I 40 år har de gode viljer kæmpet for at få indvandrere, deres børn og deres børns børn ud af de boligområder, hvor de har klumpet sig sammen.

I 40 år har det ene forslag afløst det andet – uden den store virkning. Lad os erkende det.

Der er problemer i de områder, som bliver kaldt ghettoer. For få har et arbejde, for få klarer sig selv, for mange har ikke en uddannelse, for mange taler dårligt dansk. Læg dertil den kriminalitet og bandeaktivitet, der får utrygheden til at stige og skræmmer de fleste væk.

Det barn, der i dag bliver født i en ghetto, har ringere vilkår end alle andre børn i Danmark. Chancen for at begå sig i skolen, at få en uddannelse og senere et job er meget lille: Derfor skal der gøres noget. Nu!

Det har regeringen indset og allerede varslet et udspil, der benytter pisk i en grad, der ikke tidligere er set. Børn skal tvinges i vuggestuer og børnehaver, så de lærer dansk på et rimeligt niveau. Tvang er normalt svært foreneligt med liberale principper om, at familier må indrette sig, som de vil – blot det ikke går udover fællesskabet.

Men her giver det mening for en borgerlig regering at være pragmatisk og lave særregler – netop for at sikre lige vilkår i livet. Et andet forslag kommer fra justitsministeren, der ønsker flere mobile politistationer og mere patruljering i de udsatte boligområder. En naturlig og fornuftig løsning, der skulle være indført for mange år siden, og som blot kompenserer for den politireform, der centraliserede politiet i hele landet.

Seneste udspil fra Søren Pape Poulsen er kontroversielt: Særlige ’strafzoner’ udpeget af politiet, hvor der er dobbelt op på straffen for de forbrydelser, der begås i ghettoområderne i forhold til resten af Danmark. Begrundelsen: Det skal kunne mærkes ’big time’ at begå kriminalitet og samtidig øge trygheden. Men her er Pape og regeringen på et vildspor. Lighed for loven er et grundprincip, der sikrer, at Danmark er et forholdsvis stabilt og trygt land.

Vi tror på, at i en retssag er vi alle lige. Med dette forslag risikerer regeringen at øge utrygheden og skabe yderligere parallelsamfund.