Linnet efter dommerkrig: Jeg deltager ikke i Blachmans retorik