KØB PLUS!

SF: Det er ufatteligt ringe og meget usolidarisk

Forstår ikke hvorfor erhvervslivet ikke ansætter flere i akutjob. Hvad mener du?

Der er meget lidt forståelse at spore hos SF og Enhedslisten for erhvervslivets manglende lyst til at ansætte folk i akutjob. Det er ufatteligt ringe, lyder kritikken.

Det undrer SFs beskæftigelsesordfører, Eigil Andersen, at 74 procent af 235 adspurgte topchefer afviser at have en særlig forpligtelse til at finde akutjob til de ledige, der falder ud af dagepengesystemet til næste år. Rundspørgen, foretaget af Berlingske Research, viser ifølge Eigil Andersen et manglende moralsk ansvar i i erhvervslivet.

- Det er ufatteligt ringe og meget usolidarisk, at nogle arbejdsgivere vil stå og se på, at nogle mennesker kan havne i en økonomisk ruin. Heldigvis er der også arbejdsgivere, der gerne vil tage et ansvar, men det ændrer ikke ved, at det er for dårligt, når så mange virksomheder ser anderledes på det, siger Eigil Andersen til Berlingske Nyhedsbureau.

Knap så overrasket er beskæftigelsesordfører Christian Juhl (EL). Han pointerer, at Enhedslisten hele tiden har advaret regeringen imod aftalen, som ikke var forpligtende nok over for det private.

- Det var jo kun en hensigtserklæring, hvilket vi også påpegede i Enhedslisten. Så akutjob-ordningen forløber desværre, som jeg havde frygtet. Men jeg mener ikke, at erhvervslivet bare kan melde sig ud og frasige sig ansvaret. Derfor skulle regeringens aftale også have været meget mere forpligtende, siger Christian Juhl til Berlingske Nyhedsbureau.

Han mener, at regeringen kan blive nødt til at kigge på dagpengereglerne igen til foråret, hvis erhvervslivet ikke får opfyldt deres del af aftalen om at skaffe 7.500 ud af de i alt 12.500 akutjob, som regeringen håber at skaffe.

- Aftalen var jo, at arbejdsgiverne skulle sikre nogle flere jobåbninger for de mennesker, der er ved at miste dagpengene, mens regeringen så til gengæld ikke skulle pille ved dagpengereglerne. Så nu må arbejdsgiverne jo forberede sig på, at dagpengereglerne skal laves i løbet af foråret, så man sikrer de mennesker, som virksomhederne tilsyneladende ikke vil sikre, siger Christian Juhl.

SFs Eigil Andersen har forståelse for, at »virksomheder ikke kan ansætte personer, der ikke er kvalificeret«, men opfordrer virksomhederne til i det mindste at ansætte de ledige, der har kvalifikationerne.

- Jeg ved godt, at arbejdsgiverne juridisk set ikke er forpligtet til at engagere sig i det her, men jeg undrer mig såre over, at så få føler et ansvar, når nu arbejdsgiverne har lovet at medvirke i projektet, siger Eigil Andersen.

Han oplyser desuden, at regeringen skal have et møde med Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening (KL) i december, hvor man skal kigge på, hvordan det går med akutjob-ordningen.

- Det vil give lejlighed til at drøfte den her problematik, siger Eigil Andersen.

HVAD MENER DU? HAR ERHVERVSLIVET EN SÆRLIG FORPLIGTIGELSE? DELTAG I DEBATTEN NEDENFOR ELLER PÅ BT'S FACEBOOK-SIDE HER

Din kommentar

Kommentarer

Lad os få Akademikervældet afskaffet og Kongedømmet genindført.!

Skrevet af Hansen, Torsdag den 13. december 2012, 18:41

Hele det politiske system er sammenspist og gennemkorrupt, og desværre har de en flok villige og billige lakajer, til at udføre alt det beskidte arbejde for dem, men bare rolig, de Konservative kommer ikke over spærregrænsen ved næste valg, og inden længe kommer Venstre også ned på samme niveau som Socialdemokratiet og SF, det bliver straffen for deres storhedsvanvid, og leflen for de rige, samtidig som de tramper hen over de fattige og dårligst stillede i samfundet!

Spindoktorer og de Konservative er et problem for et hvilket som helst anstændigt samfund, lige som alle de “såkaldte eksperter” kommentatorer, økonomer, politiske redaktører og alle regeringernes lakajer, for den udemokratiske og asocial Helle Thorning gør jo bare hvad Bilderbergerbanden har dikteret hende, og med støtte fra alle deres lakajer i medierne, hun har lige som alle de lakajer ikke hjerne til andet, eller at gøre noget på egen hånd, til gavn for danskerne og det danske samfund, og så håber hun naturligvis, at hun kan få alle håndlangerne i fagbevægelsen, til at gør nøjagtig det samme overfor samfundets slaver!

Og enhedslisten skal nok falde til patten, de skal bare som små babyer lige op at bøvse, før de igen falder til patten, så de vælter desværre ikke den asociale S-SF-R regering, der vil ikke ske noget som helst før befolkningen tager affære, og sparker hele det tyvagtige og korrupte slæng ud af Christiansborg, for hovedparten af dem er med i Bilderbergerbanden, nu med deres darling Helle Thorning Schmidt i spidsen!

Den danske befolkning kan være ganske rolig, hun skal nok få hjælp af de udemokratiske kapitalistiske lakajer fra den borgerlige fløj, det er jo netop en så asocial politik, de havde planlagt før valget, og den kan kun gennemføres af socialdemokratiske pampere, som aldrig nogensinde har lavet andet, end at leve som parasitter på ryggen af slaverne, lige som alle de faglige organisationers plattenslagere!

Hvis de borgerlige havde gennemført den politik, havde det skabt et oprør a la Grækenland og Mellemøsten!

Nej mediernes opgave er desværre blevet, at få folk til at tror på, at Danmark er et demokratisk samfund, og at det er demokratiske beslutninger der bliver serveret for den sagesløse befolkning gennem medierne, men det er så langt fra sandheden som noget overhovedet kan være, lige som det er blevet deres opgave, at få befolkningen til at tror, at vi har kapitalisme her i Danmark, men det har vi ikke og har faktisk aldrig nogensinde haft!

Sandheden er at vi har et ekstremt udemokratisk og topstyret “Partidiktatur og Kapitalsocialisme”!

Danmark er ikke et kapitalistisk system, men er ved hjælp udspekulerede akademiske og teknokratiske lakajer, gennem årtier udviklet et ”kapitalsocialistisk” system, som betyder at:

Når kapitalen har profit, kan den frit stikke pengene i sine egne lommer!

Når den har tab, går den til staten (skatteborgerne) og får pengene tilbage!

For finansselskaber og virksomheder ejer hinandens gæld, og hvis én virksomhed går fallit, er der stor chance ”risiko” for, at to eller flere andre også går konkurs!

Og så kommer de grådige politikere, finansselskaber og industrier i vanskeligheder, og begynder at klynke som små pattebørn, afskediger alle de lavestlønnede medarbejdere, i stedet for at sparke et par af de værdiløse højtlønnede “såkaldte ledere” ud, for at reducere det ekstreme lønomkostningsniveauet!

Det er det værste scenarie overhovedet de politiske akademikere kan tænke sig, for så mister han/hun stemmer og befolkningens tilslutning, og det må undgås med alle til rådighed stående midler, selv halve sandheder eller halve og hele fabrikerede løgne!

Befolkningen må vælge, enten skal vi have “kapitalisme og demokrati” eller også skal vi have “socialisme”, hvis vi skal have “kapitalisme og demokrati”, må samfundet have et system, hvor kapitalen skal stå på egne ben, og selv betale sin regninger og gæld!

Så vil “kapitalisterne” være mere forsigtig med de helt store risikable transaktioner, med “chance” for de helt store profitter, men også “risiko” for endnu større tab, som går ud over både virksomhederne, ejerne, ledelserne og medarbejderne, en chance som skatteyderne så i sidste ende kommer til at betale regningen for!

Kapitalisterne ved alt om, hvordan man beregner risiko, men industriens spekulanter, profit-, og fidusmagere bruger ikke den slags beregninger længere!

Risiko betyder ikke noget i vor tids Danmark, og det er vel nogenlunde det samme i EU og resten af den kapitalistiske verden!
Systemerne er opbygget og udviklet således, at “Staten” skatteborgerne, deres børn og børnebørn altid kommer til at betale regningen, for politikernes og kapitalisternes tab p. g. a. deres uansvarlige handlinger!

Medier, redaktører og journalister er blevet de asociale akademiske plattenslagere og elitens skødehunde!

Eller sagt med andre ord, de er ikke befolknings vagthunde mod magtmisbrug, de er blevet politikernes håndlangere ” svinehunde”, for at støtte op om alle former for politisk magtmisbrug og snavs!

Det har været underligt at se TV2-News faktisk i en ”presseloge” stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er moralsk rigtigt, at tage kritiske emner og spørgsmål om politisk magtmisbrug op, og ikke mindst kritik af politikernes handlinger bag lukkede døre, når ord og handlinger er to modsat rettede kræfter, og deres beslutninger helt tydeligt ikke kan tåle dagens lys!

Vi så også et eksempel på hvor farligt det er, at give medierne alt for stor magt, hvor TV2-News for nogen tid siden kom med endnu en af TV2 og Berlinskes utallige ”falske og manipulerede megafonmålinger”, som de igen med assistance af et par højt offentligt lønnede professorer postulerede viste, at danskerne ville acceptere en udvidet brugerbetaling i sundhedsvæsnet og forringet velfærd, det viser helt klart hvor farligt det er for den alm. befolkningen, når medierne den 4 statsmagt (hvem har i øvrigt stemt på dem) og deres ansatte, bliver brugt som politikernes logrende skødehunde, frem for det der normalt er deres opgave, at være på befolkningens side som bidske vagthunde overfor politisk magtmisbrug!

Faktisk indrømmede ”den såkaldte journalist” (oplæseren), at det på grund af en massive politiske ”brainstorming” med mediernes hjælp, var lykkedes at ændre den politiske situation i Danmark, så politikerne ikke mere var befolkningens tjenere, men at der er vendt helt op og ned på den situation, så befolkningen nu er blevet politikernes tjenere!

