KØB PLUS!

Verbale tæsk til Mette F: Du er fuld af løgn!

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen møder voldsom kritik efter sit udspil til en reform af sygedagpengene, hvor hun og regeringen planlægger at tage dagpengene fra tusindvis syge danskere.

Skam dig! En ommer! Du er pinlig! Blålys og skrigeballon!

Det er hårde ord, der møder beskæftigelsesminister Mette Frederiksen dagen efter fremlæggelsen af forlaget til en reform af sygedagpengene.

Nu vil Mette F. fjerne loft på sygedagpenge

Med forslaget vil regeringen med ministeren i spidsen sikre, at patienter med livstruende sygdomme får ubegrænset adgang til sygedagpenge.

Samtidig betyder reformen - hvis den bliver vedtaget - dog også en forringelse for en række andre syge mennesker, som til gengæld kan se frem til at få halveret den periode, hvor de kan få sygedagpenge.

Som reglerne er nu, kan sygemeldte nemlig som udgangspunkt modtage sygedagpenge i et år inden for de seneste 18 måneder. I visse tilfælde kan perioden også forlænges. Men i regeringens nye model kan du som udgangspunkt kun modtage sygedagpenge i 26 uger (Et halvt år), inden kommunen skal revurdere din sag. (Se faktaboksen nederst) 

På sin profil på Facebook får beskæftigelsesministeren da også flere verbale tæsk efter gårsdagens udspil. Siden ministeren fremlagde forslaget torsdag, er hendes profil svømmet over med vrede, forargede og til tider også hadske indlæg.

Her bringer vi blot nogle stykker, som - trods de barske ord - ikke er blandt de groveste.

Maybritt Rørbæk Seerup O'Hare skriver:

- Jeg synes, at forslaget er både uanstændigt, skammeligt og ikke særlig godt gennemtænkt, Mette Frederiksen. Hvem har du som rådgivere? Lytter du kun til økonomiske incitamenter??? (...) Forslaget risikerer at munde ud i endnu flere hjemløse, posedamer, selvmord (men så er problemet jo løst, ikke sandt ??!!) og andre skævvridninger i samfundet ... PS. Jeg er sund og rask og i fuldtidsarbejde ... som læge!

Frank Grimstad er mere personlig i sit indlæg:

- Du siger så, at det ikke er en forringelse, men en reduktion ..Jeg vil så undlade at kalde dig for intelligent ...Og anbefale en tilbagebetaling for hele din skoleperiode (hvad kan 2 år koste ?)

Også Jan Thomsen går personligt efter ministeren:

'Du er da så fuld af løgn, når du siger, at det er for borgernes bedste, hvad skal fx en sclerosepatient gøre? En sclerosepatient skal have fred og ro til at komme oven på. Måske tager det 4-10 måneder, måske sker det aldrig. Du er LANGT under lavmål Mette. Meget, meget utroværdig er du blevet.

For Michael Larsen betyder sagen, at han har skifte politisk parti:

- Aldrig mere stemmer jeg på en rød regering. trode i ville ændre kurs i det danske samfund, det eneste i har opnået er at lave løftebrud, og tage fra de svage! fattige! Syge! boligejere! ja i har taget fra alle undtaget de rige! I er en flok hyklere der nærmer sig til svin!... DF for min stemme næste gang! aldrig i mit liv har jeg fortrudt mit valg så meget! Aldrig! FØJ!

Mia Højlund Iversen

- Det må være en ommer! Enig i, at der ikke skal være varighedsbegrænsning på livstruende forløb. Arbejder som psykoterapeut og møder mange mennesker, der er gået helt ned med stress. For mange er det i forvejen en økonomisk stressfaktor at komme på dagpenge. Frygter for manges prognose for bedring af deres tilstand, hvis man efter 26-uger sættes yderligere ned i sats. Tror modellen I her har fået skabt, skaber flere og mere alvorligt syge end i skaber raske!!! Og det er da vel ikke intentionen??? Det er og bliver en ommer, Mette og co.!

Der er dog også enkelte, der støtter ministeren og forlaget:

Roar Christoffersen

- Rart at se politikere, der har mod! Denne Facebook tilsvining er uanstændig. Det er vigtigt, vi har modige politikere, der tør ta ansvar, når over halvdelen af befolkningen bliver betalt af staten. Thumbs up Mette Frederiksen!

Mette Frederiksen selv kommenterer også de mange indlæg:

- Forstår godt, at der er meget debat. Det der har drevet os er, at vi sikrer, at ingen sygemeldte skal miste deres forsørgelse. Det her er ikke en spareøvelse. Det koster penge! 130 mio. kr. i de første år. Dem investerer vi i mennesker, så de kan bruge deres kræfter på at blive raske og komme tilbage til et liv med arbejde. Bh M

Fakta om regeringens sygedagpengemodel

  • Alle sygemeldte, der opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge efter de nuværende syv forlængelsesregler, bliver ikke påvirket, og de vil fortsat modtage sygedagpenge med uændret sats.
  • Alle sygemeldte skal frem over have revurderet deres sag efter seks måneder.
  • Sygemeldte, der i dag ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, starter på det tidspunkt i et ressourceforløb, hvor de er sikret forsørgelse.
  • Indsatsen i ressourceforløbet bliver tilrettelagt individuelt og indeholder en helhedsorienteret indsats med beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud til at få afklaret sygdomsforløbet og vejen tilbage til arbejde.
  • Under hele forløbet modtager man som sygemeldt en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst.
  • Regeringen foreslår en ny, særlig forlængelsesregel for alvorligt syge borgere med livstruende sygdomme, hvor de bliver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet.
  • Derudover ønsker regeringen, at sygemeldte i en forsøgsperiode får mulighed for at afvise behandling – for eksempel med antidepressiv medicin – uden at de mister deres forsørgelsesgrundlag.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Din kommentar

Kommentarer

Lad os få Akademikervældet afskaffet og Kongedømmet genindført.!

Skrevet af Hansen, Mandag den 25. februar 2013, 00:42

Det har aldrig nogensninde været målet, at få skabt fuld beskæftigelse hverken i Danmark eller EU, tværtimod har målet hele tiden været at skabe frygt, massearbejdsløshed og økonomisk kaos, og Bilderbergerbandens lakajer Heller Thorning Schmidt og Margrethe Vestager, følger nøjagtig de underhåndsdirektiver Bilderbergerbandens Håndlangere teknokraterne i EU befaler dem, det er den eneste måde de kan skabe løntrykkere og undertrykke hele den europæiske befolkning, ved at ruinere "SLAVERNE"!

Hele det politiske system er sammenspist og gennemkorrupt, og desværre har de en flok villige og billige lakajer, til at udføre alt det beskidte arbejde for dem, men bare rolig, de Konservative kommer ikke over spærregrænsen ved næste valg, og inden længe kommer Venstre også ned på samme niveau som Socialdemokratiet og SF, det bliver straffen for deres storhedsvanvid, og leflen for de rige, samtidig som de tramper hen over de fattige og dårligst stillede i samfundet!

Spindoktorer og de (Konservative forklædt som RadiGale og Socialdemokrater), er et problem for et hvilket som helst anstændigt samfund, lige som alle de “såkaldte eksperter” kommentatorer, økonomer, politiske redaktører og alle regeringernes lakajer, for den udemokratiske og asocial Helle Thorning gør nøjagttig hvad Bilderbergerbanden har dikteret hende, og med støtte fra alle deres lakajer i medierne, hun har lige som alle de lakajer ikke hjerne til andet, eller at gøre noget på egen hånd, til gavn for danskerne og det danske samfund, og så håber hun naturligvis, at hun kan få alle de narre de villige spytslikkere i fagbevægelsen, til at gør nøjagtig det samme overfor samfundets slaver!

Og enhedslisten skal nok falde til patten, de skal som små babyer bare lige op at bøvse, før de igen falder til patten, så de vælter desværre ikke den asociale S-SF-R regering, der vil ikke ske noget som helst før befolkningen tager affære, og sparker hele det tyvagtige og korrupte slæng ud af Christiansborg, for hovedparten af dem er med i Bilderbergerbanden, nu med deres kyniske darling Helle Thorning Schmidt i spidsen!

Den danske befolkning kan roligt være særdeles bekymrede, for hun skal nok få hjælp af alle de andre udemokratiske kapitalistiske lakajer fra den borgerlige fløj, det er jo netop en så asocial politik, de havde planlagt før valget, og en så asocial politik kan kun gennemføres af (kapitalistiske pamper-lakajer), forklædt som socialdemokrater, akademikere som aldrig nogensinde har lavet andet, end at leve som parasitter på ryggen af slaverne, lige som alle de faglige organisationers plattenslagere!

Hvis de borgerlige havde gennemført den politik, havde det skabt et oprør a la Grækenland og Mellemøsten!

Og lakajerne i mediernes opgave er desværre blevet, at få folk til at tror på, at Danmark er et demokratisk samfund, og at det er demokratiske beslutninger der bliver serveret for den sagesløse befolkning gennem medierne, men det er så langt fra sandheden som noget overhovedet kan være, lige som det er blevet deres opgave, at få befolkningen til at tror, at vi har kapitalisme her i Danmark, men det har vi ikke og har faktisk aldrig nogensinde haft!

