borgmestre Frank Jensen og Jacob Bundsgaard om, at kommunen skal tilmelde tosprogede børn vuggestuer i stedet for, at forældrene selv skal gøre det, et udmærket bud på at bryde med de isolerede samfund. Idéen er, at flere børn så vil begynde i vuggestue.

Hvis forældrene stadig ikke vil sende deres børn i vuggestue, selvom kommunen tilmelder dem, vil de ifølge forslaget få besøg af en sundhedsplejerske, der vil fortælle om fordelene ved at gå i vuggestue.

For når børnene kommer i vuggestue, lærer de hurtigere dansk, stifter bekendtskab med dansk kultur og traditioner og bliver integreret i samfundet fra en tidlig alder.

Man kunne også gå endnu videre og bruge såkaldt forældrepålæg og trække borgere i ydelser, hvis ikke børnene kommer i vuggestue, men lad os nu først se, om borgmestrenes forslag virker, for det hører ikke hjemme, at børn vokser op i Danmark isoleret fra resten af samfundet.