Men det var jo også hensigten med oprettelse af DR-update og TV2-news, de skulle jo netop bruges som en moderne digital Göbbelske propagandakanaler, i første omgang for at retfærdiggøre de fabrikerede løgne om grundlaget for krigsforbrydelserne mod Irak, Afghanistan og nu også Libyen, og da politikerne fandt ud af hvor nemt det egentlig var, at få den naive befolkning til at acceptere alle deres fabrikerede løgne (skræmmekampagner), når de blot blev positivt kommenteret af højtstående offentligt lønnede lakajer, de “såkaldte spindoktorer” (løgnefabrikanter), kommentatorer, ”eksperter”, økonomer og professorer alle af tvivlsom karakter, så blev den politiske manipulation sat i system og massivt organiseret!

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise i verden, det er et konstrueret kaos for at ruinere middel-, og underklassen, og på den måde få 100 % kontrol over slaverne på alle måder, med assistance fra mediernes og lakajernes massebombardement af manipulerede meningsmålinger, det er også den direkte grund til, at myndigheder og politikere kan slipper godt fra næsten alt, ved hjælp af alle de konstruerede og manipulerede meningsmålinger, fup, svindel, fabrikerede løgne, vælgerbedrag, brud på valgløfter og Danmarks Grundloven, ja sådan set slipper godt fra hvad som helst, selv de planlagte verdensomspændende organiserede klimarøverier m.m.

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at indlæg forsvinder og at politikerne har travlt med at destruere eller slette belastende materiale, det er jo ikke på nogen måder en ny praksis, det har man gjort hele vejen tilbage i historien, det har jo altid været ”vinderne”, som skriver og redigerer historien, så det med at forskere vil have lov til at studere gamle dokumenter, det kan ikke bruges til noget som helst, for den historie de vil komme frem til, vil altid være vindernes konstrueret og redigeret sandhed, som så igen vil blive farvet af forskerens egen politiske holdning, så vi vil aldrig nogensinde få det virkelige billede og sandheden, om magthavernes og deres lakajers barbariske gerninger!

I vor tid er det Bilderbergerbanden, eliten og erhvervslivets udemokratiske topfolk (lakajer), der dikterer, skriver og redigerer historien, indtil den danske og europæiske befolkning vågner op, arresterer Bilderbergerbanden og deres topfolk over hele verden, og smider alle deres sleske spytslikkere på porten, men indtil da er det ikke så underligt, at myndighederne har nemt ved, at plyndre middelklassen og især de lavtlønnede, fattige, pensionisterne, studerende, børnefamilierne og de handikappede, når de har asociale lakajer som Margrethe, Helle Thorning, Villy og mange andre toppolitikere både på højre og venstrefløjen, til at sløre kendsgerningerne og begrænse ytringsfriheden, for at hjælpe politikerne og myndighederne med at camouflere det organiserede magtmisbrug!

Nej lad os få det teknokratiske ”Akademikervælde” afskaffet og Kongedømmet genindført!!!

For desværre ville et valg ikke ændre noget som helst, alle partier fører nøjagtig DEN politik, som bliver dikteret dem af Bilderbergerbanden i EU, så om de er røde, blå, gule grønne, orange, violette eller sorte er bedøvende ligegyldigt, deres mål er at skabe kaos, nød og elendighed, og på den måde få mennesker til at give afkald på alle deres friheder og demokratiske rettigheder, som så kan skabe en grobund for, at befolkningen stille og roligt accepterer en indførelse af et verdensomspændende diktatur (New World Order), styret og kontrolleret af den diktatoriske og Nazistiske Bilderbergerbande og deres udemokratiske slyngler!

http://euro-med.dk/?p=11825

Folketinget har været et værdiløst akademisk plattenslagerforetagende de sidste mange år, de har helt sikkert fået en god akademisk og teoretisk uddannelse både politikere, økonomer, vismænd, rådgivere, embedsmænd og topfolk i erhvervslivet m.fl., men de har ingen faglig indsigt og kompetence overhovedet, så godt som ingen af dem!

Det eneste de sidste 40 års topfolk og politikere har været gode til, det er at rage til sig med både arme og ben, og ruineret Danmark og danskerne nøjagtig som den “græske elite”, og varetaget egne interesser frem for samfundets, men det har de så til gengæld også været rigtig gode til, nå ja og så til at overlade magten over Danmark til teknokrater i det udemokratiske EU-Parnas!

Nu er det jo ikke første gang, at vandallister har ruineret og solgt Danmark til en fremmed magt, i fortiden var det ødsle Kongers udsvævende livsførelse, udvidelse og finansieringer af luksus for kongehuset og deres trofaste lakajer, finansieret ved at belåne Danmark til langt op over Skagens Gren, der ruinerede Danmark og tvang Konger til at overdrage magten og kontrollen af Danmark til fremmede lande!

I vor tid er det politiske pamperi udvidet på samme måde, så det er helt ude af kontrol, både i den borgerlige og venstrefløjens lejr, alle deres støtter og tilhængere kræver nu en del af kagen, for at støtte og holde hånden over de korrupte magthavere!

Nu kan vi jo desværre ikke trylle alle de akademiske og udemokratiske/teknokrater politikere og deres embedsmænd/lakajer væk i Danmark og EU, det ville ellers være en mirakelkur for både Danmark og hele Europa, som så helt stensikkert ville gå frem igen, både hvad sikkerhed, vækst, økonomi og velfærd angår!

Der er kun én eneste løsning, nemlig at alliere os med Kronprins Frederik, og få ham placeret på Danmarks trone hurtigst muligt, afskaffe de korrupte parti-diktaturer betegnet som danske “folkestyre”, og så få genindført “Kongedømmet”!

Pålægge Frederik som sin første og vigtigste opgave, at gennemføre en øjeblikkelig udmelding af ”den udemokratiske Bilderbergstyrede og kontrollerede forbryderorganisationen” og deres lakajer i EU, og så nedsætte et forretningsministerium ledet af 10 -12 VISE og KLOGE ministre, som alle skal kunne fremstilles for en domstol, og stilles til ansvar for deres ”eventuelle kriminelle handlinger” af Kong Frederik, og straffes “HVIS” de begår samme forbrydelser mod den danske befolkning og samfundet, som de sidste 40 års topfolk, politikere og embedsmænd har gjort!

Og alle de “goder” politikerne og deres lakajer har tilkendt sig selv, annulleres med øjeblikkelig virkning deres handlinger gennem de sidste 40 år undersøges, og de bliver stillet til ansvar for deres uansvarlige adfærd og organiserede hjemmerøverier!

Gennemføre en lynhurtig pengeombytning, så alle sorte og kriminelle penge, bliver ugyldige med øjeblikkelig virkning, og kun de penge der er tjent på en helt legal dokumenterbar, kontrollerbar, lovlig, ærlig og redelig måde bliver godtgjort!

At tro på, at de samme politikere, med samme politik, udpeget af de samme ensrettede, indoktrinerede og topstyrede partisystemer, kan rette landet op igen, med nøjagtig den samme politik, som de helt beviseligt har kørt Danmark/EU i sænk med, skulle være den helt rigtige og geniale løsning, det kan man simpelthen kun overbevise en befolkning om, som enten er konstant stive af druk, bedøvet af narko eller er totalt hjernedøde!

Det ville jo være det samme som at tro på, at hvis en læge har stillet en diagnose og ordineret patienten en medicin, og det så skader patienten mere og mere, så hans tilstand bliver værre og værre for hver dag, og at den slet ikke gavner patienten på nogen måder, at det så ville være klogt at lade den samme læge, som så bare ville bruge den samme medicin, i en kraftigere dosis til at helbrede patienten, at det skulle være den helt geniale løsning!

Hvordan mon lægen så ville forklare sine fejl retorisk, mon han så også som erhvervslivets og politikernes akademiske topfolk, og alle deres hjernedøde rådgivere, igen og igen og igen og igen vil påstå, at diagnoserne var den helt rigtige, kuren var også den eneste rigtig, men desværre døde patienten!

Som tidligere nævnt: Er det også helt utrolig trættende, konstant at se og høre Løkke, Helle, Villy, Margrethe og de andre 175 på overførselsindkomst, der er ansat i aktiveringsprojektet “ødelæg alt for Danmark og danskerne” i folketinget!

Velfærd????

Nej som før nævnt, politikerne er en flok korrupte og grådige akademiske plattenslagere, og det uanset om de er røde, blå, grønne, gule, orange, violette eller sorte, og jeg forstår godt at specielt S & SF er på vej ned mod spærregrænsen, for er der nogen, som i den grad har svigtet sine vælgere lige siden “Holger og Konen sagde nej til Unionen”, så er det da den udemokratiske fidusmager Helle og hendes hæmoride Villy!

Det er ikke den alm. befolknings interesser og velfærd, som bekymrer de korrupte akademiske topfolk og politikere i hverken EU, Folketinget, Regionerne eller Kommunerne tænker på, tværtimod er det ved at være mange år siden, at erhvervslivets top, politikere, administratorer og “ALLE” deres lakajer holdt op med at tænke på andet end deres egen velfærd!

Både venstrefløjen og højrefløjen, har i fællesskab brugt alle deres kræfter, på at undergrave dansk demokrati og velfærd på alle måder, ved at de har bevilliget sig selv offentlig støtte, på så at sige alle mulige områder, både til dem selv og lakajerne på europæisk plan, landspolitisk, partierne og alle deres interesse-, og ungdomsorganisationer!

Amts og kommunale politikeres ombud, har tidligere været et ulønnet job, de valgte politikere blev ikke forgyldt, men fik et mindre honorar, fri transport og rimelige omkostninger dækket, i dag farer højt lønnede politikere med storhedsvanvid, sammen med et hav af deres trofaste lakajer verden rundt i privatfly, bor på de dyreste hoteller med eksklusiv roomservice, både når det er i embeds medfør eller det er på de “såkaldte private” skatteyderbetalte ferier, så betegnes det bare som studieture, og på den slags luksusferier har de en hel stab af deres mest trofaste lakajer med til at more sig sammen med!

Så når politikerne som Helle, Margrethe, Villy, Mette Frederiksen og andre S, R og SF-profiler lige som ALLE de borgerlige ledere og håndlangerne, i medierne konstant står og resiterer, vi er stolt og utrolig glad for det danske velfærd, det skal vi gøre alt muligt for at bevare, så er det hykleri langt ud over alle grænser, for hvis de virkelige var så glade for det “såkaldte danske velfærd”, hvorfor i himlens navn gør politikere på både højre og venstrefløjen så alt muligt for at føre EU politik, som helt klart går ud på at smadre den europæiske velfærd totalt?????

