Den praktiske psykologi har ikke ændret sig meget. I de sidste 100 år, har det krævet tilstedeværelse af en behandler, men den tid kan nu være forbi. Tidligere ville det være helt utænkeligt, at man kunne behandle sig selv for psykisk ubehag, fastlåste følelser som jalousi, fobier eller dårlige vaner. Men, tænk over det engang. Det er ikke behandleren, der har problemet, men dig. Og behandleren skal først bruge tid på at sætte sig ind i din problemstilling og derefter udtænke et behandlingsforløb, som kunne hjælpe på problemet. Det kan være langsommeligt, dyrt og tidskrævende. Hvad nu hvis du selv kunne løse det, mens du slappede af - og når du havde tid. Din underbevidsthed indeholder både problemet og svaret på problemet. Men hvad er underbevidstheden?

Download app'en her

Underbevidstheden vinder altid
Lige nu mens du læser dette, er du faktisk både bevidst og underbevidst på samme tid. Du har så, at sige nogle tillærte refl ekser i din underbevidsthed, der hjælper dig til at forstå de ord, du læser og danne mening ud fra dem. Den mening kan dit bevidste sind derefter refl ektere over.

Underbevidstheden registrerer altid det, der foregår FØRdin bevidsthed opfatter det. Det betyder, at dinbevidsthed, i mange tilfælde er slave af den indlæring, der ligger i din underbevidsthed.

Beskyttede minder
I underbevidstheden ligger alt det, du har lært per automatik. Ikke kun praktisk viden, som hvordan du cykler, læser eller børster tænder. Der ligger også automatisk følelsesmæssig viden. Den følelsesmæssige viden kan være rare følelser eller noget du måske synes er ‘dumme’ følelser, som ikke hjælper dig. De kan udløses automatisk og mod din egen viljes kontrol. Men hvor kommer de fra? De ‘dumme’ følelser. Og hvorfor forsvinder de ikke af sig selv? De forsvinder ikke fordi underbevidstheden på et tidspunkt i dit liv, indlærte dem som betydningsfulde og som noget, der for alt i verden skulle holdes øje med. Underbevidstheden fik en viden, men også et mindre chok, som den så prøver at beskytte dig imod fremover.

Klik her for at læse flere artikler fra Hellomind

Du gør det selv
Følelserne er jo i dig, så de kommer jo fra dig. Handlingerne kommer fra dig og det er ikke an-
dre, der får dig til at gøre det, du gør eller oplever. Det er ikke dine omgivelser eller andre, der skaber følelserne i dig. Det er dig. Det er bare ikke dit bevidste sind. Det er den del af dig, som er ubevidst for dig. Din underbevidsthed har lært noget på et tidspunkt og nu forsøger den at hjælpe dig væk fra noget eller hen til noget, med den eneste metode, den kender: At skabe følelser indeni dig. Både rare og ubehagelige følelser kan få dig til at gøre forkerte ting. Den gode nyhed er, at det er dig selv, der gør det, og derfor kan du også selv ændre det. Hvis du blot arbejder med problemet det rigtige sted.

Download app'en her

Dette indhold er produceret i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet med udarbejdelsen og publiceringen at gøre.

Andre læser også