KØB PLUS!

Økonomer advarer: Ledige vænnes til redningsaktioner

... og dermed mister afkortningen af dagpengeperioden sin effekt, frygter eksperter.

Regeringen udvander dagpengereformens positive effekter ved at komme med løsninger, der hjælper udfaldstruede dagpengemodtagere. For ifølge en række økonomer bliver lediges incitament til at finde et job mindre, for hver gang der kommer et nyt tiltag. Det skriver Berlingske.

- Hvis man gang på gang laver sådan nogle redningsforsøg i sidste øjeblik, så ender det jo med, at de ledige vænner sig til, at der kommer en løsning, hvis ikke de af egen kraft finder et job. Og så får man ikke den gunstige effekt af en afkortning af dagpengeperioden, siger Bo Sandemann, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, til avisen.

Han bakkes op af økonomiprofessorerne Nina Smith og Michael Svarer.

- Hvis der bliver skabt en eller anden forventning om, at der bliver ved med at komme midlertidige forlængelser, så vil det formentlig give en mindre effekt af dagpengereformen, end man havde regnet med, vurderer Michael Svarer.

- Man kan sige, at ideen om, at man vil give folk job (med akutjobpakken, red.), er blevet ret udvandet. Set fra en økonomisk synsvinkel er det blevet mindre kønt, siger den tidligere økonomiske vismand Nina Smith.

På næste års finanslov har regeringen afsat 480 millioner kroner til udfaldstruede dagpengemodtagere. Pengene skal gå til en halvårlig kontanthjælpslignende ydelse til de ledige, der indvilliger i at tage en opkvalificerende uddannelse. Det er i alt fjerde gang, at regeringen det seneste år kommer med løsninger på dagpengeproblemet.

Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby Paulsen, afviser, at regeringens tiltag udvander dagpengereformen.

- Tværtimod mener jeg, at de seneste tre tiltag er særdeles fornuftige. Det, der også er pointen, når man laver store reformer, er, at hvis de giver meget store effekter på samme tidspunkt, så risikerer man at få noget i nakken igen. Jeg tror i virkeligheden, at vores model kommer højere ud på plussiden, end hvad der måtte være på minussiden, siger John Dyrby Paulsen til Berlingske.

Mener du økonomerne har ret? Eller er det fornuftige tiltag vi har set? Sig din mening herunder.

Din kommentar

Kommentarer

Tænk over det

Skrevet af Magnus Klein, Torsdag den 15. november 2012, 08:14

Da Lars Løkke i sin nytårstale første gang præsenterede tanken om reduktion af efterløn og dagpenge, kastede en stor skare sig over ham i raseri over, at han kunne fremsætte en sådan asocial tanke.

Det endte som bekendt med, at selv S og SF, som før valget talte om velfærdsstatens nedlæggelse, massakre og blodbad, endte med at stemme for planen i Folketinget.

Claus Hjort Frederiksen luftede for nylig den logiske tanke, at skatterne skal ned på svensk niveau og lønningerne på tysk.
Igen kastede hyænerne sig frådende over tanken, som ikke engang hele Venstre bakker op om, og en meningsmåling viser, at vælgerne også afviser tanken.

Når Claus Hjort Frederiksens tanke har bundfældet sig, vil flere og flere kunne indse, at alternativet er, at Danmark synker mange pladser ned på listen over konkurrenceduelige lande, og at arbejdsløsheden vil stige til højder, som kan måle sig med Sydeuropa.

Nye tider - nye tanker

Skrevet af Vibeke Henriksen, Torsdag den 15. november 2012, 12:27

Verden er ved at gå af lave: Nu er selv Ole Sohn med på tanken.
Det er da godt, at nogle bliver klogere: Først kommunist, så SF´er, og nu på vej til Liberal Alliance.
Det kan man kun glæde sig over.
Nu gælder det blot om at få alle de andre med på ideen.
Problemet med demokrati er ifølge Søren Kierkegaard, at der træffes forkerte beslutninger, da der er flere dumme end kloge.
Alligevel må man glæde sig over enhver, der bliver omvendt.

Lad os få Akademikervældet afskaffet og Kongedømmet genindført.!

Skrevet af Hansen, Torsdag den 15. november 2012, 07:56

Hele det politiske system er sammenspist og gennemkorrupt, og desværre har de en flok villige og billige lakajer, til at udføre alt det beskidte arbejde for dem, men bare rolig, de Konservative kommer ikke over spærregrænsen ved næste valg, og inden længe kommer Venstre også ned på samme niveau som Socialdemokratiet og SF, det bliver straffen for deres storhedsvanvid, og leflen for de rige, samtidig som de tramper hen over de fattige og dårligst stillede i samfundet!

Spindoktorer og de Konservative er et problem for et hvilket som helst anstændigt samfund, lige som alle de “såkaldte eksperter” kommentatorer, økonomer, politiske redaktører og alle regeringernes lakajer, for den udemokratiske og asocial Helle Thorning gør jo bare hvad Bilderbergerbanden har dikteret hende, og med støtte fra alle deres lakajer i medierne, hun har lige som alle de lakajer ikke hjerne til andet, eller at gøre noget på egen hånd, til gavn for danskerne og det danske samfund, og så håber hun naturligvis, at hun kan få alle håndlangerne i fagbevægelsen, til at gør nøjagtig det samme overfor samfundets slaver!

Og enhedslisten skal nok falde til patten, de skal bare som små babyer lige op at bøvse, før de igen falder til patten, så de vælter desværre ikke den asociale S-SF-R regering, der vil ikke ske noget som helst før befolkningen tager affære, og sparker hele det tyvagtige og korrupte slæng ud af Christiansborg, for hovedparten af dem er med i Bilderbergerbanden, nu med deres darling Helle Thorning Schmidt i spidsen!

Den danske befolkning kan være ganske rolig, hun skal nok få hjælp af de udemokratiske kapitalistiske lakajer fra den borgerlige fløj, det er jo netop en så asocial politik, de havde planlagt før valget, og den kan kun gennemføres af socialdemokratiske pampere, som aldrig nogensinde har lavet andet, end at leve som parasitter på ryggen af slaverne, lige som alle de faglige organisationers plattenslagere!

Hvis de borgerlige havde gennemført den politik, havde det skabt et oprør a la Grækenland og Mellemøsten!

Nej mediernes opgave er desværre blevet, at få folk til at tror på, at Danmark er et demokratisk samfund, og at det er demokratiske beslutninger der bliver serveret for den sagesløse befolkning gennem medierne, men det er så langt fra sandheden som noget overhovedet kan være, lige som det er blevet deres opgave, at få befolkningen til at tror, at vi har kapitalisme her i Danmark, men det har vi ikke og har faktisk aldrig nogensinde haft!

Sandheden er at vi har et ekstremt udemokratisk og topstyret “Partidiktatur og Kapitalsocialisme”!

