KØB PLUS!

Derfor er de fleste terrorister så uduelige

Ny forskning tyder på, at selvmordsterrorister ikke nødvendigvis er religiøse fanatikere, mange af dem er depressive og først og fremmest ude på at begå selvmord - ikke mord.

Den svenske bombemand var ekstremist. Han var en politisk ekstremist, han var en religiøs ekstremist.

Det er i det mindste, hvad hans lærere og hans omgangskreds siger til mange medier.

Men måske overser de det helt afgørende spor i jagten på et motiv: Hans psyke.

En række amerikanske og israelske forskere er således ved at gøre op med ideen om selvmordsbomberne som fanatikere, der - optændt af den hellige ild - gør sig selv til martyrer for deres sag.

For mange af dem er ikke specielt interesserede i at blive martyrer, de er bare interesserede i at dø, siger forskerne. De lider af depression og et selvmordsangreb er deres billet ud af tilværelsen.

Boston Globe blotlagde i sidste uge forskningen i teorien, andre medier som NPR (National Public Radio) og New York Times har tidligere behandlet fænomentet, og det samme har fagtidsskriftet Aggresion and Violent Behavior.

Teorien er kontroversiel, men den kan i det mindste forklare en tendens i mange af selvmordsangrebene: Udygtigheden.

Tag den svenske selvmordsbomber, tag Lors Doukajev, som klumrede med sin bombe på Hotel Jørgensen, eller tag den såkaldte underbuksebombemand, Umar Abdul Mutallab.

Deres uduelighed som terrorister er påfaldende, men den giver mening, hvis man tager i betragtning, at de måske i virkeligheden ikke var så optagede af at slå andre end sig selv ihjel.

En afghansk retsmediciner har leveret et af indicierne for teorien. Yusef Yadgari har på Kabuls Medicinske Universitet obduceret resterne af bombemænd og -kvinder, og 80 pct. af dem har været invalide under en eller anden form, siger han til NPR. Flere af dem har været blinde, lidt af kræft, manglet lemmer, og én har været spedalsk, og den slags invaliditeter vil udstøde dem af et samfund som det afghanske.

Ligene bliver som ofte aldrig identificerede, fordi deres familier enten ikke har vidst, at de var døde, eller ikke har villet kendes ved dem, fordi de var kasteløse. Derfor er det ikke fjernt at antage, at mange af dem har lidt af depression op til angrebet, og at de ønskede at begå selvmord, siger forskere.

Men en rettroende muslim må ikke begå selvmord. Mens Bibelen ikke indeholder et udtrykkeligt forbud mod selvmord, hverken i jødisk eller kristen form, så gør Koranen. Profeten Muhammed siger, at selvmordere hører til de laveste af de lave i Helvede, og Allah siger direkte ét sted: 'Og slå ikke jer selv ihjel.'

Dette problem kan en selvmorderisk muslim komme uden om ved at blive selvmordsbomber, hævder de ekstreme mullaher, for så begår de ikke selvmord, men jihad.

Terrorforskeren Adam Lankford offentliggør næste år en liste med 75 eksempler på selvmordsbombere, som efter hans mening tydeligvis led af depression før angrebet, og israelske forskere har undersøgt palæstinensere, som ville foretage selvmordsangreb, men blev fanget. 53 pct. af dem har lidt af 'depressive tendenser', og 40 pct. af dem har længe før terrorforsøget leget med tanken om selvmord.

Din kommentar

Kommentarer

Der er ingen tvivl om

Skrevet af Janne Petersen, Torsdag den 16. december 2010, 12:54

at mange af de udvalgte eller selvvalgte selvmordsbombere, gør sig deres tanker, fordi det ligger i ethvert menneske, uanset herkomst.
Der er ingen grund til at tro at de kategorisk hører til de slemme, og kun besidder gennemført ondskab, mange er fra barnsben blevet drejet effektivt ind på den slaviske overbevisning, at der er onde og gode.
De lande hvorfra størsteparten af disse selvmordsbombere kommer, har selv sindsoprivende historier, som andre end de selv har haft andel i, derfor kan man heller ikke pr. automatik kalde dem for de onde, men gerningerne de udfører er stygge, fordi fanatismen og grundlæggerne af samme har skabt disse hadske angreb på tilfældige mennesker rundt i verden.
Religionerne imellem verden over har intet at lade hinanden høre, de reagerer blot forskelligt.
Man har i Guds navn brændt hekse gennem ca. 300 år rundt om i Europa, og det blev til ca. 18 -19 mill. mænd, kvinder, børn og katte.
Indien har en frygtelig udstødelses politik af familiemedlemmer, som ender på lud og koldt vand, til døden befrier dem.
Muslimer har æreskodeks, der kan give kuldegysninger, og som udøves med samme kraft som man udførte dem meget langt tilbage i tiden.
I vores del af verden har vi trossamfund, der er så fanatiske, at man udelukker både børn unge og ældre fra de inkarnerede samfund, hvis ikke de følger reglerne punkte.
Jeg tager afstand for enhver form for voldelig adfærd, mennesker imellem, men billedet er meget større, end blot en trosretning og et folk.
Fordømmelse ødelægger dømmekraften, og hævntørsten fjerner muligheden for at tænke klart, og sortere i sammenhængen.
Man siger at bag ved enhver stor mand står en kvinde, det er nok rigtigt i nogle tilfælde, men det skal lige med, at i sammenhænge som emnet omfatter, ligger der årsager og lurer, som ikke bliver taget alvorligt, når et tilfældigt sted bliver angrebet af mennesker, der har valgt at trække i en snor.
Ingen lande og nationer kan sige sig fri for at have en eller anden finger med i spillet, når yderligheden og ekstremismen går i aktion, fordi forholdet mennesker imellem, er så udpint og nedgraderet, at bægeret rundt om i verden konstant er fyldt til randen.
Kærligheden er gået fløjten på verdensplan, så hvor rystede vi end er over disse vanvidsangreb, så er de ikke bare de onde, og vi de gode, det er for nemt, vi har som mennesker, verden over, skrinlagt det gode budskab, at elske hinanden. Janne.

USA

Skrevet af am, Onsdag den 15. december 2010, 13:00

Tror ikke helt at Yas har læst koranen, det har jeg heller ikke, men jeg er ret overbevist om at der står ingenting om USA der, USA var nemlig ikke til, da koranen blev skrevet.

WTF?

Skrevet af Peter Pedal, Onsdag den 15. december 2010, 12:10

Yas, hva går du i 3.klasse? Når man enten er tydeligvis ordblind eller bare staver som en brækket arm, så undlad venligst at kommentere. Det er pinligt og samtidig uforståeligt!

svare til artiklen

Skrevet af yas, Onsdag den 15. december 2010, 11:44

det med at de selv er ud på at begår selvmord det tror jeg ikke på det er forkert tolkning af koranen. ifølge dem er det meget heldliget at begøre selvmord og dræbe de vandtro, og også for at advarre de land som holder med USA og og angriber ders land, så det haldler ren faktisk og et gengæld eller et advasel til de land.

Interressant.

Skrevet af am, Onsdag den 15. december 2010, 09:06

Interressant teori. De omtalte terrorister har i hvert fald været ualmindeligt klodsede, i deres udførelse af jobbet. Med hensyn til de udstødte tror jeg at forskerne har ret.

Interressant.

Skrevet af am, Onsdag den 15. december 2010, 09:06

Interressant teori. De omtalte terrorister har i hvert fald været ualmindeligt klodsede, i deres udførelse af jobbet. Med hensyn til de udstødte tror jeg at forskerne har ret.