KØB PLUS!

Løkke vil frede erhvervslivet

Forud for forhandlingerne om en vækstpakke siger Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, at erhvervslivet skal have udstedt en garanti mod nye skatter og afgifter frem til næste valg.

- Hvis der skal være perspektiv i sådan en pakke, er vi nødt til at koble den med et parlamentarisk håndslag på at frede dansk erhvervsliv resten af valgperioden. Der findes ikke de milliarder, som kan løse alting med et fingerknips i foråret 2013. Derfor er der brug for en forpligtelse, når man forlader mødelokalet.

Sådan siger Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen (V), til Politiken forud for de kommende forhandlinger om en vækstpakke, der skal styrke den danske konkurrenceevne.

Og en del tyder på, at han kan få sin vilje.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) er nemlig positivt indstillet.

- Den hånd har statsministeren jo allerede rakt frem. Der skal være den stabilitet, at der ikke bliver indført nye skatter og afgifter, som belaster erhvervene. Jeg er klar til at diskutere formuleringer – det skal ikke komme an på det, siger hun til Politiken.

DELTAG I DEBATTEN UNDER ARTIKLEN

Afstemning

Samtidig advarer Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen (Ø), dog regeringen mod at udstede løfter om fredninger.

- Det vil være ufatteligt dumt på den måde at give Venstre fuldstændig magt over den økonomiske politik. Regeringen gør det selvfølgelig vanskeligere for sig selv at lave en finanslov med os, hvis den lader Venstre diktere, hvor pengene skal komme fra, siger Per Clausen til Politiken.

Hvad synes du om Løkkes forslag?

Deltag i debatten under artiklen. De bedste indlæg bliver bragt i BT tirsdag

Din kommentar

Kommentarer

Lad os få Akademikervældet afskaffet og Kongedømmet genindført.!

Skrevet af Hansen, Søndag den 24. februar 2013, 20:12

Det har aldrig nogensninde været målet, at få skabt fuld beskæftigelse hverken i Danmark eller EU, tværtimod har målet hele tiden været at skabe frygt, massearbejdsløshed og økonomisk kaos, og Bilderbergerbandens lakajer Heller Thorning Schmidt og Margrethe Vestager, følger nøjagtig de underhåndsdirektiver Bilderbergerbandens Håndlangere teknokraterne i EU befaler dem, det er den eneste måde de kan skabe løntrykkere og undertrykke hele den europæiske befolkning, ved at ruinere "SLAVERNE"!

Hele det politiske system er sammenspist og gennemkorrupt, og desværre har de en flok villige og billige lakajer, til at udføre alt det beskidte arbejde for dem, men bare rolig, de Konservative kommer ikke over spærregrænsen ved næste valg, og inden længe kommer Venstre også ned på samme niveau som Socialdemokratiet og SF, det bliver straffen for deres storhedsvanvid, og leflen for de rige, samtidig som de tramper hen over de fattige og dårligst stillede i samfundet!

Spindoktorer og de (Konservative forklædt som RadiGale og Socialdemokrater), er et problem for et hvilket som helst anstændigt samfund, lige som alle de “såkaldte eksperter” kommentatorer, økonomer, politiske redaktører og alle regeringernes lakajer, for den udemokratiske og asocial Helle Thorning gør nøjagttig hvad Bilderbergerbanden har dikteret hende, og med støtte fra alle deres lakajer i medierne, hun har lige som alle de lakajer ikke hjerne til andet, eller at gøre noget på egen hånd, til gavn for danskerne og det danske samfund, og så håber hun naturligvis, at hun kan få alle de narre de villige spytslikkere i fagbevægelsen, til at gør nøjagtig det samme overfor samfundets slaver!

Og enhedslisten skal nok falde til patten, de skal som små babyer bare lige op at bøvse, før de igen falder til patten, så de vælter desværre ikke den asociale S-SF-R regering, der vil ikke ske noget som helst før befolkningen tager affære, og sparker hele det tyvagtige og korrupte slæng ud af Christiansborg, for hovedparten af dem er med i Bilderbergerbanden, nu med deres kyniske darling Helle Thorning Schmidt i spidsen!

Den danske befolkning kan roligt være særdeles bekymrede, for hun skal nok få hjælp af alle de andre udemokratiske kapitalistiske lakajer fra den borgerlige fløj, det er jo netop en så asocial politik, de havde planlagt før valget, og en så asocial politik kan kun gennemføres af (kapitalistiske pamper-lakajer), forklædt som socialdemokrater, akademikere som aldrig nogensinde har lavet andet, end at leve som parasitter på ryggen af slaverne, lige som alle de faglige organisationers plattenslagere!

Hvis de borgerlige havde gennemført den politik, havde det skabt et oprør a la Grækenland og Mellemøsten!

Og lakajerne i mediernes opgave er desværre blevet, at få folk til at tror på, at Danmark er et demokratisk samfund, og at det er demokratiske beslutninger der bliver serveret for den sagesløse befolkning gennem medierne, men det er så langt fra sandheden som noget overhovedet kan være, lige som det er blevet deres opgave, at få befolkningen til at tror, at vi har kapitalisme her i Danmark, men det har vi ikke og har faktisk aldrig nogensinde haft!

Sandheden er at vi har et ekstremt udemokratisk og topstyret “Partidiktatur og Kapitalsocialisme”!

Danmark er ikke et kapitalistisk system, men er ved hjælp udspekulerede akademiske og teknokratiske lakajer, gennem årtier udviklet et ”kapitalsocialistisk” system, som betyder at:

Når kapitalen har profit, kan den frit stikke pengene i sine egne lommer!

Når den har tab, går den til staten (skatteborgerne) og får pengene tilbage!

For finansselskaber og virksomheder ejer hinandens gæld, og hvis én virksomhed går fallit, er der stor chance ”risiko” for, at to eller flere andre også går konkurs!

Og så kommer de grådige politikere, finansselskaber og industrier i vanskeligheder, og begynder at klynke som små pattebørn, afskediger alle de lavestlønnede medarbejdere, i stedet for at sparke et par af de værdiløse højtlønnede “såkaldte ledere” ud, for at reducere det ekstreme lønomkostningsniveauet!

Det er det værste scenarie overhovedet de politiske akademikere kan tænke sig, for så mister han/hun stemmer og befolkningens tilslutning, og det må undgås med alle til rådighed stående midler, selv halve sandheder eller halve og hele fabrikerede løgne!

Befolkningen må vælge, enten skal vi have “kapitalisme og demokrati” eller også skal vi have “socialisme”, hvis vi skal have “kapitalisme og demokrati”, må samfundet have et system, hvor kapitalen skal stå på egne ben, og selv betale sin regninger og gæld!

Så vil “kapitalisterne” være mere forsigtig med de helt store risikable transaktioner, med “chance” for de helt store profitter, men også “risiko” for endnu større tab, som går ud over både virksomhederne, ejerne, ledelserne og medarbejderne, en chance som skatteyderne så i sidste ende kommer til at betale regningen for!

Kapitalisterne ved alt om, hvordan man beregner risiko, men industriens spekulanter, profit-, og fidusmagere bruger ikke den slags beregninger længere!

Risiko betyder ikke noget i vor tids Danmark, og det er vel nogenlunde det samme i EU og resten af den kapitalistiske verden!
Systemerne er opbygget og udviklet således, at “Staten” skatteborgerne, deres børn og børnebørn altid kommer til at betale regningen, for politikernes og kapitalisternes tab p. g. a. deres uansvarlige handlinger!

Medier, redaktører og journalister er blevet de asociale akademiske plattenslagere og elitens skødehunde!

Eller sagt med andre ord, de er ikke befolknings vagthunde mod magtmisbrug, de er blevet politikernes håndlangere ” svinehunde”, for at støtte op om alle former for politisk magtmisbrug og snavs!