Sandheden er at vi har et ekstremt udemokratisk og topstyret “Partidiktatur og Kapitalsocialisme”!

Danmark er ikke et kapitalistisk system, men er ved hjælp udspekulerede akademiske og teknokratiske lakajer, gennem årtier udviklet et ”kapitalsocialistisk” system, som betyder at:

Når kapitalen har profit, kan den frit stikke pengene i sine egne lommer!

Når den har tab, går den til staten (skatteborgerne) og får pengene tilbage!

For finansselskaber og virksomheder ejer hinandens gæld, og hvis én virksomhed går fallit, er der stor chance ”risiko” for, at to eller flere andre også går konkurs!

Og så kommer de grådige politikere, finansselskaber og industrier i vanskeligheder, og begynder at klynke som små pattebørn, afskediger alle de lavestlønnede medarbejdere, i stedet for at sparke et par af de værdiløse højtlønnede “såkaldte ledere” ud, for at reducere det ekstreme lønomkostningsniveauet!

Det er det værste scenarie overhovedet de politiske akademikere kan tænke sig, for så mister han/hun stemmer og befolkningens tilslutning, og det må undgås med alle til rådighed stående midler, selv halve sandheder eller halve og hele fabrikerede løgne!

Befolkningen må vælge, enten skal vi have “kapitalisme og demokrati” eller også skal vi have “socialisme”, hvis vi skal have “kapitalisme og demokrati”, må samfundet have et system, hvor kapitalen skal stå på egne ben, og selv betale sin regninger og gæld!

Så vil “kapitalisterne” være mere forsigtig med de helt store risikable transaktioner, med “chance” for de helt store profitter, men også “risiko” for endnu større tab, som går ud over både virksomhederne, ejerne, ledelserne og medarbejderne, en chance som skatteyderne så i sidste ende kommer til at betale regningen for!

Kapitalisterne ved alt om, hvordan man beregner risiko, men industriens spekulanter, profit-, og fidusmagere bruger ikke den slags beregninger længere!

Risiko betyder ikke noget i vor tids Danmark, og det er vel nogenlunde det samme i EU og resten af den kapitalistiske verden!
Systemerne er opbygget og udviklet således, at “Staten” skatteborgerne, deres børn og børnebørn altid kommer til at betale regningen, for politikernes og kapitalisternes tab p. g. a. deres uansvarlige handlinger!

Medier, redaktører og journalister er blevet de asociale akademiske plattenslagere og elitens skødehunde!

Eller sagt med andre ord, de er ikke befolknings vagthunde mod magtmisbrug, de er blevet politikernes håndlangere ” svinehunde”, for at støtte op om alle former for politisk magtmisbrug og snavs!

Det har været underligt at se TV2-News faktisk i en ”presseloge” stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er moralsk rigtigt, at tage kritiske emner og spørgsmål om politisk magtmisbrug op, og ikke mindst kritik af politikernes handlinger bag lukkede døre, når ord og handlinger er to modsat rettede kræfter, og deres beslutninger helt tydeligt ikke kan tåle dagens lys!

Vi så også et eksempel på hvor farligt det er, at give medierne alt for stor magt, hvor TV2-News for nogen tid siden kom med endnu en af TV2 og Berlinskes utallige ”falske og manipulerede megafonmålinger”, som de igen med assistance af et par højt offentligt lønnede professorer postulerede viste, at danskerne ville acceptere en udvidet brugerbetaling i sundhedsvæsnet og forringet velfærd, det viser helt klart hvor farligt det er for den alm. befolkningen, når medierne den 4 statsmagt (hvem har i øvrigt stemt på dem) og deres ansatte, bliver brugt som politikernes logrende skødehunde, frem for det der normalt er deres opgave, at være på befolkningens side som bidske vagthunde overfor politisk magtmisbrug!

Faktisk indrømmede ”den såkaldte journalist” (oplæseren), at det på grund af en massive politiske ”brainstorming” med mediernes hjælp, var lykkedes at ændre den politiske situation i Danmark, så politikerne ikke mere var befolkningens tjenere, men at der er vendt helt op og ned på den situation, så befolkningen nu er blevet politikernes tjenere!

Men det var jo også hensigten med oprettelse af DR-update og TV2-news, de skulle jo netop bruges som en moderne digital Göbbelske propagandakanaler, i første omgang for at retfærdiggøre de fabrikerede løgne om grundlaget for krigsforbrydelserne mod Irak, Afghanistan og nu også Libyen, og da politikerne fandt ud af hvor nemt det egentlig var, at få den naive befolkning til at acceptere alle deres fabrikerede løgne (skræmmekampagner), når de blot blev positivt kommenteret af højtstående offentligt lønnede lakajer, de “såkaldte spindoktorer” (løgnefabrikanter), kommentatorer, ”eksperter”, økonomer og professorer alle af tvivlsom karakter, så blev den politiske manipulation sat i system og massivt organiseret!

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise i verden, det er et konstrueret kaos for at ruinere middel-, og underklassen, og på den måde få 100 % kontrol over slaverne på alle måder, med assistance fra mediernes og lakajernes massebombardement af manipulerede meningsmålinger, det er også den direkte grund til, at myndigheder og politikere kan slipper godt fra næsten alt, ved hjælp af alle de konstruerede og manipulerede meningsmålinger, fup, svindel, fabrikerede løgne, vælgerbedrag, brud på valgløfter og Danmarks Grundloven, ja sådan set slipper godt fra hvad som helst, selv de planlagte verdensomspændende organiserede klimarøverier m.m.

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at indlæg forsvinder og at politikerne har travlt med at destruere eller slette belastende materiale, det er jo ikke på nogen måder en ny praksis, det har man gjort hele vejen tilbage i historien, det har jo altid været ”vinderne”, som skriver og redigerer historien, så det med at forskere vil have lov til at studere gamle dokumenter, det kan ikke bruges til noget som helst, for den historie de vil komme frem til, vil altid være vindernes konstrueret og redigeret sandhed, som så igen vil blive farvet af forskerens egen politiske holdning, så vi vil aldrig nogensinde få det virkelige billede og sandheden, om magthavernes og deres lakajers barbariske gerninger!

I vor tid er det Bilderbergerbanden, eliten og erhvervslivets udemokratiske topfolk (lakajer), der dikterer, skriver og redigerer historien, indtil den danske og europæiske befolkning vågner op, arresterer Bilderbergerbanden og deres topfolk over hele verden, og smider alle deres sleske spytslikkere på porten, men indtil da er det ikke så underligt, at myndighederne har nemt ved, at plyndre middelklassen og især de lavtlønnede, fattige, pensionisterne, studerende, børnefamilierne og de handikappede, når de har asociale lakajer som Margrethe, Helle Thorning, Villy og mange andre toppolitikere både på højre og venstrefløjen, til at sløre kendsgerningerne og begrænse ytringsfriheden, for at hjælpe politikerne og myndighederne med at camouflere det organiserede magtmisbrug!

Nej lad os få det teknokratiske ”Akademikervælde” afskaffet og Kongedømmet genindført!!!

For desværre ville et valg ikke ændre noget som helst, alle partier fører nøjagtig DEN politik, som bliver dikteret dem af Bilderbergerbanden i EU, så om de er røde, blå, gule grønne, orange, violette eller sorte er bedøvende ligegyldigt, deres mål er at skabe kaos, nød og elendighed, og på den måde få mennesker til at give afkald på alle deres friheder og demokratiske rettigheder, som så kan skabe en grobund for, at befolkningen stille og roligt accepterer en indførelse af et verdensomspændende diktatur (New World Order), styret og kontrolleret af den diktatoriske og Nazistiske Bilderbergerbande og deres udemokratiske slyngler!

http://euro-med.dk/?p=11825

Folketinget har været et værdiløst akademisk plattenslagerforetagende de sidste mange år, de har helt sikkert fået en god akademisk og teoretisk uddannelse både politikere, økonomer, vismænd, rådgivere, embedsmænd og topfolk i erhvervslivet m.fl., men de har ingen faglig indsigt og kompetence overhovedet, så godt som ingen af dem!

Det eneste de sidste 40 års topfolk og politikere har været gode til, det er at rage til sig med både arme og ben, og ruineret Danmark og danskerne nøjagtig som den “græske elite”, og varetaget egne interesser frem for samfundets, men det har de så til gengæld også været rigtig gode til, nå ja og så til at overlade magten over Danmark til teknokrater i det udemokratiske EU-Parnas!

Nu er det jo ikke første gang, at vandallister har ruineret og solgt Danmark til en fremmed magt, i fortiden var det ødsle Kongers udsvævende livsførelse, udvidelse og finansieringer af luksus for kongehuset og deres trofaste lakajer, finansieret ved at belåne Danmark til langt op over Skagens Gren, der ruinerede Danmark og tvang Konger til at overdrage magten og kontrollen af Danmark til fremmede lande!

I vor tid er det politiske pamperi udvidet på samme måde, så det er helt ude af kontrol, både i den borgerlige og venstrefløjens lejr, alle deres støtter og tilhængere kræver nu en del af kagen, for at støtte og holde hånden over de korrupte magthavere!