Danmark er ikke et kapitalistisk system, men er ved hjælp udspekulerede akademiske og teknokratiske lakajer, gennem årtier udviklet et ”kapitalsocialistisk” system, som betyder at:

Når kapitalen har profit, kan den frit stikke pengene i sine egne lommer!

Når den har tab, går den til staten (skatteborgerne) og får pengene tilbage!

For finansselskaber og virksomheder ejer hinandens gæld, og hvis én virksomhed går fallit, er der stor chance ”risiko” for, at to eller flere andre også går konkurs!

Og så kommer de grådige politikere, finansselskaber og industrier i vanskeligheder, og begynder at klynke som små pattebørn, afskediger alle de lavestlønnede medarbejdere, i stedet for at sparke et par af de værdiløse højtlønnede “såkaldte ledere” ud, for at reducere det ekstreme lønomkostningsniveauet!

Det er det værste scenarie overhovedet de politiske akademikere kan tænke sig, for så mister han/hun stemmer og befolkningens tilslutning, og det må undgås med alle til rådighed stående midler, selv halve sandheder eller halve og hele fabrikerede løgne!

Befolkningen må vælge, enten skal vi have “kapitalisme og demokrati” eller også skal vi have “socialisme”, hvis vi skal have “kapitalisme og demokrati”, må samfundet have et system, hvor kapitalen skal stå på egne ben, og selv betale sin regninger og gæld!

Så vil “kapitalisterne” være mere forsigtig med de helt store risikable transaktioner, med “chance” for de helt store profitter, men også “risiko” for endnu større tab, som går ud over både virksomhederne, ejerne, ledelserne og medarbejderne, en chance som skatteyderne så i sidste ende kommer til at betale regningen for!

Kapitalisterne ved alt om, hvordan man beregner risiko, men industriens spekulanter, profit-, og fidusmagere bruger ikke den slags beregninger længere!

Risiko betyder ikke noget i vor tids Danmark, og det er vel nogenlunde det samme i EU og resten af den kapitalistiske verden!
Systemerne er opbygget og udviklet således, at “Staten” skatteborgerne, deres børn og børnebørn altid kommer til at betale regningen, for politikernes og kapitalisternes tab p. g. a. deres uansvarlige handlinger!

Medier, redaktører og journalister er blevet de asociale akademiske plattenslagere og elitens skødehunde!

Eller sagt med andre ord, de er ikke befolknings vagthunde mod magtmisbrug, de er blevet politikernes håndlangere ” svinehunde”, for at støtte op om alle former for politisk magtmisbrug og snavs!

Det har været underligt at se TV2-News faktisk i en ”presseloge” stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er moralsk rigtigt, at tage kritiske emner og spørgsmål om politisk magtmisbrug op, og ikke mindst kritik af politikernes handlinger bag lukkede døre, når ord og handlinger er to modsat rettede kræfter, og deres beslutninger helt tydeligt ikke kan tåle dagens lys!

Vi så også et eksempel på hvor farligt det er, at give medierne alt for stor magt, hvor TV2-News for nogen tid siden kom med endnu en af TV2 og Berlinskes utallige ”falske og manipulerede megafonmålinger”, som de igen med assistance af et par højt offentligt lønnede professorer postulerede viste, at danskerne ville acceptere en udvidet brugerbetaling i sundhedsvæsnet og forringet velfærd, det viser helt klart hvor farligt det er for den alm. befolkningen, når medierne den 4 statsmagt (hvem har i øvrigt stemt på dem) og deres ansatte, bliver brugt som politikernes logrende skødehunde, frem for det der normalt er deres opgave, at være på befolkningens side som bidske vagthunde overfor politisk magtmisbrug!

Faktisk indrømmede ”den såkaldte journalist” (oplæseren), at det på grund af en massive politiske ”brainstorming” med mediernes hjælp, var lykkedes at ændre den politiske situation i Danmark, så politikerne ikke mere var befolkningens tjenere, men at der er vendt helt op og ned på den situation, så befolkningen nu er blevet politikernes tjenere!

Men det var jo også hensigten med oprettelse af DR-update og TV2-news, de skulle jo netop bruges som en moderne digital Göbbelske propagandakanaler, i første omgang for at retfærdiggøre de fabrikerede løgne om grundlaget for krigsforbrydelserne mod Irak, Afghanistan og nu også Libyen, og da politikerne fandt ud af hvor nemt det egentlig var, at få den naive befolkning til at acceptere alle deres fabrikerede løgne (skræmmekampagner), når de blot blev positivt kommenteret af højtstående offentligt lønnede lakajer, de “såkaldte spindoktorer” (løgnefabrikanter), kommentatorer, ”eksperter”, økonomer og professorer alle af tvivlsom karakter, så blev den politiske manipulation sat i system og massivt organiseret!

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise i verden, det er et konstrueret kaos for at ruinere middel-, og underklassen, og på den måde få 100 % kontrol over slaverne på alle måder, med assistance fra mediernes og lakajernes massebombardement af manipulerede meningsmålinger, det er også den direkte grund til, at myndigheder og politikere kan slipper godt fra næsten alt, ved hjælp af alle de konstruerede og manipulerede meningsmålinger, fup, svindel, fabrikerede løgne, vælgerbedrag, brud på valgløfter og Danmarks Grundloven, ja sådan set slipper godt fra hvad som helst, selv de planlagte verdensomspændende organiserede klimarøverier m.m.

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at indlæg forsvinder og at politikerne har travlt med at destruere eller slette belastende materiale, det er jo ikke på nogen måder en ny praksis, det har man gjort hele vejen tilbage i historien, det har jo altid været ”vinderne”, som skriver og redigerer historien, så det med at forskere vil have lov til at studere gamle dokumenter, det kan ikke bruges til noget som helst, for den historie de vil komme frem til, vil altid være vindernes konstrueret og redigeret sandhed, som så igen vil blive farvet af forskerens egen politiske holdning, så vi vil aldrig nogensinde få det virkelige billede og sandheden, om magthavernes og deres lakajers barbariske gerninger!

I vor tid er det Bilderbergerbanden, eliten og erhvervslivets udemokratiske topfolk (lakajer), der dikterer, skriver og redigerer historien, indtil den danske og europæiske befolkning vågner op, arresterer Bilderbergerbanden og deres topfolk over hele verden, og smider alle deres sleske spytslikkere på porten, men indtil da er det ikke så underligt, at myndighederne har nemt ved, at plyndre middelklassen og især de lavtlønnede, fattige, pensionisterne, studerende, børnefamilierne og de handikappede, når de har asociale lakajer som Margrethe, Helle Thorning, Villy og mange andre toppolitikere både på højre og venstrefløjen, til at sløre kendsgerningerne og begrænse ytringsfriheden, for at hjælpe politikerne og myndighederne med at camouflere det organiserede magtmisbrug!

Nej lad os få det teknokratiske ”Akademikervælde” afskaffet og Kongedømmet genindført!!!

