KØB PLUS!

R-bagland forudser dagpenge- »blodbad«

Det er efterhånden kun regeringen selv, der ikke ønsker at ændre dagpengereglerne.

Som Berlingske tirsdag kan fortælle, ønsker store dele af S og SFs kommunale bagland en ændring af dagpengereglerne, men også i de Radikales bagland er der kritiske stemmer.

Flere radikale hovedbestyrelsesmedlemmer fortæller i dag i Jyllands-Posten, at de mener, at dagpengereglerne bør ændres. Ellers kan det ende i et »blodbad«, som veteranen Åge Dahl udtrykker det. Det skriver b.dk.

Han ser gerne, at regeringen hurtigt får gennemført endnu en akutpakke eller begynder at overveje »graduerede dagpenge«.

Og Åge Dahl er ikke den eneste i det radikale bagland, der efterlyser handling. Tidligere landsformand Søren Bald peger på genoptjeningskravet som det oplagte sted at se på ændringer.

- Jeg er tilhænger af at ændre genoptjeningskravene. Der er folk, som flintrer og farer rundt for at prøve at få arbejde og får lidt her, lidt et andet sted og lidt et tredje sted. Dem kan man hjælpe ved at ændre genoptjeningskravene, siger han til Jyllands-Posten.

Mørkemanden fik ret - igen

Han bakkes op af Hanne Roed, der mener, at en lempelse af genoptjeningskravet vil få flere udfaldstruede dagpengemodtagere til at søge vikararbejde længere fra deres bopæl.

- Det vil måske være nemmere at overskue, hvis folk kun skulle pendle i et halvt år. Det vil der være noget ræson i, siger hun.

DELTAG I DEBATTEN UNDER ARTIKLEN

Afstemning

Som en del af dagpengeændringerne fra 2010 blev genoptjeningsperioden af dagpengeretten sat til 52 uger, samtidig med at dagpengeperioden blev halveret fra fire til to år.

De Radikale hovedbestyrelsesmedlemmer er ikke de første, der peger på genoptjeningskravet for at hjælpe de mange udfaldstruede dagpengemodtagere. Tidligere har både Enhedslisten, flere Socialdemokratiske borgmestre, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og fagbevægelsen sagt, at genoptjeningsperioden bør ændres.

Og set i bagklogskabens klare lys, burde de Radikale have set, at genoptjeningskravet ville blive et problem, siger Hanne Roed.

- Allerede fra begyndelsen var det nok en ændring, som man kunne se blev stram, siger hun.

Synes du, at dagpengereglerne skal ændres?

Deltag i debatten under artiklen. De bedste indlæg bliver bragt i BT onsdag

Din kommentar

Kommentarer

Snæversyn

Skrevet af Lotte, Søndag den 3. februar 2013, 05:16

Igen og igen beviser Radikale deres utrolige borgerlige snæversyn. Der er ikke meget fremadskuen eller visionær tænkning over dem. De er som de altid har været begrænset til kun at spekulere i, hvordan de kan gnave politiske ben og få indflydelse uden at vi danskere kan bruge det til noget.

BEDRAGERI OG LØGNE

Skrevet af Max, Torsdag den 31. januar 2013, 06:38

Ja, fup, svindel og propaganda, der har til hensigt at stjæle penge fra Danskerne og gøre de ledige "uansvarlige", når det er dem der betaler gildet og det er de rige, der røver landet. Politikerne har solgt billetterne til befokningen og bevidst planlagt at få arbejdsløsheden til at stige og huspriserne til at falde. Det kan man da kalde et offentligt bedrag uden lige.

Økonomisk krise??? --- Det er ren RETORIK, fup og svindel.!!!

Skrevet af Hansen, Onsdag den 30. januar 2013, 14:46

Multinationale virksomheder og bankerne præsenterer befolkningen for det ene rekordoverskud efter det andet (Nordea), det er ikke og har aldrig været regeringens og politikernes mål, at afskaffe arbejdsløsheden og sikre befolkningens velfærd, tværtimod er det "eliten" og alle deres politiske lakajers mål, at plyndre befolkningen ved at skabe kaos nød og elendighed ved at fremme løntrykkeriet!

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at politikere i EU, Folketinget, Regionerne og Kommunerne sammen med fagbevægelsen plyndrer den danske befolkning, vi har set det dagligt med alle mulige former for reformer, skatte-, afgifts- og kontingentforhøjelse, landbrugsstøtte, erhvervsstøtte, bankpakker og var der ikke noget med 40 milliarder til EU’s finanspagt, foruden at vores EU-medlemsskab koster danske skatteborgere 18 Milliarder årligt, og der skal jo mange penge i statskassen, for at finansiere hele det organiserede hjemmerøveri og alle disse støtteordninger, og for at betale for alle de nævnte pamperes luksusliv?!

http://politiken.dk/udland/ECE1474308/danmark-skyder-40-milliarder-krone...

http://www.business.dk/oekonomi/danmarks-bidrag-til-eu-vokser-lystigt

Så hvis der mangler penge i den danske statskasse, så er det fa****ga**** ikke så mærkeligt, men én ting er helt stensikkert, pengene er ikke gået til dagpenge og velfærd for den alm. borger, de er udelukkende gået til velfærd for de ansvarlige (uansvarlige og ansvarsløse) magthavere!

Kapitalisterne, politikerne og deres villige håndlangere eksperterne er bange, deres luksusliv er i fare, typer som lakajerne Svenning Dalgaard, Anders Langballe, Lautrup Larsen er som mange andre i medierne, dem som “eliten” betegner som nyttige idioter, for uden den slags halvhjerner, kunne hele dette organiserede røveri og denne internationale forbrydelse slet ikke gennemføres!

