Advokat: Uønsket parring

Hej Henrik

Jeg håber virkelig, at du kan hjælpe mig med et svar!

Læs også: Hundefrisør: Underlig pels

En af mine naboer (dvs. vi bor på hver vores vej, men i nærheden af hinanden) har en tæve, som er i løbetid, og min hanhund har nu måske parret hende.

Jeg vidste ikke, at hun var i løbetid, og hverken jeg eller min nabo har hegnet vores haver ind. I aftes kom naboen og fortalte, at min hund netop havde været inde i hans have. Han var bange for, at min hund nu havde parret hans hund, dog havde han ikke set, om der var sket en parring. Men hans hund havde været ude i ca. 15-20 min., før han pludselig opdagede min hund derude også. Derfor er der en risiko for parring ...

Læs også: Adfærdsbehandler: Hundesignaler

Jeg ringede til dyrlægevagten for at høre, hvordan vi skulle forholde os til sagen, da min nabo ikke ønsker hvalpe. Hun rådede os til, at tæven skal scannes om 28 dage - så det blev aftalen.

Mit spørgsmål er så, hvem der skal betale for scanningen, konsultationen og evt. abortsprøjte?

Er det mig, fordi jeg ejer hanhunden, eller er det ejeren til tæven, eller er det os begge, fordi ingen af os har hegnet haven ind? Hvordan er reglerne om dette? Håber meget på din hjælp hurtigt.

Venlig hilsen Stine

ADVOKATEN

Kære Stine

Dit spørgsmål rejser et par andre, som nødvendigvis må afklares først, inden et evt. ansvar kan placeres.

Det er således ikke afgjort med sikkerhed, om tæven er drægtig og heller ikke, om det nødvendigvis er din hanhund, som i givet fald er faderen. Ingen har jo, som du oplyser, set noget, og haven er ikke indhegnet.

Der kan derfor teoretisk være flere muligheder, f.eks. at tæven også har haft besøg af andre hanhunde.

Hanhunde er som bekendt generelt meget dygtige til at finde tæver i løbetid ...

Skulle det vise sig at tæven er drægtig efter gennemførelse af de undersøgelser, som ejeren selv må bekoste i første omgang, skal det bevismæssigt afklares, om det er din hund, som er faderen.

Denne bevisførelse i form af faderskabstest vil formentlig være meget bekostelig, og derfor er det næppe rimeligt at gennemføre testen, når der alligevel skal foretages en evt. abort.

Vi vil derfor i den situation kun have en formodning om, at din hund er faderen på grund af naboskabet og hundens færden på naboens grund.

Vælger vi at lægge til grund, at din hund er faderen, har du jf. hundelovens § 8 et objektivt ansvar for de skader, som din hund forvolder.

Imidlertid har tævens ejer også selv et ansvar for at beskytte sin hund og holde den under opsyn, således at uønsket parring ikke kan finde sted.

Dette opsyn er tilsyneladende ikke gennemført effektivt, og situationen er yderligere skærpet ved, at tævens ejer ikke har indhegnet haven, sådan at andre hunde frit kan komme ind.

Der forligger derfor et betydeligt medansvar fra tævens ejers side, som kan medføre bortfald af erstatning, jf. samme bestemmelse i hundeloven.

Juridisk set har tævens ejer derfor en svær sag, og han vil næppe uden store omkostninger kunne komme igennem med et erstatningskrav på dette grundlag.

Noget andet er så, at I som naboer frit kan vælge at løse sagen forligsmæssigt med en "Salomonløsning", dvs. dele de umiddelbare omkostninger til dyrlægen til konstatering af drægtigheden og evt. abort, naturligvis under forudsætning af, at tæven faktisk viser sig at være drægtig.

Din erstatningspligt ville nemlig, såfremt det var din hanhund, der var faderen, maksimalt være dækning helt eller delvist af ovennævnte poster, sandsynligt nedsat på grund af ejerens egen skyld.

Vælger naboen i stedet at beholde hvalpene i stedet for abort, er det naboens beslutning og ikke din, hvorfor naboen ikke vil kunne kræve erstatning for de udgifter, dette senere måtte medføre.

Jeg håber, I får løst problemet for det gode naboskabs skyld.

Med venlig hilsen Henrik Holm

Læs også:
Adfærdsbehandler: Ustyrlige Vimse
Dyrlæge: Hund med kløe og allergi

Del