Det har været underligt at se TV2-News faktisk i en ”presseloge” stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er moralsk rigtigt, at tage kritiske emner og spørgsmål om politisk magtmisbrug op, og ikke mindst kritik af politikernes handlinger bag lukkede døre, når ord og handlinger er to modsat rettede kræfter, og deres beslutninger helt tydeligt ikke kan tåle dagens lys!

Vi så også et eksempel på hvor farligt det er, at give medierne alt for stor magt, hvor TV2-News for nogen tid siden kom med endnu en af TV2 og Berlinskes utallige ”falske og manipulerede megafonmålinger”, som de igen med assistance af et par højt offentligt lønnede professorer postulerede viste, at danskerne ville acceptere en udvidet brugerbetaling i sundhedsvæsnet og forringet velfærd, det viser helt klart hvor farligt det er for den alm. befolkningen, når medierne den 4 statsmagt (hvem har i øvrigt stemt på dem) og deres ansatte, bliver brugt som politikernes logrende skødehunde, frem for det der normalt er deres opgave, at være på befolkningens side som bidske vagthunde overfor politisk magtmisbrug!

Faktisk indrømmede ”den såkaldte journalist” (oplæseren), at det på grund af en massive politiske ”brainstorming” med mediernes hjælp, var lykkedes at ændre den politiske situation i Danmark, så politikerne ikke mere var befolkningens tjenere, men at der er vendt helt op og ned på den situation, så befolkningen nu er blevet politikernes tjenere!

Men det var jo også hensigten med oprettelse af DR-update og TV2-news, de skulle jo netop bruges som en moderne digital Göbbelske propagandakanaler, i første omgang for at retfærdiggøre de fabrikerede løgne om grundlaget for krigsforbrydelserne mod Irak, Afghanistan og nu også Libyen, og da politikerne fandt ud af hvor nemt det egentlig var, at få den naive befolkning til at acceptere alle deres fabrikerede løgne (skræmmekampagner), når de blot blev positivt kommenteret af højtstående offentligt lønnede lakajer, de “såkaldte spindoktorer” (løgnefabrikanter), kommentatorer, ”eksperter”, økonomer og professorer alle af tvivlsom karakter, så blev den politiske manipulation sat i system og massivt organiseret!

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise i verden, det er et konstrueret kaos for at ruinere middel-, og underklassen, og på den måde få 100 % kontrol over slaverne på alle måder, med assistance fra mediernes og lakajernes massebombardement af manipulerede meningsmålinger, det er også den direkte grund til, at myndigheder og politikere kan slipper godt fra næsten alt, ved hjælp af alle de konstruerede og manipulerede meningsmålinger, fup, svindel, fabrikerede løgne, vælgerbedrag, brud på valgløfter og Danmarks Grundloven, ja sådan set slipper godt fra hvad som helst, selv de planlagte verdensomspændende organiserede klimarøverier m.m.

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at indlæg forsvinder og at politikerne har travlt med at destruere eller slette belastende materiale, det er jo ikke på nogen måder en ny praksis, det har man gjort hele vejen tilbage i historien, det har jo altid været ”vinderne”, som skriver og redigerer historien, så det med at forskere vil have lov til at studere gamle dokumenter, det kan ikke bruges til noget som helst, for den historie de vil komme frem til, vil altid være vindernes konstrueret og redigeret sandhed, som så igen vil blive farvet af forskerens egen politiske holdning, så vi vil aldrig nogensinde få det virkelige billede og sandheden, om magthavernes og deres lakajers barbariske gerninger!

I vor tid er det Bilderbergerbanden, eliten og erhvervslivets udemokratiske topfolk (lakajer), der dikterer, skriver og redigerer historien, indtil den danske og europæiske befolkning vågner op, arresterer Bilderbergerbanden og deres topfolk over hele verden, og smider alle deres sleske spytslikkere på porten, men indtil da er det ikke så underligt, at myndighederne har nemt ved, at plyndre middelklassen og især de lavtlønnede, fattige, pensionisterne, studerende, børnefamilierne og de handikappede, når de har asociale lakajer som Margrethe, Helle Thorning, Villy og mange andre toppolitikere både på højre og venstrefløjen, til at sløre kendsgerningerne og begrænse ytringsfriheden, for at hjælpe politikerne og myndighederne med at camouflere det organiserede magtmisbrug!

Nej lad os få det teknokratiske ”Akademikervælde” afskaffet og Kongedømmet genindført!!!

For desværre ville et valg ikke ændre noget som helst, alle partier fører nøjagtig DEN politik, som bliver dikteret dem af Bilderbergerbanden i EU, så om de er røde, blå, gule grønne, orange, violette eller sorte er bedøvende ligegyldigt, deres mål er at skabe kaos, nød og elendighed, og på den måde få mennesker til at give afkald på alle deres friheder og demokratiske rettigheder, som så kan skabe en grobund for, at befolkningen stille og roligt accepterer en indførelse af et verdensomspændende diktatur (New World Order), styret og kontrolleret af den diktatoriske og Nazistiske Bilderbergerbande og deres udemokratiske slyngler!

http://euro-med.dk/?p=11825

Folketinget har været et værdiløst akademisk plattenslagerforetagende de sidste mange år, de har helt sikkert fået en god akademisk og teoretisk uddannelse både politikere, økonomer, vismænd, rådgivere, embedsmænd og topfolk i erhvervslivet m.fl., men de har ingen faglig indsigt og kompetence overhovedet, så godt som ingen af dem!

Det eneste de sidste 40 års topfolk og politikere har været gode til, det er at rage til sig med både arme og ben, og ruineret Danmark og danskerne nøjagtig som den “græske elite”, og varetaget egne interesser frem for samfundets, men det har de så til gengæld også været rigtig gode til, nå ja og så til at overlade magten over Danmark til teknokrater i det udemokratiske EU-Parnas!

Nu er det jo ikke første gang, at vandallister har ruineret og solgt Danmark til en fremmed magt, i fortiden var det ødsle Kongers udsvævende livsførelse, udvidelse og finansieringer af luksus for kongehuset og deres trofaste lakajer, finansieret ved at belåne Danmark til langt op over Skagens Gren, der ruinerede Danmark og tvang Konger til at overdrage magten og kontrollen af Danmark til fremmede lande!

I vor tid er det politiske pamperi udvidet på samme måde, så det er helt ude af kontrol, både i den borgerlige og venstrefløjens lejr, alle deres støtter og tilhængere kræver nu en del af kagen, for at støtte og holde hånden over de korrupte magthavere!

Nu kan vi jo desværre ikke trylle alle de akademiske og udemokratiske/teknokrater politikere og deres embedsmænd/lakajer væk i Danmark og EU, det ville ellers være en mirakelkur for både Danmark og hele Europa, som så helt stensikkert ville gå frem igen, både hvad sikkerhed, vækst, økonomi og velfærd angår!

Der er kun én eneste løsning, nemlig at alliere os med Kronprins Frederik, og få ham placeret på Danmarks trone hurtigst muligt, afskaffe de korrupte parti-diktaturer betegnet som danske “folkestyre”, og så få genindført “Kongedømmet”!

Pålægge Frederik som sin første og vigtigste opgave, at gennemføre en øjeblikkelig udmelding af ”den udemokratiske Bilderbergstyrede og kontrollerede forbryderorganisationen” og deres lakajer i EU, og så nedsætte et forretningsministerium ledet af 10 -12 VISE og KLOGE ministre, som alle skal kunne fremstilles for en domstol, og stilles til ansvar for deres ”eventuelle kriminelle handlinger” af Kong Frederik, og straffes “HVIS” de begår samme forbrydelser mod den danske befolkning og samfundet, som de sidste 40 års topfolk, politikere og embedsmænd har gjort!

