KØB PLUS!

Her er alle kravene i Brøndby-planen

Brøndby stiller en række ultimative krav, som skal opfyldes, hvis redningsplanen skal realiseres. Få overblikket her:

I den fondsbørsmeddelelse som Brøndby har udsendt tidligere i dag lines de krav op, der skal opfyldes, hvis klubben skal undgå konkurs.

Det er vigtigt at understrege, at den offentliggjorte plan i første omgang handler om at sikre likviditeten, altså at der er penge i kassen, frem til den kommende aktieudvidelse. Det første og vigtigste punkt i planen er, at samtlige medarbejdere går ned i løn. I de første tre måneder skal alle gå 25 procent ned i løn, siden er det permanent 10 procent ned i løn.

- Selskabet har arbejdet efter en plan, hvor et af punkterne i planen er en aftale med Brøndby IF's medarbejdere om en lønnedgang. Denne del af planen iværksættes i dag ved et møde med medarbejderne.

Tommy Håkansson, Brøndby IF's administrerende direktør, udtaler:

- Vi er ved at være i mål med alle punkter i vores plan, der skal sikre både den kortsigtede og langsigtede likviditet og kapitaltilførsel. Et af punkterne i planen er en generel lønnedgang for medarbejderne i Brøndby IF. Lønomkostningerne skal permanent reduceres med 10 % og i en tremåneders periode ekstraordinært med yderligere 15 %. Medarbejderne får efterfølgende mulighed for at opnå en bonus afhængig af de sportslige resultater.

- Vi håber og tror, at alle medarbejdere - både spillere og øvrige medarbejdere - vil tilslutte sig en sådan aftale, da det er afgørende for både den kort- og den langsigtede kapitaltilførsel og likviditet og dermed virksomhedens videreførelse, lyder det i meddelelsen.

Herefter listes de øvrige væsentlige punkter op i redningsplanen. Som det fremgår af nedenstående er der allerede opnået tilsagn om tilførsel af penge fra investorer og långivere samt henstand fra store kreditorer, men der er åbenbart endnu ingen aftale på plads med Spillerforeningen i feriepengesagen. Det kan blive fatalt for Brøndby, hvis Spillerforeningen afviser at indgå en aftale.

Her følger resten af fondsbørsmeddelelsen med redningsplanen:

De øvrige væsentlige punkter i Brøndby IF's plan er:

- Tilførsel af likviditet fra eksterne investorer og nuværende långivere, indtil aktiekapitaludvidelsen er gennemført. Tilsagn herom er opnået betinget af, at øvrige finansielle punkter i planen er opfyldt

- Henstandsordning med større enkeltkreditorer. Aftaler herom er indgået, og de sidste forventes indgået de næste par dage

- Henstandsordning og aftale med Spillerforeningen om "feriepenge-sagen". Aftale med Spillerforeningen om både det forfaldne krav og, som i andre Superligaklubber, de uforfaldne krav

- Ophævelse af A-aktieklassen i Brøndby IF. Brøndbyernes IF Fodbold Fond og øvrige A-aktionærer har alle og enstemmigt accepteret detteFærdiggørelse af "Vision 2015" - virksomhedens nye plan for de kommende år, inkl. økonomiske målsætninger.

Tommy Håkansson udtaler:

- Det er glædeligt, at vi er nået så langt og har opnået de nævnte tilsagn i denne situation. Nu håber og forventer vi, at aftalerne med medarbejderne og Spillerforeningen kommer på plads de næste par dage, idet det vil være et helt afgørende grundlag for Brøndby IF's videreførelse.

- Vi forventer, at med alle disse aftaler på plads, vil også vores loyale sponsorer bakke os op som hidtil, slutter Tommy Håkansson.

Når de sidste aftaler er på plads, vil en ny selskabsmeddelelse blive udsendt.