“Reform” er jo bare et andet ord, for “nedskæring” af de ydelser og goder, som danske borgere selv har betalt for i form af et af verdens højeste skattetryk, man bevarer altså ikke nogen former for velfærd, ved at fjerne de ydelser og goder som har været hele grundlaget for, at danskerne helt ukritisk har accepteret en hæmningsløs skatteplyndring, hvor de korrupte politikere nu også er begyndt at kræve brugerbetaling for de goder, som befolkningen kollektivt HAR BETALT for a-konto med ekstreme og tårnhøje skatter, moms og et totalt afgifts vanvid langt ud over alle grænser!

Underligt nok er det også altid dem, som har mindst at leve af, politikere vil gennemføre disse reformer (nedskæringer) over for, det er aldrig nogen sinde politisk-, finans-, og erhvervslivets spidsers helt ukontrollable plyndrings politik, med ekstremt høje lønninger og goder, som de vil gennemføre reformere (nedskære) overfor, dem smører (køber) politikerne tværtimod med støtte og alle mulige lempelser, og forgylder dem med ekstra og helt ekstremt høje lettelser i top og mellemskatten, for den slags støtte, lempelse og skattelettelser, har politikerne og embedsmænd jo også selv gavn af!

Her er eksempler på reformer, som ville være mere socialt retfærdige, i stedet for helt asocialt at plyndre dem, som i forvejen har alt alt for lidt at leve af:

1. Valgreform: Fjern fradragsberettiget støtte til politikere og partiers valg-kampagner!

2. Politikerreform: Fjern statstilskud til politikere, politiske partier og deres ungdomsorganisationer, hvis de vil holde sammenkomster og reception (drukfester) m.m., må de som alle andre mennesker selv betale, det kan ikke være de hårdtarbejdende skatteyderes opgave, at betale den slags regninger!

3. Pensionsreform: Reguler pensioner så den slags privatopsparing ikke kan trækkes fra i skat, og indfør en garanti for at alm. mennesker ALDRIG får lavere pension end politikerne og embedsmænd!

4. Mediereform: Fjern alle former for tilskud og licens m.m., til både de trykte og skrevne medier, lad dem leve af de fabrikerede propaganda kampagner de producerer, hvis befolkningen ikke gider betale prisen for at blive manipuleret med, af den slags politiske propaganda kanaler og det bras de sender, eller læse deres politisk ensrettede aviser, ja så må de jo lukke biksen!

5. Kulturreform: Fjern tilskud til teatre og filmindustrien m.m., hvis folk ikke gider betale prisen, for at se de forestillinger, som de vil lokke og terrorisere tilskuerne med, så er det måske på tide, med en kunstnerisk skærpet selvkritik af format, og så producere og sætte forestillinger op, som befolkningen gider betale prisen for at se!

6. Kunstreform: Fjern alle former for kunsttilskud, hvis de ikke kan sælge det bras de laver, ja så må de jo som alle andre i samfundet, søge ind i et andet erhverv og evt. omskoles, at belønne de dygtigste med en livslang bonus fra staten, det er da helt og aldeles galimatias!

Det er jo rablende vanvid, at give mennesker, som kan afsætte og nogle endda leve fedt af deres håndværk (kunst og kultur) statstilskud, men hvis de ikke kan leve af deres håndværk, så må de jo finde ud af at lave noget andet, det må alle andre jo gøre!

7. Sportsreform: Stop alle former for statstilskud til elitesport og sportsklubber, såfremt de har ekstremt højt lønnede professionelle teams ansat, og samtidig bliver forgyldt af private virksomheder!

8. Afskrivnings-, og fradragsreform: Fjern alle mulige former for afskrivnings og fradrag, for den slags sponsorater til elite sporten, som kun har et eneste formål, nemlig at forgylde de klubbers “såkaldte stjerner” med helt vanvittige millionlønninger.
Når vi dagligt af medierne bliver bombarderet med propaganda kampagner, om erhvervslivets forringede konkurrenceevne og dårlige økonomi, og samtidig oplever at virksomhederne samtidig har råd til at forgylde elitesport med (skatteyderfinansierede) millionsponsorater, og ligeledes har råd til at forgylde virksomhedernes ledelse med helt vanvittigt ekstreme millionlønninger, men ikke har råd til at betale deres alm. medarbejdere (slaverne) en anstændig løn!

9. Reklamereform: Fjern alle mulige former for reklamefradrag, så skatteyderne/forbrugerne ikke selv skal betale, for at blive terroriseret af alle de pop op vinduer på internet, og de irriterende reklametilbud i både medierne og postkasserne!!!!!

Det er nøjagtig det samme, som når virksomheder vil have omverdenen til at tro de er åhhhhh så humane, får deres virksomhed nævnt i TV til velgørenheds-show for store donationer, og lige som alle andre virksomheder, så trækker donationerne fra i skat, eller når de sponsorerer sportens professionelle klubber med enorme millionbeløb, teams og klubber som aflønner deres sportsudøvere med mange millioner i lønninger, og trækker sponsoraterne fra i skat, så det i sidste ende er de hårdt plagede danske skatteborgere det går ud over, som af den grund kun har lønnedgang, velfærdsforringelser, ekstreme skatte-, og afgiftsforhøjelser i udsigt så langt ud i fremtiden som øjet rækker, så det kun kan ende med at den alm. befolkning må gå fra hus og hjem, den slags er i min filosofi hjernedød reklame og falsk humanitet “på andres bekostning”!

Nu er det jo ikke noget nyt, at helt utrolig mange mennesker føler sig tiltrukket af mennesker med magt og penge, journalister er ikke anderledes, de elsker at kline sig op af den slags mennesker, for dermed at udstille sig som noget særligt, at være en af dem som medierne ynder at betegne som “kendisser”, og så er det næsten ligegyldigt hvor klamme og ulækre den slags er, bare se Hugh Hefner “er det ikke sådan han hedder ham fra Playboy”, selv unge og meget smukke kvinder sværmer omkring ham, som fluer omkring en stor fed og vammel lort, og danskere er ikke spor anderledes, de vil prostituere sig på alle mulige måder for ussel mammon, uanset hvordan disse personer har skaffet dem!

Det er jo heller ikke noget nyt for den logisk tænkende del af menneskeheden, at Danmark også på dette område er snobberiets højborg i højeste potens, bare se mediehysteriet om Mærsk og Breivik, der er rigtig mange ellers fornuftige mennesker, der ofte er så spytslikkeragtige, slimede og fedterøvsagtige, så hvis man klaskede dem op af en mur, så ville de aldrig nogen sinde slippe fri igen, i hvert fald ikke ved egen kraft!

Hvorfor er der så meget negativitet i disse kommentar fora?

Skrevet af Christiansen, Torsdag den 13. december 2012, 15:47

Hvis man ikke kan/vil sige noget positivt (bidrage konstruktivt med noget der skaber en bedre løsning og dermed mere værdi for alle) bør man så ikke holde sin mund for ikke at risikere at fastholde os alle i situationen eller risikere at gøre situationen værre?

Er problemet ikke, at ingen (heller ikke politikerne) reelt erkender og accepterer, at der er 3 parter der alle skal have så meget som muligt opfyldt, og ikke kun 1 part (mig, min familie, os røde/blå, os borgerlige-liberale/socialistiske, erhvervslivet/borgerne-arbejderne/samfundet-fællesskabet-DK, os børn/voksne/pensionister)?

Skal alle vi (almindelige) borgere ikke indrømme, at vi elsker (kun evner) at svine andre til, langt mere end vi ønsker (evner) at hjælpe dem med at få succes, og at det reelt betyder at presse og medier kan tjene penge på at fodre os med det vi tilsyneladende foretrækker (negativitet/tilsvining/problemer/fiasko – frem for positivitet/ros/muligheder/succes), hvilket giver os f.eks. de politikere og de politiske tiltag og beslutninger vi reelt beder om, i stedet for de politikere og politiske tiltag/beslutninger vi reelt behøver og ønsker - mao. så er det reelt vores egen skyld at vi har det vi har?

Er det ikke også rigtigt at vi fokuserer alt for ensidigt på processen og metoden, frem for målet og resultatet, selvom vi reelt godt ved, at vi er nødt til at have det hele med for at få en helhedsløsning?
Er det ikke paradoksalt at vi kun har det sådan når vi indgår i fællesskaber hvor vi ikke føler medansvar/medejerskab, mens vi stort set udelukkende fokuserer på målet og resultatet når vi selv styrer det hele og dermed ved at vi har det fulde ansvar/ejerskab?

Erhvervslivet vil helst have total frihed, meget få pligter og fri adgang til en overflod af kvalificerede medarbejdere, så hvis vi
1) gav dem total skattefrihed (dvs. 0% i skat af penge der tjenes i og bruges af virksomheden)
2) fratager dem alle direkte/indirekte rabatter, tilskud og støtteordninger,
3) øger indsatsen omkring uddannelse på alle niveauer inklusiv de første 1-3 års praktisk uddannelse (erfaring) efter end grundlæggende teoretisk uddannelse (dvs. fra håndværker lærlinge til fuldmægtige advokater)
4) minimerer deres administrative/bureaukratiske regler og rapportering til det offentlige ved at lovgive med krav og straffe med (hårde) bøder/fængselsstraffe som vi f.eks. gør det med andre kriminelle handlinger i troen på at vi alle som udgangspunkt er lige for loven og accepterer/respekterer den – alternativt er villige til at betale prisen når vi bliver afsløret.
Så burde de vel være rimeligt tilfredse (man skal jo aldrig være helt tilfreds)?