For desværre ville et valg ikke ændre noget som helst, alle partier fører nøjagtig DEN politik, som bliver dikteret dem af Bilderbergerbanden i EU, så om de er røde, blå, gule grønne, orange, violette eller sorte er bedøvende ligegyldigt, deres mål er at skabe kaos, nød og elendighed, og på den måde få mennesker til at give afkald på alle deres friheder og demokratiske rettigheder, som så kan skabe en grobund for, at befolkningen stille og roligt accepterer en indførelse af et verdensomspændende diktatur (New World Order), styret og kontrolleret af den diktatoriske og Nazistiske Bilderbergerbande og deres udemokratiske slyngler!

http://euro-med.dk/?p=11825

Folketinget har været et værdiløst akademisk plattenslagerforetagende de sidste mange år, de har helt sikkert fået en god akademisk og teoretisk uddannelse både politikere, økonomer, vismænd, rådgivere, embedsmænd og topfolk i erhvervslivet m.fl., men de har ingen faglig indsigt og kompetence overhovedet, så godt som ingen af dem!

Det eneste de sidste 40 års topfolk og politikere har været gode til, det er at rage til sig med både arme og ben, og ruineret Danmark og danskerne nøjagtig som den “græske elite”, og varetaget egne interesser frem for samfundets, men det har de så til gengæld også været rigtig gode til, nå ja og så til at overlade magten over Danmark til teknokrater i det udemokratiske EU-Parnas!

Nu er det jo ikke første gang, at vandallister har ruineret og solgt Danmark til en fremmed magt, i fortiden var det ødsle Kongers udsvævende livsførelse, udvidelse og finansieringer af luksus for kongehuset og deres trofaste lakajer, finansieret ved at belåne Danmark til langt op over Skagens Gren, der ruinerede Danmark og tvang Konger til at overdrage magten og kontrollen af Danmark til fremmede lande!

I vor tid er det politiske pamperi udvidet på samme måde, så det er helt ude af kontrol, både i den borgerlige og venstrefløjens lejr, alle deres støtter og tilhængere kræver nu en del af kagen, for at støtte og holde hånden over de korrupte magthavere!

Nu kan vi jo desværre ikke trylle alle de akademiske og udemokratiske/teknokrater politikere og deres embedsmænd/lakajer væk i Danmark og EU, det ville ellers være en mirakelkur for både Danmark og hele Europa, som så helt stensikkert ville gå frem igen, både hvad sikkerhed, vækst, økonomi og velfærd angår!

Der er kun én eneste løsning, nemlig at alliere os med Kronprins Frederik, og få ham placeret på Danmarks trone hurtigst muligt, afskaffe de korrupte parti-diktaturer betegnet som danske “folkestyre”, og så få genindført “Kongedømmet”!

Pålægge Frederik som sin første og vigtigste opgave, at gennemføre en øjeblikkelig udmelding af ”den udemokratiske Bilderbergstyrede og kontrollerede forbryderorganisationen” og deres lakajer i EU, og så nedsætte et forretningsministerium ledet af 10 -12 VISE og KLOGE ministre, som alle skal kunne fremstilles for en domstol, og stilles til ansvar for deres ”eventuelle kriminelle handlinger” af Kong Frederik, og straffes “HVIS” de begår samme forbrydelser mod den danske befolkning og samfundet, som de sidste 40 års topfolk, politikere og embedsmænd har gjort!

Og alle de “goder” politikerne og deres lakajer har tilkendt sig selv, annulleres med øjeblikkelig virkning deres handlinger gennem de sidste 40 år undersøges, og de bliver stillet til ansvar for deres uansvarlige adfærd og organiserede hjemmerøverier!

Gennemføre en lynhurtig pengeombytning, så alle sorte og kriminelle penge, bliver ugyldige med øjeblikkelig virkning, og kun de penge der er tjent på en helt legal dokumenterbar, kontrollerbar, lovlig, ærlig og redelig måde bliver godtgjort!

At tro på, at de samme politikere, med samme politik, udpeget af de samme ensrettede, indoktrinerede og topstyrede partisystemer, kan rette landet op igen, med nøjagtig den samme politik, som de helt beviseligt har kørt Danmark/EU i sænk med, skulle være den helt rigtige og geniale løsning, det kan man simpelthen kun overbevise en befolkning om, som enten er konstant stive af druk, bedøvet af narko eller er totalt hjernedøde!

Det ville jo være det samme som at tro på, at hvis en læge har stillet en diagnose og ordineret patienten en medicin, og det så skader patienten mere og mere, så hans tilstand bliver værre og værre for hver dag, og at den slet ikke gavner patienten på nogen måder, at det så ville være klogt at lade den samme læge, som så bare ville bruge den samme medicin, i en kraftigere dosis til at helbrede patienten, at det skulle være den helt geniale løsning!

Hvordan mon lægen så ville forklare sine fejl retorisk, mon han så også som erhvervslivets og politikernes akademiske topfolk, og alle deres hjernedøde rådgivere, igen og igen og igen og igen vil påstå, at diagnoserne var den helt rigtige, kuren var også den eneste rigtig, men desværre døde patienten!

Som tidligere nævnt: Er det også helt utrolig trættende, konstant at se og høre Løkke, Helle, Villy, Margrethe og de andre 175 på overførselsindkomst, der er ansat i aktiveringsprojektet “ødelæg alt for Danmark og danskerne” i folketinget!

Velfærd????

Nej som før nævnt, politikerne er en flok korrupte og grådige akademiske plattenslagere, og det uanset om de er røde, blå, grønne, gule, orange, violette eller sorte, og jeg forstår godt at specielt S & SF er på vej ned mod spærregrænsen, for er der nogen, som i den grad har svigtet sine vælgere lige siden “Holger og Konen sagde nej til Unionen”, så er det da den udemokratiske fidusmager Helle og hendes hæmoride Villy!

Det er ikke den alm. befolknings interesser og velfærd, som bekymrer de korrupte akademiske topfolk og politikere i hverken EU, Folketinget, Regionerne eller Kommunerne tænker på, tværtimod er det ved at være mange år siden, at erhvervslivets top, politikere, administratorer og “ALLE” deres lakajer holdt op med at tænke på andet end deres egen velfærd!

Både venstrefløjen og højrefløjen, har i fællesskab brugt alle deres kræfter, på at undergrave dansk demokrati og velfærd på alle måder, ved at de har bevilliget sig selv offentlig støtte, på så at sige alle mulige områder, både til dem selv og lakajerne på europæisk plan, landspolitisk, partierne og alle deres interesse-, og ungdomsorganisationer!