Og alle de “goder” politikerne og deres lakajer har tilkendt sig selv, annulleres med øjeblikkelig virkning deres handlinger gennem de sidste 40 år undersøges, og de bliver stillet til ansvar for deres uansvarlige adfærd og organiserede hjemmerøverier!

Gennemføre en lynhurtig pengeombytning, så alle sorte og kriminelle penge, bliver ugyldige med øjeblikkelig virkning, og kun de penge der er tjent på en helt legal dokumenterbar, kontrollerbar, lovlig, ærlig og redelig måde bliver godtgjort!

At tro på, at de samme politikere, med samme politik, udpeget af de samme ensrettede, indoktrinerede og topstyrede partisystemer, kan rette landet op igen, med nøjagtig den samme politik, som de helt beviseligt har kørt Danmark/EU i sænk med, skulle være den helt rigtige og geniale løsning, det kan man simpelthen kun overbevise en befolkning om, som enten er konstant stive af druk, bedøvet af narko eller er totalt hjernedøde!

Det ville jo være det samme som at tro på, at hvis en læge har stillet en diagnose og ordineret patienten en medicin, og det så skader patienten mere og mere, så hans tilstand bliver værre og værre for hver dag, og at den slet ikke gavner patienten på nogen måder, at det så ville være klogt at lade den samme læge, som så bare ville bruge den samme medicin, i en kraftigere dosis til at helbrede patienten, at det skulle være den helt geniale løsning!

Hvordan mon lægen så ville forklare sine fejl retorisk, mon han så også som erhvervslivets og politikernes akademiske topfolk, og alle deres hjernedøde rådgivere, igen og igen og igen og igen vil påstå, at diagnoserne var den helt rigtige, kuren var også den eneste rigtig, men desværre døde patienten!

Som tidligere nævnt: Er det også helt utrolig trættende, konstant at se og høre Løkke, Helle, Villy, Margrethe og de andre 175 på overførselsindkomst, der er ansat i aktiveringsprojektet “ødelæg alt for Danmark og danskerne” i folketinget!

Velfærd????

Nej som før nævnt, politikerne er en flok korrupte og grådige akademiske plattenslagere, og det uanset om de er røde, blå, grønne, gule, orange, violette eller sorte, og jeg forstår godt at specielt S & SF er på vej ned mod spærregrænsen, for er der nogen, som i den grad har svigtet sine vælgere lige siden “Holger og Konen sagde nej til Unionen”, så er det da den udemokratiske fidusmager Helle og hendes hæmoride Villy!

Det er ikke den alm. befolknings interesser og velfærd, som bekymrer de korrupte akademiske topfolk og politikere i hverken EU, Folketinget, Regionerne eller Kommunerne tænker på, tværtimod er det ved at være mange år siden, at erhvervslivets top, politikere, administratorer og “ALLE” deres lakajer holdt op med at tænke på andet end deres egen velfærd!

Både venstrefløjen og højrefløjen, har i fællesskab brugt alle deres kræfter, på at undergrave dansk demokrati og velfærd på alle måder, ved at de har bevilliget sig selv offentlig støtte, på så at sige alle mulige områder, både til dem selv og lakajerne på europæisk plan, landspolitisk, partierne og alle deres interesse-, og ungdomsorganisationer!

Amts og kommunale politikeres ombud, har tidligere været et ulønnet job, de valgte politikere blev ikke forgyldt, men fik et mindre honorar, fri transport og rimelige omkostninger dækket, i dag farer højt lønnede politikere med storhedsvanvid, sammen med et hav af deres trofaste lakajer verden rundt i privatfly, bor på de dyreste hoteller med eksklusiv roomservice, både når det er i embeds medfør eller det er på de “såkaldte private” skatteyderbetalte ferier, så betegnes det bare som studieture, og på den slags luksusferier har de en hel stab af deres mest trofaste lakajer med til at more sig sammen med!

Så når politikerne som Helle, Margrethe, Villy, Mette Frederiksen og andre S, R og SF-profiler lige som ALLE de borgerlige ledere og håndlangerne, i medierne konstant står og resiterer, vi er stolt og utrolig glad for det danske velfærd, det skal vi gøre alt muligt for at bevare, så er det hykleri langt ud over alle grænser, for hvis de virkelige var så glade for det “såkaldte danske velfærd”, hvorfor i himlens navn gør politikere på både højre og venstrefløjen så alt muligt for at føre EU politik, som helt klart går ud på at smadre den europæiske velfærd totalt?????

“Reform” er jo bare et andet ord, for “nedskæring” af de ydelser og goder, som danske borgere selv har betalt for i form af et af verdens højeste skattetryk, man bevarer altså ikke nogen former for velfærd, ved at fjerne de ydelser og goder som har været hele grundlaget for, at danskerne helt ukritisk har accepteret en hæmningsløs skatteplyndring, hvor de korrupte politikere nu også er begyndt at kræve brugerbetaling for de goder, som befolkningen kollektivt HAR BETALT for a-konto med ekstreme og tårnhøje skatter, moms og et totalt afgifts vanvid langt ud over alle grænser!

Underligt nok er det også altid dem, som har mindst at leve af, politikere vil gennemføre disse reformer (nedskæringer) over for, det er aldrig nogen sinde politisk-, finans-, og erhvervslivets spidsers helt ukontrollable plyndrings politik, med ekstremt høje lønninger og goder, som de vil gennemføre reformere (nedskære) overfor, dem smører (køber) politikerne tværtimod med støtte og alle mulige lempelser, og forgylder dem med ekstra og helt ekstremt høje lettelser i top og mellemskatten, for den slags støtte, lempelse og skattelettelser, har politikerne og embedsmænd jo også selv gavn af!

Her er eksempler på reformer, som ville være mere socialt retfærdige, i stedet for helt asocialt at plyndre dem, som i forvejen har alt alt for lidt at leve af:

1. Valgreform: Fjern fradragsberettiget støtte til politikere og partiers valg-kampagner!

2. Politikerreform: Fjern statstilskud til politikere, politiske partier og deres ungdomsorganisationer, hvis de vil holde sammenkomster og reception (drukfester) m.m., må de som alle andre mennesker selv betale, det kan ikke være de hårdtarbejdende skatteyderes opgave, at betale den slags regninger!

3. Pensionsreform: Reguler pensioner så den slags privatopsparing ikke kan trækkes fra i skat, og indfør en garanti for at alm. mennesker ALDRIG får lavere pension end politikerne og embedsmænd!

4. Mediereform: Fjern alle former for tilskud og licens m.m., til både de trykte og skrevne medier, lad dem leve af de fabrikerede propaganda kampagner de producerer, hvis befolkningen ikke gider betale prisen for at blive manipuleret med, af den slags politiske propaganda kanaler og det bras de sender, eller læse deres politisk ensrettede aviser, ja så må de jo lukke biksen!

5. Kulturreform: Fjern tilskud til teatre og filmindustrien m.m., hvis folk ikke gider betale prisen, for at se de forestillinger, som de vil lokke og terrorisere tilskuerne med, så er det måske på tide, med en kunstnerisk skærpet selvkritik af format, og så producere og sætte forestillinger op, som befolkningen gider betale prisen for at se!

6. Kunstreform: Fjern alle former for kunsttilskud, hvis de ikke kan sælge det bras de laver, ja så må de jo som alle andre i samfundet, søge ind i et andet erhverv og evt. omskoles, at belønne de dygtigste med en livslang bonus fra staten, det er da helt og aldeles galimatias!