Myten om en krise, se linket!

http://www.youtube.com/watch?v=7FfwFsejX44

Der er ikke og har aldrig været grund til en økonomisk krise, det er organiseret og RETORISK fup og svindel alt sammen, og det hele har været planlagt og er orkestreret af den forbryderiske og udemokratiske Bilderbergerbande, en bande hvor den asociale og udemokratiske Helle Thorning og mange topfolk i både folketinget, organisationerne og erhvervslivet er topfigurer, og mediepamperne og deres journalister er betalte lakajer til, konstant at bombardere befolkningen med den “Göbbelske” propaganda, det var hele formålet med DR-update og TV2-news, 24 timers konstant bombardement af den politisk styrede Bilderbergerpropaganda!

http://da.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

Krisen har været et påskud til at skabe frygt, kaos og panik, mange alm. mennesker havde samlet sig anseelige formuer i pension og aktiebeholdninger, deres huse havde gjort mange mennesker ret velhavende, lige som arbejderne ikke mere var slaver, de havde tilkæmpet sig et værdigt liv og velfærd, det er sket en gang før i vor tid slutningen af tyverne og først i trediverne!

Den gang blev der skabt lige så meget kaos, som det vi ser nu, mennesker bliver ruineret og måtte gå fra hus og hjem, tilbyde sig selv som slaver for småpenge, og underligt nok er det nøjagtig de samme banditter (bangsters), som står bag hele det økonomiske ragnarok, som er blevet skabt nu!

http://euro-med.dk/?p=1278

Befolkningen mister værdien af deres pensioner, deres indestående i bankerne, aktierne rasler ned, så den forbryderiske bilderbergerbande under ledelse af Rockefeller, Rothschield, J.P. Morgan, Rompuy og alle de andre skruppelløse (bangsters) i dette organiserede røveri, kan overtage jeres huse, jord, værdier og formuer ved at ruinere jer, købe alle jeres huse/ejendomme, jord og aktier for småpenge, når det hele er blevet værdiløst, så de snart ejer alt af værdi, industrien og alle virksomhederne, så slaverne i nær fremtid igen vil blive nødt til at knokle som gale og være taknemmelige, bare for at få lov at overleve, af krummerne fra de riges bord!

Underligt at en eller “postuleret intelligent” befolkningen hopper på alle de fabrikerede politiske løgne, for samtidig som de “såkaldte ledere” forbrydernes håndlangere, prædiker om krise og nødvendigheden af solidaritet og mådehold fra “slaverne”, så forgylder de sig selv og lederne i virksomhederne, og bevilliger hinanden mega tårnhøje lønninger, og er ved at grine deres røv i laser, over hvor nemt det er at narre en hel verden!

Hitler viste vejen, Erik Arthur Blair ”pseudonymet” for Georges Orwells skrev manuskriptet, Göbbels afprøvede det og beviste hvor nemt det var!

Bush, Blair, Fogh m fl. og alle deres hjernedøde lakajer iscenesatte det, Afghanistan, Irak og Libyen har kun været øvelsesområder, for deres rablende sindssyge planer for fremtiden, og med mindre befolkningerne vågner op, så vil de konsekvenser Hitler udsatte den naive menneskehed for (under generalprøven 2nd. Verdenskrig), være barnemad i forhold til det helvede, som de forbereder for klodens befolkning i vor tid!

http://euro-med.dk/?p=11825

At skabe massearbejdsløshed, kaos og frygt har været en del af planen, så slaverne underbyder hinanden eller direkte er villige til at gå ned i løn, for at bevare blot en lille del af deres forsørgelsesgrundlag, magthaverne “eliten og arbejdsgiverne” lavede det samme trick med det naive fjols Anker Jørgensen, dengang var der kun en arbejdskraftreserve på 4,1%, så direkte lønnedgang var svær at gennemføre, der var ikke det helt store udvalg af henvendelser, når virksomheds ejerne søgte folk, så fik de lokket fjolset Anker til at importere arbejdskraft fra Tyrkiet, så skaren af slaver blev øget til 13,3% i arbejdskraftreserve, så skal jeg love for der kom gang i løn dumpningen, og arbejdsgiverne var ved at grinede deres røv i laser, fag bosserne fik klap på ryggen for deres samarbejdsvilje, virksomhedernes ledere fik fine titler eller lidt ekstra mammon, for at tage godt imod alle de nye villige og billige løntrykkere!

Dobbeltmoralsk

Skrevet af Marius, Tirsdag den 29. januar 2013, 08:22

Radikale vil gerne slagte de ledige, der ikke kan få jobs. Samtidig tørrer de indvandrerne i røven, freder boligejerne med penge-hajerne EU-budgetpolitik. Det er sådan ca. ligeså dårlig og rådden en politik, som at sparke til folk, der ligger på gaden, i en sygeseng eller er kørt ned. Velkommen til det nye, røde borgerlige Danmark.

Misrøgt af landet

Skrevet af Joan, Tirsdag den 29. januar 2013, 07:18

Regeringen kunne sagtens have valgt en anden dagpengereform uden at ruinere landet. I stedet har man valgt at fortsætte den borgerlige klapjagt på alle ledige. Det er klart danskerne opponorer mod dette, da en forøgelse af arbejdskraftudbuddet og skattelettelser til erhvervslivet tydeligvis ikke løser problemerne. Alene i år vil arbejdsløsheden stige yderligere til måske 250.000 (uofficielle tal). Det er mange personer, der er gjort kolde for at overholde EU's budgetkrav. Fagbevægelsen har sagt, danskerne siger det, vismændene er sågar begyndt at indrømme det. Aligevel fortsætter Vestager og Corydon deres demografi-styrede arbejdsmarkedspolitik som er ligeså u-sikker som hvor mange arbejdsløshedsflygtninge vi vil få fra andre EU-lande o.s.v. Kort sagt eller sagt på en anden måde.... Regeringens meningsmålinger er ikke for ingenting røget i dybfryseren. Der kommer de ikke op af, før S-SF tager sig sammen og slår i bordet over for de violette radikale hoveder.