Den enkelte vil gerne have fri/lige ret til
1) uddannelse alt inklusiv (bøger mv.) og dermed også en lav, men rimelig løn under uddannelse (mindstelønnen) og ideelt skal denne uddannelse være både teoretisk og praktisk, så man med rette kan kalde sig kvalificeret til at a) være borger i samfundet og b) kunne vælge ens karriere (selvfinansierende = selvrealiserende/offentligt ansat/privat ansat og selvstændig),
2) forebyggelse/behandling/helbredelse i forbindelse med skader/sygdom inklusiv medicin og hjælpemidler, så den maksimale arbejdsdygtighed/livskvalitet sikres gennem hele livet
3) et sikkerhedsnet i form af garanteret offentlig ansættelse til en rimelig men lav minimumsløn (f.eks. 20.000 kr/md) hvis man ønsker det og ikke ønsker en af de andre mulige karrierer (se punkt 1 i dette afsnit)
4) at man skal bidrage rimeligt, men minimalt til fællesskabet, så man har maksimal indflydelse på hvad man af menneskelige, religiøse, politiske eller kulturelle overbevisninger ønsker at støtte
Så får de frihed, tryghed og en rimelig mulighed for et optimalt og fair liv uanset baggrund og dermed burde vi vel være rimeligt tilfredse (man skal jo aldrig være helt tilfreds)?

Samfundet ønsker at levere alt dette nu og i fremtiden via
1) En minimering af omkostningerne ved at levere den ramme af uddannelse, tryghed, infrastruktur der skal til for at tilfredsstille, sikre og servicere alle samfundets grupper mest muligt, på den mest fair og rimelige måde (noget-for-noget)
2) En indtjening via brutto personskatter med en fast procent (40, 50, 60% fra første til sidste indtjent krone – yde efter evne uden nogen form for ”knæk” der motiverer/demotiverer til at yde mere/mindre uanset hvad man tjener)
3) En supplerende indtjening i form af forbrugsskatter (moms, miljøafgifter, sundhedsafgifter mv.)
4) En indtjening i form af royalties/licenser ol. på produkter/ydelser hvor staten (f.eks. via forskning har frembragt og derfor) ejer rettighederne til produkter/ydelser og lader private virksomheder i og udenfor Danmark anvende disse til at skabe omsætning, hvoraf der så kommer en royalty/licens indtægt til samfundet. I takt med at denne indtægt stiger kunne man nedsætte indkomst-skatteprocenten tilsvarende
5) En indtjening fra offentlig produktion i forbindelse med offentlige garanti jobs der helt eller delvist dækker omkostningerne ved disse garanti jobs (de må da gerne give et reelt overskud, da de har en maksimal løn der er identisk med samfundets minimal løn og derfor ikke kan påstås at være konkurrenceforvridende – og er de det, så kan disse offentlige ”produktionsvirksomheder” købes af medarbejderne eller andre private investorer til markedspriser efter tidligst 2 år og senest 5 år efter de er etableret, selvom det reelt er en form for indirekte erhvervsstøtte.
På den måde får politikerne og de offentligt ansatte den bedst mulige baggrund for at løse landets/samfundets opgaver for borgerne og erhvervslivet, hvilket burde kunne gøre dem rimeligt tilfredse (man skal jo aldrig være helt tilfreds)?

Jeg er personligt overbevist om at dette ville virke en hel del bedre end de vi har og det som vi hører samtlige politikere tale om i forbindelse med deres virke, deres partiprogrammer, deres reformoplæg og deres visionære strategiske planer (2015, 3016, 2020, 2050, …), MEN …

Desværre vil det forventeligt aldrig blive til noget, for
1) Der er flere på offentlig aflønning/forsørgelse/overførselsindkomst (ansatte, kontanthjælp, dagpenge, efterløn (jo kære efterlønner, for du har maksimalt selv bidraget med mindre en 70.000 kroner, så du har ikke engang betalt for det første år – beklager), førtidspension, invalidepension, folkepension, tjenestemandspension mv.) end der er andre danskere og det vil være disse grupper der skal yde mere (for mere i løn) eller det samme (for mindre i løn) og derfor – da enhver er sig selv nærmest – vil de altid kunne stoppe ovenstående selvom det reelt er til deres (alles) bedste, for alternativet er mindre og mindre velfærd, privat arbejde (vi kan ikke leve af at klippe hinanden, for hvis det skulle være muligt, så havde vi opfundet en evighedsmaskine og det har videnskaben for længst bevist er komplet umuligt). Se bare Grækenland, Italien, Spanien, Portugal med flere.
2) Der er ingen politiker der tør at foreslå dette, fordi vi i dag har en kultur hvor man bliver slagtet i de sociale medier, af pressen og selv af ens egne hvis man siger eller gør noget (rigtigt) der kan skade vennerne/partiet/gruppen – man kommer i ”bad standing” og risikerer at være politisk død.
3) Der er ingen (næsten) som ønsker at se udover deres egen interesse sfære af frygt for at gå glip af noget, herunder at andre får mere – for det er en primal, evolutions og ”survival of the fittest” reaktion der ligger gemt i vores DNA, hvilket gør den næsten umuligt at undertrykke selv for højtuddannede, højt intelligente, ekstremt analytiske og meget logiske mennesker.
Så her døde det ”best practice” kompromis der ville tilgodese alle parter stort set optimalt.

MEN …
Kom med et positivt, konstruktivt, apolitisk og værdifuldt bud på hvordan vi gør dette (eller andet) mere realistisk og dermed praktisk gennemførligt. Se det vil være et godt indlæg – ikke sandt?

Se eventuelt også mit andet indlæg cirka 10 indlæg længere nede – blot som inspiration til dine forslag til forbedringer omkring hvordan vi i fællesskab får indført noget der er væsentligt bedre end det vi har og den (manglende) vision vi pt. forfølger.

TAK!

PS
I ovennævnte har jeg flere steder generaliseret lidt mere end måske er fair og rimeligt - det beklager jeg og jeg håber ikke det ødelægger den positive konstruktive tankegang der reelt ligger bag.

Hvorfor er der så meget negativitet i disse kommentar fora?

Skrevet af Christiansen, Torsdag den 13. december 2012, 15:47

Hvis man ikke kan/vil sige noget positivt (bidrage konstruktivt med noget der skaber en bedre løsning og dermed mere værdi for alle) bør man så ikke holde sin mund for ikke at risikere at fastholde os alle i situationen eller risikere at gøre situationen værre?

Er problemet ikke, at ingen (heller ikke politikerne) reelt erkender og accepterer, at der er 3 parter der alle skal have så meget som muligt opfyldt, og ikke kun 1 part (mig, min familie, os røde/blå, os borgerlige-liberale/socialistiske, erhvervslivet/borgerne-arbejderne/samfundet-fællesskabet-DK, os børn/voksne/pensionister)?

Skal alle vi (almindelige) borgere ikke indrømme, at vi elsker (kun evner) at svine andre til, langt mere end vi ønsker (evner) at hjælpe dem med at få succes, og at det reelt betyder at presse og medier kan tjene penge på at fodre os med det vi tilsyneladende foretrækker (negativitet/tilsvining/problemer/fiasko – frem for positivitet/ros/muligheder/succes), hvilket giver os f.eks. de politikere og de politiske tiltag og beslutninger vi reelt beder om, i stedet for de politikere og politiske tiltag/beslutninger vi reelt behøver og ønsker - mao. så er det reelt vores egen skyld at vi har det vi har?

Er det ikke også rigtigt at vi fokuserer alt for ensidigt på processen og metoden, frem for målet og resultatet, selvom vi reelt godt ved, at vi er nødt til at have det hele med for at få en helhedsløsning?
Er det ikke paradoksalt at vi kun har det sådan når vi indgår i fællesskaber hvor vi ikke føler medansvar/medejerskab, mens vi stort set udelukkende fokuserer på målet og resultatet når vi selv styrer det hele og dermed ved at vi har det fulde ansvar/ejerskab?

Erhvervslivet vil helst have total frihed, meget få pligter og fri adgang til en overflod af kvalificerede medarbejdere, så hvis vi
1) gav dem total skattefrihed (dvs. 0% i skat af penge der tjenes i og bruges af virksomheden)
2) fratager dem alle direkte/indirekte rabatter, tilskud og støtteordninger,
3) øger indsatsen omkring uddannelse på alle niveauer inklusiv de første 1-3 års praktisk uddannelse (erfaring) efter end grundlæggende teoretisk uddannelse (dvs. fra håndværker lærlinge til fuldmægtige advokater)
4) minimerer deres administrative/bureaukratiske regler og rapportering til det offentlige ved at lovgive med krav og straffe med (hårde) bøder/fængselsstraffe som vi f.eks. gør det med andre kriminelle handlinger i troen på at vi alle som udgangspunkt er lige for loven og accepterer/respekterer den – alternativt er villige til at betale prisen når vi bliver afsløret.
Så burde de vel være rimeligt tilfredse (man skal jo aldrig være helt tilfreds)?

Den enkelte vil gerne have fri/lige ret til
1) uddannelse alt inklusiv (bøger mv.) og dermed også en lav, men rimelig løn under uddannelse (mindstelønnen) og ideelt skal denne uddannelse være både teoretisk og praktisk, så man med rette kan kalde sig kvalificeret til at a) være borger i samfundet og b) kunne vælge ens karriere (selvfinansierende = selvrealiserende/offentligt ansat/privat ansat og selvstændig),
2) forebyggelse/behandling/helbredelse i forbindelse med skader/sygdom inklusiv medicin og hjælpemidler, så den maksimale arbejdsdygtighed/livskvalitet sikres gennem hele livet
3) et sikkerhedsnet i form af garanteret offentlig ansættelse til en rimelig men lav minimumsløn (f.eks. 20.000 kr/md) hvis man ønsker det og ikke ønsker en af de andre mulige karrierer (se punkt 1 i dette afsnit)
4) at man skal bidrage rimeligt, men minimalt til fællesskabet, så man har maksimal indflydelse på hvad man af menneskelige, religiøse, politiske eller kulturelle overbevisninger ønsker at støtte
Så får de frihed, tryghed og en rimelig mulighed for et optimalt og fair liv uanset baggrund og dermed burde vi vel være rimeligt tilfredse (man skal jo aldrig være helt tilfreds)?