Nu kan vi jo desværre ikke trylle alle de akademiske og udemokratiske/teknokrater politikere og deres embedsmænd/lakajer væk i Danmark og EU, det ville ellers være en mirakelkur for både Danmark og hele Europa, som så helt stensikkert ville gå frem igen, både hvad sikkerhed, vækst, økonomi og velfærd angår!

Der er kun én eneste løsning, nemlig at alliere os med Kronprins Frederik, og få ham placeret på Danmarks trone hurtigst muligt, afskaffe de korrupte parti-diktaturer betegnet som danske “folkestyre”, og så få genindført “Kongedømmet”!

Pålægge Frederik som sin første og vigtigste opgave, at gennemføre en øjeblikkelig udmelding af ”den udemokratiske Bilderbergstyrede og kontrollerede forbryderorganisationen” og deres lakajer i EU, og så nedsætte et forretningsministerium ledet af 10 -12 VISE og KLOGE ministre, som alle skal kunne fremstilles for en domstol, og stilles til ansvar for deres ”eventuelle kriminelle handlinger” af Kong Frederik, og straffes “HVIS” de begår samme forbrydelser mod den danske befolkning og samfundet, som de sidste 40 års topfolk, politikere og embedsmænd har gjort!

Og alle de “goder” politikerne og deres lakajer har tilkendt sig selv, annulleres med øjeblikkelig virkning deres handlinger gennem de sidste 40 år undersøges, og de bliver stillet til ansvar for deres uansvarlige adfærd og organiserede hjemmerøverier!

Gennemføre en lynhurtig pengeombytning, så alle sorte og kriminelle penge, bliver ugyldige med øjeblikkelig virkning, og kun de penge der er tjent på en helt legal dokumenterbar, kontrollerbar, lovlig, ærlig og redelig måde bliver godtgjort!

At tro på, at de samme politikere, med samme politik, udpeget af de samme ensrettede, indoktrinerede og topstyrede partisystemer, kan rette landet op igen, med nøjagtig den samme politik, som de helt beviseligt har kørt Danmark/EU i sænk med, skulle være den helt rigtige og geniale løsning, det kan man simpelthen kun overbevise en befolkning om, som enten er konstant stive af druk, bedøvet af narko eller er totalt hjernedøde!

Det ville jo være det samme som at tro på, at hvis en læge har stillet en diagnose og ordineret patienten en medicin, og det så skader patienten mere og mere, så hans tilstand bliver værre og værre for hver dag, og at den slet ikke gavner patienten på nogen måder, at det så ville være klogt at lade den samme læge, som så bare ville bruge den samme medicin, i en kraftigere dosis til at helbrede patienten, at det skulle være den helt geniale løsning!

Hvordan mon lægen så ville forklare sine fejl retorisk, mon han så også som erhvervslivets og politikernes akademiske topfolk, og alle deres hjernedøde rådgivere, igen og igen og igen og igen vil påstå, at diagnoserne var den helt rigtige, kuren var også den eneste rigtig, men desværre døde patienten!

Som tidligere nævnt: Er det også helt utrolig trættende, konstant at se og høre Løkke, Helle, Villy, Margrethe og de andre 175 på overførselsindkomst, der er ansat i aktiveringsprojektet “ødelæg alt for Danmark og danskerne” i folketinget!

Velfærd????

Nej som før nævnt, politikerne er en flok korrupte og grådige akademiske plattenslagere, og det uanset om de er røde, blå, grønne, gule, orange, violette eller sorte, og jeg forstår godt at specielt S & SF er på vej ned mod spærregrænsen, for er der nogen, som i den grad har svigtet sine vælgere lige siden “Holger og Konen sagde nej til Unionen”, så er det da den udemokratiske fidusmager Helle og hendes hæmoride Villy!

Det er ikke den alm. befolknings interesser og velfærd, som bekymrer de korrupte akademiske topfolk og politikere i hverken EU, Folketinget, Regionerne eller Kommunerne tænker på, tværtimod er det ved at være mange år siden, at erhvervslivets top, politikere, administratorer og “ALLE” deres lakajer holdt op med at tænke på andet end deres egen velfærd!

Både venstrefløjen og højrefløjen, har i fællesskab brugt alle deres kræfter, på at undergrave dansk demokrati og velfærd på alle måder, ved at de har bevilliget sig selv offentlig støtte, på så at sige alle mulige områder, både til dem selv og lakajerne på europæisk plan, landspolitisk, partierne og alle deres interesse-, og ungdomsorganisationer!

Amts og kommunale politikeres ombud, har tidligere været et ulønnet job, de valgte politikere blev ikke forgyldt, men fik et mindre honorar, fri transport og rimelige omkostninger dækket, i dag farer højt lønnede politikere med storhedsvanvid, sammen med et hav af deres trofaste lakajer verden rundt i privatfly, bor på de dyreste hoteller med eksklusiv roomservice, både når det er i embeds medfør eller det er på de “såkaldte private” skatteyderbetalte ferier, så betegnes det bare som studieture, og på den slags luksusferier har de en hel stab af deres mest trofaste lakajer med til at more sig sammen med!

Så når politikerne som Helle, Margrethe, Villy, Mette Frederiksen og andre S, R og SF-profiler lige som ALLE de borgerlige ledere og håndlangerne, i medierne konstant står og resiterer, vi er stolt og utrolig glad for det danske velfærd, det skal vi gøre alt muligt for at bevare, så er det hykleri langt ud over alle grænser, for hvis de virkelige var så glade for det “såkaldte danske velfærd”, hvorfor i himlens navn gør politikere på både højre og venstrefløjen så alt muligt for at føre EU politik, som helt klart går ud på at smadre den europæiske velfærd totalt?????

“Reform” er jo bare et andet ord, for “nedskæring” af de ydelser og goder, som danske borgere selv har betalt for i form af et af verdens højeste skattetryk, man bevarer altså ikke nogen former for velfærd, ved at fjerne de ydelser og goder som har været hele grundlaget for, at danskerne helt ukritisk har accepteret en hæmningsløs skatteplyndring, hvor de korrupte politikere nu også er begyndt at kræve brugerbetaling for de goder, som befolkningen kollektivt HAR BETALT for a-konto med ekstreme og tårnhøje skatter, moms og et totalt afgifts vanvid langt ud over alle grænser!

Underligt nok er det også altid dem, som har mindst at leve af, politikere vil gennemføre disse reformer (nedskæringer) over for, det er aldrig nogen sinde politisk-, finans-, og erhvervslivets spidsers helt ukontrollable plyndrings politik, med ekstremt høje lønninger og goder, som de vil gennemføre reformere (nedskære) overfor, dem smører (køber) politikerne tværtimod med støtte og alle mulige lempelser, og forgylder dem med ekstra og helt ekstremt høje lettelser i top og mellemskatten, for den slags støtte, lempelse og skattelettelser, har politikerne og embedsmænd jo også selv gavn af!

Her er eksempler på reformer, som ville være mere socialt retfærdige, i stedet for helt asocialt at plyndre dem, som i forvejen har alt alt for lidt at leve af:

1. Valgreform: Fjern fradragsberettiget støtte til politikere og partiers valg-kampagner!

2. Politikerreform: Fjern statstilskud til politikere, politiske partier og deres ungdomsorganisationer, hvis de vil holde sammenkomster og reception (drukfester) m.m., må de som alle andre mennesker selv betale, det kan ikke være de hårdtarbejdende skatteyderes opgave, at betale den slags regninger!

3. Pensionsreform: Reguler pensioner så den slags privatopsparing ikke kan trækkes fra i skat, og indfør en garanti for at alm. mennesker ALDRIG får lavere pension end politikerne og embedsmænd!

4. Mediereform: Fjern alle former for tilskud og licens m.m., til både de trykte og skrevne medier, lad dem leve af de fabrikerede propaganda kampagner de producerer, hvis befolkningen ikke gider betale prisen for at blive manipuleret med, af den slags politiske propaganda kanaler og det bras de sender, eller læse deres politisk ensrettede aviser, ja så må de jo lukke biksen!

5. Kulturreform: Fjern tilskud til teatre og filmindustrien m.m., hvis folk ikke gider betale prisen, for at se de forestillinger, som de vil lokke og terrorisere tilskuerne med, så er det måske på tide, med en kunstnerisk skærpet selvkritik af format, og så producere og sætte forestillinger op, som befolkningen gider betale prisen for at se!

6. Kunstreform: Fjern alle former for kunsttilskud, hvis de ikke kan sælge det bras de laver, ja så må de jo som alle andre i samfundet, søge ind i et andet erhverv og evt. omskoles, at belønne de dygtigste med en livslang bonus fra staten, det er da helt og aldeles galimatias!

Det er jo rablende vanvid, at give mennesker, som kan afsætte og nogle endda leve fedt af deres håndværk (kunst og kultur) statstilskud, men hvis de ikke kan leve af deres håndværk, så må de jo finde ud af at lave noget andet, det må alle andre jo gøre!

7. Sportsreform: Stop alle former for statstilskud til elitesport og sportsklubber, såfremt de har ekstremt højt lønnede professionelle teams ansat, og samtidig bliver forgyldt af private virksomheder!

