Tillykke og farvel! Tillykke til mændene. Tillykke til kvinderne. I har vundet. For I er ligestillede. Farvel til feministerne. I er færdige. For I har vundet.

Myndighederne og lovgivningen diskriminerer nemlig ikke på baggrund af køn. Derfor er det i dag den enkeltes frie valg, der er afgørende for personens muligheder i livet. Og bare fordi kvinder statistisk set træffer andre valg end mænd, er de ikke undertrykte ofre, der er dybt afhængige af feministerne for overhovedet at have en chance i livet.

Fakta er ifølge Danmarks Statistik, at kvinder lever længere end mænd, mænd udsættes langt oftere for vold end kvinder, flere kvinder tager lange uddannelser end mænd, kvinderne klarer sig bedre i uddannelsessystemet end mændene, og antallet af voldsdømte er syv gange højere blandt mænd end kvinder.

‘Men hvad så med løngabet mellem mænd og kvinder?’ Ville feministen nu selvsikkert spørge for ikke at skulle forholde sig til de irriterende fakta. ‘Går du ikke ind for ligestilling mellem kønnene, Christian?’ Jo, selvfølgelig. Hvem gør ikke det? Men sandheden er, at løngabet sagtens kan forklares med tal, fakta og fornuft, fordi mændene ganske enkelt arbejder mere.

Kvinder tager næsten ti gange flere barselsdage end mænd, mænd med små børn arbejder næsten tre timer mere om ugen end kvinder med små børn, beskæftigelsesfrekvensen er mere end fire procentpoint højere for mænd end for kvinder, og mere end dobbelt så mange kvinder med små børn arbejder deltid i forhold til mænd med små børn ifølge Danmarks Statistik.

Timelønnen afhænger naturligvis af ihærdigheden og arbejdsmængden. Har du arbejdet betydeligt flere timer end din kollega i en årrække, ender du nok også med en bedre timeløn. Så naturligvis tjener de generelt hårdtarbejdende mænd gennemsnitligt mere end de mindre hårdtarbejdende kvinder. Ville alt andet ikke være rendyrket kønsdiskrimination?

Jeg ved virkelig ikke, hvad nutidens feminister forsøger at opnå. Er de virkelig så ligeglade med fakta, som deres samfundskritik antyder? Er det mon muligt, at de simpelthen nyder kvindekampen så meget, at de aldrig nogensinde erkender, at den er vundet og slut? Eller er de virkelig så hævngerrige, mandehadende og egoistiske, at matriarkatet er deres ypperste mål?

Heldigvis er det stort set kun journalisterne og de allermest politisk korrekte, der stadig er feminister. Ja, selv kvinderne er stået af feministernes vogn, viser et engelsk studie fra 2016. Kun ni procent af de britiske kvinder identificerer sig selv som feminister, selvom hele 74 procent af dem går ind for lighed mellem kønnene. Kvinderne er nemlig godt klar over, at feminismen ikke længere handler om lighed. Kvinderne har gennemskuet, at bevægelsen favoriserer kvinder, bekæmper mænd og retfærdiggør dette med, at man arbejder for ligestilling.

Så kære feminist. Hav nu lidt tillid til dine stærke søstres evner, læg stridsøksen fra dig og glæd dig over vores ligestillede samfund.