Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, er ude med riven efter partier, der stiller deres medlemmer af Folketinget frit, når det gælder afstemninger i etiske spørgsmål.

Det drejer sig typisk om spørgsmål, hvor det ikke nødvendigvis giver sig selv, hvad et parti bør mene, på baggrund af den klassiske højre-venstre-skala: Omskæring, abortgrænser, genmodificering, organdonation, registrerede partnerskaber osv.

En "parlamentarisk uskik" kalder hun det ligefrem ifølge Berlingske.

Fordelingspolitikken er naturligvis stadigvæk et afgørende parameter for mange vælgere, når de skal sætte deres kryds. Men etiske spørgsmål fylder stedse mere i både den offentlige debat og for mange vælgere.

Det er naturligvis på mange måder praktisk, at vi har partier, hvor man kan stemme ved et helt sæt af holdninger, som i overvejende grad passer med ens egne.

Men de klassiske partier kan ikke nødvendigvis rumme logisk og ensrettet stillingtagen til alle tænkelige spørgsmål.

Omvendt er det også god skik, at folkevalgte gør det meget klart for deres vælgere, hvor de står på væsentlige temaer. Derfor må det kunne forventes af den enkelte folkevalgte, at de klart redegør for deres personlige stilling til de vigtigste etiske spørgsmål.

På samme måde kræver det mere af den enkelte vælger, der naturligvis også har pligt til at sætte sig ind i, hvad netop deres kandidat går rundt og mener. Godt demokrati kræver et oplyst folk.

Grundloven er klar og kender slet ikke til moderne begreber som ‘partidiciplin’: Folketingets medlemmer er “ene bundet ved deres overbevisning”, og sådan må det naturligvis være. Tingets medlemmer er mennesker, og mennesker er frie.

jora