8. Afskrivnings-, og fradragsreform: Fjern alle mulige former for afskrivnings og fradrag, for den slags sponsorater til elite sporten, som kun har et eneste formål, nemlig at forgylde de klubbers “såkaldte stjerner” med helt vanvittige millionlønninger.
Når vi dagligt af medierne bliver bombarderet med propaganda kampagner, om erhvervslivets forringede konkurrenceevne og dårlige økonomi, og samtidig oplever at virksomhederne samtidig har råd til at forgylde elitesport med (skatteyderfinansierede) millionsponsorater, og ligeledes har råd til at forgylde virksomhedernes ledelse med helt vanvittigt ekstreme millionlønninger, men ikke har råd til at betale deres alm. medarbejdere (slaverne) en anstændig løn!

9. Reklamereform: Fjern alle mulige former for reklamefradrag, så skatteyderne/forbrugerne ikke selv skal betale, for at blive terroriseret af alle de pop op vinduer på internet, og de irriterende reklametilbud i både medierne og postkasserne!!!!!

Det er nøjagtig det samme, som når virksomheder vil have omverdenen til at tro de er åhhhhh så humane, får deres virksomhed nævnt i TV til velgørenheds-show for store donationer, og lige som alle andre virksomheder, så trækker donationerne fra i skat, eller når de sponsorerer sportens professionelle klubber med enorme millionbeløb, teams og klubber som aflønner deres sportsudøvere med mange millioner i lønninger, og trækker sponsoraterne fra i skat, så det i sidste ende er de hårdt plagede danske skatteborgere det går ud over, som af den grund kun har lønnedgang, velfærdsforringelser, ekstreme skatte-, og afgiftsforhøjelser i udsigt så langt ud i fremtiden som øjet rækker, så det kun kan ende med at den alm. befolkning må gå fra hus og hjem, den slags er i min filosofi hjernedød reklame og falsk humanitet “på andres bekostning”!

Nu er det jo ikke noget nyt, at helt utrolig mange mennesker føler sig tiltrukket af mennesker med magt og penge, journalister er ikke anderledes, de elsker at kline sig op af den slags mennesker, for dermed at udstille sig som noget særligt, at være en af dem som medierne ynder at betegne som “kendisser”, og så er det næsten ligegyldigt hvor klamme og ulækre den slags er, bare se Hugh Hefner “er det ikke sådan han hedder ham fra Playboy”, selv unge og meget smukke kvinder sværmer omkring ham, som fluer omkring en stor fed og vammel lort, og danskere er ikke spor anderledes, de vil prostituere sig på alle mulige måder for ussel mammon, uanset hvordan disse personer har skaffet dem!

Det er jo heller ikke noget nyt for den logisk tænkende del af menneskeheden, at Danmark også på dette område er snobberiets højborg i højeste potens, bare se mediehysteriet om Mærsk og Breivik, der er rigtig mange ellers fornuftige mennesker, der ofte er så spytslikkeragtige, slimede og fedterøvsagtige, så hvis man klaskede dem op af en mur, så ville de aldrig nogen sinde slippe fri igen, i hvert fald ikke ved egen kraft!

Vælgerne siver langsomt, men sikkert

Skrevet af Hans Viggo Jørgensen, Lørdag den 16. februar 2013, 09:26

Den nyeste meningsmåling giver ikke Thorning den belønning for milliardgevinsten i EU, som hun og regeringen havde regnet med.
Men bortset fra den lille triumf, som var givet på forhånd, er der heller ikke andre lyspunkter for regeringen.
Løftebruddene fortsætter, arbejdspladserne forsvinder ud af landet, og nu vil man prøve den politik, som regeringen indtil nu har fordømt som det værste af alt: at indregne de dynamiske effekter der er ved at lette omkostningerne for virksomhederne.
Selvfølgelig indrømmer regeringen ikke, at der er tale om en kovending, men påstår, at den altid har haft den holdning.
Det fik forleden Liberal Alliances Ole Birk Olesen til at kalde regeringens påstand for løgn, men det blev påtalt: sådan må man ikke udtrykke sig til et samråd.
Det er åbenbart tilladt at lyve, som hest kan rende, men ikke bruge ordet "løgn".
Det er ikke så sært, at vælgerne siver fra regeringspartierne.

Suplement til Hans Viggo Jørgensen

Skrevet af Magnus Klein, Lørdag den 16. februar 2013, 11:53

Hvis nogen savner underholdning, så se samrådet i skatteudvalget den 7. februar.
Det kan ses på "TV i Folketinget" eller på Ole Birk Olesens facebook-side.
Efter Ole Birk Olesens angreb på Bjarne Corydon og Holger K. Nielsen begyndte finansministeren sit svar med endnu en løgn:
Han sagde, at OBO sænkede niveauet ved at råbe løgn og den slags.
Der var bare ikke antydning af råben fra OBO, men en saglig fremsigen af den pure sandhed.
De to ministre var imidlertid så groggy af angrebet, at de ikke formåede at argumentere for urigtigheden i OBO´s udtalelse, men forfaldt til at gøre sig lystige over en bemærkning om, at de engang skulle afgive regeringsmagten. Der blev grinet og fniset i salen, men skulle det være et forsøg på at hæve debatniveauet? I hvert fald lykkedes det ikke.
Holger K. kunne heller ikke finde på andet at sige, end at det var for dårligt, og at han var enig i finansministerens synspunkt.
Og hvis I tror, jeg lyver, og det gør I måske, så kan I bare finde klippet frem og se.

Lad os få Akademikervældet afskaffet og Kongedømmet genindført.!

Skrevet af Hansen, Fredag den 15. februar 2013, 10:24

Det har aldrig nogensninde været målet, at få skabt fuld beskæftigelse hverken i Danmark eller EU, tværtimod har målet hele tiden været at skabe frygt, massearbejdsløshed og økonomisk kaos, og Bilderbergerbandens lakajer Heller Thorning Schmidt og Margrethe Vestager, følger nøjagtig de underhåndsdirektiver Bilderbergerbandens Håndlangere teknokraterne i EU befaler dem, det er den eneste måde de kan skabe løntrykkere og undertrykke hele den europæiske befolkning, ved at ruinere "SLAVERNE"!

Hele det politiske system er sammenspist og gennemkorrupt, og desværre har de en flok villige og billige lakajer, til at udføre alt det beskidte arbejde for dem, men bare rolig, de Konservative kommer ikke over spærregrænsen ved næste valg, og inden længe kommer Venstre også ned på samme niveau som Socialdemokratiet og SF, det bliver straffen for deres storhedsvanvid, og leflen for de rige, samtidig som de tramper hen over de fattige og dårligst stillede i samfundet!

Spindoktorer og de (Konservative forklædt som RadiGale og Socialdemokrater), er et problem for et hvilket som helst anstændigt samfund, lige som alle de “såkaldte eksperter” kommentatorer, økonomer, politiske redaktører og alle regeringernes lakajer, for den udemokratiske og asocial Helle Thorning gør nøjagttig hvad Bilderbergerbanden har dikteret hende, og med støtte fra alle deres lakajer i medierne, hun har lige som alle de lakajer ikke hjerne til andet, eller at gøre noget på egen hånd, til gavn for danskerne og det danske samfund, og så håber hun naturligvis, at hun kan få alle de narre de villige spytslikkere i fagbevægelsen, til at gør nøjagtig det samme overfor samfundets slaver!

Og enhedslisten skal nok falde til patten, de skal som små babyer bare lige op at bøvse, før de igen falder til patten, så de vælter desværre ikke den asociale S-SF-R regering, der vil ikke ske noget som helst før befolkningen tager affære, og sparker hele det tyvagtige og korrupte slæng ud af Christiansborg, for hovedparten af dem er med i Bilderbergerbanden, nu med deres kyniske darling Helle Thorning Schmidt i spidsen!

Den danske befolkning kan roligt være særdeles bekymrede, for hun skal nok få hjælp af alle de andre udemokratiske kapitalistiske lakajer fra den borgerlige fløj, det er jo netop en så asocial politik, de havde planlagt før valget, og en så asocial politik kan kun gennemføres af (kapitalistiske pamper-lakajer), forklædt som socialdemokrater, akademikere som aldrig nogensinde har lavet andet, end at leve som parasitter på ryggen af slaverne, lige som alle de faglige organisationers plattenslagere!

Hvis de borgerlige havde gennemført den politik, havde det skabt et oprør a la Grækenland og Mellemøsten!

Og lakajerne i mediernes opgave er desværre blevet, at få folk til at tror på, at Danmark er et demokratisk samfund, og at det er demokratiske beslutninger der bliver serveret for den sagesløse befolkning gennem medierne, men det er så langt fra sandheden som noget overhovedet kan være, lige som det er blevet deres opgave, at få befolkningen til at tror, at vi har kapitalisme her i Danmark, men det har vi ikke og har faktisk aldrig nogensinde haft!

Sandheden er at vi har et ekstremt udemokratisk og topstyret “Partidiktatur og Kapitalsocialisme”!

Danmark er ikke et kapitalistisk system, men er ved hjælp udspekulerede akademiske og teknokratiske lakajer, gennem årtier udviklet et ”kapitalsocialistisk” system, som betyder at:

Når kapitalen har profit, kan den frit stikke pengene i sine egne lommer!

