Trods dommedagsprofetier i kølvandet på lovindgrebet mod leasing- og demobiler er det stadig en god ide at få stillet en leaset firmabil til rådighed. I en del tilfælde endda en bedre ide end før indgrebet set fra en skattemæssigt vinkel.

Med BT PLUS får du:

- Guide: Tjek om firmabilen kan betale sig for dig inkl. oversigt over beskatning af forskellige biler

BT PLUS anbefaler også:


De dyre blev billigere og de billige dyrere at bruge..

Trods dommedagsprofetier i kølvandet på lovindgrebet mod leasing- og demobiler er det stadig en god ide at få stillet en leaset firmabil til rådighed. I en del tilfælde endda en bedre ide end før indgrebet set fra en skattemæssigt vinkel.

Sammenligner vi med forholdene tre år tilbage, er alle firmabiler i en aktuel analyse fra Danmarks største leasingudbyder, Easyfleet, blevet blevet billigere for brugeren. Det skyldes, at beskatningsgrundlaget er faldet, fordi bilernes pris er faldet i de senere år.

Ser man på indeværende år - før og efter lovindgrebet mod leasing- og demobiler - tegner sig et mere uensartet billede. En enkelt bil koster præcis det samme i skat. Seks er blevet billigere, mens ni er blevet dyrere for brugeren.

Når man får gratis firmabil med benzin og det hele stillet tilrådighed, bliver 25 pct. af bilens pris op til 300.000 kr. lagt til indkomsten. Dertil 20 pct. af bilens fakturapris over 300.000 kr.

Beskatningsgrundlaget er altså helt afgørende for, hvad det koster at have en given firmabil.

Tidligere kunne leasingselskaber indregistrere biler efter en fiktiv størrelse kaldet bilens mindstebeskatningspris. Efter lovforslaget L94 skal der betales registreringsafgift af bilens fakturapris.

- Vi ser den klare tendens, at gabet mellem det, man kunne kalde normale firmabiler og de mere prestigebetonede firmabiler, er indsnævret. Formentlig fordi, der har været en større avance at skære i hos prestigebilerne, siger direktør Peter Lorentzen fra Easyfleet.

I gennemsnit er beskatningsgrundlaget for firmabiler steget med 4 %. men det er meget uensartet fordelt. I analysen fra Easyfleet svinger ændringerne i beskatningsgrundlaget fra plus 21 pct. til minus 9 pct.

Om det kan betale sig af have firmabil afhænger af kørselsmønsteret. Populært sagt kan det betale sig at få stillet firmabil til rådighed, hvis man kører mere privat end i firmaets tjeneste.

I modsat fald kan det bedre betale sig at købe bilen selv og derefter hæve kørselspenge efter statens takster. De er ens uanset, hvad bilen koster. Små billige biler kan derfor være rene pengemaskiner for folk, der kører meget for firmaet.

Oversigt over beskatning af forskellige biler:

Skoda Superb 2,0 TDI er bilen, der er faldet mest i beskatningsrundlag. 12 pct. siden lovens vedtagelse.
Skoda Superb 2,0 TDI er bilen, der er faldet mest i beskatningsrundlag. 12 pct. siden lovens vedtagelse.
Vis mere