I december kom de to professorer, der er mest kritiske over for folkeskolen i Danmark, nemlig Peter N. Allerup og Niels Egelund, med en udmelding i Jyllands-Posten om såkaldt »karakterinflation«. For hvis der ikke er det ene galt, så er der noget andet galt med eleverne.

Det viser sig, at hver fjerde elev sidste år fik 12 til eksamen i engelsk og naturfag - wow, sikke en katastrofe, hva?

For det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at en af skolereformens vigtigste intentioner var at skabe et større faglighed og et højere karaktergennemsnit i den danske folkeskole. Og når der faktisk endelig opstår karakterfremgang, bliver eleverne skudt på. Det er en udvikling, som jeg er træt af, og som eleverne er trætte af.

Eleverne kan faktisk godt føle, at det er en ny sæson for fugleskydning, hvor den højeste karakter på karakterskalaen ikke er høj nok. Så nu skyder de kritiske professorer igen - bare for at skyde.

Efter rigtig mange startvanskeligheder med skolereformen, har eleverne endelig for en gangs skyld levet op til regeringens forventninger om høj faglighed. Når denne faglighed endelig er nået, så bliver elevernes resultater ikke engang tilgodeset eller krediteret. Jeg fristes til at sige, at det næsten er sundhedsskadeligt for menneskets sind, at man ikke modtager anerkendelse eller belønning på anden vis efter, at man har leveret et smukt resultat.

Jeg ved endnu ikke, om elevernes 12-taller skyldes skolereformens intentioner, eller om lærerne faktisk bare er for gode til at uddele 12-taller. Men én ting er sikkert: Regeringen skal ikke blande sig i den enkelte lærers karaktergivning på baggrund af, at eleverne får høje karakterer i to fag.

Men hvis de højere karakterer endelig skyldes skolereformen, så må grunden være fagenes omlægning.

Vi må nemlig huske på, at naturfag er kombinationen af biologi og geografi, og hvis det betyder, at eleverne kan fokusere entydigt på én prøve, uden at skulle fokusere på to forskellige prøver, så er det til elevernes fordel.

Men denne fordel skal ikke udnævnes som nogen skændsel for folkeskolen.

På trods af min yderste skepsis over for folkeskolereformen, må jeg derfor give en cadeau til landets folkeskoleelever, som ved hver afgangsprøve gennemfører statens massive krav til os.

Mine kloge ord til professorerne må derfor være, at I skal stoppe med at træde på folkeskoleeleverne, når de yder positive fremgange i enkelte fag, som gavner staten i det lange løb.

Jeg vil betegne jeres fremgangsmåde som værende egoistisk.