Når den har tab, går den til staten (skatteborgerne) og får pengene tilbage!

For finansselskaber og virksomheder ejer hinandens gæld, og hvis én virksomhed går fallit, er der stor chance ”risiko” for, at to eller flere andre også går konkurs!

Og så kommer de grådige politikere, finansselskaber og industrier i vanskeligheder, og begynder at klynke som små pattebørn, afskediger alle de lavestlønnede medarbejdere, i stedet for at sparke et par af de værdiløse højtlønnede “såkaldte ledere” ud, for at reducere det ekstreme lønomkostningsniveauet!

Det er det værste scenarie overhovedet de politiske akademikere kan tænke sig, for så mister han/hun stemmer og befolkningens tilslutning, og det må undgås med alle til rådighed stående midler, selv halve sandheder eller halve og hele fabrikerede løgne!

Befolkningen må vælge, enten skal vi have “kapitalisme og demokrati” eller også skal vi have “socialisme”, hvis vi skal have “kapitalisme og demokrati”, må samfundet have et system, hvor kapitalen skal stå på egne ben, og selv betale sin regninger og gæld!

Så vil “kapitalisterne” være mere forsigtig med de helt store risikable transaktioner, med “chance” for de helt store profitter, men også “risiko” for endnu større tab, som går ud over både virksomhederne, ejerne, ledelserne og medarbejderne, en chance som skatteyderne så i sidste ende kommer til at betale regningen for!

Kapitalisterne ved alt om, hvordan man beregner risiko, men industriens spekulanter, profit-, og fidusmagere bruger ikke den slags beregninger længere!

Risiko betyder ikke noget i vor tids Danmark, og det er vel nogenlunde det samme i EU og resten af den kapitalistiske verden!
Systemerne er opbygget og udviklet således, at “Staten” skatteborgerne, deres børn og børnebørn altid kommer til at betale regningen, for politikernes og kapitalisternes tab p. g. a. deres uansvarlige handlinger!

Medier, redaktører og journalister er blevet de asociale akademiske plattenslagere og elitens skødehunde!

Eller sagt med andre ord, de er ikke befolknings vagthunde mod magtmisbrug, de er blevet politikernes håndlangere ” svinehunde”, for at støtte op om alle former for politisk magtmisbrug og snavs!

Det har været underligt at se TV2-News faktisk i en ”presseloge” stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er moralsk rigtigt, at tage kritiske emner og spørgsmål om politisk magtmisbrug op, og ikke mindst kritik af politikernes handlinger bag lukkede døre, når ord og handlinger er to modsat rettede kræfter, og deres beslutninger helt tydeligt ikke kan tåle dagens lys!

Vi så også et eksempel på hvor farligt det er, at give medierne alt for stor magt, hvor TV2-News for nogen tid siden kom med endnu en af TV2 og Berlinskes utallige ”falske og manipulerede megafonmålinger”, som de igen med assistance af et par højt offentligt lønnede professorer postulerede viste, at danskerne ville acceptere en udvidet brugerbetaling i sundhedsvæsnet og forringet velfærd, det viser helt klart hvor farligt det er for den alm. befolkningen, når medierne den 4 statsmagt (hvem har i øvrigt stemt på dem) og deres ansatte, bliver brugt som politikernes logrende skødehunde, frem for det der normalt er deres opgave, at være på befolkningens side som bidske vagthunde overfor politisk magtmisbrug!

Faktisk indrømmede ”den såkaldte journalist” (oplæseren), at det på grund af en massive politiske ”brainstorming” med mediernes hjælp, var lykkedes at ændre den politiske situation i Danmark, så politikerne ikke mere var befolkningens tjenere, men at der er vendt helt op og ned på den situation, så befolkningen nu er blevet politikernes tjenere!

Men det var jo også hensigten med oprettelse af DR-update og TV2-news, de skulle jo netop bruges som en moderne digital Göbbelske propagandakanaler, i første omgang for at retfærdiggøre de fabrikerede løgne om grundlaget for krigsforbrydelserne mod Irak, Afghanistan og nu også Libyen, og da politikerne fandt ud af hvor nemt det egentlig var, at få den naive befolkning til at acceptere alle deres fabrikerede løgne (skræmmekampagner), når de blot blev positivt kommenteret af højtstående offentligt lønnede lakajer, de “såkaldte spindoktorer” (løgnefabrikanter), kommentatorer, ”eksperter”, økonomer og professorer alle af tvivlsom karakter, så blev den politiske manipulation sat i system og massivt organiseret!

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise i verden, det er et konstrueret kaos for at ruinere middel-, og underklassen, og på den måde få 100 % kontrol over slaverne på alle måder, med assistance fra mediernes og lakajernes massebombardement af manipulerede meningsmålinger, det er også den direkte grund til, at myndigheder og politikere kan slipper godt fra næsten alt, ved hjælp af alle de konstruerede og manipulerede meningsmålinger, fup, svindel, fabrikerede løgne, vælgerbedrag, brud på valgløfter og Danmarks Grundloven, ja sådan set slipper godt fra hvad som helst, selv de planlagte verdensomspændende organiserede klimarøverier m.m.

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at indlæg forsvinder og at politikerne har travlt med at destruere eller slette belastende materiale, det er jo ikke på nogen måder en ny praksis, det har man gjort hele vejen tilbage i historien, det har jo altid været ”vinderne”, som skriver og redigerer historien, så det med at forskere vil have lov til at studere gamle dokumenter, det kan ikke bruges til noget som helst, for den historie de vil komme frem til, vil altid være vindernes konstrueret og redigeret sandhed, som så igen vil blive farvet af forskerens egen politiske holdning, så vi vil aldrig nogensinde få det virkelige billede og sandheden, om magthavernes og deres lakajers barbariske gerninger!

I vor tid er det Bilderbergerbanden, eliten og erhvervslivets udemokratiske topfolk (lakajer), der dikterer, skriver og redigerer historien, indtil den danske og europæiske befolkning vågner op, arresterer Bilderbergerbanden og deres topfolk over hele verden, og smider alle deres sleske spytslikkere på porten, men indtil da er det ikke så underligt, at myndighederne har nemt ved, at plyndre middelklassen og især de lavtlønnede, fattige, pensionisterne, studerende, børnefamilierne og de handikappede, når de har asociale lakajer som Margrethe, Helle Thorning, Villy og mange andre toppolitikere både på højre og venstrefløjen, til at sløre kendsgerningerne og begrænse ytringsfriheden, for at hjælpe politikerne og myndighederne med at camouflere det organiserede magtmisbrug!

Nej lad os få det teknokratiske ”Akademikervælde” afskaffet og Kongedømmet genindført!!!

For desværre ville et valg ikke ændre noget som helst, alle partier fører nøjagtig DEN politik, som bliver dikteret dem af Bilderbergerbanden i EU, så om de er røde, blå, gule grønne, orange, violette eller sorte er bedøvende ligegyldigt, deres mål er at skabe kaos, nød og elendighed, og på den måde få mennesker til at give afkald på alle deres friheder og demokratiske rettigheder, som så kan skabe en grobund for, at befolkningen stille og roligt accepterer en indførelse af et verdensomspændende diktatur (New World Order), styret og kontrolleret af den diktatoriske og Nazistiske Bilderbergerbande og deres udemokratiske slyngler!

http://euro-med.dk/?p=11825

Folketinget har været et værdiløst akademisk plattenslagerforetagende de sidste mange år, de har helt sikkert fået en god akademisk og teoretisk uddannelse både politikere, økonomer, vismænd, rådgivere, embedsmænd og topfolk i erhvervslivet m.fl., men de har ingen faglig indsigt og kompetence overhovedet, så godt som ingen af dem!

Det eneste de sidste 40 års topfolk og politikere har været gode til, det er at rage til sig med både arme og ben, og ruineret Danmark og danskerne nøjagtig som den “græske elite”, og varetaget egne interesser frem for samfundets, men det har de så til gengæld også været rigtig gode til, nå ja og så til at overlade magten over Danmark til teknokrater i det udemokratiske EU-Parnas!

Nu er det jo ikke første gang, at vandallister har ruineret og solgt Danmark til en fremmed magt, i fortiden var det ødsle Kongers udsvævende livsførelse, udvidelse og finansieringer af luksus for kongehuset og deres trofaste lakajer, finansieret ved at belåne Danmark til langt op over Skagens Gren, der ruinerede Danmark og tvang Konger til at overdrage magten og kontrollen af Danmark til fremmede lande!

I vor tid er det politiske pamperi udvidet på samme måde, så det er helt ude af kontrol, både i den borgerlige og venstrefløjens lejr, alle deres støtter og tilhængere kræver nu en del af kagen, for at støtte og holde hånden over de korrupte magthavere!

Nu kan vi jo desværre ikke trylle alle de akademiske og udemokratiske/teknokrater politikere og deres embedsmænd/lakajer væk i Danmark og EU, det ville ellers være en mirakelkur for både Danmark og hele Europa, som så helt stensikkert ville gå frem igen, både hvad sikkerhed, vækst, økonomi og velfærd angår!