Amts og kommunale politikeres ombud, har tidligere været et ulønnet job, de valgte politikere blev ikke forgyldt, men fik et mindre honorar, fri transport og rimelige omkostninger dækket, i dag farer højt lønnede politikere med storhedsvanvid, sammen med et hav af deres trofaste lakajer verden rundt i privatfly, bor på de dyreste hoteller med eksklusiv roomservice, både når det er i embeds medfør eller det er på de “såkaldte private” skatteyderbetalte ferier, så betegnes det bare som studieture, og på den slags luksusferier har de en hel stab af deres mest trofaste lakajer med til at more sig sammen med!

Så når politikerne som Helle, Margrethe, Villy, Mette Frederiksen og andre S, R og SF-profiler lige som ALLE de borgerlige ledere og håndlangerne, i medierne konstant står og resiterer, vi er stolt og utrolig glad for det danske velfærd, det skal vi gøre alt muligt for at bevare, så er det hykleri langt ud over alle grænser, for hvis de virkelige var så glade for det “såkaldte danske velfærd”, hvorfor i himlens navn gør politikere på både højre og venstrefløjen så alt muligt for at føre EU politik, som helt klart går ud på at smadre den europæiske velfærd totalt?????

“Reform” er jo bare et andet ord, for “nedskæring” af de ydelser og goder, som danske borgere selv har betalt for i form af et af verdens højeste skattetryk, man bevarer altså ikke nogen former for velfærd, ved at fjerne de ydelser og goder som har været hele grundlaget for, at danskerne helt ukritisk har accepteret en hæmningsløs skatteplyndring, hvor de korrupte politikere nu også er begyndt at kræve brugerbetaling for de goder, som befolkningen kollektivt HAR BETALT for a-konto med ekstreme og tårnhøje skatter, moms og et totalt afgifts vanvid langt ud over alle grænser!

Underligt nok er det også altid dem, som har mindst at leve af, politikere vil gennemføre disse reformer (nedskæringer) over for, det er aldrig nogen sinde politisk-, finans-, og erhvervslivets spidsers helt ukontrollable plyndrings politik, med ekstremt høje lønninger og goder, som de vil gennemføre reformere (nedskære) overfor, dem smører (køber) politikerne tværtimod med støtte og alle mulige lempelser, og forgylder dem med ekstra og helt ekstremt høje lettelser i top og mellemskatten, for den slags støtte, lempelse og skattelettelser, har politikerne og embedsmænd jo også selv gavn af!

Her er eksempler på reformer, som ville være mere socialt retfærdige, i stedet for helt asocialt at plyndre dem, som i forvejen har alt alt for lidt at leve af:

1. Valgreform: Fjern fradragsberettiget støtte til politikere og partiers valg-kampagner!

2. Politikerreform: Fjern statstilskud til politikere, politiske partier og deres ungdomsorganisationer, hvis de vil holde sammenkomster og reception (drukfester) m.m., må de som alle andre mennesker selv betale, det kan ikke være de hårdtarbejdende skatteyderes opgave, at betale den slags regninger!

3. Pensionsreform: Reguler pensioner så den slags privatopsparing ikke kan trækkes fra i skat, og indfør en garanti for at alm. mennesker ALDRIG får lavere pension end politikerne og embedsmænd!

4. Mediereform: Fjern alle former for tilskud og licens m.m., til både de trykte og skrevne medier, lad dem leve af de fabrikerede propaganda kampagner de producerer, hvis befolkningen ikke gider betale prisen for at blive manipuleret med, af den slags politiske propaganda kanaler og det bras de sender, eller læse deres politisk ensrettede aviser, ja så må de jo lukke biksen!

5. Kulturreform: Fjern tilskud til teatre og filmindustrien m.m., hvis folk ikke gider betale prisen, for at se de forestillinger, som de vil lokke og terrorisere tilskuerne med, så er det måske på tide, med en kunstnerisk skærpet selvkritik af format, og så producere og sætte forestillinger op, som befolkningen gider betale prisen for at se!

6. Kunstreform: Fjern alle former for kunsttilskud, hvis de ikke kan sælge det bras de laver, ja så må de jo som alle andre i samfundet, søge ind i et andet erhverv og evt. omskoles, at belønne de dygtigste med en livslang bonus fra staten, det er da helt og aldeles galimatias!

Det er jo rablende vanvid, at give mennesker, som kan afsætte og nogle endda leve fedt af deres håndværk (kunst og kultur) statstilskud, men hvis de ikke kan leve af deres håndværk, så må de jo finde ud af at lave noget andet, det må alle andre jo gøre!

7. Sportsreform: Stop alle former for statstilskud til elitesport og sportsklubber, såfremt de har ekstremt højt lønnede professionelle teams ansat, og samtidig bliver forgyldt af private virksomheder!

8. Afskrivnings-, og fradragsreform: Fjern alle mulige former for afskrivnings og fradrag, for den slags sponsorater til elite sporten, som kun har et eneste formål, nemlig at forgylde de klubbers “såkaldte stjerner” med helt vanvittige millionlønninger.
Når vi dagligt af medierne bliver bombarderet med propaganda kampagner, om erhvervslivets forringede konkurrenceevne og dårlige økonomi, og samtidig oplever at virksomhederne samtidig har råd til at forgylde elitesport med (skatteyderfinansierede) millionsponsorater, og ligeledes har råd til at forgylde virksomhedernes ledelse med helt vanvittigt ekstreme millionlønninger, men ikke har råd til at betale deres alm. medarbejdere (slaverne) en anstændig løn!

9. Reklamereform: Fjern alle mulige former for reklamefradrag, så skatteyderne/forbrugerne ikke selv skal betale, for at blive terroriseret af alle de pop op vinduer på internet, og de irriterende reklametilbud i både medierne og postkasserne!!!!!

Det er nøjagtig det samme, som når virksomheder vil have omverdenen til at tro de er åhhhhh så humane, får deres virksomhed nævnt i TV til velgørenheds-show for store donationer, og lige som alle andre virksomheder, så trækker donationerne fra i skat, eller når de sponsorerer sportens professionelle klubber med enorme millionbeløb, teams og klubber som aflønner deres sportsudøvere med mange millioner i lønninger, og trækker sponsoraterne fra i skat, så det i sidste ende er de hårdt plagede danske skatteborgere det går ud over, som af den grund kun har lønnedgang, velfærdsforringelser, ekstreme skatte-, og afgiftsforhøjelser i udsigt så langt ud i fremtiden som øjet rækker, så det kun kan ende med at den alm. befolkning må gå fra hus og hjem, den slags er i min filosofi hjernedød reklame og falsk humanitet “på andres bekostning”!

Nu er det jo ikke noget nyt, at helt utrolig mange mennesker føler sig tiltrukket af mennesker med magt og penge, journalister er ikke anderledes, de elsker at kline sig op af den slags mennesker, for dermed at udstille sig som noget særligt, at være en af dem som medierne ynder at betegne som “kendisser”, og så er det næsten ligegyldigt hvor klamme og ulækre den slags er, bare se Hugh Hefner “er det ikke sådan han hedder ham fra Playboy”, selv unge og meget smukke kvinder sværmer omkring ham, som fluer omkring en stor fed og vammel lort, og danskere er ikke spor anderledes, de vil prostituere sig på alle mulige måder for ussel mammon, uanset hvordan disse personer har skaffet dem!