JAGTEN

Skrevet af Karina V, Tirsdag den 29. januar 2013, 00:46

Man jagter de ledige, som om de var vildt. Første trin skærer man i dagpengene, i andet trin skal kontanthjælpsmodtagerne have en omgang i klapjagten. Borger-Danmark kan ikke lide de ledige, men hvorfor, hvad er meningen eller faktum? Der er langt over de registrerede... 165.000 ledige + 70-80.000 uden for A-kasserne. Dertil kommer et arbejdsmarked, der har lukket sig om sig selv. Udfasning og udflagning af arbejdspladser, som de rige i erhvervslivet leger med. Dagpengeperioden er utilstrækkelig og man lader i vid udstrækning de ledige betale for krisen. Med andre ord er flexicurity, der på sigt skal opretholde og resse Danmark ikke længere et buzz-word. Så tror da fan' vælgerne og danskerne snart flygter.

Blod på de Radikales hænder

Skrevet af René, Torsdag den 24. januar 2013, 16:43

Ansvaret ligger hos Radikale Venstre, der akkurat ligesom Venstre har den opfattelse, at ledige lider af en form for sygdom. De glemmer bare een ting. De kan også - ligesom alle danskere blive ledige, og uden et sikkerhedsnet (som vi iøvrigt betaler for), bliver det vanskeligt for det danske samfund at fungere i krisetider, da vi jo ikke bare kan gå ud og bo i et telt om vinteren. Grundlæggende er det den liberalistiske tankegang, at enhver er sin egen Løkkes smed, også selv om det er Fjoghet, da livet som bekendt består af op og nedture - selv for vores virkelighedsfjerne og højtråbende politikere, der elsker de hurtige og "smarte" løsninger. Når Løkke ligger i hængekøjen for langt over 50.000 om måneden, og en ledig på dagpenge får 14-15.000 brutto og hjælper gamle damer over vejen, hvem er så den største samfundsnasser?

Blå-røde pampere

Skrevet af Jørn, Torsdag den 24. januar 2013, 10:18

Vores politikere har udviklet sig til en blå-rød masse, hvor finanspolitiken, skal opretholde et økonomisk system, der favoriserer bankerne, eliten og toppen af erhvervslivet. Med diverse omskrivninger og bortforklaringer af virkeligheden kan man bilde danskerne, at de ledige er "scapegoats" eller sorte får, der er skyld i alskens ulykker, fordi de nasser på samfundskagen. Men hvem er de egentlige nassere i dette system? Vi tager en simpelt regnestykke. Hvis man forlængede dagpengeperioden i en lavkonjunktur som nu og begrænsede den ved højkonjunktur, i forhold til de 2 år perioden er nu, og sparede på pip-aktiveringen og løntilskudsslaveriet, samt kaputjobpakkerne, ville det samlede regnestykke for forretningen Danmark blive et stort plus. De ledige vile slippe for hetz og kommunerne for alskens administrativt kontrol og aktiveringsbøvl. Men så langt kan fru Vestager og Co. ikke tænke, fordi de skal "please" den gældende neoliberale finanspolitiske dagsorden for at "forhindre", at (industri)arbejdspladserne fosser ud af landet. Danskerne synes de betaler for meget i skat, og så bliver det let at skyde skylden på enkelteksempler som Dovne Robert og Fattig Carina, der trods alt udgør et mindretal. Der er mange ledige der har søgt 200-300 jobs. Men hvis jobbene ikke findes, og erhvervslivet ikke gider hjælpe de ledige, hvad nytter det så?

DING DONG

Skrevet af Lars, Torsdag den 24. januar 2013, 08:23

Hvornår mon Regeringen vågner op til virkeligheden? Danmark har haft det største procentvise fald i beskæftigelsen (i forhold til tidligere arbejdsløshedstal) i hele EU. Det er der mange andre årsager til end det såkaldte fald i konkurrenceevnen. VKO overophedede økonomien for lånte penge med boligbobler, nepotisme og offentligt overforbrug. DONG sagen er endnu et eksempel på den tidligere regerings uduelige ledelse. Nu har vi så fået en "carbon-papir" regering, der kopierer de borgerliges meningsløse beskæftigelsespolitik, som om man kan fjerne ledighed ved at slå de ledige oveni hovedet med jobs og bistandspenge, der ikke er små eller ikke er der. CEPOS, LA og de andre borgerlige jubelidioter, tror stadig man kan "øge væksten" ved at lade langt ude i VESTager øge arbejdskraftudbuddet, fordi Danmarks Statistik siger, at vi får færre danskere i den arbejdsdygtige alder fra 2016. Hhhmm - helt sikkert den rigtige medicin lige nu, hvor 230.000 varme hænder er gjort "kolde" og 30.000 står til at ryge helt ud af dagpengesystemet. De tidligere beskæftigelsesministre, Claus Kludder og Støjsender Inger og den nuværende pauseklovn, satser stadig på stok, og hvis det ikke hjælper pisk. Tag en uddannelse og se så at komme i gang med et kaput- eller lønvildskudsjob, som overbebyrder det offentlige og private med mere administrativt bøvl. Samtidig kører Debatten frem og tilbage med enkeltsætninger: "Ledige er nasserøve" fra blå blok og "vi arbejder på at skabe arbejdspladser" fra den røde. Hu hej Danmark, hvor det IKKE går. De eneste, det kører for er politikerne, der får over 50.000 om måneden for at lægge i hængekøjen og opdatere Facebook-profiler og udvide ministergarderober. Eller som Dronningen har sagt det: Nu må vi danskere se og stå sammen.

