Loft sår ny tvivl om Thornings skattesag

Skatteministeriets tidligere departementschef Peter Loft genåbnede i går diskussionen om Skats afgørelse i Helle Thorning-Schmidt og ægtefællen Stephen Kinnocks skattesag.

Til Jyllands-Posten siger den suspenderede topembedsmand, at to centrale forhold slet blev ikke berørt i Thornings skatteafgørelse i 2010, der faldt ud til ægteparrets fordel. Han undrer sig over, at Skat København hverken drøftede forholdene med ham eller beskrev dem grundigt i den ni sider lange afgørelse.

Peter Loft under sig dels over, at Skat vurderede, at et arbejdsrelateret møde under et besøg i Danmark i 2009 ikke var nok til at gøre Kinnock skattepligtig.

- En hel del eksperter siger, at den smule arbejde, Kinnock udførte under sine besøg i Danmark, er afgørende for, om han er skattepligtig eller ej. Og eftersom målet var at lave en afgørelse, som der ikke kunne rejses tvivl om, så skulle man have gjort mere ud af at argumentere for det her.

Læs også: Troels Lund Poulsen spredte homorygte til sekretærer

- Det er jo det, der har givet diskussion bagefter i relation til hele fotomodelsagen og den omstændighed, at Skat skal genoptage omkring 100 sager, siger Peter Loft til Jyllands-Posten med henvisning til Camilla Vest.

Hun blev i byretten i 2011 idømt næsten to års fængsel for at have arbejdet otte dage i Danmark i løbet af tre år, mens hun boede i udlandet. Men med henvisning til Kinnocks sag frikendte landsretten hende året efter, og Skat har efterfølgende måttet genoptage en lang række skattesager om udlandsdanskere.

Og dels undrer Peter Loft sig også over, at Skat ikke i afgørelsen gjorde rede for, hvorfor man under sagens behandling besluttede at ændre på fortolkningen af en den såkaldte tre års-skatteregel. Den ville efter årelang praksis have gjort Kinnock skattepligtig, hvilket udløste mistanke om positiv særbehandling af Thornings mand.

Skattesagen: Her er de to yderliggående versioner af sandheden

Læs også: