Bliver du også forvirret, når du bladrer igennem det nyeste katalog fra bilimportøren og støder på kryptiske forkortelser som ESP, EBD og VSC? Du er sikkert ikke den eneste, for i takt med at antallet af forskelligt sikkerhedsudstyr i biler øges, så stiger antallet af betegnelser også. Vi viser dig, hvad der ligger bag forkortelserne

ABS
ABS - Anti-lock Brake System er noget de fleste har hørt om, for det er efterhånden ved at være standard i de fleste nye biler. Som navnet antyder, er ABS et system, der forhindrer hjulene i at blokere ved opbremsninger.

ABS virker ved hjælp af sensorer, der ved hvert hjul registrerer, hvis et eller flere hjul blokerer under en opbremsning. Det kan have uheldige konsekvenser især ved hårde opbremsninger, så derfor går ABS-systemet straks ind og reducerer bremsetrykket, så hjulet lige akkurat ruller rundt, og bilen bevarer sin styreevne.

Når ABS-systemet aktiverer og løsner bremsen lynhurtigt efter hinanden, lyder der en høj, tikkende lyd, og bremsepedalen vibrerer. Det får mange til at tro, at der er fejl på bilen, men det er altså helt normalt.

AFIL
Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne eller LDWS - Lane Departure Warning System er Citroëns opfindelse.

Det er et alarmsystem for utilsigtet overskridelse af vejstriber og kaldes også for et linjevogtersystem, der ved hjælpe af infrarøde følere under forreste kofanger aflæser bilens placering i forhold til vejstriberne.

Hvis chaufføren med mere end 80 km/t overskrider striberne uden at bruge blinklyset, vil førersædet vibrere i højre eller venstre side alt efter hvilken side af vognbanen, der overskrides.

Ideen med linjevogtersystemet er at forhindre ulykker, hvis chaufføren på grund af uopmærksomhed eller træthed ikke opdager, at bilen er ved at skifte vognbane.

ASR
Anti-Slip Regulation er VW-fabrikkens hjulspindsreguleringssystem. Det er et intelligent system, der hele tiden er slået til, og som forhindrer, at hjulene spinder rundt på glatte og fedtede veje.

BAS
Brake Assist System blev udviklet til at assistere føreren i en nødbremsesituation. BAS tilfører det maksimale bremsetryk, hvis der trædes hurtigt, men ikke hårdt nok på bremsepedalen. På den måde kan bremselængden gøres kortere med afgørende meter.

DSTC
Dynamic Stability and Traction Control er udviklet af Volvo og giver chaufføren en fordel med et antiudskridnings system, samtidig med at det opdager en udskridning, før chaufføren selv gør.

Systemet sammenholder bilens retning med førerens ratbevægelser. Enhver tendens til udskridning modvirkes omgående af systemet, som afbryder motorens trækkraft eller opbremser et eller flere af hjulene, afhængigt af hvad der er nødvendigt.

Et tryk på en knap justerer systemet, så det tillader en vis udskridning, inden det kobler til. En lille udskridning er mere fordelagtigt, hvis du kører i dyb sne, da det giver fuld adgang til motorens trækkraft.

EBD
Electronic Brakeforce Distribution optimerer effekten af bilens ABS-bremser.

Alt efter køresituationen og bilens vægtfordeling, vil EBD-systemet fordele bremsetrykket mellem for- og baghjul og mellem hjulene i højre og venstre side af bilen, hvis du bremser i en kurve. Resultatet er en mere optimal fordeling af bremsekraften på de enkelte hjul.

EBS
Emergency Braking System sætter i gang, når systemets sensorerer registrerer, at chaufføren ikke træder hårdt nok på bremsen eller træder hurtigt nok på bremsen. EBS går ind og giver den nødvendige bremsekraft i forbindelse med at der er ved at opstå en ulykke.

EDS
Elektronisk Differentiale-Spærre. EDS er VWs navn til et tractioncontrol system. Systemet samarbejder med ABS-systemet og fordeler motorkraften mellem de to trækkende hjul, ligeså snart sensorerne registrerer, at et af hjulene spinder.

EDS sørger på den måde for, at alle hjul trækker og ikke spinder rundt, hvilket er en fordel i glat føre.

EPS
Electro-mechanic Power Steering er navnet på VWs intelligente styretøj. Det elektromekaniske styretøj reagerer meget direkte og afhængigt af hastigheden.

Styretøjet er lærenemt og registrerer alle kørselssituationer og giver automatisk den nødvendige servofunktion. Ved kraftig sidevind og på en vej, som hælder til siden, er det med EPS lettere at styre ligeud.

ESP/ESC
ESP - Electronic Stability Program er opfundet af Bosch og er et registreret varemærke.

Andre fabrikanter har udviklet et lignende system, der betegnes ESC, Electronic Stability Control. Systemet registrerer ratudslag og sammenholder det med bilens bevægelser, herunder overstyring (bagvognsudskridning) og understyring (forvognsudskridning).

Hvis ESP-systemet registrerer en udskridning, vil det fordele motor- og bremsekraft ud på de enkelte hjul, så stabiliteten genoprettes.

SRS
Safety Restraint Systems kendes fra de såkaldte SRS-airbags, der er den mest almindelige måde at beskrive airbags på. Systemet bruger en lille gasflaske til at udløse den enkelte airbag i forbindelse med voldsomme kollisioner. Airbags har været brugt i biler i de seneste 20 år.

TRC
Traction Control. Uden TRC vil de trækkende hjul på bilen kunne spinde ligeså snart, dækkene mister vejrgreb. Det kan ske i glat føre, eller hvis du accelererer kraftigt. Når et hjul spinder, vil TRC reducere motorkraften og aktivere bremserne, så hjulspindet stopper, og du igen kan få kontrol over bilen.

VSC
Vehicle Stability Control er et system, som Toyota benytter, og som sikrer, at dækkene ikke mister vejgreb i vådt eller glat fore. Systemet registrerer en udskridning og fordeler motor- og bremsekraft ud på de enkelte hjul, så du sikkert kan styre bilen ud af den truende situation.