Samfundet ønsker at levere alt dette nu og i fremtiden via
1) En minimering af omkostningerne ved at levere den ramme af uddannelse, tryghed, infrastruktur der skal til for at tilfredsstille, sikre og servicere alle samfundets grupper mest muligt, på den mest fair og rimelige måde (noget-for-noget)
2) En indtjening via brutto personskatter med en fast procent (40, 50, 60% fra første til sidste indtjent krone – yde efter evne uden nogen form for ”knæk” der motiverer/demotiverer til at yde mere/mindre uanset hvad man tjener)
3) En supplerende indtjening i form af forbrugsskatter (moms, miljøafgifter, sundhedsafgifter mv.)
4) En indtjening i form af royalties/licenser ol. på produkter/ydelser hvor staten (f.eks. via forskning har frembragt og derfor) ejer rettighederne til produkter/ydelser og lader private virksomheder i og udenfor Danmark anvende disse til at skabe omsætning, hvoraf der så kommer en royalty/licens indtægt til samfundet. I takt med at denne indtægt stiger kunne man nedsætte indkomst-skatteprocenten tilsvarende
5) En indtjening fra offentlig produktion i forbindelse med offentlige garanti jobs der helt eller delvist dækker omkostningerne ved disse garanti jobs (de må da gerne give et reelt overskud, da de har en maksimal løn der er identisk med samfundets minimal løn og derfor ikke kan påstås at være konkurrenceforvridende – og er de det, så kan disse offentlige ”produktionsvirksomheder” købes af medarbejderne eller andre private investorer til markedspriser efter tidligst 2 år og senest 5 år efter de er etableret, selvom det reelt er en form for indirekte erhvervsstøtte.
På den måde får politikerne og de offentligt ansatte den bedst mulige baggrund for at løse landets/samfundets opgaver for borgerne og erhvervslivet, hvilket burde kunne gøre dem rimeligt tilfredse (man skal jo aldrig være helt tilfreds)?

Jeg er personligt overbevist om at dette ville virke en hel del bedre end de vi har og det som vi hører samtlige politikere tale om i forbindelse med deres virke, deres partiprogrammer, deres reformoplæg og deres visionære strategiske planer (2015, 3016, 2020, 2050, …), MEN …

Desværre vil det forventeligt aldrig blive til noget, for
1) Der er flere på offentlig aflønning/forsørgelse/overførselsindkomst (ansatte, kontanthjælp, dagpenge, efterløn (jo kære efterlønner, for du har maksimalt selv bidraget med mindre en 70.000 kroner, så du har ikke engang betalt for det første år – beklager), førtidspension, invalidepension, folkepension, tjenestemandspension mv.) end der er andre danskere og det vil være disse grupper der skal yde mere (for mere i løn) eller det samme (for mindre i løn) og derfor – da enhver er sig selv nærmest – vil de altid kunne stoppe ovenstående selvom det reelt er til deres (alles) bedste, for alternativet er mindre og mindre velfærd, privat arbejde (vi kan ikke leve af at klippe hinanden, for hvis det skulle være muligt, så havde vi opfundet en evighedsmaskine og det har videnskaben for længst bevist er komplet umuligt). Se bare Grækenland, Italien, Spanien, Portugal med flere.
2) Der er ingen politiker der tør at foreslå dette, fordi vi i dag har en kultur hvor man bliver slagtet i de sociale medier, af pressen og selv af ens egne hvis man siger eller gør noget (rigtigt) der kan skade vennerne/partiet/gruppen – man kommer i ”bad standing” og risikerer at være politisk død.
3) Der er ingen (næsten) som ønsker at se udover deres egen interesse sfære af frygt for at gå glip af noget, herunder at andre får mere – for det er en primal, evolutions og ”survival of the fittest” reaktion der ligger gemt i vores DNA, hvilket gør den næsten umuligt at undertrykke selv for højtuddannede, højt intelligente, ekstremt analytiske og meget logiske mennesker.
Så her døde det ”best practice” kompromis der ville tilgodese alle parter stort set optimalt.

MEN …
Kom med et positivt, konstruktivt, apolitisk og værdifuldt bud på hvordan vi gør dette (eller andet) mere realistisk og dermed praktisk gennemførligt. Se det vil være et godt indlæg – ikke sandt?

Se eventuelt også mit andet indlæg cirka 10 indlæg længere nede – blot som inspiration til dine forslag til forbedringer omkring hvordan vi i fællesskab får indført noget der er væsentligt bedre end det vi har og den (manglende) vision vi pt. forfølger.

TAK!

PS
I ovennævnte har jeg flere steder generaliseret lidt mere end måske er fair og rimeligt - det beklager jeg og jeg håber ikke det ødelægger den positive konstruktive tankegang der reelt ligger bag.

godt skrevet

Skrevet af en anden hansen, Mandag den 10. december 2012, 21:06

Hansen du har ret

Politikere er et destruktivt folkefærd m/Rocker-mentalitet.!!!

Skrevet af Hansen, Mandag den 10. december 2012, 19:29

Politisk nepotisme er efterhånden mere reglen end undtagelsen i folketinget, det foregår i både højre og venstrefløjen, Elbæk er ikke den eneste, flere af politikerne har jo enten ægtefæller, elskere/elskerinder eller familiemedlemmer som rådgivere/sekretærer eller andre jobs i partierne, var der ikke også noget med at Corydon fik sin kone ansat i folketinget, og Margrethe Vestager fik sin far ind i folketinget, desuden er flere af de politiske opkomlinge sønner eller døtre, af tidligere eller nuværende toppolitikere!

Hvordan kan Danmark overhovedet have en flok politikere, som har samme adfærdsmønster som ledere i bananrepublikker, kan man overhovedet stole på den slags som ledere af landet, de varetager jo i realiteten mere deres egne, familiens og venners interesser, frem for hele den danske befolknings og samfundets interesser!

Et gammelt ordsprog lyder sådan: "Den kloge narrer den mindre kloge!" Men det er så forkert som noget kan være, når f.eks. banker med politisk assistance plyndrer kunder og skatteydere, så er det tydeligt hvor forkert denne floskel er, så er ordsproget i stedet: "De begærlige snyder og bedrager hinanden og de mindre kloge efter behag"! Et klogt og anstændigt menneske snyder ingen, det er han/hun både for klog og anstændig et menneske til!!!!!

De moderne hjemme-, og bankrøvere er blevet til banditter i habitter, hvis vi har underskud i ststskassen, så vi ikke har råd til dagpenge og velfærd, så er det jo bare at sende Pestager og skatteålen ned til Bruxelles, og forlange de penge tilbage, som de har stjålet af skatteborgernes penge, og helt uden folkeligt mandat, og melde Danmark ud af den europæiske røverorganisation, så kan vi spare 18 milliarder + stigninger årligt, så danskerne kan få den velfærd, som de har betalt mere end rigeligt for, med verdens højeste skattetryk!

Det er jo ved at være generelt for politikere uanset farve, at det korrupt gen blomstrer livligt, når de får magt og poster de kan udnytte til egen fordel, og det bliver næsten generelt at deres handlinger sjældent tåler dagens lys, og det er uanset om de tilhører højre eller venstrefløjen, de er værre end den “cicilianske mafiosa”, for dem kan man i det mindste arrestere, når de plyndrer befolkningen, men den nationale politisk organiserede mafiosa ændrer bare lovgivningen, hvis den står i vejen for deres organiserede og kriminelle person-, og hjemmerøverier!

Der var en meget ”VIS” statsleder engang, som KLOGT sagde:

Demokrati er den værst tænkelige af alle styreformer, og det har jo vist sig at han havde ret, det eneste folkevalgte politikere evner, er at smadre det demokrati og den velfærd, de hyklerisk påstår at ville kæmpe for at bevare, plyndre landet og befolkningen og køre det hele i sænk, indføre diktatoriske arbejdsprogrammer for slaverne, for at DE (politikerne) kan få penge nok i statskassen, til fortsat at spille karl smart rundt omkring i verden på 1st klasse, luksus destinationer som (Rio De Jainero, Doha og et hav af andre ”såkaldte topmøder” eller ”såkaldt studieture” (SKATTEYDERBETALTE FERIER) all over the World ) og til at dække deres eget luksusforbrug!

Nej send Løkke, Børsting og alle de andre fedtbjerge i fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningerne og det politiske system ud på arbejdsmarkedet, evt. til Skagen, gadefejer/snerydder eller ud og plukke jordbær til max. 128 kr. i timen!

Så i stedet for at afskaffe velfærden, så lad os komme af med alle de asociale politiske pampere, både i regeringskontorerne og organisationerne, alle deres pamperfest er alt for dyr og totalt værdiløse, politikerne varetager kun deres egne interesser, og de faglige organisationer er jo alligevel ikke lønmodtagernes (slavernes) repræsentanter mere, de er blevet den til enhver tid siddende regering og arbejdsgivernes slavepiskere, den eneste tilknytning de har til slaverne er, at de lever højt og fedt som parasitter på ryggen af slaverne!

Lønmodtagerne kan så melder sig ud af de asociale pamperes fagforeningsforetagende, så kan de penge der spares næsten dække prisstigningerne og de stigninger, deres asociale "såkaldte repræsentanter" med hjælp af Løkke og Co., de RadiGale, S & SF har belemret slaverne med!

Hvis der stadig mangler arbejdskraft i industrien og erhvervslivet, så sende alle de andre fagforenings-, og mediepampere, Hexia de Trick (Helle Thorning Schmidt), Villy, Annette, Krag, Jesper Corydon og alle fedtbjergene i EU-parlamentet, folketinget og statsadministrationen, regionerne, kommunerne, og de administrative systemer ud og arbejde, så de kan få svedt alt det fedt af, som helt klart fylder så meget i deres hoveder, så de ikke mere er i stand til at tænke en eneste logisk og anstændig tanke!

Det samme gælder faktisk for de overfede ledere i industrien, finans-, og erhvervssektoren, de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne, send dem ud på arbejdsmarkedet til 128 kr. i timen, hvis der virkelig mangler arbejdskraft og de mener det er en anstændig løn for slaverne, så er det vel mere end rigeligt i løn også til dem, og helst til noget enormt fysisk hårdt arbejde, så de kan få alt deres fedt også mellem ørerne svedt ud, så vi ikke også skal bruge skattekroner til fedtsugning af de dovne flæskebjerge!

Alle de overfede økonomer, vismænd, kommentatorer, analytikere, bankøkonomer, spindoktorer, forskere, kunstnere, redaktører, journalister m. fl., trænger også til at komme ud og arbejde med noget produktivt, for lige som de ovenfor nævnte, har de selv aldrig nogensinde lavet andet i hele deres elendige liv, en at leve som parasitter på ryggen af slaverne, så de kunne også have godt af at komme ud i praktisk fysisk ekstremt hårdt arbejde, i stedet for at sidde og spille kloge på noget, de helt klart ikke aner en hujende fis om, for hvis de virkelig vidste hvad de snakkede om, hvorfor er vi så endt i et totalt økonomisk kaos, nej hvorfor betale for den slags plattenslagere, som helt tydeligt har taget fejl på alle områder de sidste 50 år ?????

