KØB PLUS!

SF vil eftergive kriminelles gæld til det offentlige

Nyt forslag møder opbakning i regeringen og hos Enhedslisten

Udsigten til en mindre gæld skal være guleroden for tidligere dømte til at holde sig fra kriminalitet, når de kommer ud af fængslet. Et forslag, som vil få politisk flertal.

»At starte på en frisk« skal have endnu en betydning for kriminelle. I hvert fald de, der efter løsladelse holder sig ude af kriminalitet. SF foreslår, at det offentlige skal nedskrive den gæld, som mange har stiftet i forbindelse med deres straffesags omkostninger, skriver Politiken.

- I dag fastholdes folk i fattigdom og uforetagsomhed, så vejen til kriminalitet bliver nemmere. Vores forslag er, at man nedskriver gælden, hvis man opfylder visse betingelser som at holde sig ude af kriminalitet i nogle år. Så har man vist en vilje til at komme på ret kurs. De, som gør en indsats, vil vi gerne hjælpe videre, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører for SF, til Politiken.

Forslaget fra regeringspartiet bliver taget op, når Folketinget fra mandag forhandler om kriminalforsorgens økonomi.

Bliver man dømt for en forbrydelse i Danmark, kommer der ofte en gæld til det offentlige i kølvandet. For når retten har sat sit »skyldig«-mærkat på en kriminel, skal vedkommende betale sagens omkostninger som forsvareren honorar og udgifter til de blodprøver, der er taget. For når man selv har rodet sig ud i kriminalitet, må man også selv sørge for at rydde op. Men afbetalingskravene er hårde, og det kan for mange betyde, at incitamentet til at arbejde er lavere end til at være på overførselsindkomst. Det vil forslaget fra SF dog ændre på, mener retsordføreren.

- Forslaget giver mulighed for at flytte folk fra passiv forsørgelse til arbejde. Det må være i alles interesse, at flere bliver selvforsørgende og holder sig ude af kriminalitet. Det giver færre ofre, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Hos de øvrige regeringspartier, Socialdemokraterne og De Radikale, samt hos regeringens støtteparti, Enhedslisten, er der opbakning. Og ifølge formanden for Advokatrådets strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, er SF på rette vej, for gælden kan være med til at fastholde tidligere dømte på kontanthjælp og nogle også i kriminaliteten. Men der må gøres med, lyder det.

- Forslaget er ikke er tilstrækkeligt, for der findes nogle, som ikke kan holde sig fra kriminalitet, og som derfor vil blive fastholdt på overførselsindkomst, siger hun til Politiken og fortsætter:

- Vi mener, at når man har fået sin dom, bør det være op til dommeren at bedømme størrelsen af sagsomkostningerne ud fra den dømtes indtægts- og formueforhold. En gæld, der kan betales inden for en overskuelig periode, kan føre til, at den dømte ikke helt mister modet og fastholdes i en håbløs situation.

HVAD MENER DU? DELTAG I DEBATTEN NEDENFOR (Det er desværre ikke muligt at skrive og læse kommentarer på mobil-sitet)

Din kommentar

Kommentarer

Klart at de RØDE SVIN vil afskrive kriminelles gæld...

Skrevet af Peter Zandorff, Torsdag den 8. november 2012, 15:33

...for 70 % af de indsatte kriminelle i danske fængsler er jo MUSLIMER!

Men hjælpe de DANSKE ofre for de kriminelle muslimers u-gerninger, det kunne latte luderne i "regeringen" ikke drømme om!

Radikale ellerer Radifool?

Skrevet af John Doe, Tirsdag den 23. oktober 2012, 00:35

Jeg synes, at Radikale er Radifools. Manu Sareen vil forære pemge eller giv jobs til alle ballademager, som brændt biler i Københavns område. Nu vil R købe elektrisk stol og nye ben til terroristen Lort Dukayev. Det vil iikke undre mig hvis R gave flygtning status til Osama-bin-Laden i Danmark.

Fantastisk ide - bred den ud!

