KØB PLUS!

Bjerregaard færdig i Brøndby

Brøndbys tidligere bestyrelsesformand Per Bjerregaard kommer ikke til magten i BIF. I det nye år vil han sandsynligvis være helt ude.

Per Bjerregaard er færdig i Brøndby. Bjerregaard overvejer ikke en tilbagevenden til magten i Brøndby, og ifølge sporten.dk's oplysninger planlægger han i det nye år at fratræde de sidste poster, han sidder på i klubben: formandposten i BIFs amatørafdeling samt sæderne i BIFs Veteraner og BIFs Venner.

Brøndbys næstformand, Benny Winther, bekræfter, at Per Bjerregaard ikke har noget ønske om at vende tilbage til magten i Brøndby, mens han ikke vil bekræfte sporten.dk's oplysninger om, at den tidligere formand fratræder alle sine poster i klubben.

- Jeg kan med sikkerhed sige, at Per overhovedet ingen planer har om at vende tilbage. Det har ingen bund i nogen som helst virkelighed, og det er rent opspind, hvis rygter skulle insinuere det. Det er der intet om, og hvis nogen siger andet, er det noget vås, siger Benny Winther.

Han betoner, at Per Bjerregaard end aldrig har haft intentioner om at vende tilbage, men nogen nærmere uddybning eller begrundelse vil næstformanden ikke give.

- At Per og hans søn Anders skulle vende tilbage i Brøndby er helt hen i vejret. Det er slet, slet ikke et tema, dét er det virkelig ikke og bliver det heller ikke, siger han.

Ifølge sporten.dk's oplysninger overvejer Per Bjerregaard at træde tilbage fra sine poster i Brøndby i det nye år.

Kan du bekræfte det?

- Det har jeg lovet ikke at sige noget om, siger Benny Winther.

Per Bjerregaard er allerede trådt ud af bestyrelsen i den professionelle afdeling, og det har været på tale, at han skulle have den plads, der endnu ikke er besat i Brøndbyernes Fodbold Fond, som han har siddet i tidligere, og som, inden aktiemissionen gennemføres, stadig ejer de bestemmende aktier i klubben.

Når Bjerregaard i det nye år med stor sandsynlighed udtræder af sin bestyrelsespost hos amatørerne samt sæderne i BIFs Veteraner og BIFs Venner - alle foreninger der mister magt, når emissionen gennemføres - vil han være helt ude af den klub, han har bygget op fra bunden.

Benny Winther, der ligesom Bjerregaard har været i klubben i over 30 år, planlægger ligesom Bjerregaard at træde tilbage i 2013. Men kun hvis tingene i klubben er kommet i orden.

- Jeg håber at kunne trække mig tilbage til næste generalforsamling. Det var og er min plan, men jeg har det også sådan, at jeg løber ikke fra pladsen i utide. Jeg har hele tiden haft plan om at træde tilbage i sommeren 2013, for da var vi helt ude af de værste kontrakter, men det kan jo godt blive før eller efter, siger han og fortsætter:

- Så lige helt præcis hvornår det bliver, ved jeg ikke, men jeg trænger til at komme på pension. Hvis alt er klappet og klart, og der er fred og ro, kan jeg fratræde med god samvittighed en gang næste år Jeg klistrer ikke til taburetten, men jeg løber heller ikke i utide, og hvis der er brug for mig, så bliver jeg naturligvis.

Benny Winther gentager i øvrigt dét, han udtalte i sidste måned, nemlig at planen for BIFs overlevelse bliver lavet inden jul.

- Processen skrider fremad. Og sigtet er stadig, at der kommer en plan inden jul, siger han.

Sporten.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Per og Anders Bjerregaard.

Læs også: