Regeringspartier undrer sig over regeringsforslag

Ordførerne fra SF og R undrer sig over justitsminister Karen Hækkerups lovforslag om kvoteflygtninge.

Den nye justitsminister Karen Hækkerup (S) har knap nok sat sig til rette på posten, før hun vækker dyb forundring hos flere af kollegerne på Christiansborg, skriver Politiken.

Det er ikke oppositionspartierne, men derimod hos de to øvrige regeringspartier, SF og R, at udlændingeordførerne lyder som de rene spørgsmålstegn.

Kort før juleferien blev et lovudkast om de såkaldte kvoteflygtninge sendt fra Justitsministeriet til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.

Lovforslag drøftes normalt med de øvrige regeringspartiers ordførere på området, inden forslagene sendes ud til offentligheden, men det er ikke sket med udspillet om en ændring af reglerne for kvoteflygtninge, hvor Hækkerup nu har fremlagt konkrete forslag til at ændre udvælgelseskriterierne.

»Jeg må konstatere, at der er blevet sendt et lovforslag i høring, som indtil videre ikke har været politisk drøftet«, siger den radikale udlændingeordfører, Marlene Borst Hansen (R).

Ifølge avisens oplysninger har spørgsmålet om nye udvælgelseskriterier været en særdeles varm kartoffel internt i regeringen med SF og R på den ene side og Socialdemokraterne på den anden, og højst atypisk vil den radikale ordfører heller ikke på forhånd love at bakke op om justitsministerens lovforslag.

»Det er jo kun et udkast til et lovforslag, og det kan vi jo nå at ændre på. Men det er jo naturligt, at regeringspartierne taler sammen, inden man sender et lovforslag i høring. Det her er i hvert fald vigtigt for Det Radikale Venstre, og det har vi påpeget flere gange, men vi har ikke på noget tidspunkt drøftet det med ministeren,« siger Marlene Borst Hansen.

Hun tilføjer, at hun af samme grund har svært ved at forholde sig til substansen i forslaget fra justitsministeren.

Ifølge lovudkastet skal der fremover lægges vægt på, om det for den enkelte kvoteflygtning må »forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation« at komme til Danmark - en formulering som SFs udlændingeordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), har bidt mærke i.

»Hvis det er en måde at stille et nyt integrationskriterium op på, så er jeg uenig i, at det skal stå der,« siger SF-ordføreren.

Hun understreger, at hun ikke har kendt til lovudkastet, før hun i går blev bedt om at kommentere det.

Det er ikke lykkedes for avisen at få en kommentar fra justitsminister Karen Hækkerup. Socialdemokraternes udlændingeordfører, Mette Reissmann (S), havde ikke set lovudkastet, da Politiken talte med hende.