Skrevet af Benjamin , Mandag den 22. oktober 2012, 23:07

Her er så køreplanen for folk med økonomiske problemer, læs: gæld
de ikke kan betale tilbage. Tag vandpistolen, gå op i banken og gå direkte til kassen. Sigt mod kassedamen, men vær tålmodig og vent på at politiet ankommer. Du får 2-3 år med fuld kost, logi etc., men det smarte er at du får eftergivet hele din gæld. Jo større gælden er, desto mere får du ud af denne nemme manøvre. Og alder og køn er ingen hindring. Alle kan deltage. Det er en fantastisk mulighed som ingen vel kan takke nej til. Hvad bliver det næste dette land, styret af højintelligente væsener, finder på?

og en ting til du glemte Benjamin

Skrevet af Bent, Tirsdag den 23. oktober 2012, 10:00

Nemlig at er du ung uden uddanelse ja så er det nu du kan få en stor og dyre uddanelse for skatteborgerns penge

HVAD FANDEN SNAKKER I OM ?

Skrevet af SMEDEN, BO RASMUSSEN, Mandag den 22. oktober 2012, 13:59

Hvad så med de studerende der har taget studie lån, skal de så også have deres gæld eftergivet ?

Hvad med skatteborgere der har selvangivet for lidt - skal de så også slippe for ekstraskatten ?

Alt hvad man behøver, er at klynke lidt - og en masse tosser lægger sig straks i støvet.

De bøller der kommer ud af spjældet efter en dom, skal have et job og så skal de betale deres gæld til samfundet med fornuftige afdrag. Vil de ikke arbejde - så lukkes der for kontanthjælp !!!

Laver de så ny kreminalitet - så er det turen om igen med frihedsberøvelse.....................men det kunne sgu være at de kreminelle ville tænke lidt mere over hvad de laver - hvis det ikke var sådan en luxus tur at komme i spjældet.

De indsatte har så meget luxus indenfor murene, således at de ikke regner 12 mdr for en skid.

Men hvis de 12 mdr nu var virklig hårdt for dem - så kunne det være at 8 mdr kunne få dem til at tænke sig om !!!

Der er da også mange knolderøde der kvajer sig og kommer igennem retssystemet - både med dom og en regning efter sig, og mange af dem kan ikke få et job - skal de så også nurses resten af vejen igennem livet ?

I politikkere er rablende tossede - men det er jo heller ikke jeres penge, men skattydernes - I sidder og klunser om!!!

Drop dem

Skrevet af ALLAH THE UNDER-DOG, Mandag den 22. oktober 2012, 13:15

Drop dem lås dem inde og smid nøglen væk, de er nedbrydende for det Danske samfund vi kan ikke bruge dem til noget, ligesom indvandrende er de kun en udgift og til bekymring samlet set!

Hvilken Gæld ???

Skrevet af Jens Andersen, Søndag den 21. oktober 2012, 21:49

Mange af dem som havner i fængsel har ingen gæld når de begynder deres afsoning, men hvis reglerne stadig er som de har været i en meget lang årrække at en indsat skal betale for kost og logi så har man gæld når man kommer ud igen.
I firserne kostede det omkring kr.100 om dagen at sidde i Horserød og hvis en indsat så sidder i 2.5 år kan enhver regne ud at så skylder man det offentlige kr.91.250 og de fleste har ingen chance for at betale da de formodentlig ikke har noget job når de kommer ud.
Man kan vel ikke påstå at det gør det hele lettere, og min pointe er at først straffer man personen og sætter ham i fænglel og så straffer man ham lige en gang mere.

Derfor !

Skrevet af Martin P, Søndag den 21. oktober 2012, 23:43

Det er momsen min ven, for at belaste samfundet for dårlig opførelse...

Forstå det!

Skrevet af SMEDEN, BO RASMUSSEN, Mandag den 22. oktober 2012, 14:02

Og hold så din sti ren.

RØDE kraftidioter

Skrevet af Pedersen, Søndag den 21. oktober 2012, 21:24

Ofrene for de kriminelle hvad med dem??!!!

Nårh,- de må da SELV klare følgerne deraf!
De må SELV betale psykologhjælp, tandlæge, samt alle de skader, der er blevet dem forvoldt!!!
INGEN hjælper dem,- politiet gider heller ikke komme ud, når nogen er i virkelig nød,- jo, hvis muslimer skriger op om racisme, så er der pludselig betjente på pletten!!!
Man forstår at flere og flere rejser væk fra dette umenneskelige land!

Gak i låget

Skrevet af Preben , Søndag den 21. oktober 2012, 20:57

Det er det mest sindsyge forslag jeg har hørt eller læst.