Det er jo heller ikke noget nyt for den logisk tænkende del af menneskeheden, at Danmark også på dette område er snobberiets højborg i højeste potens, bare se mediehysteriet om Mærsk og Breivik, der er rigtig mange ellers fornuftige mennesker, der ofte er så spytslikkeragtige, slimede og fedterøvsagtige, så hvis man klaskede dem op af en mur, så ville de aldrig nogen sinde slippe fri igen, i hvert fald ikke ved egen kraft!

Lidt uden for emnet

Skrevet af Magnus Klein, Onsdag den 14. november 2012, 19:06

Underholdningsværdien nåede et højdepunkt under Folketinget spørgetime i dag.
Inge Støjberg stillede Mette Frederiksen nogle klart formulerede spørgsmål om, hvilken signalværdi det udsendte, at to af regeringens mandlige ministre ikke går på barsel, når regeringen ønsker, at alle mænd tager tre måneders barsel i forbindelse med fødsel i familien.
Der kom ikke antydning af et svar fra ministeren, men en træden- vande om værdien af, at forældrene holdt barsel. Et maratonløb i udenomssnak.
Efter en række andre spørgsmål, som der heller ikke kom svar på, spurgte Inger Støjberg om, hvorfor der ikke ville kunne findes en vikar for videnskabsministeren, når der godt kunne findes en i sundhedsminister Astrid Krags tilfælde.
Så fulgte en opvisning i en talen-udenom, og det fik Inge Støjberg til fornærmet at vende sig om og forlade talerpulten, før Mette Frederiksen igen fik ordet, idet hun heller ikke sidste gang forventede at få et svar.
Se det på ”Tinget”, når debatten genudsendes.
Det er langt morsommere end ”Live fra Bremen”.

Ærligt talt så

Skrevet af Philip, Tirsdag den 13. november 2012, 18:15

Er man skide dum og naiv hvis man tror at der lige pludselig dukker 160 000 nye jobs op ud af den blå luft bare fordi man stiller folk stolen for døren og siger at de ikke kan få dagpenge mere ved at sænke dagpenge perioden fra 4 til 2 år og dem der hopper på den er sgu endnu mere uintelligente.

Ja jeg ved godt at der tales om 12-16 000 der skal "reddes" men hvis de jobs havde været der ville der nok ikke være mange der gik hjemme og "krydrer røven" men var ude på de pulserende arbejdspladser.

Det eneste man får ud af det er at få dem i arbejde som i forvejen kan og vil alt og som med tid selv havde fundet noget når det var deres tur eller de selv fandt noget og dem der kun kan 1 ting står så tilbage med håret i postkassen og man er lige vidt.

Således må det jo stå klart for enhver at regeringen ved ændringen af dagpenge perioden ganske enkelt siger at alle arbejdsløse selv er skyld i at de er det og at de er nogle dovne svin der ikke gider at arbejde hvilket jeg syntes at folk og i særdeleshed de 160 000 arbejdsløse skal erindre næste gang de skal ned og sætte deres x ved næste folketings valg.

Og at man nu poster penge i et flyselskab med borgernes penge viser bare hvor hjerne døde politikerne er når de ikke kan se og indse at om 1/2-1 år skal der en ny penge indsprøjtning til hvis sas ikke er gået konkurs inden da og alle borgernes penge endnu engang er smidt lige ud af vinduet som sædvanlig.

Økonomisk krise??? --- Det er ren RETORIK, fup og svindel.!!!

Skrevet af Hansen, Tirsdag den 13. november 2012, 17:08

@Søren Devantie skrev om den økonomiske EU krig --- At det var en skandale EU fik Nobels fredspris! --- Jeg giver ham fuldstændig ret!!!

Og det undrer mig at en "postuleret intelligent befolkning" ikke kan se det!

Jeg har derfor kopieret Devanties indlæg som oplæg til mit eget!

Kopieret: Hvordan kan man give EU , Nobels fredspris. . . EU er overhovedet ikke fredsskabende eller demokratisk. . .EUs magt elite kører en bevidst krig mod flere EU lande. Ikke med krudt og kugler, som den Amerikanske borgerkrig, med med et endnu farligere våben, nemlig den økonomiske krig. Samtidig holder man befolkningerne i et udemokratisk greb. Hvor befolkningen i EU, ikke kan stemme på bla. EUs præsident. Den tyske befolkning har aldrig haft et desidet valg. Kun omhandlende Et EU emne. EU magt elite kører en beskidt økonomisk krig, og et demokratisk diktatur over dens befolkning.

Den økonomiske krise er en "planlagt og fixet" krise!

Det kan vel ikke komme bag på den intelligente del af befolkningen, at politikere i EU, Folketinget, Regionerne og Kommunerne sammen med fagbevægelsen plyndrer den danske befolkning, vi har set det dagligt med alle mulige former for reformer, skat-, afgifts-, og kontingentforhøjelse, landbrugsstøtte, erhvervsstøtte, bankpakker m.m

Og var der ikke noget med 40 milliarder til EU's finanspagt, foruden at vores EU-medlemsskab har koster danske skatteborgere 18 Milliarder årligt, nu efter de sidste EU-budgetforhandlinger 21 Milliarder næste år sikkert 25 Milliarder, der skal jo mange penge i samfundets statskasse, for at finansiere hele det organiserede hjemmerøveri og alle disse støtteordninger, og for at betale for alle de nævnte pamperes luksusliv?!

http://politiken.dk/udland/ECE1474308/danmark-skyder-40-milliarder-krone...

http://www.business.dk/oekonomi/danmarks-bidrag-til-eu-vokser-lystigt

Så hvis der mangler penge i den danske statskasse, så er det fa****ga**** ikke så mærkeligt, men én ting er helt stensikkert, pengene er ikke gået til dagpenge og velfærd for den alm. borger, de er udelukkende gået til velfærd og goder for de ansvarlige (uansvarlige og ansvarsløse) magthavere!

Kapitalisterne, politikerne og deres villige håndlangere eksperterne er bange, deres luksusliv er i fare, lakajer som Anders Langballe, Olaf Christensen og Svenning Dalgaard er som mange andre i medierne, dem som “eliten” betegner som nyttige idioter, for uden den slags halvhjerner, kunne hele dette organiserede røveri og en så omfattende internationale forbrydelse slet ikke gennemføres!

