I samarbejde med boligzonen.dk

I 2024 får danskerne nye skatteregler på boligområdet. Systemet har været undervejs i 10 år og har allerede været omdiskuteret i medierne. Hvilken betydning får reglerne for dig som udlejer og dig som lejer?

De nye regler angående opkrævning af ejendomsværdiskat og grundskyld trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Reglerne skal sikre en mere opdateret ejendomsvurdering, da ejendomme vurderes løbende. Det vil give boligskatter, som reguleres i forhold til, hvad ejendommen er værd på det givne tidspunkt. Fremover skal boligejere modtage en ny ejendomsvurdering hvert andet år, som skal være udgangspunktet for den regulerede boligskat den kommende periode.

Reglerne havde allerede været omdiskuteret i medierne, inden de blev indført, da ejendomsvurderingerne har været markant skæve på en del ejendomme.

Forstå reglerne
Boligskatterne består af to dele: ejendomsværdiskat (som indebærer skat af ejendommens værdi inklusiv grund og bygning) og grundskyld (som indebærer skat af grundværdien). Boligskatten vil blive beregnet som en procentdel af den offentlige ejendomsvurdering. Inden skatten beregnes, fratrækkes 20 % af vurderingen, hvilket skyldes et forsigtighedsprincip. De offentlige vurderinger er steget markant siden sidste vurdering, da boligpriserne generelt er steget. Når vurderingen stiger, stiger skatten tilmed.

Fra politisk side har man bestemt, at overgangen til det nye system ikke må være en økonomisk byrde for boligejere. Derfor har man indført skattelettelser og skatterabat.

Gælder skatterabat for udlejer?
For nogle boligejere er deres ejendomme steget så meget i værdi, at skattelettelser ikke kan dække værdistigningen. Her vil en særlig skatterabat træde i kraft. Skatterabat tilhører boligejer, indtil man flytter. Fra 1. januar får nye ejere ikke skatterabat, men skal betale fuld skat.

Skatterabatten gælder derfor kun boligejere, som stadig bor i den samme bolig som inden årsskiftet til 2024. Vær opmærksom på, at skatterabatten ikke gælder udlejningsejendomme, men udlejede ejerboliger.

Det betyder øget udgifter for mange udlejere, og den udgift vil i sidste ende havne hos lejerne. Som konsekvens heraf ses et øget fokus hos BoligZonen på at finde en ny lejebolig. Er du lejer og søger ny lejebolig kan du finde din drømmebolig her

Regler for ejerboliger
Hvis du er udlejer og har lejet din ejerbolig ud, hvorvidt det er ejerlejlighed, hus eller rækkehus, modtager du skatterabat, hvis ejendommen er købt inden d. 31. december 2023. Når du udlejer en ejerbolig, er du frataget for at betale ejendomsværdiskat. Denne type beskatning skal kun betales, hvis du selv bor i boligen.

Som udlejer skal du stadigvæk betale grundskyld. Denne kan pålægges lejer. Ofte vil ejerboliger, der stiger i grundskyld, modtage en skatterabat. Derfor vil det ofte ikke være nødvendigt at udligne husleje over for lejer. Bemærk, at udlejer ikke er forpligtet til at sænke huslejen, hvis grundskyldsbetalingen falder.

Hvis ejerboligen sælges, og du som lejer får ny ejer, kan husleje stige, da grundskylden kan stige.
Her kan udlejer forlange en højere husleje grundet højere grundskyld.

Regler for udlejningsejendomme
For beboelsesejendomme, som hører under erhvervsejendomme, indføres ikke skatterabat. Dette kan være etageejendomme med beboelseslejligheder. Disse ejendomme vil sjældent blive solgt, og dermed ville skatterabatten gælde for en meget lang periode. Hvis du bor som lejer i en af disse ejendomme, vil reglerne være, at der kun betales grundskyld. Vurderingerne er endnu ikke færdige, og de forventes at blive sendt ud til 2025.

Hvornår får jeg svar, om min husleje stiger?
Vurderingsstyrelsen, som skal sende vurderingerne, er ikke kommet i mål, og det har vist sig, at mange af vurderingerne indeholder fejl. Som lejer kan du forvente, at en højere vurdering sandsynligvis vil betyde huslejestigning. Desværre kan du som lejer ikke se den nye skat. Dette er forbeholdt ejer. Lejere risikerer at få en forhøjet huslejestigning på grund af den forhøjede grundskyld. Stigningen vil i sidste ende blive problematisk for lejer, da udlejer blot vil lægge stigningen oveni huslejen.

Ifølge erhvervslejeloven kan udlejer kræve lejeforhøjelse ved stigning i skatter og afgifter på ejendommen. Du finder reglerne i erhvervslejeloven §10-12. Lejeforhøjelse kan gennemføres med tre måneders varsel. Forhøjelsen kan kræves med virkning fra det tidspunkt, hvor udgiften er pålagt ejendommen.

Hvornår kan jeg som lejer klage?
Som lejer kan du ikke klage over de nye vurderinger, og udlejer er ikke forpligtet til at klage. Hvis du er uenig i varslingen af lejestigning, skal du gøre udlejer opmærksom herpå højest seks uger efter. Du kan klage over indholdet af varslingen, men ikke grunden til at varslingen er kommet. Som lejer skal du dermed være opmærksom på, at varslingen kommer rettidig og er udført korrekt.

Hvad er grundskyld:

  • Grundskyld opkræves ud fra grundværdien og med 20 % nedslag
  • Skatterabat forekommer, hvis ejer købte grunden senest d. 31. december 2023

Ejendomsværdiskat:

  • Ejendomsværdiskat opkræves ud fra hele ejendomsværdien og med 20 % nedslag
  • Skatterabat forekommer, hvis ejer overtog ejendommen senest d. 31. december 2023, og byggeriet er færdigmeldt senest d. 1. januar 2024.