Nu skal det kunne betale sig, at begå kriminalitet. Gælden man laver bliver frigivet.

Nu vil jeg også lave kriminalitet for jeg er fattig!

Tjah.....

Skrevet af L.P., Søndag den 21. oktober 2012, 20:42

Mon ikke mange af disse kriminelle alligevel begår sig ud i berigelseskriminaltitet,og lign. på trods af at deres gæld blir mindre?!
Det er jo en nem måde,- og straffen er jo meget mild!
Men ja,- lad de korrupte røde politikere betale af egen lomme så,- de har jo for det første lempet straffene og gjort det lettere at være kriminel, samt er ansvarlige for åbne grænser, og hvad det medfører, samt meget større indvandring især fra de mellemøstlige lande,- derudover har de selv beriget sig uretmæssigt, økonomisk på landets befolknings/slavernes vegne!!!
Men de fortsætter blot med alle deres Løgne og elendige cirkusforestilling,- deres snakken uden om, fortielser og fordægte foretagender!

Fornuften mangler

Skrevet af Annalise, Søndag den 21. oktober 2012, 20:31

Det hænger simpelthen ikke sammen, når SF's Karina Lorentzen Dehnhardt nu vil belønne kriminelle ved at nedskrive deres gæld - og SF samtidig fastholder, at de ikke vil deltage i en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden for de ufrivilligt arbejdsløse. Dem er der ingen empati overfor, endsige statsmidler - nej de kan åbenbart få love at sejle deres egen sø, med udsigt til både at gå fra hus og hjem. Skrækkelig tanke, med al den ulykke der her kan forekomme i de enkelte familier. Desuden bliver også både samfund og stat yderligere tabere i en så håbløs situation.

Der savnes i den grad fornuftstænking i den siddende regering.
Man forstår godt, hvis endnu flere får nok af disse partier og finder større fornuft og velvilje hos andre.

God radikaler.

Skrevet af Ole, Søndag den 21. oktober 2012, 20:05

Hvis man nu var er en rigtig god radikaler må man toppe dette forslag.

Man kan da ikke bare lade det være gratis, nej giv dømte, lad os sige en halv million pr. år der er afsonet i fængsel.

Røv, dræb og voldtag, tag din dom på 5 år , og kom ud med 2,5 millioner, det må man som Radikal kunne gå ind for på grund af ulejligheden samfundet har påført den dømte.

Betal selv

Skrevet af Hans Hemmingsen, Søndag den 21. oktober 2012, 19:15

Hvis SF'effere og deres sympatisører, og fint lønnede afgående ministre selv betaler de kriminielles gæld er det ok med mig.
Hans.

Betal selv

Skrevet af Hans Hemmingsen, Søndag den 21. oktober 2012, 19:15

Hvis SF'effere og deres sympatisører, og fint lønnede afgående ministre selv betaler de kriminielles gæld er det ok med mig.
Hans.

Lærdom i uansvarlighed.

Skrevet af Kc, Søndag den 21. oktober 2012, 17:27

Hvem er det så, der må betale gælden? Joh, det er selvfølgelig den
arbejdssomme og pligtfølende dansker.

Derefter kan de uansvarlige gå ud i verden og stifte ny gæld og har
absolut intet lært udover at uansvarlighed betaler sig, de andre betaler.

Hvad mere kan nutidens politikere finde på af besynderlige småtterier?

Hvem kan finde på,

Skrevet af Knud, Søndag den 21. oktober 2012, 17:24

at stemme på de skidesprællere fra SF og EL.

SF - Igen og Igen !

Skrevet af Gert F, Søndag den 21. oktober 2012, 16:47

Hvad så med andre, der skylder det offentlige penge ???
SF sejler rundt i manegen og går nu efter de krimminelles stemmer
eller hvad ???
Nedlæg nu jer selv SF, jeres tid er ovre ! - pak nu jeres ting sammen så vi kan få fred for alt jeres gøgl og tåbelige ideer. TAK

Hanne, at de kommer igen, skyldes

Skrevet af Kurt, Søndag den 21. oktober 2012, 16:24

at de har det for godt i spjældet.
Der trænger sku`til at blive ryddet op i systemet, så 1 år betyder 12 måneder og 3år betyder 36 måneder og så fremdeles.