Myten om en krise, se linket!

http://www.youtube.com/watch?v=7FfwFsejX44

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise, det er organiseret og RETORISK fup, svindel og humbuk, alt sammen, og det hele har været planlagt og er orkestreret af den forbryderiske og udemokratiske Bilderbergerbande (de såkaldte banditter i habitter), en bande hvor den asociale og udemokratiske Helle Thorning og mange topfolk i både folketinget, organisationerne og erhvervslivet er topfigurer, og mediepamperne og deres journalister er betalte lakajer til, konstant at bombardere befolkningen med den “Göbbelske” propaganda, det var hele formålet med DR-update og TV2-news, 24 timers konstant bombardement med den politisk styrede Bilderbergerpropaganda!

http://da.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

Krisen har været organiseret for at få et påskud til at skabe frygt, kaos og panik, mange alm. mennesker havde samlet sig anseelige formuer i pension og aktiebeholdninger, deres huse havde gjort mange mennesker ret velhavende, lige som arbejderne ikke mere var slaver, de havde tilkæmpet sig et værdigt liv og velfærd, det er sket en gang før i vor tid slutningen af tyverne og først i trediverne!

Den gang blev der skabt lige så meget kaos, som det vi ser nu, mennesker bliver ruineret og måtte gå fra hus og hjem, tilbyde sig selv som slaver for småpenge, og underligt nok er det nøjagtig de samme banditter (bangsters), som står bag hele det økonomiske ragnarok, som er blevet skabt nu i vor tid!

http://euro-med.dk/?p=1278

Befolkningen mister værdien af deres pensioner, deres indestående i bankerne, aktierne rasler ned, så den forbryderiske bilderbergerbande under ledelse af Rockefeller, Rothschield, J.P. Morgan, Rompuy og alle de andre skruppelløse (bangsters) i dette organiserede røveri, kan overtage jeres huse, jord, værdier og formuer ved at ruinere jer, købe alle jeres huse/ejendomme, jord og aktier for småpenge, når det hele er blevet værdiløst, så de snart ejer alt af værdi, industrien og alle virksomhederne, så slaverne i nær fremtid igen vil blive nødt til at knokle som gale og være taknemmelige, bare for at få lov at overleve, af krummerne fra de riges bord!

Underligt at en eller "postuleret intelligent" befolkningen hopper på alle de fabrikerede løgne, for samtidig som de “såkaldte ledere” forbrydernes håndlangere, prædiker om krise og nødvendigheden af solidaritet og mådehold fra “slaverne”, så forgylder de sig selv og lederne i virksomhederne, og bevilliger hinanden mega tårnhøje lønninger, og er ved at grine deres røv i laser, over hvor nemt det er at narre en hel verden!

Hitler viste vejen, Erik Arthur Blair ”pseudonymet” for Georges Orwells skrev manuskriptet, Göbbels afprøvede det og beviste hvor nemt det var!

Bush, Blair, Fogh m fl. og alle deres hjernedøde lakajer iscenesatte det, Afghanistan, Irak og Libyen har kun været øvelsesområder, for deres rablende sindssyge planer for fremtiden, og med mindre befolkningerne vågner op, så vil de konsekvenser Hitler udsatte den naive menneskehed for (under generalprøven 2nd. Verdenskrig), være barnemad i forhold til det helvede, som de forbereder for klodens befolkning i vor tid!

http://euro-med.dk/?p=11825

At skabe massearbejdsløshed, kaos og frygt har været en del af planen, så slaverne underbyder hinanden eller direkte er villige til at gå ned i løn, for at bevare blot en lille del af deres forsørgelsesgrundlag, magthaverne "eliten og arbejdsgiverne" lavede det samme trick med det naive fjols Anker Jørgensen, dengang var der kun en arbejdskraftreserve på 4,1%, så direkte lønnedgang var svær at gennemføre, der var ikke det helt store udvalg af henvendelser, når virksomheds ejerne søgte folk, så fik erhvervslivet og de borgerlige lokket fjolset Anker til at importere billig arbejdskraft fra Tyrkiet, så skaren af slaver blev øget til 13,3% i arbejdskraftreserve, så skal jeg love for der kom gang i løn dumpningen, og arbejdsgiverne var ved at grinede deres røv i laser, fag bosserne fik klap på ryggen for deres samarbejdsvilje, virksomhedernes ledere fik fine titler eller lidt ekstra mammon, for at tage godt imod alle de nye villige og billige løntrykkere!

Pinefuldt

Skrevet af Mette Mariager Poulsen, Tirsdag den 13. november 2012, 12:23

Så har statsministeren igen afholdt pressemøde.
Hvis ikke det var, fordi jeg interesserer mig så stærkt for politik, skulle jeg lade være med at følge de møder, for de er noget af en pinefuld oplevelse at høre på.
Bortset fra ét klart svar om holdningen til fri hash var det den sædvanlige ros af regeringens i egne øjne fortræffelige resultater, en kritik af venstre og en ”det giver ingen mening at svare på det”.
Gang på gang skulle vi lægge øre til alle de fremragende tiltag, der er i finansloven, og fedtafgiften kan ikke nævnes, uden at det bliver understreget, at det var venstres opfindelse.
Statsministeren går som aktionær ind for det fornuftige i, at medarbejdere i SAS går 17 % ned i løn, mens det er forkasteligt på det øvrige arbejdsmarked, hvor en løntilbageholdenhed kunne skærpe konkurrenceevnen.
Suk! Får vi dog ikke snart en anden regering on en anden statsminister?

Nu er det snart nok.

Skrevet af H. Kristensen, Tirsdag den 13. november 2012, 09:38

Det forekommer mig, at vi arbejdere betaler for en masse uproduktive og overflødige nassere. Her tænker jeg f.eks. på alle de økonomi-professorer og deres elever økonomerne, som i teorien skulle vide hvordan landet skal køres for at det giver så meget at vi alle kan leve og arbejde i Danmark. Men nej, vi har arbejdet og vi har afleveret en ganske betydelig del af vores løn til staten for at aflønne disse økonomer. Vi har næsten ingen indflydelse på hvordan pengene vi afleverer bruges. Det har disse mennesker, økonomerne - og se hvor vi så er endt nu.

Hvad med om vi arbejdere forlanger, at 80% af disse professorer, som ikke har forvaltet deres evner godt nok, bliver fyret - vel at mærke uden en kæmpe bunke penge i aftrædelsesgodtgørelse - penge som vi arbejdere har arbejdet for og afleveret til staten.

Hvad med om vi arbejdere forlanger at der spares gevaldigt meget på unødvendige udgifter som eksperter i alt mellem himmel og jord, som ikke passer deres arbejde, men bruger tiden vi betaler for, til at udtale sig til enhver journalist der ringer. Hvad med om de prøvede en tur ud i den virkelige verden, der hvor vi lever og arbejder.

Hvornår får vi arbejdere nok at disse højtlønnede nassere (og alle de uvidende fæ der jubler i hælene på dem, og som selv ville være på røven såfremt de kom ud i samfundet til os andre), der gladeligt smider os på gaden og oven i købet griner ad os. Nu må det fanme snart være nok.

