I sårbare eller krigshærgede lande gør politisk ustabilitet det endnu sværere at bekæmpe coronasmitten uden hjælp udefra.

Coronavirus har været en enorm udfordring for de mennesker over hele verden, som er blevet berørt af den, og det har krævet mange ressourcer – både materielle og menneskelige – at bringe virussen under kontrol.

I lande med konflikter, naturkatastrofer og andre kriser er udfordringen uendeligt meget større og mere kompleks. I mange af verdens sårbare eller krigshærgede lande indebærer den manglende politiske og samfundsmæssige stabilitet, at den logistiske- og sundhedsmæssige opgave med at koordinere en indsats for at bringe coronasmitten under kontrol er næsten umulig at løfte uden hjælp udefra.

EU er en af verdens førende ydere af humanitær bistand. Det viser de blandt andet ved under corona pandemien at stå fast på at støtte sårbare befolkninger i bekæmpelsen af virussen. EU har derfor iværksat en serie af humanitære luftbroflyvninger for at levere vigtigt personale og forsyninger til de områder, der har mest brug for det.

Indsatsen betyder også, at flere hundrede EU-borgere har kunnet vende tilbage til deres hjemlande. Luftbroflyvningerne er 100 procent finansieret af Den Europæiske Union, og flyvningerne er ifølge EU et udtryk for europæisk solidaritet: En gestus, som viser, at indsatsen over for virussen er mere effektiv, når vi arbejder sammen.

Mød Michael - som bygger broer for at bekæmpe virussen

Michael er programchef i Europakommissionens Generaldirektorat for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan.

Han er en af mange koordinatorer, som arbejder ude i marken som en del af den unikke hjælpeindsats. Michael har været udstationeret i Sydsudan, hvor den interne konflikt har fordrevet 1,6 millioner mennesker internt, og hvor 7,4 millioner mennesker har brug for nødhjælp.

Han var med til at koordinere to humanitære luftbroflyvninger til regionen. Aktionerne leverede i alt 89 tons medicinsk udstyr og humanitære forsyninger og blev organiseret i fællesskab via EU af Italien, Frankrig og de sydsudanske myndigheder.

"For at bekæmpe coronavirus må vi arbejde sammen og udvise solidaritet med de mest sårbare," siger Michael.

Broer over hele verden

Michael arbejder ikke alene, og Sydsudan er ikke det eneste område, der får glæde af indsatsen. EU har i de første tre måneder, siden de humanitære luftbroer blev lanceret i maj 2020, organiseret over 60 flyvninger, som har leveret mere end 1.100 tons udstyr og mere end 1.700 specialister til lande over hele verden, som er ramt af humanitære kriser.

Med flyvningerne tilbyder EU en hjælpende hånd til sårbare mennesker, som har brug for hjælp. Hver eneste af de humanitære luftbroer har transporteret lægefaglige og humanitære teams og mange forskellige typer af forsyninger med alt fra personligt beskyttelsesudstyr til coronatestlaboratorier. EU har også stillet diplomatisk støtte til rådighed for at facilitere adgangen til bistanden.

"Coronapandemien medfører enorme logistiske udfordringer for det humanitære samfund," siger EU-kommissær med ansvar for krisestyring Janez Lenarčič, og tilføjer:

"Leveringen af livsvigtig bistand bliver meget mere kompleks, samtidig med at behovene er store på mange kritiske områder. Med luftbroen får vi hjælpen bragt ud til nogle af de allermest sårbare, og vi er med til at bekæmpe coronavirus globalt."

Solidaritet er vigtig i svære tider

Humanitære luftbroer er kun ét aspekt af EU's globale indsats mod coronavirus. Ressourcer fra EU og medlemslandene er blevet samlet i en fælles indsats med titlen ”Team Europe”, og dermed har EU kunnet bidraget med 36 milliarder euro til at støtte samfund over hele verden i kampen mod corona.

EU var en af de første til at reagere på WHO's plan for indsatsen mod coronavirus i februar 2020, og EU gennemførte blandt andet tiltag med organisering af uddannelse til sundhedspersonale i Somalia, opførelse af testcentre i Colombia, distribution af over 10.000 nødhjælpssæt i Yemen og indsættelse af specialistteams i Bosnien og Herzegovina.

Coronavirus er ligeglad med grænser, og den forskelsbehandler ikke i den måde, den rammer et land på. Det er imidlertid ikke alle lande, som har de samme fordele med hensyn til kapacitet, ressourcer eller politisk stabilitet til at kunne håndtere virussen. Det er derfor, at EU står skulder ved skulder med nationer over hele verden. Takket være det arbejde med etablering og facilitering af humanitære luftbroer og andre tiltag ledet af EU, der udføres af folk som Michael, bliver sårbare lande stærkere, mere modstandsdygtige og bedre forberedt på at tackle de udfordringer, som coronavirussen medfører.

Dette indhold er produceret af Berlingske Media i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.