Der er kun én eneste løsning, nemlig at alliere os med Kronprins Frederik, og få ham placeret på Danmarks trone hurtigst muligt, afskaffe de korrupte parti-diktaturer betegnet som danske “folkestyre”, og så få genindført “Kongedømmet”!

Pålægge Frederik som sin første og vigtigste opgave, at gennemføre en øjeblikkelig udmelding af ”den udemokratiske Bilderbergstyrede og kontrollerede forbryderorganisationen” og deres lakajer i EU, og så nedsætte et forretningsministerium ledet af 10 -12 VISE og KLOGE ministre, som alle skal kunne fremstilles for en domstol, og stilles til ansvar for deres ”eventuelle kriminelle handlinger” af Kong Frederik, og straffes “HVIS” de begår samme forbrydelser mod den danske befolkning og samfundet, som de sidste 40 års topfolk, politikere og embedsmænd har gjort!

Og alle de “goder” politikerne og deres lakajer har tilkendt sig selv, annulleres med øjeblikkelig virkning deres handlinger gennem de sidste 40 år undersøges, og de bliver stillet til ansvar for deres uansvarlige adfærd og organiserede hjemmerøverier!

Gennemføre en lynhurtig pengeombytning, så alle sorte og kriminelle penge, bliver ugyldige med øjeblikkelig virkning, og kun de penge der er tjent på en helt legal dokumenterbar, kontrollerbar, lovlig, ærlig og redelig måde bliver godtgjort!

At tro på, at de samme politikere, med samme politik, udpeget af de samme ensrettede, indoktrinerede og topstyrede partisystemer, kan rette landet op igen, med nøjagtig den samme politik, som de helt beviseligt har kørt Danmark/EU i sænk med, skulle være den helt rigtige og geniale løsning, det kan man simpelthen kun overbevise en befolkning om, som enten er konstant stive af druk, bedøvet af narko eller er totalt hjernedøde!

Det ville jo være det samme som at tro på, at hvis en læge har stillet en diagnose og ordineret patienten en medicin, og det så skader patienten mere og mere, så hans tilstand bliver værre og værre for hver dag, og at den slet ikke gavner patienten på nogen måder, at det så ville være klogt at lade den samme læge, som så bare ville bruge den samme medicin, i en kraftigere dosis til at helbrede patienten, at det skulle være den helt geniale løsning!

Hvordan mon lægen så ville forklare sine fejl retorisk, mon han så også som erhvervslivets og politikernes akademiske topfolk, og alle deres hjernedøde rådgivere, igen og igen og igen og igen vil påstå, at diagnoserne var den helt rigtige, kuren var også den eneste rigtig, men desværre døde patienten!

Som tidligere nævnt: Er det også helt utrolig trættende, konstant at se og høre Løkke, Helle, Villy, Margrethe og de andre 175 på overførselsindkomst, der er ansat i aktiveringsprojektet “ødelæg alt for Danmark og danskerne” i folketinget!

Velfærd????

Nej som før nævnt, politikerne er en flok korrupte og grådige akademiske plattenslagere, og det uanset om de er røde, blå, grønne, gule, orange, violette eller sorte, og jeg forstår godt at specielt S & SF er på vej ned mod spærregrænsen, for er der nogen, som i den grad har svigtet sine vælgere lige siden “Holger og Konen sagde nej til Unionen”, så er det da den udemokratiske fidusmager Helle og hendes hæmoride Villy!

Det er ikke den alm. befolknings interesser og velfærd, som bekymrer de korrupte akademiske topfolk og politikere i hverken EU, Folketinget, Regionerne eller Kommunerne tænker på, tværtimod er det ved at være mange år siden, at erhvervslivets top, politikere, administratorer og “ALLE” deres lakajer holdt op med at tænke på andet end deres egen velfærd!

Både venstrefløjen og højrefløjen, har i fællesskab brugt alle deres kræfter, på at undergrave dansk demokrati og velfærd på alle måder, ved at de har bevilliget sig selv offentlig støtte, på så at sige alle mulige områder, både til dem selv og lakajerne på europæisk plan, landspolitisk, partierne og alle deres interesse-, og ungdomsorganisationer!

Amts og kommunale politikeres ombud, har tidligere været et ulønnet job, de valgte politikere blev ikke forgyldt, men fik et mindre honorar, fri transport og rimelige omkostninger dækket, i dag farer højt lønnede politikere med storhedsvanvid, sammen med et hav af deres trofaste lakajer verden rundt i privatfly, bor på de dyreste hoteller med eksklusiv roomservice, både når det er i embeds medfør eller det er på de “såkaldte private” skatteyderbetalte ferier, så betegnes det bare som studieture, og på den slags luksusferier har de en hel stab af deres mest trofaste lakajer med til at more sig sammen med!

Så når politikerne som Helle, Margrethe, Villy, Mette Frederiksen og andre S, R og SF-profiler lige som ALLE de borgerlige ledere og håndlangerne, i medierne konstant står og resiterer, vi er stolt og utrolig glad for det danske velfærd, det skal vi gøre alt muligt for at bevare, så er det hykleri langt ud over alle grænser, for hvis de virkelige var så glade for det “såkaldte danske velfærd”, hvorfor i himlens navn gør politikere på både højre og venstrefløjen så alt muligt for at føre EU politik, som helt klart går ud på at smadre den europæiske velfærd totalt?????

“Reform” er jo bare et andet ord, for “nedskæring” af de ydelser og goder, som danske borgere selv har betalt for i form af et af verdens højeste skattetryk, man bevarer altså ikke nogen former for velfærd, ved at fjerne de ydelser og goder som har været hele grundlaget for, at danskerne helt ukritisk har accepteret en hæmningsløs skatteplyndring, hvor de korrupte politikere nu også er begyndt at kræve brugerbetaling for de goder, som befolkningen kollektivt HAR BETALT for a-konto med ekstreme og tårnhøje skatter, moms og et totalt afgifts vanvid langt ud over alle grænser!

Underligt nok er det også altid dem, som har mindst at leve af, politikere vil gennemføre disse reformer (nedskæringer) over for, det er aldrig nogen sinde politisk-, finans-, og erhvervslivets spidsers helt ukontrollable plyndrings politik, med ekstremt høje lønninger og goder, som de vil gennemføre reformere (nedskære) overfor, dem smører (køber) politikerne tværtimod med støtte og alle mulige lempelser, og forgylder dem med ekstra og helt ekstremt høje lettelser i top og mellemskatten, for den slags støtte, lempelse og skattelettelser, har politikerne og embedsmænd jo også selv gavn af!

Her er eksempler på reformer, som ville være mere socialt retfærdige, i stedet for helt asocialt at plyndre dem, som i forvejen har alt alt for lidt at leve af:

1. Valgreform: Fjern fradragsberettiget støtte til politikere og partiers valg-kampagner!

2. Politikerreform: Fjern statstilskud til politikere, politiske partier og deres ungdomsorganisationer, hvis de vil holde sammenkomster og reception (drukfester) m.m., må de som alle andre mennesker selv betale, det kan ikke være de hårdtarbejdende skatteyderes opgave, at betale den slags regninger!

3. Pensionsreform: Reguler pensioner så den slags privatopsparing ikke kan trækkes fra i skat, og indfør en garanti for at alm. mennesker ALDRIG får lavere pension end politikerne og embedsmænd!

4. Mediereform: Fjern alle former for tilskud og licens m.m., til både de trykte og skrevne medier, lad dem leve af de fabrikerede propaganda kampagner de producerer, hvis befolkningen ikke gider betale prisen for at blive manipuleret med, af den slags politiske propaganda kanaler og det bras de sender, eller læse deres politisk ensrettede aviser, ja så må de jo lukke biksen!

5. Kulturreform: Fjern tilskud til teatre og filmindustrien m.m., hvis folk ikke gider betale prisen, for at se de forestillinger, som de vil lokke og terrorisere tilskuerne med, så er det måske på tide, med en kunstnerisk skærpet selvkritik af format, og så producere og sætte forestillinger op, som befolkningen gider betale prisen for at se!

6. Kunstreform: Fjern alle former for kunsttilskud, hvis de ikke kan sælge det bras de laver, ja så må de jo som alle andre i samfundet, søge ind i et andet erhverv og evt. omskoles, at belønne de dygtigste med en livslang bonus fra staten, det er da helt og aldeles galimatias!

Det er jo rablende vanvid, at give mennesker, som kan afsætte og nogle endda leve fedt af deres håndværk (kunst og kultur) statstilskud, men hvis de ikke kan leve af deres håndværk, så må de jo finde ud af at lave noget andet, det må alle andre jo gøre!

7. Sportsreform: Stop alle former for statstilskud til elitesport og sportsklubber, såfremt de har ekstremt højt lønnede professionelle teams ansat, og samtidig bliver forgyldt af private virksomheder!

8. Afskrivnings-, og fradragsreform: Fjern alle mulige former for afskrivnings og fradrag, for den slags sponsorater til elite sporten, som kun har et eneste formål, nemlig at forgylde de klubbers “såkaldte stjerner” med helt vanvittige millionlønninger.
Når vi dagligt af medierne bliver bombarderet med propaganda kampagner, om erhvervslivets forringede konkurrenceevne og dårlige økonomi, og samtidig oplever at virksomhederne samtidig har råd til at forgylde elitesport med (skatteyderfinansierede) millionsponsorater, og ligeledes har råd til at forgylde virksomhedernes ledelse med helt vanvittigt ekstreme millionlønninger, men ikke har råd til at betale deres alm. medarbejdere (slaverne) en anstændig løn!