Radikale faldgruber

Skrevet af Birthe, Tirsdag den 22. januar 2013, 08:55

Vil de Radikale vælgere, der ryger ud af dagpengesystemet eller kender nogle, der gør det, så stemme på dem til næste valg. Ja, der er stadig 9 procent af befolkningen, der synes, de Radikale er nogle vi bør stemme på og vælge, selv om de sparker mange danskere i røven. Hvem kan fatte det? Er deres økonomiske social-politik, der bør kendetegne et midterparti, virkelig ansvarlig? HALLO

Hvor borgerligt kan det være eller blive

Skrevet af Johan, Tirsdag den 22. januar 2013, 08:42

I gamle dage under socialdemokratisk ledede regeringer var det blevet ramaskrig, hvis man havde mere end halveret dagpengeperioden. Det havde de borgerlige aldrig turdet foreslå, men fordi Danmark og danskerne er blevet til borgerdyr, så gør det pludselig ikke noget. Vi har jo alle haft velstand, jobsikkerhed og høj løn og så pludselig....BANG! 25-30.00o ryger ud af dagpengesystemet i år og må sælge deres bolig og hvad de har.
De bliver subsistensløse, for "sådan er det jo bare". Det er skønt, som vi har sadlet - med andre ord ligger Danmark og danskerne som de selv har ret godt hjulpet på vej af Fogh og Co. og DI.

Undergravende virksomhed

Skrevet af Birgit, Tirsdag den 22. januar 2013, 08:36

Grundlæggende er der, så ikke tale om, en barbering af dagpengeperioden for at lave "løntrykkeri", når der ikke er jobs nok til de ledige? Når hverken politikere i den blå eller røde lejr forsvarer de ledige mere med andet en stok og kaputpakker, hvad er så meningen? Hvad får vi danskere ud af det? Vi kan vel alle blive arbejdsløse og fleksibiliteten i den danske model bliver ødelagt for deltids- og freelanceansatte. Summa sumarum; vi skal alle til at være lønslaver for DI og deres lakajer. Fagbevægelsen har jo snart ingen nye medlemmer og er taget "på ferie". Det fik Fogh jo indført ved at straffe alle på skattefradraget, der ville være medlemmer af en fagforening. Det ved erhvervslivet jo godt, så en halvering af dagpengeperioden og en splittet social politik eller fagbevægelse er sød musik i deres profitmaksimerende ører. Sådan har det altid været. Direktørerne skal have mest, for de har allerede stor konto or rimelig jobsikkerhed. Det er blå kapitalisme og Foghs gamle drømme om en minimalstat. Bare se på Sydeuropa hvor godt DET kører. 2 millioner spaniere lever nu på gaden. Vil danskerne gerne have det?

Dagpenge-"blodbadet" - KAN vælte regeringen

Skrevet af Thor, Tirsdag den 22. januar 2013, 08:11

Det er jo interessant, at nationen på den ene side her på B.T. er delt i spørgsmålet om, hvorvidt dagpengeperioden er blvet strammet for meget; og så på den anden gerne vil have en mere fleksibel dagpengeperiode. Det virker meget selvmodsigende. Danskerne mener, at under lavkonjunktur som nu er det for dårligt, at folk ryger ud af systemet, men så er den to-årige periode vel alt for kort? Det vil vi se i år, når dagpenge-blodbadet ruller. Hvad med, at de Radikale fik et spark i røven, og fik fingeren nedad! Så kunne det være, man kunne lempe genoptjeningskravet, men fru Vestager er jo hverken til at hugge eller stikke i, selv kuglerne fyrer om ørerne på regeringen. Det virker noget hyklerisk og dobbeltmoralsk. Er det et nyt udtryk for danskheden, at vi har smidt social ansvarlighed ud med badevandet under og efter Fjogh? Der er noget danskerne må tænke over; hvorfor er vores flexicurity-model blevet så berømt, når vi nu vil eller skal til at ligne andre lande? Hvordan hjælper det lige de ledige, at øge arbejdsudbuddet? Når der ikke er nok arbejdspladser og regeringen svindler med arbejdsløshjedsstatistikken, fordi der er en masse der ikke står i A-kasser så er det evident, vi har et problem med 225.000 de facto - altså reelle ledige og ungdomsarbejdsløsheden er eksploderet. Niels Smedegaard fra Mærsk mener vi bare skal sænke lønnen, ja det har Maersk vidst overlevet på i mange år.
Er det godt at folk "falder ud" og må sælge huset og bilen, hvis de kan i den Blå Avis for at kunne få Kontanthjælp hvis de overhovedet kan få det? Hvordan skal det gå Danmark, når vores berømte sociale velfærdssamfund er ved at blive afsporet?
Hvorfor kan man ikke få svar fra Vestager, om hvad hun mener med at øge "arbejdskraftudbuddet" - for hvem og til hvad? Danmark kom nu igang, det kan være dig eller din nabo der slagtes af Sparekniven næste gang.

Ja, de offentlige ydelser er strammet for meget !

Skrevet af Kurt, Søndag den 20. januar 2013, 02:58

Ja, Det radikale venstre har strammet de offentlige ydelser for meget, i de aftaler som de har lavet med venstre før valget.

Ud over de skatelettelser som Lykke stod for overfor erhvervslivet, så må vi have lidt flere så et indeffiktivt danske erhverliv kan belønnes for deres indsats over for Danmark !

Danske Bank har sendt tak kort videre til den Socialdemokratiske regering som tak for de gigantiske skattebetalte bankpakker de har fået.

Det kan de tusindvis af danskere som "socialdemokraterne" ikke holdt hånden over erfarer til sommer, når de opdager at danske bank endnu egang dypper snablen i staskassen hos de mennesker som har en alm. konto.

Hvornår ? - Overvejer Soc. at finde en Statsminister kandidat som er Socialdemokrat ?

I har travl - for dem der valgte jer venter stadig !

I fører ren Venstre politik. I har sikret jer en plads i historiebøgerne.