Nu må det snart være NOK

Skrevet af Bo.F, Tirsdag den 13. november 2012, 11:52

Kære H. Kristensen

Ja, jeg kan da kun sige til dig, vi er mange mennesker, der i mange år har indbetalt til en A-kasse, som på tegnings tidspunktet havde en periode på 4 år. Dig selv inklusiv (alt andet er direkte dumt). nu er denne periode skåret ned til 2 år, altså en halvering, men kontingentet er stadig til fuld pris.

Jeg føler mig direkte røvrendt!

Dernæst er rigtig mange mennesker i lille Dannevang, ufrivilligt ramt af ledighed, skal de nu også straffes på denne måde? Syntes jeg nu ikke samfundet kan være bekendt.

Men jeg håber da du bliver den næste i køen af ledige, du har fortjent det....

rejs til udlandet

Skrevet af thorbjørn nilsson, Tirsdag den 13. november 2012, 09:34

kom vi ikke i eu for at få et større arbejdsmarked.

Godt skrevet Magnus Klein

Skrevet af JM, Tirsdag den 13. november 2012, 09:04

men der bliver talt for døve ører i regeringen. Det eneste de er interesserede i er at beholde regeringsmagten. Og derfor har de strakt ud efter EL, som overhovedet intet begriber. Vi kan kun vente på et valg, selvom det desværre har lange udsigter. Der er alt for mange østeuropæere, der har taget lavtlønsarbejde, fordi det ikke kan betale sig for en kontanthjælpsmodtager at tage dette arbejde. Og det SKAL og MÅ laves om. Det vi ser nu, er totalt uholdbart.

Løsning lige om hjørnet

Skrevet af Magnus Klein, Tirsdag den 13. november 2012, 08:47

Mange arbejdsløse vil kunne få arbejde, hvis de gjorde sig umage nok, men hvis alle arbejdsløse søgte på én gang, var der ikke arbejde til alle. Så vidt kan der være politisk enighed om.
Problemet er, at der mangler arbejdspladser, men hvorfor i al verden gør regeringen ikke noget effektivt for at skabe dem?
Den sender i stedet Magnus Heunicke – alias Komiske Ali – på banen, som med store armbevægelser taler om alle de job, regeringens kickstart har skabt. Han glemmer at tælle alle dem med, som forsvinder ud af landet.
De borgerlige partier – især Liberal Alliance – har en løsning, men den bliver kaldt utroværdig og latterliggjort af den røde blok.
Selvfølgelig kan vi lønmæssigt ikke konkurrere med Kina, men er det helt forfærdeligt at skele til Sverige og Tyskland?
Løgnagtige påstande om, at de borgerlige vil presse mindstelønnen ned på 30 kr. i timen, bliver brugt.
Et år i regering er ikke lang tid, men tendensen har hurtigt vist sig: Arbejdsløsheden stiger, konkurrenceevnen forringes, grænsehandlen florerer, og alt bliver dyrere.
Før det går helt galt, bør regeringen lytte til erhvervslivets fornuftige og rimelige krav. Så vil den negative tendens vende til noget positivt.

løsninger ligger lige for !!

Skrevet af sa, Tirsdag den 13. november 2012, 08:33

Smid alle de muslimske nasserøve, kriminelle romaer, østarbejdere og bekvemmelighedsflygtningene ud over grænsen - så er der slet ikke brug for de latterlige nødløsninger vi ser, hvergang den midlertidige regering opdager at der er et problem.

løsninger

Skrevet af t, Tirsdag den 13. november 2012, 08:53

STOP også penge ud af landet.
De penge kan vi selv bruge.

Økonomer har ret

Skrevet af t, Tirsdag den 13. november 2012, 08:51

Du mangler at skrive, at regeringen også kan undlade at sende penge ud af landet.
De penge kan vi bruge selv.

Ja da..

Skrevet af Jesper P, Tirsdag den 13. november 2012, 11:07

Helt enig ! Udlændinge der ikke er "danske statsborgere: = stemmeberettigede til vores folketingsvalg", der ikke er i arbejde og ej heller således kan forsørge sig selv, bør naturligvis ikke kunne få del i nogen form for offentlige ydelser fra den danske stat.
Danskere (danske statsborgere) der har arbejdet plus har bolig i f.eks. Spanien, Italien etc. og ender med at blive arbejdsløse og i midlertidige økonomiske problemer, får da ikke og kan ikke få noget som helst i offentlig hjælp fra de spanske, italienske statskasser.

Når MAN vænner folk til...

Skrevet af Ole Andersen, Tirsdag den 13. november 2012, 07:13

akutpakker, så mister de incitamentet til at søge job???

Hvorfor er det så i orden for de samme mennesker at bevillige banker, pengeinstitutter og flyselskaber milliardbeløb gentagne gange direkte fra statskassen???

Mister disse firmaer og pengeinstitutter ikke også DERES incitament til at drive ordentlig forretning???

Næ...som sædvanlig er det den lille mand, som skal rammes!!!

For at forebygge beskyldninger om at være rød :

NEJ, jeg stemmer Dansk Folkeparti som alle andre vidende og indsigtsfulde vælgere!!!

Økonomerne har ret

Skrevet af p, Tirsdag den 13. november 2012, 07:12

De ledige må SELV skaffe penge.
De kunne jo forsøge sig med et avisbuds job eller lignende.

De snakker!

Skrevet af GG, Tirsdag den 13. november 2012, 06:45

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har ikke tid til at drøfte vækst og arbejdspladser i Danmark! På min henvendelse svarer hun:
"Lige nu ligger der en række forskellige opgaver forude, som kræver ministerens opmærksomhed, derfor har hun desværre ikke mulighed for at holde et møde i den nærmeste fremtid"!!!!!

Så hendes hjerte banker ikke for vækst og arbejdspladser i Danmark!

Borgerløn

Skrevet af Perw, Tirsdag den 13. november 2012, 06:33

Så lige en kommentar om borgerløn! Det er da totalt til grin, hvis en stor gruppe mennesker skal gå rundt og ikke lave en skid! Og en eget stor gruppe knokler røven ud af bukserne for at få hverdagen til at nå sammen. Det eneste rigtige er da, at dele! Hvis "Carina" på kontanthjælp delte et arbejde med en anden gartneransat - ville de begge kunne arbejde en halv uge og dele deres løn - de ville de begge tjene godt - og samfundet ville tjene på sparede milliarder til sygehuse/stressede nedkørte mennesker! Alle ville få bedte til at købe ind og alle hjælpe på samfundsøkonomien!

Borgerløn

Skrevet af Perw, Tirsdag den 13. november 2012, 07:30

Ja, det mener jeg - med 800.000 på overførsel og vel 800.000 på stressende arbejde - og psykisk truede - så lad os dele - der er rigtigt mange penge at spare.
Og til glæde for 1.600.000 mennesker!

flexjob

Skrevet af jenni, Tirsdag den 13. november 2012, 06:53

perw
Mener du, at den normale arbejdstid i Danmark på 37 timer om ugen skal sættes ned til 18 1/2 time om ugen?