Det er jo rablende vanvid, at give mennesker, som kan afsætte og nogle endda leve fedt af deres håndværk (kunst og kultur) statstilskud, men hvis de ikke kan leve af deres håndværk, så må de jo finde ud af at lave noget andet, det må alle andre jo gøre!

7. Sportsreform: Stop alle former for statstilskud til elitesport og sportsklubber, såfremt de har ekstremt højt lønnede professionelle teams ansat, og samtidig bliver forgyldt af private virksomheder!

8. Afskrivnings-, og fradragsreform: Fjern alle mulige former for afskrivnings og fradrag, for den slags sponsorater til elite sporten, som kun har et eneste formål, nemlig at forgylde de klubbers “såkaldte stjerner” med helt vanvittige millionlønninger.
Når vi dagligt af medierne bliver bombarderet med propaganda kampagner, om erhvervslivets forringede konkurrenceevne og dårlige økonomi, og samtidig oplever at virksomhederne samtidig har råd til at forgylde elitesport med (skatteyderfinansierede) millionsponsorater, og ligeledes har råd til at forgylde virksomhedernes ledelse med helt vanvittigt ekstreme millionlønninger, men ikke har råd til at betale deres alm. medarbejdere (slaverne) en anstændig løn!

9. Reklamereform: Fjern alle mulige former for reklamefradrag, så skatteyderne/forbrugerne ikke selv skal betale, for at blive terroriseret af alle de pop op vinduer på internet, og de irriterende reklametilbud i både medierne og postkasserne!!!!!

Det er nøjagtig det samme, som når virksomheder vil have omverdenen til at tro de er åhhhhh så humane, får deres virksomhed nævnt i TV til velgørenheds-show for store donationer, og lige som alle andre virksomheder, så trækker donationerne fra i skat, eller når de sponsorerer sportens professionelle klubber med enorme millionbeløb, teams og klubber som aflønner deres sportsudøvere med mange millioner i lønninger, og trækker sponsoraterne fra i skat, så det i sidste ende er de hårdt plagede danske skatteborgere det går ud over, som af den grund kun har lønnedgang, velfærdsforringelser, ekstreme skatte-, og afgiftsforhøjelser i udsigt så langt ud i fremtiden som øjet rækker, så det kun kan ende med at den alm. befolkning må gå fra hus og hjem, den slags er i min filosofi hjernedød reklame og falsk humanitet “på andres bekostning”!

Nu er det jo ikke noget nyt, at helt utrolig mange mennesker føler sig tiltrukket af mennesker med magt og penge, journalister er ikke anderledes, de elsker at kline sig op af den slags mennesker, for dermed at udstille sig som noget særligt, at være en af dem som medierne ynder at betegne som “kendisser”, og så er det næsten ligegyldigt hvor klamme og ulækre den slags er, bare se Hugh Hefner “er det ikke sådan han hedder ham fra Playboy”, selv unge og meget smukke kvinder sværmer omkring ham, som fluer omkring en stor fed og vammel lort, og danskere er ikke spor anderledes, de vil prostituere sig på alle mulige måder for ussel mammon, uanset hvordan disse personer har skaffet dem!

Det er jo heller ikke noget nyt for den logisk tænkende del af menneskeheden, at Danmark også på dette område er snobberiets højborg i højeste potens, bare se mediehysteriet om Mærsk og Breivik, der er rigtig mange ellers fornuftige mennesker, der ofte er så spytslikkeragtige, slimede og fedterøvsagtige, så hvis man klaskede dem op af en mur, så ville de aldrig nogen sinde slippe fri igen, i hvert fald ikke ved egen kraft!

Hjælp

Skrevet af Holger Danske, Lørdag den 23. februar 2013, 01:03

Uansvarlige politikere skal fratages regeringsretten.!!!

Skrevet af Hansen, Fredag den 22. februar 2013, 20:08

Og desværre har det vist sig, at Margrethes marionetdukker Helle og Co. ikke er en pot pis bedre end Løkke og Co., de er simpelthen noget af det mest afskyelig kryb, som findes på Guds grønne jord!

Det er ikke kun de hensynsløse Konservative, RadiGale, Socialdemokratiet og SF'ere, der burde sendes ned under spærregrænsen og ud af folketinget, samtilige partier har svigtet den danske befolkning, de varetager ALLE som de Konservastive og Socialdemokraterne KUN deres egne interesser!

Nogle mennesker siger, at hvis man ikke kan bekæmpe politisk idioti retorisk, må man bare lære at leve med uretfærdigheden, hvor intelligent er det lige???

Og mon det hjælper alle de arbejdsløse, som dagligt mister et eksistens-, og forsørgelsesgrundlag her efter 1 januar, og måske må gå fra hus og hjem, med brudte ægteskaber og uskyldige børn som de sikre ofre???

Hvis alle også havde fulgt denne Göbbelske filosofi under anden Verdenskrig, så havde Hitler vundet krigen dengang!!!

Så skriver nogle at befolkningen skal spare på deres vrede, men når jeg ser nogle mennesker blive behandlet uanstændigt og uretfærdigt, uanset om det er børn, unge mennesker, voksne eller gamle mennesker det går ud over, så bliver jeg f***** G******* rasende og aggressiv, og giver udtryk for min vrede overfor de helt hensynsløse og uansvarlige (ansvarlige), uanset om det er forældre, politikere eller myndigheder!!!

Der er et gammel filosofisk mundheld der lyder: “Med ondt skal ondt fordrives”!

”Den filosofi er evig gyldig”, måske ender det også med at blive en konsekvenserne af den førte asociale og egoistiske politik, der bliver ført i vor tid!

Vi har faktisk en lovgivning i Danmark, hvor forældre kan fratages deres forældremyndighed, hvis de ikke røgter deres opgave som forældre ordentligt, og et barn bliver forsømt eller går for lud og koldt vand og derfor mistrives!

Faktisk må befolkningen kræve en lignende lovgivning for de folkevalgte, så en politiker fratages retten til at sidde i folketinget, når de ikke røgter deres opgave som folkevalgte tjenere ordentligt, og derfor er uansvarlig (ansvarlig) for, at store dele af befolkningen lever i nød og mistrives, enten fordi de må leve langt under fattigdomsgrænsen, eller risikerer at blive sat på gaden med deres børn, og må leve som hjemløse i et helvede, især om vinteren!

Sådan en uanstændig politisk adfærd er ikke et rigt land værdigt, og slet ikke når man samtidig ser, hvordan politikerne rager goder til sig selv med både arme og ben, og forgylder sig selv, deres håndlangere, de rige, velbjergede og især de mest indflydelsesrige i samfundet, for at tækkes den økonomiske elite!

Den slags politikere bør fratages retten til at sidde i folketinget, og retten til på nogen måder at have politisk indflydelse på noget som helst overhovedet, altså fratages enhver form for legitim regeringsret!

Og send så alle de asociale akademiske politiske plattenslagere ud og arbejde f.eks. som jordbærplukker, gadefejere, sneryddere eller som opvasker på et hotel i Skagen til 85 kr. i timen, hvis det er godt nok til slaverne eller SAS ansatte, må det også være mere end rigeligt til politiske pampere som startløn, og hovedparten af de asociale bumser er jo ikke demokratisk valgt til folketinget, men udpeget af de forskellige partiers top ”pamperlakajerne” (vælgerforeningerne) og aner overhovedet inetet om, hvad fysisk hårdt arbejde er for noget!

Det eneste Margrethe, Helle, Annette, Jesper, Corydon, Løkke & Co og typer som JBO er gode til, er at plyndre befolkningen med fup svindel og retoriske løgne, men det er de så til gengæld også virkelig så gode til, at man næsten kan sammenligne dem med andenrangs ”spindoktorer” (løgnefabrikanter) a la Mogensen & Christiansen!

