Tænketanke uenige om Thornings nulvækst-afvisning

CEPOS undrer sig over statsministerens afstandstagen til offentlig nulvækst, mens Cevea roser hende for at bakke op om den offentlige sektor.

Reaktionerne på Helle Thorning-Schmidts (S) nytårstale fra Cevea og CEPOS viser med al tydelighed, at de to tænketanke har en vidt forskellig tankegang.

I talen tog statsministeren afstand fra den nulvækst i det offentlige, som oppositionen med Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen insisterer på.

»Det undrer jeg mig over, da offentlig nulvækst kan frigøre penge, der kan finansiere lavere skat for virksomheder og familier. Det kan skabe vækst og fremgang. Herudover skal man huske, at den offentlige sektor stadig fylder meget i den samlede økonomi efter, at den offentlige sektor blev meget stor under Fogh-årene,« siger Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i CEPOS.

»I øvrigt bør man bevæge sig væk fra en opfattelse af at bedre velfærd, skal nås gennem flere offentlige udgifter og ansatte. I stedet bør øget offentlig velfærd leveres ved, at man øger produktiviteten i det offentlige. Ved at skære ned på administration, sygefravær og ved at udlicitere mere til effektive private virksomheder,« fortsætter han.

Modsat roser Kristian Weise, der er direktør i tænketanken Cevea, Helle Thorning-Schmidt, for at tage afstand fra nulvækst i det offentlige og bakke klart op om den offentlige sektor og velfærden.

»Højrefløjen har i flere år forsøgt at sælge myten om, at velfærdsstaten er en hindring for fremtidig vækst. Men Helle Thorning forklarede netop, hvorfor job i den offentlige sektor er lige så vigtige som i den private: Sygeplejersker, sosu-assistenter, pædagoger og skolelærere er en forudsætning for, at vi opretholder et højt velstandsniveau samtidig med, at de leverer velfærd til alle i samfundet,« siger Kristian Weise.

Cevea-direktøren opfordrer dog samtidig regeringen til at huske på de ledige, der kæmper for at komme ind på arbejdsmarkedet.