Hvis industrien så stadig ikke har "løntrykkere" nok, for det er jo det alle de reformer handler om, for når vi i forvejen har ca. 180.000 arbejdsløse, er der jo ikke arbejde til alle de ekstra mennesker, som politikerne og arbejdsgiverne vil have importeret og presset ind i aktivt arbejde, for der er jo ingen virksomheder med en normal ledelse, som fordobler produktionen eller tager flere ind end de har brug for, produktion og afsætning skal jo svare til hinanden!

Og efterhånden som virksomhederne udsulter slaverne, så har deres underbetalte slaver jo heller ikke råd til at købe virksomhedernes produkter, og så er der ikke mere grundlag for at producere varerne, så de bliver nødt til at fyre endnu flere, eller flytte produktionen til lande, hvor slaverne vil arbejde (næsten gratis), men det gavner da ikke hverken virksomhederne udlandets eller den hjemlige købekraft, tværtimod!

Det kaldes en nedadgående destruktiv dødsspiral uden ende, ”før den når afgrundens bund”!

Men hvis ikke politikerne, den finansielle sektor og arbejdsgiverne med djævelens vold og magt, vil ruinere danskerne, Danmark, det danske samfund og dermed også ødelægge deres egne muligheder, for fortsat at leve deres luksusliv med tårnhøje lønninger, så er det pinedød nødvendigt at slaverne også tjener penge, for ellers går vi alle neden om og hjem i et ”symbolsk Titanic”, for vi er jo “på trods af alt” alle i samme båd!

Hvis de alligevel vælger en kollisionskurs, så ville det da være mere fornuftigt at nedlægge folketinget, de danske politikere og alle deres håndlangere har jo alligevel solgt Danmarks selvstændighed, til den forbryderiske, asociale og udemokratiske Bilderbergerbande i EU, og helt udemokratisk skrevet under på, at EU-lovgivningen er over de tilhørende landes nationale lovgivninger, dermed har politikerne jo faktisk også afskaffet bl.a. Den Danske Grundlov!

På det område har hverken venstrefløjen eller højrefløjen noget at lade hinanden høre, socialister, kommunister eller borgerlige er hverken værre eller bedre end andre i folketinget, så hvis man skulle erklære nogen uegnet til at sidde i folketinget, så bør det jo retfærdigvis også gælde Holger K og alle EU-fanatikerne, de har alle svigtet den danske befolkning, og med løgne, trusler og manipulation underlagt Danmarks selvstændighed under en fremmed magt, så hvis tidligere "såkaldte kommunister" er uværdig til at sidde i folketinget, så må det samme jo gælde alle andre i folketinget, som har konspireret mod og overdraget myndigheden over Danmark, til den diktatoriske og udemokratiske Bilderbergerbandes teknokrater i EU-parlamentet!

Folketinget er jo i realiteten omdannet til EN STAT i EU (Nord Deutche region Dänemark), et ekspeditionskontor for EU’s lovgivning under EU-teknokraternes overformynderi, hvorfor vi fortsat fejrer en Grundlov, som reelt er afskaffet og reduceret til at være en forhistorisk museumsgenstand, er jo også en gåde og et camoufleret bedrageri, i øvrigt har danske politikere jo heller ikke mere respekt for grundloven, menneskerettighederne og demokratiet, end at de gang på gang overtræder dem helt åbenlyst og efter behag, og systemets 100% dreserede, indoktrinerede og velorganiserede håndlangere freder helt åbenlyst alle magthavernes Grundlovsbrud!

Hvornår er vi fyldte med tusk, fusk og sjusk?

Skrevet af Kim Ingemann, Tirsdag den 11. december 2012, 13:03

Kunne ikke være mere enig, men hvornår har vi fået nok?
Hvad skal der til, før vi almindelige Danskere har fået nok af dette "Familiedynasti" og går til Christiansborgs Slotsplads. Vores egen Tahrir-plads. Og tager magten fra disse pampere og intellektuelle halvstuderede politikere, der har så lidt jordforbindelse?

Fjoget system

Skrevet af Peter Harding Olsen, Mandag den 10. december 2012, 15:56

Det undre politikerne at arbejdsgiverne står og ser på at folk ryger ud af dagpengene, jeg må indrømme at det der undre mig er at politikerne står og ser på, samtidig med at de laver et så fjoget system som akutjob, som jo i sagens natur ikke skaber et eneste nyt job.
I samme åndedrag lægger de til stadighed nye byrder på erhvervslivet, som dermed får sværere ved at konkurere med udlandet og derfor ikke skaber nye job.
Jeg får mere og mere fornemmelsen af at de simpelthen er dumme, eller som en læser skrev, aldrig har været ude i det virkelige liv og derfor simpelthen ikke fatter hvordan tingene hænger sammen.

Studenterne har talt

Skrevet af kasper, Mandag den 10. december 2012, 14:56

Jeg tvivler paa der er et eneste medlem af EL eller SF der har aktier i noget som helst. Og hvis der er, saa vil jeg meget gerne hoere om de aktier blev koebt i haabet om at de ville stige, altsaa at virksomheden magtede at oege profitten, eller om de blev koebt i haabet om at virksomheden ville skabe en masse akutjobs, hvilket sandsynligvis koster paa bundlinjen, og dermed faar aktien til at falde?

EL og SF, Jeres maal og opgave er at redde de fattige, virksomhedernes maal og opgave er at blive rige. De to maal og opgaver gaar IKKE haand i haand. Naar I engang faar et rigtigt job, og faar lagt studenterhuen paa hylden, saa vil I opdage at hele verden ikke er opbygget omkring faellessang i gymnasiet.

Naive politikkere

Skrevet af Thies, Mandag den 10. december 2012, 14:24

Det er utrolig naivt og tro at erhvervs livet kan bidrage med mere. Og hive flere penge ud af de selvstændige svarer lidt til at slukke for alle respiratorerne på intensiv afdelingerne og så håbe på at alle er blevet raske.
Utopi, at politikerne ønsker dette er at slå på folk der ligger ned, det er totalt useriøst.

hvad er sf

Skrevet af a b nielsen, Mandag den 10. december 2012, 13:42

hvis de skal finde akutjob så er det da mærkelig at de skal findes nu mon ikke erhverslivet havde ansat nogle før hvis de havde brug for flere medarbejdere det er jo det rene fup

Der ikke meget at drøfte...

Skrevet af Globetrotter, Mandag den 10. december 2012, 13:33

Det er åbenbart endnu ikke (officielt) gået op for SF og EL, at det drejer sig om at redde de danske eksporterhverv, for de finansierer det offentlige forbrug via indtægter til landet samt medarbejdernes skatter og afgifter. Det er jo ikke planøkonomi som er til debat.
Problemet er, danske eksportvirksomheder har konkurrenter i udlandet, hos hvilke lønudgifter og skatter er meget lavere end i Danmark. I disse lande er medarbejderne ligeså godt uddannede og dygtige, som her - og koster det halve. Beklager det er sandheden, selvom den er ilde hørt og ikke anerkendt.
Vidensamfund, hold nu op. Der skal også produceres noget. Det er det, som skaber vækst i samfundet. Vi har set med finanskrisen, hvad spekulanter kan gøre. Lehman Brothers, IT Factory etc..
Hvis en virksomhed skal have sin berettigelse og overleve, skal den give reelt overskud - hvert år. Det er der efterhånden kun et par håndfulde store danske virksomheder, som gør, og som kan finasiere investeringer i fremtiden. Og de har flyttet og flytter stadig produktion til udlandet, fordi den er for dyr at have i Danmark.
Det er ikke offentlig forsørgelse, vi taler om. Det skal vi også have råd til, men må skrue ned for den i disse krisetider.
Når man som den siddende regering og EL kun kan fremture med øgede skatter og afgifter og akutpakker, som for et syns skyld skal hjælpe de stakler, som bliver arbejdsløse, og man derefter påstår, at nu har man da hjulpet, så er landet ilde stedt.
Man får ikke rentable og levedygtige virksomheder (og skatteborgere, som ikke er på overførselsindkomst) ved en kortsigtet politik at tvinge dem til at ansætte medarbejdere via en akutordning.
Det bedste man opnår, er måske at virksomheder ansætter én på akutpakke og afskediger én på fuld løn - og så er man lige vidt.
Come on, politiker. Lad nu være med at stikke befolkningen blår i øjnene. Den er ikke så dum, at den ikke forstår sandheden.
Den vil måske ikke acceptere den, men det kommer den til. Jo længere man tøver, jo værre bliver det og jo længere tager helbredelsen.
Det socialistiske paradis har spillet fallit. Se på Sovjetunionen og nu Kina.

Akut hjernemangel

Skrevet af Kenneth , Mandag den 10. december 2012, 13:32

Hvorfor opretter SF ikke nogen akut stillinger i deres parti?

Desuden kunne det være en rigtig god ide, hvis SF gik forrest og lod alle deres medlemmer af folketinget træde ud og tilbyde deres pladser som akutjobs?

Akut job løsningen er en akut hjernefejl!

Hvis SF virkelig mener det er "ufatteligt"

Skrevet af Lene Jacobsen, Mandag den 10. december 2012, 13:24

Så må de være ufatteligt dumme selv - for langt de fleste virksomheder har aldrig taget et socialt ansvar frivilligt. Det er da på bedste vist anskueliggjort igennem de sidste 11 år.

Derudover er kaput-jobs jo med åbne øjne en aftale der er indgået for, at skabe illusionen om "at regeringen gør noget" - bare trist for sf og resten af regeringen, at den nægter at indse, at den er gennemskuet.

Ufatteligt naive politikere

Skrevet af Kirsten Hansen, Mandag den 10. december 2012, 13:02

Det mest bekymrende for Danmark er, den manglende situationsfornemmelse/dømmekraft mange i regeringen udviser.
Mange af deres tiltag har ingen større effekt.
F.eks. akut pakke, afskaffelse af fattigdomsydelsen (flere søger julehjælp i år) o.s.v.
I en anden boldgade kan nævnes Uffe Elbæk, tænk at det kommer bag på ham, at man er opmærksom på nepotisme . Det skulle ikke være nødvendigt at rådgive om det.

