B.T. kan i dag afsløre, at Københavns Kommune i flere år har overfaktureret dele af byens borgere for rengøring af deres fortove.

Faktisk er det så grelt, at regningen er blevet op til 10 gange større, end den kunne være blevet, hvis man havde benyttet sig af nogle af de private tilbud, som kommunen selv har indhentet.

Det kommer ikke som nogen overraskelse for kommunen selv, at det kunne have været gjort langt billigere. Det hele fremgår nemlig af en rapport, der er udarbejdet af kontrolinstansen Intern Revision.

Man har med andre ord kendt til det forhold, at borgerne betaler alt, alt for meget, men det har man ignoreret indtil en såkaldt whistleblower sidste år fortalte, at kommunen “stjæler borgernes penge”. Og fortorvsordningen svarer da også så godt som én til én til, at kommunen har fiflet fingrene ned i lommerne på de mennesker, der har beboet de 4.190 konkrete matrikler på Vesterbro, Nørrebro, Amager og dele af Indre by, og hapset penge op.

Det er i sig selv en utilstedelig opførsel fra en offentlig myndigheds side, at noget sådant kan forekomme. At det kan fortsætte, længe efter kommunen har indhentet langt billigere tilbud fra private, er en skandale.

Priserne for en kommunal ydelse, i dette tilfælde rengøring af byens fortove, skal naturligvis følge de normale markedspriser, som private virksomheder kunne løse opgaven for. Når det ikke sker, svarer det de facto til en ekstra skat for de boligejerne, der er blevet overfaktureret.

Som om alt dette ikke var nok, har Københavns Kommune bevidst holdt oplysningerne hemmelige ved at gøre oplysningerne i rapporten fra Intern Revision fortrolige.

Det er sket for at beskytte kommunens økonomi, fremgår det helt klart og tydeligt af Teknik- og Miljøudvalgets behandling af rapporten. Det var aldrig meningen, at den rapport skulle tilkalde sig offentlighedens opmærksomhed:

“Rapporten er fortrolig af hensyn til kommunens økonomiske interesser i forbindelse med en eventuel tilbagebetaling herunder eventuelle tvister herom,” står der sort på hvidt.

Hvordan er det rimeligt, at hensynet til kommunens økonomi sættes over hensynet til borgernes økonomi?

Man kan efterhånden forestille sig det meste fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. I en anden aktuel sag, som vi har dækket her i B.T., har topembedsmænd fjernet kritiske dele af en undersøgelse af borgernes tilfredshed med kommunens byggesagsbehandling - på trods af at Epinion, der stod for at udarbejde undersøgelsen, protesterede.

I sagen om overfakturering i forbindelse med rengøring af fortove har 43 andelsboligforeninger klaget til Vejdirektoratet over kommunens overpriser.

B.T. har konfronteret Teknik og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og spurgt, om hun vil sørge for, at de overfakturerede grundejere får tilbagebetalt differencen mellem de grotesk høje kommunale priser og det, man kunne have løst opgaven for privat. Til det svarer hun, at forvaltningen nu skal regne på, hvad borgerne har til gode. Hvis der efterfølgende fortsat er uenighed, må spørgsmålet afgøres i en retssag.

Det er et under, at der ikke står borgere fra de 4.190 matrikler med hævede høtyve og fakler på Rådhuspladsen netop nu.