Svend Erik Frederiksen

Skrevet af Hansen, Fredag den 22. februar 2013, 11:59

Enten er du en af de grådige erhvervsledere, for det er tydeligt du ikke ved "fittens knast" om, hvad der sker i samfundet!

Kun ca. 25 procent af de danske selskaber betaler skat i Danmark, så dem behøver di ikke forkæle mere tværtimod, så burde man stramme op på deress asociale adfærd!

For det andet så er der ingen garanti for, at de enorme overskud og og milliarder, der ligger i de store konserners kasser, nogensinde bliver investeret i nye arbejdspladser, de bliver i stedet placeret i "Joakim von And" lignende fonde som passiv kapital!

Virksomhedernes og især finanssektoren kommer ud med det ene rekordoverskud efter det andet, vi hører næsten daglig i TV om de store overskud, men det bliver præsenteret lidt anderledes, for i medierne blive det fremstillet som et mindre overskud end ventet, bankerne og virksomheder smider milliarder efter tvivlsomme udvidelser, rundt omkring i verden og undgår dermed at bidrage til det danske amfund, hvor den alm. skatteborger derfor bliver flået, for at få de penge i kassen, som virksomhederne gambler med i luftige foretagender og deres passive fonde!

Og imens de mest grådige spiller sidder og vælter sig i penge, så bliver slaverne fyret på stribe, Lego fyrede 380 og fik derved 24 nye milliarder ind i deres passive "fonds-tanke", imens de medarbejdere, der har været med til at skabe de enorme overskud, må nøjes med understøttelse eller kontanthjælp, netop fordi alle de stor spiller på det industrielle område, KUN invisterer i nye virksomheder med statstilskud, så deres bugnende tanke (fonde) ikke på nogen måde bliver drænet, men tværtimod vil bugne helt ukontrolabelt!

Og helst med billig uorganiseret arbejdskraft med løntilskud, samtidig er der fest på direktionsgangene, med helt vanvittigt enorme lønforhøjelser, til de i forvejen ekstremt højtlønnede ledelser, imens slaverne blive mødt med krav om lønnedgang for at fremme konkurrenceevnen, nej virksomhedernes ejere og direktioner, er ved at dø af grin hver gang det lykkes dem at tage røven på deres villige lakajer politikerne og slaverne!

Og nej - meget meget få virksomhederne har en social profil, og det er denne hæmningsløse grådige adfærd Løkke vil støtte, hans mål har hele tiden været, at smadre det danske velfærdssamfund, og forgylde "eliten"!

DØM SELV

Skrevet af Sven Erik frederiksen, Fredag den 22. februar 2013, 12:05

Kære læsere jeg vil ikke komentere på Hansen , da han falder udenfor normerne.
Læs hans indlæg og mit. Døm selv .

Du har ret Lykke erhvervslivet skal forkæles.

Skrevet af Sven Erik Frederiksen, Fredag den 22. februar 2013, 10:34

Ja Lykke har helt ret . Erhvervslivet skal støttes , forkæles , beskyttes og have garantier imod nye byrder. Er der ikke råd til det må vi andre holde for , det vil sige lønmodtagere, og de 2,2 mill. på overførsel. Om det så bliver nødvendigt med brugerbetaling på lægebesøg og bøder til dem der ikke møder op til behandling på hospitaler. Hvilket er ok hvis der mangler penge for at tilgodese erhvervslivet. Det er dem der skal rede os fra at synke i dybet og Græske tilstande.
Pengene kommer tilbage med renters rente , i nye arbejdspladser, momsindtægter , skatter på aktieudbytter og selskabsskat , og ikke mindst på de ansattes skatter. Og vi skal holde op med at være misundelige , ta nu Lego der har et overskud på 25 mill. Efter skat henlæggelser m.m. får ejerne ca. ni miliarder ud af det . Ejerne kan umuligt bruge disse penge selv og vil blive investeret i nye virksomheder og dermed flere arbejdspladser. Forklaringen på at regeringen kan forsørge 2,2 millioner på overførsel er jo netop at Danmark har et stærkt erhvervsliv og som Lykke siger skal forkæles, gerne på vores andres bekostning.

Danske skatteyderene er helt til grin!!!

Skrevet af Hansen, Onsdag den 20. februar 2013, 12:25

Hvis en virksomhed skal have skatteyderbetalt tilskud, afskrivninger og omkostningsfradrag, så skal denne ”socialhjælp” være reguleret af antallet af organiserede danske skatteydere hver enkelt virksomhed har ansat, og ved at regulere tilskud på den måde, vil det samtidig være muligt at bekæmpe ”sort arbejde” og ”østarbejdere” som ”løntrykkere”, og det vil være en meget enkel og effektiv måde, at kontrollere og regulere virksomhedernes samfundssind og adfærd på!

Lad mig skitsere et fikseret eksempel, en virksomhed har 500 ansatte, kun 100 af virksomhedens ansatte betaler skat til det danske samfund, ja så er det kun 1/5 af virksomhedens ansatte, der er et aktiv for det danske samfund, og så skal virksomhedens tilskud naturligvis reduceres til 1/5, og afskrivnings-, og omkostningsfradrag naturligvis reduceres til 20%!
Virksomhed i Danmark skal ikke kunne udnytte tilskuds, afskrivnings og omkostningsfradrag, hvis de ikke er registreret og med det totale antal ansatte medarbejdere, ”skat” skal så oprette en speciel afdeling til at samkøre registrene, for at kontrollere at det ”X” antal ansatte danske skatteydere virksomheden har, svarer til den % vise udnyttelse af tilskud, afskrivninger og omkostningsfradrag!

Hvis danske virksomheder vil være globale, så lad dem søge industritilskud for det resterende ”X” antal ansatte i de lande, hvor de vil have deres aktiver placere i, og så se om myndighederne i de lande vil acceptere deres enorme afskrivninger og omkostningsfradrag, for det kan jo ikke være rimeligt, at skatteplagede danske borgere skal finansiere virksomhedernes globale industrieventyr, uden at det på nogen måder skaber DANSKE arbejdspladser!

Kan I hører jeg vinker farvel.

Skrevet af Pedersen, Tirsdag den 19. februar 2013, 22:39

I kan rende mig så grusom i dette møg land.
Nu skride jeg til udlandet, for jeg er træt af erhvervslivet vil have jeg skal arbejde for almisser.
Nu smutter jeg med min civilingeniør uddannelse, for hvordan det går med det statsstøtte danske erhvervsliv rager mig langsom.
Nej om jeg vil arbejde for kun kr. 32.000, pr. mdr i danmark, når jeg er tilbudt kr. 53.000,- pr. mdr i Tyskland

God rejse og velkommen tilbage.

Skrevet af Sven Erik Frederiksen, Fredag den 22. februar 2013, 10:42

God rejse , vi er alle sammen os selv nærmet . Men husk lige på at du har fået din gode uddannelse gratis i Danmark. Og du er velkommen hjem igen når du skal have pension og skal på plejehjem. Og dit gule sygesikring giver dig ret til gratis hospitalsbehandling i dit nye hjemland og hvis der sker dig noget alvorligt komme tilbage til et dansk hospital, selvom du fremover lægger dine skattepenge i Tyskland. PS du kan måske tjene endnu mere i Norge , men der er måske for koldt.

!

Skrevet af Michael Pedersen, Onsdag den 20. februar 2013, 07:32

Plat

Skrevet af ichael pedersen, Tirsdag den 19. februar 2013, 22:32

Alle, minus EL arbejder jo på at fremme erhvervslivet muligheder, Vi har ikke brug for den slags platte forslag.
han taler ned til vælgerne, så dumme er vi ikke.