Spar på u-landshjælpen og hjælp danskerne

Skrevet af Peder, Mandag den 10. december 2012, 12:50

Hvad har erhvervslivet med det tossede akutjob at gøre?
Margrethe og Helle må slev skaffe jobbene, da det er deres skøre ide.
I øvrigt - hvad skulle vi dog med alle de kællinger i politik - de har jo intet vist.

SF,EL er jo naive idioter

Skrevet af Henrik, Mandag den 10. december 2012, 12:31

SF,EL er jo fjolser hvis de tror og mener en arbejdsskiver har et ansvar overfor de ledige.

Det er da de lediges ansvar og finde et job, de må snart indse, at hvis de skal ansætte folk skal de tjene noget og producere noget det kan de ikke med det skattetryk.

Hvis en medarbejder, koster 25.000kr om måned og have gående, hjælper 5000 kr for ansættelsen da ikke en skid, hvis jeg ikke har noget og bruge ham til. Arbejdskiver har aldrig et ansvar for at skaffe arbejde eller noget som helst overfor samfundet, andet og betale den obligatoriske skat der er.

Firmaers, eneste funktion her i livet er at få profit eller lukker de for at opnå den profit skal de tjene penge, det gør de ved at producere forskellige ting og dette kræver medarbejder.

Derfor, gør det nu nemmere for firmaerne og tjene penge!

Ønsker man i virkeligheden en reel fælles støttet løsning?

Skrevet af Christiansen, Mandag den 10. december 2012, 12:17

Giver det overhovedet mening hvis man ikke vælger den bedst mulige til ethvert job i den fremtidige globale konkurrence situation - nej vel?

Vil private virksomheder generelt tænke mere på deres ejere, medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder end på DK - mon ikke?

Så glem den bagvendte solidaritet og sats mere realistisk på at virksomhederne gennem optimering af alle parametre, kan og vil skabe flere arbejdspladser fordi de vinder markedsandele.

Det man måske skulle overveje som alternativ er, at garantere offentlig ansættelse til f.eks. 20.000 kroner per måned som både mindste og højeste løn. Ville private virksomheder ikke kunne konkurrere med de offentlige virksomheder på disse vilkår – mon ikke?

Det er for dyrt, vil nogen sikkert sige og det er rigtigt med mindre man ændrer en parameter - folk i disse offentlige garanti jobs må gerne producere noget der kan sælges og give overskud. Så skal de bare skabe en fortjeneste på små 4.000 kroner i forhold til da de kun fik dagpenge og små 9.000 kroner i forhold til kontanthjælp og det vil også åbne for en løsning til alle dem der i dag ikke kan få dagpenge fordi de på papiret ejer deres bolig eller lignende. Burde de ikke kunne tjene sig selv hjem – mon ikke det vil være muligt på relativ kort sigt?

Men det er konkurrenceforvridende vil andre sige og det er også rigtigt med mindre man siger at disse offentlige opstartsvirksomheder efter minimum 5 år kan købes fri til markedspriser (udliciteres til det private erhvervsliv, hvorved man skaber en offentlig produktion af fremtidige private virksomheder). Er det ikke en ideal situation når man ved hvor dårlige vi er til innovation og som iværksættere – mon ikke?

Hvis man gjorde det og samtidigt lod virksomheder være 100% skattefri så længe de lod deres overskud stå i virksomheden og arbejde som investeringer til konsolidering/optimering og vækst, så motiverer man til vækst og minimerer deres lånebehov. Ville det øge incitamentet til at skabe vækst, arbejdspladser og øgede globale markedsandele - mon ikke?

På lidt længere sigt ville man kunne udvide denne model til at omfatte førtidspensionister, invalide pensionister, efterlønnere og folkepensionister, der så kunne få et produktivt liv med en minimal omkostning for samfundet. Ville det reelt ikke være det bedste for samfundet – mon ikke?

Ja, men hvad så med de syge vil nogen sikkert indvende. Det er det gode ved modellen – de er med, men de er bare ansat heltids eller deltids i sundhedsvæsenet med en og kun en opgave – arbejd fokuseret og målrettet på at hjælpe sundhedsvæsenet med at helbrede dig selv mest muligt og det får du så 20.000 kroner for indtil du helt eller delvist kan klare et offentligt garanti job til 20.000 kroner per måned. Hvis man trods arbejdshæmmende sygdom kan oppebære den samme indkomst som hvis man var i offentlig garantiarbejde, så vil alle blive trygge og begynde at glemme finanskrisen, hvilket vil medføre større forbrug/produktion/flere arbejdspladser og det er vel perfekt – mon ikke?

Modellen tillader også alle at holde 5 (6) ugers selvbetalt ferie (via feriepenge) og hvis det ikke er nok, så er der ingen der vil kny det mindste hvis man holder en selvfinansieret orlov for opsparede penge lige så længe de vil. Sådan er det overalt i dagens Damark, så hvorfor ikke også blandt alle dem der i dag er på overførselsindkomst. Det er vel rimeligt i lighedens tegn – mon ikke?

Den eneste gruppe der så mangler er børn (0-18 år) og voksne under uddannelse i vuggestue, børnehave, skole/SFO og så videre. Hvis vi giver børn halv løn og de voksne de fulde 20.000 kroner, så kunne man kræve fuldtid og forvente en fair job indsats og fokusering. Kan man overhovedet være imod det – nok ikke!

Hermed har vi som samfund sikret alle end indtægt på samme vilkår, ferie/frihed på samme vilkår, sygdom og uddannelse på samme vilkår, men uden en masse bureaukratiske administrative og ofte passiviserende systemer. Vi har givet de bedste vilkår for langsigtet maksimering af alles kvalifikationer. Vi har fået indført en kvalitativ ”noget for noget” model der beskytter alle lige meget. Vi har skabt et fundament for et mere konkurrence dygtigt erhvervsliv og et dramatisk øget brutto national produkt, samt en endnu bedre velfærdsmodel. Kan vi være imod det – nok ikke.

Hvorfor tænker politikerne ikke denne type tanker (reformer), frem for at fokusere ensidigt på politisk spin og magt. Hvorfor vil politikerne blande sig unødigt i processerne i stedet for at fokusere på de produkter, ydelser og resultater de vil købe på vores vegne?

Kan nogen svare ærligt, redeligt og åbent (uden politisk spin og partipolitiske begrænsninger) på dette – nok ikke, desværre – men det ville da være forfriskende, ville det ikke? Ville sådanne politikere ikke fortjene vores stemme og et absolut flertal til at gennemføre det – mon ikke?

Med hvilke midler?

Skrevet af S. N., Mandag den 10. december 2012, 12:06

Har man overvejet at erhvervslivet er spændt for hårdt for?
De danske virksomheder har elendige konkurrenceforhold og landet styrtbløder arbejdspladser til f.eks. Tyskland og Sverige.
Så er det sgu da klart at de ikke kan tage flere folk ind!
"Virksomhederne har et ansvar" Ja sikkert, men har vi som samfund ikke også et ansvar for at vores virksomheder har et eksistensrundlag?
Socialdemokrater.......... SUK!

Virksomheder skal vel ikke ansætte nogen de ikke har brug for

Skrevet af Olsen, Mandag den 10. december 2012, 12:01

bare for at redde den løgnagtige regering.
De kunne sgu godt finde penge til ulande, men ikke til at redde arbejdsløse.

De prøver at sende aben videre!!

Forkert adresse på problemet.

Skrevet af Kim Ingemann, Mandag den 10. december 2012, 11:23

Det er en typisk børnehave mentalitet, at det er de andre, der skal redde Danmark og skabe danske arbejdspladser. Hvordan kan man have plads i en regering af venstreorienterede partier, der er arge modstandere af kapitalisme og personlig profit og vinding og så bebrejde samme, at de ikke vil være med til at skabe arbejdspladser? Hvordan kan man være med i en regering, der pålægger industrien og det private arbejdsmarked enorme afgifter og skatter, så deres livsvilkår bliver forringet, og så samtidig bebrejder dem, at de ikke bruger oceaner af penge, de ikke har mulighed for at tjene, til at ansætte langtidsledige ukvalificerede arbejdere. Er de da helt uden jordforbindelse? Hvorfor er der INGEN (undtagert Ole Sohn med Sovjetmillioner) der evner at skabe bare een arbejdsplads, hvor de venstreorienterede arbejdere kan få ansættelse og få de lønninger, de er forhippede på at de langtidsledige skal have?
Kan SF da ikke forstå, at de IKKE MERE ER I OPPOSITION? DE ER I REGERING, Så tag da for h..... og lav nogle reelle arbejdspladser, der holder og giver de resultater de ønsker.

Man undres..........

Skrevet af Henrik Dahl, Mandag den 10. december 2012, 10:52

Hvad vil folk egentlig have?
Den forhenværende regering, med DF som arkitekter bag, indførte loven, der forkortede dagpengeperioden og er som sådan skyld i den nuværende situation. Den situation som den nuværende regering så nu skal forsøge at løse efter bedste evne.
Hvorfor var det ikke den forhenværende regiring, der satte erhvervetlivets skatter ned, så vi kunne få flere i arbejde?
Det er da ellers en klar højre politik som Socialdemokraterne nu bliver bebrejdet for ikka at indføre.
??????

Hyklerisk SF

Skrevet af Steen Mølgaard, Mandag den 10. december 2012, 10:40

Det er topmålet af hykleri, når SF fremturer sådan. Akutjob er blot for at dække over, at man hellere vil bruge penge på asylsøgere og de lande, som de kommer fra, end at sikre danskerne ordentlige vilkår!

Det handler om udbud og efterspørgsel

Skrevet af Jan Johansen, Mandag den 10. december 2012, 10:19

Så længe vi ikke kan komme af med vores varer, er der ikke brug for at få flere i arbejde. Så enkelt er det, og det gælder både i produktionen og i forretningsledet, men det forstår Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager ikke. Deres opskrift er bare, at vi skal bruge nogle flere penge, men de glemmer, at de har reduceret vores købekraft med nye skatter og afgifter. Vi havde ikke for mange kroner og ører at gøre godt med i forvejen. Alligevel fortsætter de med at gøre livet usikkert for ganske almindelige og nu også ualmindelige lønmodtagere. Det er en katastrofe, som efterhånden fører os ud til afgrunden og i værste fald dumper os helt ned i dyndet!