Latterlige røde regering!

Skrevet af Thomas H. Rasmussen, Tirsdag den 13. november 2012, 06:17

Folk har ganske enkelt ikke tillid til skatteålen Helle Thorning og den røde løftebrudsregering. Regeringen har lige lavet en finanslov med det udemokratiske parti Enhedslisten og i går udtalte overvismanden at den slet ikke var finansieret så nye afgifter og skatter venter på danskerne – i landet med verdens dyreste offentlige sektor og verdens højeste skattetryk! Vi har stort statsunderskud, stigende grænsehandel, arbejdspladserne fosser ud af landet og de produktive er nu i mindretal herhjeme medens dem med snablerne i de offentlige kasser er i flertal! I går læste jeg at Danmark alene i renter betaler 24 mia. kr. om året – altså 24.000 millioner kr. på de statslån vi har optaget. Hvilket spild! Alligevel rejser regeringen rundt og deler 16 mia. kr. ud p.a. i ulandsbistand og importerer endnu flere socialklienter til Danmark – for lånte penge!! Istedet burde regeringen forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, slanke den offentlige sektor og sænke skatterne så der igen kom gang i hjulene og dermed beskæftigelsen, men regeringen vil jo hellere lefle for deres kernevælgere som primært består af folk på overførselsindkomster fremfor at gøre det rigtige for landet!

Udvanding

Skrevet af Perw, Tirsdag den 13. november 2012, 06:04

Det er totalt rigtigt, at det går sådan!! Hvilken udfaldstruet dagpengemodtager griner ikke sin røv i laser nu!!
Hvis du bare siger, du vil tage et 2-ugers kursus - du behøver kun at dukke op en dag på kurset - så er du sikret ½ års dagpenge mere - man skal være mere end almindeligt dum, hvis man ikke tager det med! Og om ½ år kommer der en ny redning - det er det tåbeligste nogen regering har præsteret!!

Hvad er du?

Skrevet af H. Kristensen, Tirsdag den 13. november 2012, 10:13

Hvad i alverden er du siden du kan udtale dig så uvidende om forholdene? 2-års gymnasie-elev?

De mennesker der nu er ved at ryge ud af dagpengesystemet er mennesker, der har haft et arbejde (ellers var de ikke i a-kasse), det er mennesker der er vant til at forsørge sig selv, som har familie og et liv der kræver at de har en indtægt. Det er mennesker som måske i 20-30 år har arbejdet og betalt til samfundet, til at hospitaler, skoler, plejehjem, læger - til at holde hele samfundet kørende. Nu står de uden indtægt, de fleste ganske uforskyldt, mange blev fyret da krisen kom og firmaerne gik ned eller rejste til udlandet.
Jeg kan garantere dig, at de griner ikke deres røv i laser, for de vil hellere klare sig selv, tjene deres penge og være fri for at se og høre uvidende mennesker gøre sig kloge på noget de ikke selv har prøvet.
De vil hellere have et arbejde, et hvilket som helst arbejde, frem for at få udskudt ødelæggelsen af deres liv og hverdag et halvt år.

Såfremt der ikke snart sker en udvikling og der kommer arbejde til alle igen, vil det blive meget grimt for alle de, der normalt lever af de penge som arbejderne betaler til statskassen. Jeg tror ikke du kan forestille dig hvor grimt det kan blive, men prøv evt. at få din lærer til at fortælle om Tyskland i 30'erne. Det er der vi er på vej hen nu - for politikerne er ikke interesseret i Danmark og fremtiden - kun i deres egen karriere lige nu og her.

Så vis os de job

Skrevet af H. Kristensen, Tirsdag den 13. november 2012, 05:57

Vil anbefale disse eksperter at gå ud i virkeligheden og prøve at finde nogle af de jobs de tror er der.
Det kan godt være, at deres forældede regnearksmodeller siger at der er arbejde ude i virkelighedens Danmark, måske er der nogle få jobs, men hvor? og slet ikke nok til alle de arbejdsløse.

Hvis man stadig ønsker at nogle skal gå på arbejde og tjene penge til at betale for politikernes ideer og godhed, ja så hjælper det ikke at politikerne vender ryggen til arbejderne når tiderne er dårlige.

skab dit eget job, H. Kristensen

Skrevet af jenni, Tirsdag den 13. november 2012, 06:56

du kan da ikke sidde og vente at andre gør det for dig.

Gerne

Skrevet af H. Kristensen, Tirsdag den 13. november 2012, 09:53

hvad vil du så i din umådelige visdom tilråde mig? Lave mit eget lille firma med hjælp til bogholderi og edb? Det marked er dækket så rigeligt og man kan intet låne i bankerne til opstart af virksomhed, medmindre man er rigtig god til at svindle og fortælle gode løgnehistorier.

Men bare rolig jenni, om 6 måneder pensionerer jeg mig selv. Så lever jeg af det jeg har tjent og opsparet gennem 45 år på arbejdsmarkedet. Så bliver det dig der skal arbejde og betale skat i mange mange år for at betale for alt det, som politikerne i deres uvidenhed bruger penge på.

Den dag du så kommer i nød, det være sig sygdom eller andet, så opdager du, at solidariteten i samfundet er væk. Der vil ingen være til at samle op på dig, ingen til at hjælpe en kort tid til du igen er på benene. Alle tænker kun på én, nemlig mig selv, mig selv, mig selv. Bed til at du ikke bliver gammel og svag og får brug for andre, for der er ikke andre.

Dansk retfærdighed

Skrevet af V. Jensen, Tirsdag den 13. november 2012, 04:09

Danskerne har i årevis betalt skat, endda nok den højeste skat i verdenen, og det har de aldrig brokket sig nævneværdigt over, fordi de vidste, at danskerne fik en masse "gratis" goder. Og derfor er der ingen danskere, der skal stilles uden forsørgelsesgrundlag, uanset partiernes farve. Så enkelt kan det faktisk siges. Og at det kan være anderledes siger blot, at partierne har glemt, ja, fuldkommen glemt, at det de først og fremmest skal tænke på er, hvordan de kan gøre det bedst muligt for danskerne. Og så behøver vi jo ikke at være de i verdenen, som sender flest penge ud af landet, når danskerne er i bitter nød. Så der er kun en ting at sige til politikerne, løs det!!!!

exit

Skrevet af karsten kristensen, Tirsdag den 13. november 2012, 02:13

Jeg vil anbefale BT såkaldte experter/professorer at tage et par år arbejde ,om fabriksarbejder på en fiske fabrik,og prøve at få beskidte fingre,så kan det være at akademisk tågesnak fra en virkeligheds fjern verden forstummer,og for min skyld tag endelig nogle fra akademiker sammen rendet på Borgen med feks Løkke Vestager Thorning Corydon osv osv med