retfærdighed

Skrevet af jesper, Søndag den 21. oktober 2012, 15:41

Vent med at lukke folk ud til de har betalt deres gæld via hårdt fysisk arbejde eller rengøring af diverse veje og grønneområder. Man afsoner først sin straf hvor man selvfølgelig arbejder hele tiden, hvis der efter denne periode stadig er gæld til det offentlige, bliver man på en udslusningsinstitution indtil også denne gæld er betalt. Dette er selvfølgelig inklusiv sagsomkostninger evt. svindlede beløb og erstatninger til ofre. Se det ville være retfærdighed

Ja

Skrevet af Carsten, Søndag den 21. oktober 2012, 15:13

Selvfølgelig skal man da belønnes for at lave kriminalitet.

Ja

Skrevet af Carsten, Søndag den 21. oktober 2012, 15:13

Selvfølgelig skal man da belønnes for at lave kriminalitet.

Hvem skal betale statens gæld ? Kriminellses Gæld ?

Skrevet af Hugo-Børge, Søndag den 21. oktober 2012, 15:00

Der er ren luxus at sidde i spjældet her til lands - mange egner sig slet ikke til at være på fri fod, idet de slet ikke kan finde ud af at få legaliseret deres ulovligheder - ikke kan sørge for de daglige gøremål som indkøb, rengøring og madlavning - det kan de henne i fængslerne.
Alle indsatte burde mens de sidder inde uddannes til jurister - en uddannelse enhver kan klare. Derved opnår de indsatte også - ligesom bankbosserne, revisorerne og deres bestyrelser og mange andre deltagere i steinbaggeriseringsprocessen - at være i stand til at få legaliseret deres kriminalitet i tide.
Statens underskud videregives til befolkningen - så kan staten vel også overtage de kriminelles gældsbyrder - vi er jo et lille land, der forstår at stå sammen - skulder ved skulder - og lade det offentlige udplyndre os - det er der også flertal for i den befolkningsgruppe, der har valgt den nuværende regering.

En idé der også kan betale sig

Skrevet af Hanne, Søndag den 21. oktober 2012, 14:23

En plads i et fængsel koster ca. 7 - 800.000,- kr. om året så HVIS man kan holde kriminelle ude af kriminalitet måske p.g.a. nedskrivning af gæld i.f.m. retsag og blodprøver så kan det også økonomisk være en god ide.
Og så må vi ikke glemme de kriminelle har familier og især børnene betaler en høj pris.
I.f.t. kriminelle MÅ vi tænke i nye baner. Alt, alt for mange straffes igen og igen uden at man gør andet end at straffe.

Glimrende ide!!!!!

Skrevet af ole, Søndag den 21. oktober 2012, 14:01

Hvor meget kriminalitet skal der til, før folk får elimineret deres gæld.

Det offentlige må da lave en liste, så folk har noget at sigte hen imod.

Hvad med alle dem, der også er i gæld, men prøver med alle midler at slippe LOVLIGT af med gælden.

Sikke en molbo historie.

Gud fader bevares!!!!

Kunne ikke være sagt bedre af De RadiGale!

Skrevet af Jensen, Søndag den 21. oktober 2012, 13:28

Ja, man må sige, at politikerne bliver meget kreative når der opstår problemer der vil give røde bundtal og dér har de en tendens til at se helt bort fra sund fornuft. Man siger man ikke har råd til at udvide fængselkapaciteten, men samtidig vil man give flere midler til ulandshjælp ( der p.t. koster DK kr. 18.000 millioner om året!)

Freeware,

Skrevet af jan jensen , Søndag den 21. oktober 2012, 13:17

Ugens tilbud fra SF@EL

MYRDE VOLDTAGE RØVE SMADRE alt det du vil

Du belønnes med en "GRATIS RETTERGANG"

læs nu artiklen ikke kun overskriften

Skrevet af Esben Chirstiansen, Søndag den 21. oktober 2012, 13:08

er der virkelig kun en der har læst artiklen, og forstået hvad den går ud på, så er det klart det ikke går bedre i DK.

.

Skrevet af L Andersen, Søndag den 21. oktober 2012, 12:28

Først lukker pivdyrene fra rød blok op for yderligere indvandring. Og så lemper de på konsekvenserne for kriminalitet. En tak bør rettes til de som varetager danskernes interesser og sikkerhed så godt!