9. Reklamereform: Fjern alle mulige former for reklamefradrag, så skatteyderne/forbrugerne ikke selv skal betale, for at blive terroriseret af alle de pop op vinduer på internet, og de irriterende reklametilbud i både medierne og postkasserne!!!!!

Det er nøjagtig det samme, som når virksomheder vil have omverdenen til at tro de er åhhhhh så humane, får deres virksomhed nævnt i TV til velgørenheds-show for store donationer, og lige som alle andre virksomheder, så trækker donationerne fra i skat, eller når de sponsorerer sportens professionelle klubber med enorme millionbeløb, teams og klubber som aflønner deres sportsudøvere med mange millioner i lønninger, og trækker sponsoraterne fra i skat, så det i sidste ende er de hårdt plagede danske skatteborgere det går ud over, som af den grund kun har lønnedgang, velfærdsforringelser, ekstreme skatte-, og afgiftsforhøjelser i udsigt så langt ud i fremtiden som øjet rækker, så det kun kan ende med at den alm. befolkning må gå fra hus og hjem, den slags er i min filosofi hjernedød reklame og falsk humanitet “på andres bekostning”!

Nu er det jo ikke noget nyt, at helt utrolig mange mennesker føler sig tiltrukket af mennesker med magt og penge, journalister er ikke anderledes, de elsker at kline sig op af den slags mennesker, for dermed at udstille sig som noget særligt, at være en af dem som medierne ynder at betegne som “kendisser”, og så er det næsten ligegyldigt hvor klamme og ulækre den slags er, bare se Hugh Hefner “er det ikke sådan han hedder ham fra Playboy”, selv unge og meget smukke kvinder sværmer omkring ham, som fluer omkring en stor fed og vammel lort, og danskere er ikke spor anderledes, de vil prostituere sig på alle mulige måder for ussel mammon, uanset hvordan disse personer har skaffet dem!

Det er jo heller ikke noget nyt for den logisk tænkende del af menneskeheden, at Danmark også på dette område er snobberiets højborg i højeste potens, bare se mediehysteriet om Mærsk og Breivik, der er rigtig mange ellers fornuftige mennesker, der ofte er så spytslikkeragtige, slimede og fedterøvsagtige, så hvis man klaskede dem op af en mur, så ville de aldrig nogen sinde slippe fri igen, i hvert fald ikke ved egen kraft!

Nu igen, suk!

Skrevet af Bjarne Witt Svendsen, Fredag den 15. februar 2013, 13:45

Nøjagtig den samme strøm af idioti har været fyret af flere gange. En af gangene er den 28. december.
Og så klager Hansen - eller hvem der gemmer sig bag dette geniale pseudonym, over at BT modarbejder ytringsfriheden.
Hvis der var censur, ville alle hans udgydelser ryge lige lukt i papirkurven.
Han har aldrig fortalt, hvad han egentlig går ind for - jo kongehuset måske, hvis det da ikke er gas - ellers er det kun kritik til enhver her i landet.
Det er ikke konstruktivt.

En nation af idioter

Skrevet af Birgitte Krogager, Fredag den 15. februar 2013, 10:37

Er der overhovedet andre kloge og gode mennesker i Danmark end netop Hansen?
Ikke i hans egne øjne.

Nå nå

Skrevet af Hansen, Fredag den 15. februar 2013, 08:34

Den tredobbelte akademiker bruger nu mange forskellige dæknavne nu, han må føle sig klemt!

Hvad skyldes æren?

Skrevet af Dorthe Petersen, Fredag den 15. februar 2013, 08:57

Hvis det er mig, som tituleres "tredobbelt akademiker", gør du mig for stor ære.
Jeg er folkeskolelærer i Valby og har undervist i mange år i bl.a. dansk.
Du skulle læse Holbergs "Den politiske Kandestøber"; så vil du kunne genkende dig selv som den nar, Holberg beskriver.

Tilbage til politik

Skrevet af Irmgard Seewald, Fredag den 15. februar 2013, 08:04

Hver dag løber regeringen fra et valgløfte. Sidst: SU og sygedagpenge til langvarigt syge.
Der er kommunevalg i efteråret. Det bliver ikke let for S SF, for uanset hvad kandidaterne lover, vil vælgerne huske, hvordan det gik efter folketingsvalget, og de vil slå sig på lårene af grin, når de nye falske løfter om dit og dat dukker op.
Jeg tror, at valget ender med at blive en gevaldig lussing til løftebrudspartierne og stor fremgang til de borgerlige partier, hvilket vil gøre sit til, at ønsket om et snarligt folketingsvalg forstærkes.
Efter ti års borgerligt styre var der et lille flertal, som ønskede noget nyt, men det har mange sandelig fortrudt.
Den gamle regering var trods alt bedre.

@Nemesis

Skrevet af Hansen, Torsdag den 14. februar 2013, 16:23

Okay, ja det var vist nogenlunde sådan, jeg svarede på den opfordring fra en eller anden tidligere!

Du er afsløret

Skrevet af Dorthe Petersen, Fredag den 15. februar 2013, 07:15

Der er da ikke nogen, der ved deres fuld fem ville læse alt det sludder, Hansen udspreder, og da slet ikke opfordre ham til at stille op som politiker.
Nej, det skinner igennem med al tydelighed, at opfordringen og skamrosen kommer fra Hansen til Hansen.
Mere sølle kan det ikke være.
Hansen skulle gå til bekendelse og skamme sig.

Ha ha ha ha ha!

Skrevet af Nemesis, Torsdag den 14. februar 2013, 12:30

Du er godt nok hård ved ham Hansen, men okay det har han selv været ude om, så han kan vel kalde det en slags "nemesis"!

I øvrigt er vi en gruppe, som med meget stor interesse, har læst og diskuteret mange af dine kommentarer, og måske enda dem alle sammen, og vi er ret enig med dig, og faktisk på alle områder.

Vi ved også, at flere har opfordre dig til at involvere dig politisk, men at du desværre har afvist det, for som du skrev: Det ville kræve at du skulle opholde dig i lokaler, sammen med helt værdiløse falske og utroværdige politikere og deres lakajer, og at du mener falske individer lugter grimt, så du derfor var ret sikker på, at der måtte være en afskyelig stank på Christiansborg, og sådan en stank ville du ikke kunne holde ud at arbejde eller opholde dig i.

Mere egotrip

Skrevet af Dorthe Petersen, Torsdag den 14. februar 2013, 13:15

Den skarpsindige læser vil kunne gennemskue, at ovenstående er skrevet af Hansen under dække af "Nemesis".
Han begår den fejl, at det første "du" går på Knoblauch, mens det næste er ham selv. Han citerer en skrevet passage fra for længe siden, og hvem skulle kunne tage den fra af arkivet andre end Hansen selv?
Det er samme sprogbrug med de samme fejltyper, så han er afsløret.

"Vi andre kan"???

Skrevet af Hansen, Torsdag den 14. februar 2013, 11:40

Iøvrigt må du lære at udtale dig i ental, når du udtrykker DIN mening, med mindre du er royal, så det hedder ikke "vi andre kan", med din uddannelse burde du vide, at det så hedder "jeg kan"!

Uddannelse og erfaring!

Skrevet af Hansen, Torsdag den 14. februar 2013, 11:24

Jeg har også både flere års faglig og praktisk erfaring , og har desuden taget en høj uddannelse på mit område, og gennemgået begge dele i nævnt rækkefølge!

Men jeg har arbejdet sammen med mange teoretikere, som alle ville dø af sult, hvis ikke de havde faglært assitance at støtte sig til, når deres ofte mærkelige teorier skulle gennemføres i praksis!

Misbrug af taleret

Skrevet af Magnus Klein, Torsdag den 14. februar 2013, 12:43

Kan du, Hansen, ikke holde op med det egotrip, du længe har dyrket?
Som alle andre her i landet er du velkommen til at sige din mening, men det her tager overhånd.

Hvad du synes om Knoblauch, er uinteressant og rager ikke andre.
Dine hjemmelavede, bedrevidende meninger om alt og alle hører ikke hjemme her, hvor det drejer sig om et sagligt, politisk emne.
Hold dig til emnet, og gør det kort, så vil du opnå respekt i stedet for som nu at blive fundet latterlig for daglig at tømme din åndelige lokumsspand ud over BT´s læsere.

rettelse:

Skrevet af Hansen, Torsdag den 14. februar 2013, 01:29

værdiløse teorier og økonomiske programmer, taget helt og aldeles....o.s.v.

Nå nå en evighedsstudent!