En så enkel ting som at skabe jobs formår i heller ikke, med mindre at de er gratis - (virksomhedspraktik) samt div. støtteordninger til arbejdsgiveren, uden gullerod til lønmodtageren.

Hvad skal man så med en Mette Frederiksen - Hækkerup - Thornning - mv.
I har et problem, det må i forså !

KØB KUN VARER I DANMARK

Skrevet af Michael, Lørdag den 19. januar 2013, 21:59

Vi må acceptere at der er mega finanskrise globalt, og vi må i DK også trække maven ind. Alle må fra 5 til 3 gear, og glæde sig over at alle har haft fede tider, men nu er det slut. Vi må tænke på at hele Danmark kun er 5 millioner mennesker,og det svarer til en mellemstor by i europa.
Vi skal tilbage til gamle dyder,se matador som kører på DR1,det var også hyggeligt i gamle dage, hvor danskeren ikke var så krævene.

Vi skal sørge for at danskeren kun handler i DK, se allede detailhandlere som fyrer personale, eller må opgive butikken, hovedgaderne kommer til at ligge halvtomme.

Dansker, drop sort sort arbejde,drop at købe sprut / vin i Tyskland,drop at handle i Sverige, drop at handle på internettet i udenlandske E-butikker,drop at købe kopiprodukter, drop at få østeuropæere til at renovere dit hus ................. KØB KUN DANSK I DANMARK, støt danske arbejdere og virksomheder .. så kommer flere i arbejde...

Mange danskere køber alt på nettet og i udlandet, også piver de at de bliver fyret .... dem har jeg ikke ondt af, de er iloyale. Det er grådige mennesker som griner med det ene øje og græder med det andet ... dobbelt moral, så det basker.

Håndværkere har fået meget hjælp

Skrevet af Mads P, Fredag den 18. januar 2013, 17:35

Staten har hjulpet håndværkerne via private fradrag til ombygning, samt tilskud til lærlinge.

Nu må det være eksportens tur, til at få hjælp. Eksporten er Danmarks hjerte og vi skal have skatter og afgifter ned.

Vi skal på denne måde skaffe sunde naturligearbejdspladser, og
lokke udenlandske virksomheder til Danmark, og dermed endnu flere sunde arbejdspladser.

At staten begynder at hjælpe håndværkerne igen, er kun at, skatten stiger når statens ejendomme skal renoveres, det skaber IKKE sunde arbejdspladser ... kun indenlandsk fakturering, det er der ingen fremtid i, og en forkert naiv måde at redde Danmark på.
Vi kan ikke leve af at hive hårerne af hinanden, vi skal have kapital ind i landet via eksport.

Inaktive er blevet for selvfede..

Skrevet af MP, Fredag den 18. januar 2013, 16:57

Dagpengereglerne er retfærdige, når danskere siger nej til kr 110.- i timen som startløn, så er de inaktive blevet for selvfede.

Med den slappe holdning, kommer der endnu flere østeuropæer og
tager arbejde, imens danskeren råber på hjælp fra kommunen !

Dansker, tag personligt ansvar og accepter at de fede tider er forbi.

Vi har skruet skat og lønninger op i mange år, så vi fik verdens højeste skattetryk, og resultatet var at vi sejrede os ihjel.

De røde og fagforeningerne har sovet i timen med de mange lønkrav, vi har været i EU i mange år, og schengen aftalen var på vej med åbne grænser fra østeuropa.

Vi skulle have omstillet vores skatter og afgifter fro længe siden, og beholdt arbejdspladser i DK. Skat og afgifter skal ned, så vi lokker udenlandske firmaer til Danmark, i skattely og nye arbejdspladser til danskerne.

Fortsætter krisen ? hvad gør vi så.

Skrevet af Sven Erik Frederiksen , Torsdag den 17. januar 2013, 23:44

Hvis nu krisen fortsætter eller bliver stærkt forværet. Hvad så ? Man må gå ud fra at der også er krise i Østeuropa godt nok ikke så slemt som i Spanien og Grækenland. Men efter jerntæppets fald er de jo startet næsten på nulpunktet. Så levestandarten og lønningerne er lave, arbejdere er vandt til at tage fat for at overleve. Derfor søger de efter EU udvidelse med disse lande hertil. Men det har jo vist sig at vi ikke kan kapere alle disse mennesker , slet ikke den gruppe der er kriminelle og tiggere. Så spørgsmålet er om vi ikke må sætte en midlertidig stopper for arbejdskraftens fri bevægelighed. Desværre er det kun DF der går ind for dette , det vil jo kræve et flertal , men et jordskred kan vel ske .DF er de eneste der konstant stiger i meningsmålingerne.
Jeg bor på en villavej med kun 32 husnumre. Her har 4 huse fået lagt nyt tegltag og ny isolering m.m. og et 5 er nu i gang . Alt sammen med Polske håndværkere. Det eneste vi ser er dansk er et stilladsfirma . På alle de øvrige biler er der Polske nummerplader. Uanset hvor mange tiltag regeringen laver vil dette fortsætte, De polske håndværkere arbejder i en køre uden mange pauser i mange timer.
Og er det store arbejder som Femern tunnel , ny Metro , Havnetunnel ny Kattegat bro osv som alt skal i EU udbud , det giver sjældent flere danske arbejdspladser.
Jeg forstå godt englænderne der efterhånden gerne vil ud af EU og Nordmændene vil helt sikkert betakke sig.
Hvis jeg var ung i dag ville jeg helt sikkert rykke teltpælene til Norge. Vi så idag i udsendelsen fra Herlufsholm kostskole , der havde taget det standpunkt at kom der en rød regering . Ville han flytte til Sydafrika og det gjorde han, vi så afskeden i lufthavnen.

Hvornår skal DF havde tæsk`?

