For de omkring 50.000 bilejere, der kører rundt på landets veje uden en ansvarsforsikring, kan det nu blive ganske dyrt.

Alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten har nemlig vedtaget, at sanktionen for ikke at have forsikringen skal skærpes. Fra nytår får bilister et såkaldt dagsgebyr på 250 kroner for hver eneste dag, bilen ikke har den lovpligtige forsikring.

Det skriver bilisternes interesseorganisation FDM, der hilser opstramningen velkommen.

»Vi mener, det er urimeligt, at de bilister, der overholder loven og har tegnet ansvarsforsikring, skal betale for de bilister, som ikke gør,« siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Ifølge Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister kører omkring 50.000 motorkøretøjer, svarende til omkring 1,6 procent af bilparken, rundt uden ansvarsforsikring. De forvolder ifølge Transportministeriet skader for omkring 73 millioner kroner om året. De penge dækkes af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, hvis medlemmer er de danske forsikringsselskaber - og dermed de bilister, der har tegnet forsikringen.

Det nye dagsgebyr er inspireret af Sverige og Finland og kan pålægges fra 8 uger efter den dato, hvor bilforsikringen skulle være betalt. Gebyret ændrer ikke ved, at politiet kan klippe nummerpladerne på bilen og udstede en bøde på 1.000 kroner for manglende ansvarsforsikring.

Betales dagsgebyret ikke, giver den nye lov mulighed for at tage pant i bilistens ejendom.