Jo desværre

Skrevet af Sven Erik Frederiksen, Fredag den 22. februar 2013, 11:07

Jo desværre Michael , du kan jo bare læse nogle flere indlæg på BTs debat sider. Så går det hurtigt op for dig, at det ikke er alle der lyttede til læren i skolen. Men heldigvis var det ikke mere "plat" end at Fru Thorning gav ham ret , men hun er nu heller ikke så dårlig.
Et ønske senarie ville være en samlingsregering af Venstre og Socialdemokrater, bestående indtil udviklingen var vendt , dvs til den dag der er flere lønmodtagere end på overførsel.

du er min hvert sekund du er mere hver end penge og du forstår.

Skrevet af Alf, Tirsdag den 19. februar 2013, 22:18

R.I.P.socialdemokratiet til SF meld jer ud af dette til R hvornår begynder i at samarbejde i er fucking blå allesammen der er kun Et parti der er rødt i Danmark.klassekampen er tilbage.

du er min hvert sekund du er mere hver end penge og du forstår.

Skrevet af Alf, Tirsdag den 19. februar 2013, 22:06

R.I.P.socialdemokratiet til SF meld jer ud af dette til R hvornår begynder i at samarbejde i er fucking blå allesammen der er kun t parti der er rødt i Danmark.

Nasserøvene

Skrevet af Andreasen, Tirsdag den 19. februar 2013, 20:56

har Danmark alt for mange af. Som siger korrekt længere nede er, at det er ikke Danmark's socialvæsen vi skal leve af, men vores erhvervsliv.

Et enkelt eksempel bl.a. tusinder af venstrefløjens ødeland.'

Min moster fik boligsikring igennem 30 år hvor hun absolut intet bestilte. Hun boede alene i en 115 kvm stor lejlighed i Urbanplanen.

30 år gange 2.500 om måneden er ca. 1,2 millioner i alene boligstøtte gennem 30 år til en 115 kvm

Hvis dette ikke fortæller noget til nogle af alle de venstreorienterede aber der skriver på disse sider, så er i jo bare ude for pædagogisk rækkevidde.

Hvis du er arbejdsløs og ikke har råd til din 80 kvm store lejlighed så må du flytte ned i en mindre lejlighed så du har noget at stræbe efter.

Pensionister der ikke har råd til at sidde i det hus de har haft gennem 30 år og ikke kan rydde sne eller har råd til at få rydde sne skal bare flytte hen i en mindre bolig de kan overskue. Så vil jeg da skide på Ældresagen som mener at de er kommunen der skal betale for snerydningen for disse pensionister.

Ældresagen er en lorteforening som kun er ude på at rage til sig og aldrig være med til at indse at Danmark er på en rutchetur ned i helvede fordi vi får flere og flere pensionister, hvoraf mange af disse mennesker har valgt at nasse på samfundet efter de blev 60 år.

Pensionister får bus og togkort til 1/3 af prisen, dem som aldrig har gidet at spare penge op får betalt 85% af de medicinpriser de bliver udsat for.

Hvis en pensionist har arbejdet til han er 65 år og har sparet op
till pensionen for at få lidt flere penge til rådighed så skal de betale hele prisen fordi denne lorteregering hiver flere og flere ikke-vestlige analfabeter til landet som over 40 år har kostet Danmark op imod 100 milliarder i ekstra udgifter til en flok nasserøve der intet kan og intet vil andet en sidde og ryge hash, kath og drikke kaffe.

hverken for eller imod - MEN

Skrevet af Thor, Tirsdag den 19. februar 2013, 20:41

Det er da helt sikkert, at der må gøres noget.
Efter min mening er det udmærket at frede erhvervslivet ... på en måde.

Man skal selvfølgelig gøre dette - for hver ny arbejdsplads, da får pågældende firma en gulerod - en lettelse eller et fast fradrag i skatten / ny arbejdsplads.

Man skal ikke blot give erhvervslivets arbejdsgivere gulerødder - uden de leverer noget andet positivt tilbage!

Politikere er et destruktivt folkefærd m/Rocker-mentalitet.!!!

Skrevet af Hansen, Tirsdag den 19. februar 2013, 18:39

Det er ikke kun Løkke og hans røverbande, der svigter og vildleder den danske befolkningen, det gør alle politikere, specielt de RadiGale og Socialdemokratiet, ja selv SF'erne og Enhedslisten folketingsgruppe er blevet så korrupt, at de er villig til at sælge selv deres egen bedstemor, for en gammel rusten, beskidt og bøjet 25 øre for en position i denne politiske hjemmerøverbande!

Politisk Korruption, magtmisbrug og nepotisme er efterhånden mere reglen end undtagelsen i folketinget, det foregår i både højre og venstrefløjen, Elbæk er ikke den eneste, flere af politikerne har jo enten ægtefæller, elskere/elskerinder eller familiemedlemmer som rådgivere/sekretærer eller andre jobs i partierne, var der ikke også noget med at Corydon fik sin kone ansat i folketinget, og Margrethe Vestager fik sin far ind i folketinget, desuden er flere af de politiske opkomlinge sønner eller døtre, af tidligere eller nuværende toppolitikere, det er som et gammelt ordsprog siger FANDEN hytter sine!

Hvordan kan et "såkaldt demokrati" som Danmark overhovedet have en flok politikere, som har samme adfærdsmønster som ledere i selv de værste bananrepublikker, kan man overhovedet stole på den slags som ledere af landet, de varetager jo i realiteten mere deres egne, familiens og venners interesser, frem for hele den danske befolknings og samfundets interesser!

Et gammelt ordsprog lyder sådan: "Den kloge narrer den mindre kloge!" Men det er så forkert som noget kan være, når f.eks. banker med politisk assistance plyndrer kunder og skatteydere, så er det tydeligt hvor forkert denne floskel er, så er ordsproget i stedet: "De grådige og begærlige snyder og bedrager hinanden og de mindre kloge efter behag"!

Et klogt og anstændigt menneske snyder ingen, det er han/hun både for klog og anstændig et menneske til!!!!!

De moderne hjemme-, og bankrøvere er blevet til banditter i habitter, og det er både politikere og erhvervsledere, hvis vi har underskud i statskassen, så vi ikke har råd til dagpenge og velfærd, så er det jo bare at sende Pestager og skatteålen ned til Bruxelles, og forlange de 40 Milliarder tilbage, som de har stjålet af skatteborgernes penge, og endog helt uden folkeligt mandat, og så melde Danmark ud af den europæiske røverorganisation, så kan vi spare 18 milliarder + stigninger årligt, så danskerne kan få dagpenge og den velfærd, som de har betalt mere end rigeligt for, med verdens højeste skattetryk!

Det er jo ved at være generelt for politikere uanset farve, at det korrupte gen blomstrer livligt, når de får magt og poster de kan udnytte til egen fordel, og det bliver næsten generelt at deres handlinger sjældent tåler dagens lys, og det er uanset om de tilhører højre eller venstrefløjen, de er værre end den “cicilianske mafiosa”, for dem kan man i det mindste arrestere, når de plyndrer befolkningen, men den nationale politisk organiserede mafiosa ændrer bare lovgivningen, hvis den står i vejen for deres organiserede og kriminelle person-, og hjemmerøverier!

Der var en meget ”VIS” statsleder engang, som KLOGT sagde:

Demokrati er den værst tænkelige af alle styreformer, og det har jo vist sig at han havde ret, det eneste folkevalgte politikere evner, er at smadre det demokrati og den velfærd, de hyklerisk påstår at ville kæmpe for at bevare, plyndre landet og befolkningen og køre det hele i sænk, indføre diktatoriske arbejdsprogrammer for slaverne, for at DE (politikerne) kan få penge nok i statskassen, til fortsat at spille karl smart rundt omkring i verden på 1st klasse, luksus destinationer som (Rio De Jainero, Doha og et hav af andre ”såkaldte topmøder” eller ”såkaldt studieture” (SKATTEYDERBETALTE FERIER) all over the World ) og til at dække deres eget luksusforbrug!