Skrevet af hf, Onsdag den 16. januar 2013, 23:50

BT havde en artikel, den 31, maj 2010 men overskriften ”Jeg tager mine tæsk med ro”
” - Det giver nogle tæsk, men på den lange bane vinder vi på det. Vælgerne vil kun overlade ansvaret til partier, der ikke bare gør det, der er populært, men også har modet til at gøre det, der er nødvendigt for landet, selv om det gør ondt, siger Kristian Thulesen Dahl.”
” Derfor er han stolt. Og det passer ham fint, at aviserne har udpeget ham til selveste idémanden bag det overraskende forslag om at halvere dagpengeperioden fra fire til to år.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen tabte underkæben, da han første gang hørte det. Indtil da havde Dansk Folkeparti nemlig flere gange blokeret temmelig hårdnakket for en dagpengereform, som stod højt på Hjorts ønskeseddel.”
http://www.bt.dk/politik/jeg-ta-r-mine-taesk-med-ro

”Det er efterhånden kun regeringen selv, der ikke ønsker at ændre dagpengereglerne.”?????????????????
VKO ændre på reglerne? Vil de borgerlig partier V K DF RV og LA ændre på reglerne, sikke en nyhed.

Den hopper de borgelige ikke på.

Skrevet af Sven Erik Frederiksen , Torsdag den 17. januar 2013, 23:56

Desværre tror jeg du tager helt fejl, ingen borgelige partier vil genindføre de 4 år, det kan da godt være at DF ryster på hånden , hvad hjælper det , de Radikale går også ind for de 2 år. Hvilket er rigeligt når dem vi skal konkurrere med fx Sverige kun har 18 måneder. Og den nuværende regering ændrer heller ikke noget .Der er simpelthen ikke penge til det.

Hold da op

Skrevet af Michael pedersen, Onsdag den 16. januar 2013, 19:29

Opdagede lige at den afgift på lastbil trafik som V og K tordner imod og skælder regeringen ud for.
Den er indført af dem selv...
Det er jo vildt som vi bliver kørt rundt i manegen.

De rige og mest velbjergede er de største klynkere i samfundet.!

Skrevet af Hansen, Onsdag den 16. januar 2013, 15:45

Er det lavtlønnede hårdt arbejdende slaver i kalder røde tabere og nasserøve, uden dem var i ikke meget værd?!

Vågn dog op, det er de rige og mest velbjergede i samfundet, de der aldrig har løftet på noget, som var tungere end en Laptop og ikke aner hvad arbejde er for noget, der er de største nasserøve i det danske velfærdssamfund, nogle som JBO, politikere og alle deres villige lakajer, spindoktorer som f.eks. Brüchmann, Mogensen & Christiansen, Anders Langballe og alle de andre sleske og klamme elite-røvslikkere!!!!!

Når de rige og mest velbjergede i samfundet, som bl.a. Clausen og Bosse m.fl. klynker og rager til sig med både arme og ben, så er det af hæmningsløs grådighed og egoisme, når de lavtlønnede, svage, mindrebemidlede og fattige klynker, så er det af nød i en kamp for overlevelse, på en værdig og anstændig måde!

http://www.bt.dk/politik/danmarks-rigeste-faar-milliarder-i-sociale-ydelser

De rige klynker mest i vor tid, de er alle smittet af en fuldstændig uhelbredelig grådigheds virus!

Det er helt utroligt så hurtigt de borgerlige politikere og deres lakajer glemmer, for hvem er det egentlig, som har haft magten de sidste 10 år, så Danmark og danskerne nu er på fallittens rand, det har de tidligere borgerlige magthavere, så derfor har de naturligvis hovedansvaret for den dårlige danske økonomi, men venstrefløjen har et medansvar, for de har stemt ja til finanslovene hvert år, så de kan ikke bare fralægge sig ethvert ansvar!

At de borgerlige politikere og deres lakajer så, som Venstre igen og igen og igen og igen og igen og igen påstår: Det er ikke Venstres skyld, det er ikke Venstres skyld, det er ikke Venstres skyld, det er ikke Venstres skyld, så er det jo en kendsgerning, at løgne ikke bliver sande, selv om politikerne og deres spinn lakajer gentaget dem igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen, bare spørg Margrethes marionetdukker Helle og Co.!

Men ja Quinder med stort Q, har næsten altid været dyre i drift, både i folketinget, Regioner, Kommuner, erhvervslivet og i privatlivet, så Margrethe/Helle og Co’s. grådighed, kunne vel ikke komme bag på nogen, men ekstremt grådige spekulanter, fidusmagere, borgerlige/venstrefløjs politikere og erhvervsfolk på topposter, har nu heller ikke holdt sig tilbage, tværtimod!

Men at påstå det ville have været bedre, hvis Løkke & Co. havde fortsat som Regering, det er altså helt ude i hampen, og at bruge samme løgne igen og igen om, at Løkke & Co. skulle have særlige evner som leder i modsætning til Margrethe, Helle & Co., det er altså løgn så det smælder i Valby Bakke, deres evner som ledere har ført os på vej ud over afgrundens rand, desværre er det så tydeligt at Margrethe og hendes marionetdukker Helle og Co, ikke kan gøre det bedre, det er der tydelige beviser på nu, deres bortforklaringer af brudte valgløfter og løgne er lige så amatøragtig, som Løkkes skandale under ”banging COP15”!

Løkke og Co. har kørt den danske velfærd, sikkerhed og økonomi totalt i sænk, så konstant at prale af Lars Løkkes helt fantastiske evner er da helt ude i skoven, med et underskud på 34,5 milliarder i 2011, og et budgetforslag for 2012 med et underskud på 85 milliarder (måske 95 milliarder), og så et gennemsnitligt underskud på 65 milliarder frem til år 2020, hvis man undlader at bruge den tidligere borgerlige Regeringens regnemodel, men bruger logiske regnebegreber: Så er 34,5milliarder + 95 milliarder + (7 år x gennemsnitligt 65 Milliarder) = 584,5 milliarder i underskud i 2020 med en borgerlig regering, det kalder jeg altså ikke en god og ansvarlig økonomisk politik, tværtimod!!!

