[nid:48523724] »​For satan dit lede fede møgdyr til landsforræder. Jeg håber du dør.Grrrrr.«​ Sådan lyder en af de truende beskeder komikeren Amin Jensen har modtaget efter, at han i sommer valgte at stille op til kommunalvalget for Nationalpartiet, hvis partiformand har pakistansk baggrund.

Amin Jensen fortæller, at han ikke selv er direkte bange, men han frygter for, hvad hans børn risikere at blive udsat for, og det med god grund, når man hører, hvad andre politikere har været ude for. I en rundspørge foretaget af Altinget blandt 1.100 lokalpolitikere svarer fire ud af ti adspurgte, at de er blevet udsat for chikane i form af vold, trusler eller hærværk.  Torben Engholm, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Horsens Kommune, har fornylig fortalt, hvordan ukendte gerningsmænd har kastet sten ind igennem vinduet til både hans stue og soveværelse. Og S-borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boeltblevet, har endda oplevet at blive holdt op i sin bil og truet af maskerede mænd.

Selvfølgelig ved alle, der stiller op i politik, at de må forvente nogen knubs. Men det er ganske enkelt ikke rimeligt at borgere, der gerne vil præge udviklingen i ens lokalområde, skal finde sig i trusler. I forvejen er det svært at lokke yngre mennesker, der jo ofte har små børn, til at stille op i lokalpolitk. Sidste år bragte DR en undersøgelse, der viser, at gennemsnitsalderen på byrådsmedlemmer er over 50 år, og derfor er der et stort behov for at få flere borgere uden gråt hår til at gå ind i politk.

Det er klart, at politiet ikke har ressourcer til at rejse sager mod hver en person, der sender trusler på facebook. Men det er vigtigt, at der fra alle sider kommer et større fokus på at få stoppet den forråelse i debatten, der efterhånden er opstået. Og når der tales om politisk motiveret chikane og hærværk skal hammeren falde hårdt.

Trusler og chikane mod politkere er en trussel mod hele vores demoktrati. tnk