Partier enige om regler for vandplaner

Folketingets borgerlige partier er blevet enige med miljøminister Ida Auken om, hvordan fremtidige vandplaner skal vedtages.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, de Konservative og Liberal Alliance er blevet enige om en ramme for, hvordan fremtidens vandmiljøplaner skal lovgives.

»Når vi skal lave disse store planer for, hvordan vores vand får det godt, for hvordan vores vi får levende vandløb, klart vand i vores fjorde og rent badevand, så er alene det at finde ud af, hvordan vi gør det, uden at alle bliver uvenner, en meget stor opgave. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu er kommet over første slagsmål uden at gå fra hinanden,« siger miljøminister Ida Auken (SF).

Ifølge miljøministeren bliver der med den nye aftale indført et »meget mere smidigt og afbureaukratiseret koncept,« hvor de relevante parter kan blive inddraget i processen.

Også i de borgerlige partier er der tilfredshed med aftalen.

»Vi har fået forhandlet fire helt centrale ændringer på plads, og jeg er meget tilfreds med resultatet. Jeg hæfter mig ved, at ministeren tre gange skal i Folketinget og præsentere mål og økonomiske konsekvenser. På den måde sikrer vi en bedre demokratisk kontrol med vandplanerne,« lyder det fra Venstres miljøordfører, Henrik Høegh (V), i en pressemeddelelse.

Miljøordfører for de Konservative Vivi Kier (K) er glad for, at kommuner og lokale vandråd fremadrettet sikres mere indflydelse ved, at lokale vandråd og kommuner fremadrettet skal foreslå vandløbsstrækningerne til ministeren.

Liberal Alliances miljøordfører, Villum Christensen (LA), hæfter sig ved, at der vil blive mulighed for løbende at debattere de fremtidige målsætninger, og at det står samtlige partier frit for at kommentere og forholde sig til ministerens mål, indsatser og beregninger.

Muligheden for at klage over vandplanerne stod til at blive fjernet, men den har de borgerlige partier ønsket fastholdt, lyder det i pressemeddelelsen, hvor den fastholdte klageadgang udlægges som en sejr for blå blok:

»Det har været centralt for Dansk Folkeparti, at klageadgangen ikke blev fjernet eller ændret. Det er nødvendigt, at der er ordnede forhold for alle involverede i vandplanerne,« lyder det fra Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann (DF).

Miljøminister Ida Auken giver gerne blå blok »følelsen af en sejr«, så længe de kommer med om bord, siger hun:

»Der har været en klageadgang, de gerne ville fastholde, og det har jeg givet dem, ligesom jeg har givet dem tilsagn om, at de kan deltage i processen, når vi skal diskutere de konkrete mål omkring vandplanen. Den tidligere regering kørte simpelthen hen over alt og alle, da de lavede deres vandplaner, og der kan man se, hvordan det er gået: De er stadig ikke ude at virke, så jeg giver dem gerne følelsen af en sejr her,« siger hun.

Vandplanerne, der skal gælde for perioden 2016 til 2021, bliver sendt i høring i slutningen af næste år.