Men nu er jeg jo så heller ikke en, af de borgerliges eller venstrefløjens højt lønnede økonomer eller politiske spindoktorer, og får over en million om året, for at manipulere med den måde, man fabrikere løgnene på, eller sælger sin propaganda-politik til samfundet på!

Jeg skriver ikke det her, for at forsvare Margrethe, Helle, Annette (tidligere Villey) & Co’s. vælgerbedrag, for venstrefløjen er mindst lige så korrupt og utroværdige som højrefløjen er og har været, i de 10 år de har haft magten, faktisk virker det mere som om, at rød og blå blok konkurrerer kraftigt om, hvem der er bedst til at plyndre, snyde, svindle, og tage røven på de alm. Danskere på, den lavtlønnede danske befolkning og de fattige i særdeleshed!

Men uanset om det er den ene eller den anden side, der har haft magten i Danmark, så er det og vil altid være de fattigste, der kommer til at betale regningen for den fest de aldrig selv kommer til at deltage i, for de rige har altid gjort alle mulige krumspring, for at undgå at betale for noget som helst, ikke engang deres egne regninger har de haft lyst til at betale, og det har de aldrig nogensinde gjort, så hvorfor skulle deres moral pludselig ændre sig nu?

Da jeg var dreng, jamrede bønderne sig konstant over trange kår, efterhånden fik de så overbevist politikerne om, at skatteyderne skulle betale dem landsbrugsstøtte (bistandshjælp)!

Den fidus lurede fiskerne hurtigt og kopierede den så, for også at købe deres stemmer, fik fiskerierhvervet så også fiskeristøtte (bistandshjælp)!

Næste gruppe i samfundet, der kopierede dette klynkeri var rederne, så fik de særordninger, og alle former for tilskud ”bistandshjælp”, for at de skulle kunne konkurrere på verdensmarkedet med lave lønninger, det medførte at de skiftede danske søfolk ud med udlændinge, det var godt nok en umoralsk måde at sige tak til de danske skatteydere på!

Den næste gruppe, der kopierede klynkefidusen var industrien, virksomhederne og erhvervslivet, så måtte politikerne igen grave dybt i skatteydernes lommer, og forære dem enorme afskrivninger, fradrag, industristøtte og billige lån (bistandshjælp) for at købe industriens og erhvervslivets stemmer!

Og nu her sidst har vi set hvordan den økonomiske sektor især bankerne får den ene Bankpakke efter den anden (bistandshjælp), for at politikerne også kan købe deres stemmer, og for at partierne så kan få lidt økonomisk støtte tilbage til valgflæsk, bare spørg Saxobank JBO velgører!

Ups jeg havde nær glemte en helt speciel gruppe af klynkere, medierne, sportseliten, kunst og kulturen, for der er vel ingen som dem, der har forstået at nasse på det danske samfund, med tvangs-licens og alle mulige former for tilskud og støtteordninger (bistandshjælp)!

Men de forskellige nævnte grupper, har aldrig nogensinde selv forsikret sig, som f.eks. lønmodtagerne har med Fagforeninger og A-kasser, så når lønmodtagerne klynker over tabte arbejdspladser, så har de selv kollektivt forsikret hinanden, men de penge har politikerne, embedsmænd, medierne og erhvervslivet raget til sig, og ikke nok med det, erhvervslivet lever også højt af lønmodtagernes feriepenge, ATP og andre pensionsfonde, men naturligvis kun for den del af lønmodtagernes penge, som korrupte politikere ikke har turdet lægge deres klamme hænder på!

Ja vi har fået et klynkesamfund, men dem der klynker højest og mest, er de rigeste og mest velbjergede i samfundet, dem vi kan læse om på linket øverst i indlægget, de rager så meget til sig, så der ikke er penge til velfærd, til de arbejdsløse, familier og enlige (med børn), studerende, nedslidte, syge, handikappede, og pensionisterne, alle de virkelig fattige og nødstedte i Danmark!

Det er jo helt klart at ledelserne og bestyrelserne i finanssektoren og virksomhederne, har ruineret og plyndret virksomhederne fra direktionslokalerne, der kan nævnes et hav af eksempler fra finanssektoren, offentlige og private virksomheder, Amagerbanken, Tryg m.fl., - SAS, DSB, DR, og Dong m.fl. - Vestas, Torm og Cimber Air m.fl, ja jeg kunne fortsætte i en uendelighed, var/er de ledelser deres vanvittige høje løn værd?????

Hvis deres løn var resultatorienteret, ville de være på sulteløn alle sammen, Engel kostede Vestas ca. 100 Milliarder forrige år, Bosse var ved at køre Tryg i sænk, og vi har vel alle fulgt Dong skandalen i den sidste tid, ja rækken af ”såkaldt velkvalificerede ledere”, som har kørt virksomhederne i sænk er efterhånden uendelig lang!

Hansen skift til varmere himmelstrøg

Skrevet af Sven Erik Frederiksen , Fredag den 18. januar 2013, 20:44

Hansen hvad med at vælge Cuba ,det må lige være et land for dig,så kan du få en rigtig lang lang ferie i skyggen , her har de nemlig 4000 politiske fanger , det er dem der er uenige med systemet og brokker sig brokker sig over alt.

Thornings Holdkæft Bolcher virker ikke !

Skrevet af John, Tirsdag den 15. januar 2013, 19:02

Danmark er ved at være træt af at høre på Thornings kichstart af danske økonomi og jobskabelse.
For virkligheden er en anden.