HVIS VI HURTIGT KAN BLIVE ENIGE OM:

Skrevet af SMEDEN, BO RASMUSSEN, Mandag den 10. december 2012, 08:51

At danmark bedst er tjent med at det er virksomhederne, som skaber job - og ikke regeringen!...........

Så bør regeringen ikke bruge/spilde folkets tid på tomme akutpakker eller kickstarter...................

Alt regeringen skal, er at skabe gode betingelser for erhvervslivet, således at ehvervslivet ikke vælger danmark fra, som det sker nu.

Den siddende regering - har misbrugt alle muligheder i løbet af det sidste år.

Lønmodtagerne tiltrådte historiske lave lønstigninger ved sidste overenskomstforhandling, hvilket er godt for konkurrenceevnen men det kan ikke stå alene.

derefter brænder regeringen 18 lånte milliarder af på en kickstart, hvor langt de fleste job på renoveringsopgaverne, gik til udenlandske arbejdere.

Så lavede regeringen med støtte fra enhedslisten - en skattereform som tager fra de fattige - og giver til de rige. Og det giver just ikke et større forbrug i danmark - for de rige har hvad de skal have af matrielt forbrug og de får mad hver dag. Men de fattige som kunne have bidraget til at løfte forbruget og skabe vækst - har mistet muligheden fra 1 januar 2013.

hvis regeringen - istedet for kickstart og skattereform - havde brugt de samme mange mange milliarder, på at lette byrderne for erhvervslivet - så havde danmarks konkurrenceevne over en nat, steget så meget i styrke over for andre samlignelige lande, at erhvervslivet havde kvitteret med rigtige job fordi virksomhederne nu kunne afsætte deres produkt til en helt anden lavere pris.

Det er jo sådan set vælgernes egen skyld, fordi at: vælgerne selv har sammensat en regering af mennesker, hvor langt de fleste, er uden uddannelser.

Afskaf tilskudsordningerne......

Skrevet af Bettina Jensen, Mandag den 10. december 2012, 08:28

når det gælder om at lave jobaktivering og akutjob... Der har været et utal af dem gennem tiderne. Har alle ét tilfælles.... at FORSØGE at skaffe flere NYE jobs. De har kaldt det forskellige navne, men indholdet har stort set været det samme!!!

Det jeg tror, man skal frem til er at man BELØNNER de ARBEJDSGIVERE, der REELT skaffer nye jobs, MEN det skal være til ORDINÆR løn over en fastsat periode, og tilskuddet skal først udbetales EFTER den periode arbejdsgiver og arbejdstagere er AFSLUTTET!!!

Derudover skal der en HOLDNINGSÆNDRING til!!!! Jeg synes det er MEGA irriterende, at man det på det seneste ofte i pressen har læst at de ledige er dovne, og det er derfor de er ledige! Måske er det sandt for de få, men for de mange er det et reelt problem at man ikke kan få arbejde.

Jeg har selv været ledig af flere omgange, desværre.... Men det er IKKE fordi jeg selv har haft lyst. Jeg har været sendt på et utal af statsbetalte kurser (ikke alle lige succesfulde og ikke alle har opfyldt det der stod i brochurene), har været i jobtilbud/aktivering (uden de optjener NY dagpengeret eller job i den sidste ende). UDEN RESULTAT!!!

Jeg var i (ligegyldigt) aktiveringstilbud som husassistent 2 forskellige steder på 1 ½ år, begge steder som husassistent med oprydning som "speciale".

Jeg har to uddannelser: kontorassistent og teknisk designer med maskinkonstruktion som speciale, begge indeholdende store mængder af IT, projektarbejde m.m. Jeg fik 10 til den endelige eksamen som teknisk designer, men er åbenbart stadig IKKE kvalificeret til et job....

Fra Jobcentrets side mente man, at jeg skulle "omskoles" til noget helt 3., i stedet for at forsøge at se på om man kunne bruge mine kompentancer andet steds. Omskolingen bestod så i at blive ansat i jobaktivering som husassistent med rengøring/oprydning som speciale.... Et af stederne virkede det mest som om at jeg SKULLE ansættes der, fordi jobkonsulenten mente, at jeg på det personlige plan passede godt til HENDES VENINDEs personlighed.
Hendes veninde arbejdede som leder der, hvor jobkonsulenten ønskede jeg skulle være.

Jeg fik at vide at formålet med aktiveringen var "at tilegne mig nye kompentancer"... Men hvem kan ikke gøre rent, skifte ble, tømme en opvaskemaskine, lave kaffe m.m.? Det kan de fleste, det er der intet nyt i, og slet ikke når man er mor til en børneflok, og ufrivilligt igennem længere tid har haft "æren af" at være hjemmeløbende!!!

Jeg ønskede, at komme i aktivering med noget der bare "mindede lidt" om, det er er uddannet indenfor. Der findes mange opgaver der kan løses idag, hvis blot man hat lidt IT erfaring. Jeg har tidligere haft succes med at sætte mig ind i nye programmer, også programmer jeg IKKE har beskæftiget mig med tidligere i andre ansættelsesforhold. Så jeg følte, at jeg kunne godt varetage nye opgaver, hvori IT indgik under en eller anden form. Så for mig virkede det mest som om, at jobkonsulenten, HAVDE BESLUTTET SIG for at jeg SKULLE i lige præcis DET bestemte tilbud. På mig virkede det som om, hun IKKE GAD undersøge den stak papirer, hun sad med, om der var noget mere relevant. Kunne have været butiksmedhjælper, bogholderi (i begrænset omfang) m.m. Det havde, synes jeg, været mere relevant, med min baggrund.... og kunne have hjulpet mig en del mere.

De gange jeg har været ude i aktivering/jobtilbud/praktikker, har jeg ofte modtaget MEGET ros for det arbejde jeg udfører. Men stadig intet job. Så alt det der bliver sagt/skrevet mange steder giver for mig ingen mening.

Jobbene jeg søger, giver stadig afslag... og det er IKKE fordi jeg IKKE er kvalificeret til de job jeg søger!!! Så mangelende kvalifikationer??? Vælge den bedst kvalificerede??? Jeg tror ikke længere på den!!! Man kan IKKE ud af en ansøgning, en enkelt samtale eller to afgøre om, hvorvidt en ansøger er kvalificeret eller ej. Meget omkring medarbejderne finder man først ud af, når man HAR ansat den nye medarbejder, man er nødt til at lære den "nyansatte" at kende først, FØR man reelt kan finde ud af om det var "det" man søgte!!!

Akutjob

Skrevet af Peter Nielsen, Mandag den 10. december 2012, 07:55

Det er regeringen der har oversolgt akutjobordningen,erhverslivet har såmænd ikke lovet andet end at slå job op i en jobbank,hvis disse job ikke matcher en udfaldstruet bliver der kort og godt anset en anden,sådan fungerer det private arbejdsmarked.

Diverse kommuner slår plat på ordningen,der er jo kommunvalg i 2013,og her går Kbhs overborgmester ind på en suveræn førsteplads-sådan er det.

Regeringen sidder med bolden

Skrevet af Nicki Bramsen, Mandag den 10. december 2012, 07:41

Vi har lavkonjunktur og virksomhederne kæmper med at holde de ansatte de allerede har, beskæftiget.
Regeringen har muligheden for at sætte gang i hjulene, en oplagt chance for at virke som arbejdernes regering, men vil ikke.
Det er op til de private at opfinde projekter til at beskæftige sig med, det er det offentlige, her mener jeg regeringen, sæt gang i renovering af skoler, plejehjem, mm. det vil sætte gang i tingene, og leverandører vil kunne sætte gang i deres ting, osv.
Man er nød til at lave en reel kickstart af dansk økonomi, sæt gang i mellemstore projekter, og begræns adgangen til de projekter til de danske virksomheder, stil krav til hvem der arbejde på pladserne, ved at kræve at pladssproget er dansk. så kommer håndværkere igang, det vil gøre at selv samme håndværkere begynder at bruge penge, sætte gang i detailhandlen osv.

kickstart og akutte fallitplaner....

Skrevet af sa, Mandag den 10. december 2012, 07:40

Det skal såmænd nok ende med, at skylden for regeringens akutjobfadæse bliver skudt over på erhvervslivet, når regeringen finder ud af at skidtet ikke virker.

Med den erhversfjentlige politik der føres, vil der, fornuftigt nok kun blive ansat de personer, der rent faktisk er arbejde til, og i de tilfælde vil de bedst kvalificerede altid kommer først. Hvad skal jeg med en langtidsledig når jeg kan få en opdateret og velfungerende medarbejder?

Ned med selskabsskatten, lønstop, ud med løntrykkerne fra øst samt færre regler og langt mindre papirnusseri og offentligt ansatte til at bladre i det, dét er vejen frem. Konkurenceevnen skal forbedres hvis vi skal ændre på tilstanden.

2.000 skifter job i det private - hver dag.....

Skrevet af Pia_S, Mandag den 10. december 2012, 07:36

Ifølge DA er der dagligt 2.000, der skifter job på det private arbejdsmarked - altså skulle der være 60.000 ledige jobs om måneden!!!!

Derfor er det også - igen ifølge DA - den lediges egen skyld, at han/hun ikke kommer i arbejde!!!

Så er det jeg spørger - når der nu er så mange ledige jobs, er der så ikke bare 4-5.000 af dem, der kan slås op som akut-job???

Det kan ikke passe, at samtlige de 60.000 jobs alle er så specialiserede, at en ledig ikke har en jordisk chance for at bestride dem!!!

Pia

Skrevet af kasper, Mandag den 10. december 2012, 15:18

Virksomhedernes interesse er at faa de bedst mulige medarbejdere, ikke at redde de arbejdsloese. Det ser ud til at baade du, EL og SF fuldstaendigt har misforstaaet noget her.
Det er ikke et spoergsmaal om hvorvidt de jobs du naevner er for specialiserede til at de langtidsledige kan bestride dem. Det handler mere om at der aabenbart er nogen der er mere kvalificerede til jobbene end de langtidsledige, og de faar dem derfor for naesen af de langtidsledige.