Nej send Løkke, Børsting og alle de andre fedtbjerge i fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningerne og det politiske system ud på arbejdsmarkedet, evt. til Skagen, gadefejer/snerydder eller ud og plukke jordbær til max. 90,00 kr. i timen!

Så i stedet for at afskaffe velfærden, så lad os komme af med alle de asociale politiske pampere, både i regeringskontorerne og organisationerne, alle deres pamperfest er alt for dyr og totalt værdiløse, politikerne varetager kun deres egne interesser, og de faglige organisationer er jo alligevel ikke lønmodtagernes (slavernes) repræsentanter mere, de er blevet den til enhver tid siddende regering og arbejdsgivernes slavepiskere, den eneste tilknytning de har til slaverne er, at de lever højt og fedt som parasitter på ryggen af slaverne!

Lønmodtagerne kan så melder sig ud af de asociale pamperes fagforeningsforetagende, så kan de penge der spares næsten dække prisstigningerne og de stigninger, deres asociale "såkaldte repræsentanter" med hjælp af Løkke og Co., de RadiGale, S & SF har belemret slaverne med!

Hvis der stadig mangler arbejdskraft i industrien og erhvervslivet, så sende alle de andre fagforenings-, og mediepampere, Hexia de Trick (Helle Thorning Schmidt), Annette, Krag, Jesper Corydon og alle fedtbjergene i EU-parlamentet, folketinget og statsadministrationen, regionerne, kommunerne, og de administrative systemer ud og arbejde, så de kan få svedt alt det fedt af, som helt klart fylder så meget i deres hoveder, så de ikke mere er i stand til at tænke en eneste logisk og anstændig tanke!
Det samme gælder faktisk for de overfede ledere i industrien, finans-, og erhvervssektoren, de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne, send dem ud på arbejdsmarkedet til 90,00 kr. i timen, hvis der virkelig mangler arbejdskraft og de mener det er en anstændig løn for slaverne, så er det vel mere end rigeligt i løn også til dem, og helst til noget enormt fysisk hårdt arbejde, så de kan få alt deres fedt også mellem ørerne svedt ud, så vi ikke også skal bruge skattekroner til fedtsugning af de dovne flæskebjerge!

Alle de overfede økonomer, vismænd, kommentatorer, analytikere, bankøkonomer, spindoktorer, forskere, kunstnere, redaktører, journalister m. fl., trænger også til at komme ud og arbejde med noget produktivt, for lige som de ovenfor nævnte, har de selv aldrig nogensinde lavet andet i hele deres elendige liv, en at leve som parasitter på ryggen af slaverne, så de kunne også have godt af at komme ud i praktisk fysisk ekstremt hårdt arbejde, i stedet for at sidde og spille kloge på noget, de helt klart ikke aner en hujende fis om, for hvis de virkelig vidste hvad de snakkede om, hvorfor er vi så endt i et totalt økonomisk kaos, nej hvorfor betale for den slags plattenslagere, som helt tydeligt har taget fejl på alle områder de sidste 50 år ?????

Hvis industrien så stadig ikke har "løntrykkere" nok, for det er jo det alle de reformer handler om, for når vi i forvejen har ca. 180.000 arbejdsløse, er der jo ikke arbejde til alle de ekstra mennesker, som politikerne og arbejdsgiverne vil have importeret og presset ind i aktivt arbejde, for der er jo ingen virksomheder med en normal ledelse, som fordobler produktionen eller tager flere ind end de har brug for, produktion og afsætning skal jo svare til hinanden!

Og efterhånden som virksomhederne udsulter slaverne, så har deres underbetalte slaver jo heller ikke råd til at købe virksomhedernes produkter, og så er der ikke mere grundlag for at producere varerne, så de bliver nødt til at fyre endnu flere, eller flytte produktionen til lande, hvor slaverne vil arbejde (næsten gratis), men det gavner da ikke hverken virksomhederne udlandets eller den hjemlige købekraft, tværtimod!

Det kaldes en nedadgående destruktiv dødsspiral uden ende, ”før den når afgrundens bund”!

Men hvis ikke politikerne, den finansielle sektor og arbejdsgiverne med djævelens vold og magt, vil ruinere danskerne, Danmark, det danske samfund og dermed også ødelægge deres egne muligheder, for fortsat at leve deres luksusliv med tårnhøje lønninger, så er det pinedød nødvendigt at slaverne også tjener penge, for ellers går vi alle neden om og hjem i et ”symbolsk Titanic”, for vi er jo “på trods af alt” alle i samme båd!

Hvis de alligevel vælger en kollisionskurs, så ville det da være mere fornuftigt at nedlægge folketinget, de danske politikere og alle deres håndlangere har jo alligevel solgt Danmarks selvstændighed, til den forbryderiske, asociale og udemokratiske Bilderbergerbande i EU, og helt udemokratisk skrevet under på, at EU-lovgivningen er over de tilhørende landes nationale lovgivninger, dermed har politikerne jo faktisk også afskaffet bl.a. Den Danske Grundlov!

På det område har hverken venstrefløjen eller højrefløjen noget at lade hinanden høre, socialister, kommunister eller borgerlige er hverken værre eller bedre end andre i folketinget, så hvis man skulle erklære nogen uegnet til at sidde i folketinget, så bør det jo retfærdigvis også gælde Holger K og alle EU-fanatikerne, de har alle svigtet den danske befolkning, og med løgne, trusler og manipulation underlagt Danmarks selvstændighed under en fremmed magt, så hvis tidligere "såkaldte kommunister" er uværdig til at sidde i folketinget, så må det samme jo gælde alle andre i folketinget, som har konspireret mod og overdraget myndigheden over Danmark, til den diktatoriske og udemokratiske Bilderbergerbandes teknokrater i EU-parlamentet!

Folketinget er jo i realiteten omdannet til EN STAT i EU (Nord Deutche region Dänemark), et ekspeditionskontor for EU’s lovgivning under EU-teknokraternes overformynderi, hvorfor vi fortsat fejrer en Grundlov, som reelt er afskaffet og reduceret til at være en forhistorisk museumsgenstand, er jo også en gåde og et camoufleret bedrageri, i øvrigt har danske politikere jo heller ikke mere respekt for grundloven, menneskerettighederne og demokratiet, end at de gang på gang overtræder dem helt åbenlyst og efter behag, og systemets 100% dresserede, indoktrinerede og velorganiserede håndlangere freder helt åbenlyst alle magthavernes Grundlovsbrud!

Hansen ! dig springer jeg over.

Skrevet af Sven Erik Frederiksen , Fredag den 22. februar 2013, 10:56

Til Hansen . Desværre gider jeg ikke at læse dit lange indlæg , for vi kender jo alle dine destruktive meninger og holdninger. Men ud over med at være utilfreds med alt og alle hvad bidrager du selv med ? Hvad gør du for andre og hvad betaler du i skat. Det ville være interesant for du vil jo gerne modtage , selvom du er utilfreds med dine politikere. Tænk over at du fik en gratis skolegang og hvis du er så uheldig at skulle op hospitalet , bliver gratis behandlet, og senere som jeg få en folkepension som jeg kan prale med over for pensionister i de fleste andre lande.