Hovedparten af ledige vil gerne i job. Men de vil alså gerne havde DP imens de venter.

Socialdemokraterne har ganske enkelt viderført den dp reform som venstre lavede med de Radiklae inden Lykke blev vippet af pinden.

Dertil kan så tillægges den Fleksjobrefom som Socialdemokraterne har været hovedaktør for. Den rammer de handikappede meget hårdt økonomisk. og stiller iøvrigt helt urimelige krav. En direkte brydning med den danske model hvor arbejdsmarkedes parter bliver indreget.

Det gjorde Socialdemokraternen ikke ! De smed dem ud og indgik forlig med Venstre på området ! uden om DA DI & LO.
Når der ikke har været det store fokus på det i medierne er det fordi at der i løbet af få måneder ikke sker en stigning af folk med handikap på 22-25000 mennesker som pludselig bliver handikappede, og får en betydelig dårligere løn i et Fleksjob end hvis de var blevet handikappede for et år siden.

Det vil tilgendgæld ske for folk på Dagpenge.

Sidst men ikke mindst.
Problemet er ikke at dp satsen er for høj. Men at der ingen job er, og at rigtig mange mennesker kan se frem til at ryge ud af systemet.

Det vil på sigt give samfundet en ekstraregning, som vil blive betydeligt dyre end at lade folk få dagpenge !

Thornings holdkæft bolcher og hendes ustandelig kævlen om kichstart virker ikke. Socialdemokraterne er ude i en ren sparemanøvre betalt af de svageste grupper i samfundet !

Der er ikke meget Socialdemokratisk politik i den politik Thorning fører. Såfrem har Socialdemokraterne skiftet farve fra Rødlig til stærk mørkeblå. og befolkningen tror ikke længere på dem.

Der er ingen arbejdsløs, som er over klubben Danmark.

Skrevet af Jan, Tirsdag den 15. januar 2013, 18:56

Der er mange som slutter med at få dagpenge, og det bliver meget hårdt. Blandt de mange, er der garanteret også mange som har festet i 2 år, og tjent mange penge sort.

MEN, der er ingen kontanthjælpsmodtager, som er over klubben som er erhvervslivet Danmark, som kæmper en kamp mod udenlandske firmaer, med meget laveres skatter.

Den eneste måde vi kan redde Danmarks økonomi, er ved at sænke skatter og afgifter, så skal erhvervslivet nok skaffe arbejdspladser igen.

HUSK, det er ikke kommunen som skal skaffe arbejdspladser, det giver kun højere skatter og en ond spiral.

Det er erhvervslivet som skaffer penge til Danmark, så Dybbøl Mølle kan komme til at dreje igen. !

DP

Skrevet af Humus, Tirsdag den 15. januar 2013, 17:52

Hvorfor skal det være muligt at få mere i kontanthjælp end på dagpenge? Som DP modtager må man klare sig for det beløb som dagpengene er uden diverse tillæg. Lav kontanthjælp til en fast ydelse på 75% af dagpenge satsen on NUL tillæg. Så kan det måske betale sig at arbejde for at forbedre sine vilkår!!

Vent dog til der virkelig bliver noget at hyle over!

Skrevet af Kc, Tirsdag den 15. januar 2013, 17:47

Udover tidligere nævnte, er her nogle yderligere sparemuligheder:

Væk med børnecheck til familier med en indkomst pr. år på kr. 700.000 før skat.

Væk med SU og ældrecheck.

Lad indlagte patienter betale for mad og medicin. Begge udgifter ville de have haft derhjemme og den besparelse behøver folk ikke
have i nedgangstider. I den forbindelse må jeg lige nævne, at folk på plejehjem betaler for kost og medicin plus samtlige de udgifter man har i egen bolig.

Væk med tilskud til fertilitetsbehandling og skønhedsoperationer.

Nedsæt betydeligt kontanthjælpen. Der skal være en markant for-
skel mellem en lønudbetaling udfra mindstelønnen og beløbet på
kontanthjælpen.

Folk er nødt til at lære, at det kan være/blive nødvendigt, at nedsætte ønsker og forventninger til eget forbrug. Ryger man på
kontanthjælp, gælder det om at prioritere benhårdt. Rigtig meget af
det folk bruger penge på, kan nemt undværes.

Vi har set eksempler på, at folk sidder i altfor store og dyre lejligheder med dyrt indbo. Dertil er kun at sige: Find noget billigere
og sælg at det overflødige. Regn ikke med, at samfundet kan blive
ved med at betale.

Og stop så med at hyle og jamre og beklage. Gør noget selv!

God fidus

Skrevet af Sven Erik Frederiksen , Fredag den 18. januar 2013, 00:12

Min gamle mor , der blev 93 lå ofte på hospitalet , da hun af og til brækkede noget. Så blev hun indlagt først til reparation så senere til genoptræning. Når hun så kom hjem flere måneder efter bugnede bankbogen , for der var jo ikke trukket til mad indkøb medicin m.m

...

Skrevet af Kim, Onsdag den 16. januar 2013, 16:50

Er meget enig i rigtig meget af det du skriver!

Dog synes jeg at børnechecken skal fjernes fuldstændigt ellers skal alle have den.
Synes ikke at det er rimeligt at de højtlønnede, som har lagt mest i skat, skal have færre goder for de penge end de lavtlønnede.

Og jeg synes at mht. Suen, så bør man gøre ligesom i Norge, hvor SU er et lån, men hvor en stor del bliver eftergivet ved endt uddannelse.

SU er trods alt den eneste overførselsindkomst som betaler sig selv tilbage igen - og desuden er den uhyre lav ift. hvad en masse røde nasserøve får på dagpenge og kontanthjælp.

?

Skrevet af Michael pedersen, Onsdag den 16. januar 2013, 19:25

DF er da ikke røde, Så det der med nasserøve osv har da ikke noget med partifarve at gøre.