Skrevet af Hansen, Torsdag den 14. februar 2013, 01:17

Ja så har du helt sikkert en meget stor teoretisk viden, men jeg giver ikke en pot pis for teoretisk viden, det er netop teoretikerne som Mette Frederiksen og alle de andre akademiske plattenslagere i politik, der har kørt Danmark, Europa og hovedpaten af verden i sænk, at erstatte faglig og praktisk viden med et akademikervælde, har jo også vist sig at være den største fejl menneskeheden har begået, de har med alle deres mærkelig beregningsmodeller og helt værdiløse teorier og beregningsmodeller, taget helt og aldeles fejl på så at sige alle områder de sidste 60 år!

Det eneste teknokrater og akademikere åbenbart har fået ud af alle de penge, som vi borgere har spildt på deres uddannelser er, at de er blevet gode til at regne den ud til egen fordel, og plyndre staten, finanssektoren, virksomhederne og befolkningen, men at køre og administrere et anstændigt samfund, det har de hverken faglig eller praktisk kompetence til, på det områder vader de rundt som en flok zombier uden erfaring!

Men de/i har været gode til at smile sleskt til "den såkaldte elite", og så at sidde og klaske lufferne sammen i passende situationer, som en flok dresserede og velafrettede søløver, og hvor er vi så nu efter 50 - 60 års akademikervælde, på fallittens rand på vej ud i et totalt økonomisk kaos, så din såkaldt teoretiske viden har jeg ingen respekt!

Dette kursskifte fra faglig viden og erfaring til teoretisk viden, på så at sige alle områder i samfundet, forudså og advarede jeg om fra starten af, og i dag ser vi så resultatet af deres manglende faglige kompetencer, jeg ville ikke give en bøjet, beskidt eller rusten 25 øre, for en teoretiker uden faglig kompetence som leder for noget som helst, derfor ville jeg aldrig have udnævn Mette Frederiksen som minister for et område, som hun ikke ved "fittens knast om", men faktisk burde hun selv have haft anstændighed nok, til at sige nej tak til sådan et job!

Så slutter vi

Skrevet af Heinz Knoblauch, Torsdag den 14. februar 2013, 08:34

Du har absolut intet kendskab til min praktiske erfaring, men du gør dig til en almægtig dommer, der gør sig klog på alt her i livet.
Latterligt!
Denne blog handler om Mette Frederiksen, så uanset hvad du svarer igen, har jeg sagt det sidste ord i denne sag.
Fortsæt du bare dine svadaer; vi andre kan heldigvis springe dem over.

"Vi" andre ?

Skrevet af Vibeke A, Torsdag den 14. februar 2013, 13:24

Tal for dig selv - Manden har jo ret !

Nyt navn i fanklubben

Skrevet af Fritz Folehave, Lørdag den 16. februar 2013, 09:34

Det må være Hansen selv, der nu kalder sig Vibeke.
Hvor ved jeg det fra?
Der vil ikke være andre i landet, som giver ham ret i al den pølsesnak.

Der er jo penge nok Mette

Skrevet af Anna, Onsdag den 13. februar 2013, 23:29

Det ville være forfriskende, om du kunne finde på noget kreativt.
Eks, at foreslå, at de 18 milliarder mm Danmark giver til andre lande, kunne bruges bedre her i Danmark til vores syge gamle og svage.
Penge til håbløse krige kunne også fint bruges.

Stakkels Hr. Knoblauch

Skrevet af Hansen, Onsdag den 13. februar 2013, 14:39

Nu er mine kommetarer ikke henvendt til mennesker, som kun er i stand til at forholde sig til overskrifter, og da du åbenbart er den type som ikke har hjerne nok, til at sætte dig ind i mere end en kort overskrift, så er det jo bare at springe let og elegant over dem, så får du jo samtidig lidt motion, men det er måske for hårdt for dig at bruge scrool funktionen!

Men det er jo nok heller ikke det, der er dit store problem med mine kommentarer, du er sikkert som mange politikere nervøs for, at min mening om politikere og deres lakajer Journalister, og alle de stats financierede "såkaldte spindoktorer (løgnefabrikanter) økonomer og eksperter foruden alle de andre titler de typer smykker sig med", kan brede sig i befolkningens vurdering af jeres troværdighed, men det kan vel dårligt blive værre, i har jo allerede opnået en bunden af de fleste af de kategorier, som i foreløbig er blevet sammenlignet med!

Og da jeg ser at flere og flere gentager, og endda kopierer flere af mine synspunkter, så forstår jeg godt at især alle de selvbestaltede smådiktatorer, i partierne og medierne er lidt nervøse for deres magt og kontrol, for et demokrati er jo kun velegnet til et land fyldt med et hav af spytslikkere, som aldrig kunne finde på at tro, tænke eller ytre sig om noget, som ikke i forvejen er blevet synkroniseret og godkendt af de magthavere, der kun respekterer demokratiet, når det ikke på nogen måder afvige fra deres egen opfattelse!

Og vi ser jo også hver dag, at når magthavere, kommentatorer og journalister m.fl., kæmper for ytringsfriheden, så er det ikke den brede befolknings ytringsfrihed de intresserer sig for, det er deres egne og deres lakajers muligheder for, at ytre sig frit i aviser og medier, på nøjagtig den måde og om de politiske emner, som kan fremme deres egne politiske agenda!

Hjernekapacitet?

Skrevet af Heinz Knoblauch, Onsdag den 13. februar 2013, 15:28

Der er ingen anledning til, at du skulle ynke mine åndevner.
Til din orientering kan jeg fortælle dig, at jeg har tre afsluttede universitetsuddannelser plus en fjerde erhvervsuddannelse.
I øjeblikket beskæftiger jeg mig med Søren Kierkegaards samlede værker, så du må kunne forstå, at jeg ikke er typen, der nøjes med overskrifter.
Når jeg giver mig i kast med længere tekster, skal der dog være mere kød på, end kværulantiske udgydelser fra en person, der selvbestaltet ophøjer sig til at have forstået alt i samfundet bedre end alle andre.
Jeg skal afholde mig fra at kommentere dine åndsevner, men dine mange stave- og syntaksfejl får mig til at tænke mit.

Kommunerne gradbøjer alle regler.

Skrevet af Grethe, Onsdag den 13. februar 2013, 12:59

Hvordan skal Kommuner/kontornusser administrerer de nye regler - Kommunerne kan ingen gang finde ud af de eksisterende regler.
Kommunerne er lige glade med syge/kronisk syge danskere.
Hør nu efter hvad de syge/handikappede har fortalt dig Mette.

Hvem nasser på samfundet?

Skrevet af Magnus Klein, Onsdag den 13. februar 2013, 10:19

En undersøgelse viser, at der er flertal for, at de rige skal betale mere i skat. Det er de rige mærkelig nok ikke enige i.
En anden undersøgelse viser, at der kun er tre kommuner i Danmark, hvor der er flere på arbejde end på overførselsindkomst.
Lægger vi de to undersøgelser sammen, bliver konklusionen, at de, der er på overførsel, ønsker, at det fåtal, som arbejder, skal knokle endnu mere og betale mere i skat, så der kan blive noget mere til dem selv.
Ædel tankegang - ikke sandt?
Dovne Robert får en rejse betalt, for at han kan rejse til Amerika for at prale af sin dovenskab og fortælle til alverden, hvor ærkedumt det danske system er skruet sammen.
De bankdirektører, som tjener 40.000 kr. om dagen får en ufattelig høj løn, men man glemmer den kendsgerning, at de betaler mere end 20.000 kr. i skat om dagen, så de bidrager mere til samfundets vel end Robert og Carina.

Lidt har også ret

Skrevet af Rasmus Risk, Onsdag den 13. februar 2013, 08:54

Der skal ikke meget til at gøre Magnus Heunicke glad.
Nu glæder han sig vildt over antallet af opslåede kaput-job.
Nu mangle vi bare at få dem besat med dem, de er tiltænkt.
Hvis Socialdemokratiet bare kommer over spærregrænsen ved næste valg, vil han nok tale om en stor sejr.

Skriv kort og godt

Skrevet af Heiz Knoblauch, Onsdag den 13. februar 2013, 07:42

Hvis du mener, at de fleste er enige med dig, Hansen, er der så meget mindre grund til at fylde alenlange spalter med det, jeg vil kalde kværulanteri - ovenikøbet af en anonym person - for mere anonymt end at kalde sig Hansen kan det ikke være. Måske hedder du i virkeligheden Petersen, men det er også ligegyldigt.
Selv om jeg på enkelte punkter godt kan give dig ret, er jeg sikker på, at de allerfleste springer dine lange smører over.
Dine samlede værker, som mest består af trættende gentagelser, fylder sikkert en hel væg i dit bibliotek. Skån os for dem.

Ja jeg er sikkert en plage for BT!

Skrevet af Hansen, Tirsdag den 12. februar 2013, 19:28

Men det er nok mere fordi, at rigtig mange mennesker er enig med mig i det jeg skriver, og så godt som altid er uenig med BT's faste kommentatorer, som med deres indlæg konstant afslører, at man skulle tro i befandt jer et eller andet sted ude i universet, på en helt anden planet end den Jord den alm. befolkningen befinder sig på!

Ytringsfrihed!!!

Skrevet af Hansen, Tirsdag den 12. februar 2013, 16:42

Ja Knoblauch nu er ytringsfrihed jo ikke lige BT's varemærkde, så det kontante svar jeg forsøgte at sende, blev opfanget af af BT's sencur.