Gak,gak

Skrevet af J. Hansen, Tirsdag den 19. februar 2013, 08:43

Mærkeligt spørgsmål BT stiller. Det må skyldes rød indoktrinering helt fra børnehaven, folkeskolen, gymnasiet og den kommunistiske journalistuddannelse, at spørgeren ikke kan se, at det ene ikke udelukker det andet. Tværtimod! Hvis erhvervslivets byrder ikke lempes kraftigt er det slut med at ligge på divaneseren og zappe TV!
Det er erhvervslivet, der genererer penge. Det er ikke socialvæsnet!

?

Skrevet af Michael Pedersen, Tirsdag den 19. februar 2013, 22:25

Mener du ikke blå indoktrinering?

Inkompetente fjols

Skrevet af Hanse, Tirsdag den 19. februar 2013, 01:11

Venstre består af en flok inkompetente plattenslagere, størstedelen af erhvervslivet skaber ikke noget som helst mere ved at give dem flere penge, det vil gå til endnu højere direktør lønninger og en fortsat kanaliseren værdier ud af landet, betalt af landets borgere, erhvervslivet har rigtigt fået det stillet an så smatuduelige politikere ligger og smatter rundt for dem på deres fede maver, erhvervslivet og venstre er ikke til for danmark, de er kun til for sig selv.

Er det virkelig alt hvad Lars kan udrette.

Skrevet af Lisbeth, Mandag den 18. februar 2013, 22:32

Hvad skulle det hjælpe den almindelige dansker?????
østeuropæerne er stadig billigere arbejdskraft.

Der er rigeligt med penge i europa - milliarderne bliver bare gemt i eksotiske banker. Ingen europæer behøver at være fattig, hvis de rige ville betale skat, men det behøver de jo ikke - sådan er det jo.

Er det virkelig alt hvad Lars kan udrette.

Skrevet af Lisbeth, Mandag den 18. februar 2013, 22:31

Hvad skulle det hjælpe den almindelige dansker?????
østeuropæerne er stadig billigere arbejdskraft.

Der er rigeligt med penge i europa - milliarderne bliver bare gemt i eksotiske banker. Ingen europæer behøver at være fattig, hvis de rige ville betale skat, men det behøver de jo ikke - sådan er det jo.

Hvem ska betale for skatelettelserne Thorning & Lykke ?

Skrevet af Jytte A, Mandag den 18. februar 2013, 21:44

Hvem er det så lige der skal betale for politikkernes gyldne håndtryk over for erhvervslivet i form af skattelettelser ?

Folkepensionisten ?
Politimanden ?
Den DSB Ansatte ? - varsler 300 afskedigelser pt.
Kabinepersonalet i SAS ?
Fleksjobberen ? - som pt. har måttte betale sin andel af regeringens reform ?
Førtidspensionisten ?
Kontanthjælpsmodtageren ?
Folkebiblioteket ?
En afvikling af retten til Dagpenge ?

Hvem skal betale for skatelettelser til erhvervslivet ?

Jeg kan virkelig ikke se nogen grund til at forgylde det private erhversliv for den evne de har levret siden 2007. Hvor finanskrisen begyndte at stille krav til dem.
For Lykke gjorde det ikke inden da.

Nej, nej den går sgu ikke Lykke.

Måske har kloge Åge et andet bud.

Måske har Børting fra LO en ide, nu hvor han er ved at sælge ud af butikken. Han kan sikkert finde løsningen sammen med sin nye allierede Venstre.

Desværre ikke flere pengesedler i omløb.

Skrevet af Sven Erik Frederiksen, Fredag den 22. februar 2013, 11:17

Dit indlæg er uhyre nemt at svare på. Nationalbanke trykker ikke bare nye pengesedler til dit forbrug og krævementalitet. Det kan ikke lade sig gøre , for så vil den Danske krone falde drastisk i værdi og dine penge vil kun være det halve værd på ferierejsen. DER ER KUN ERHVERVSLIVET TIL AT BETALE:

Sæt skatterne op !

Skrevet af Hansen, Mandag den 18. februar 2013, 21:28

Der er absolut intet der indikerer at der vil blive skabt flere danske arbejdspladser, hvis man sætter skatten ned for erhvervslivet.

Hvis man gør det ?

Er der så også en garenti for at viksomhedernes overkud ikke havner i aktionærenes lomme ? - frem for oprettelse af arbejdspladser ! nej vel !

Danmarks hovedproblem er et sløvt privat erhvervsliv, med en ekstrem evne på at samle på udygtige ledere, som til til stadighed koster Danmark mia.

Det der mest er behov for er en oprydning på ledelsesgangene.

Dansk erhvervsliv har været van til at ordrne kom i hus af sig selv. Nu skal der gøres en indsats, og den er ikke leveret endnu.

På det politiske plan fifler alt lige fra Socialdemokrater til venstre for at lade det private slumre videre. På bekostning af et samlede velfærdssamfund. - Via skattelettelser til det private erhvervsliv.

Stil krav over for det private Thoning ! - Det har du gjort over for hele det offentlige Danmark som du er ved at afikle !

Der bliver aldrig skabt en eneste arbejdsplads i DK ved at fritage erhvervslivet for skatter. Det overkud havner i aktionærenes lomme. Sådan er den balance.

Det mest rystende er at Soc. er med på ideen. Men de er villige til at sælge deres bedstemors natkjole, for at kunkurerer med ventres & K skattelettelser.

Vorherre bevares !

(Virksomhederne kan ikke true med at flytte ud af landet hvis de ikke får deres vilje. Det gør de i forvejen - eller erstatter arbejdskraften med polsk - Rumænsk - arbejdskraft) Eller studiner fra Handelskolen til lavpris.

Imellem 70 & 80 % af chufførene i lastbilerne over den fynske mortorvej har østerupæisk reg. forvogn - og dansk anhænger bag sig.

Så drop jeres fiflerier politikkere med mindre at det reelt drejer sig om at gøre de rige endnu rigere !!!

For der kommer ikke et job ud af det.

TIL Politik I Danmark

Skrevet af Cleunides souza , Mandag den 18. februar 2013, 20:54

OM MIN DATTER GUADALUPE DA SILVA, HUN BLEV SEXUELT MISBRUGT I BØRNEHAVEN, VOLBY BRØNDBY KOMMUNE. HAVDE MIN DATTER STADIG IKKE MODTAGET PSYKOLOGHJÆLP SELVOM JEG GENTAGENDE GANGE HAVDE BEDT OM DET. DERFOR REJSIE JEG TIL BRASILIEN, MIT HJEMLAND, FOR AT MIN DATTER KUNNE MODTAGE PSYKOLOGHJÆLP. DA JEG HJEMVENDTE FRA BRASILIEN, KOM BRIGITTA NIELSEN OG EN ANDEN FRA BØRNEFORVALTNINGEN, KL 7.00 OM MORGENEN,OG SPARKEDE TIL MINE TING I MIT HJEM. DE HAVDE INTET BREV MED, OG HAVDE IKKE I FORVEJEN FORTALT NOGET OM, AT MIT BARN SKULLE FJERNES. JEG FIK ET CHOK OG LØB MED MIT BARN. DE RINGEDE TIL POLITIET OG HALVVEJS TIL BANEGÅRDEN KOM POLITIET OG JEG STOPPEDE. BRIGITTA FORTALTE POLITIET AT JEG FØR HAVDE KIDNAPPET MIT BARN, HVILKET IKKE ER SANDT. JEG HAR FORÆLDREMYNDIGHEDEN OVER MIN DATTER, OG ER FRI TIL AT REJSE MED HENDE NÅR SOM HELST. MIT BARN ER NU TVANGSFJERNET FRA MIG AF BRØNDBY KOMMUNE OG FLYTTET PÅ BØRNEHJEM TAO, HVALSØ MIT BARN HAR DET IKKE GODT. JEG ER BEKYMRET FOR MIT BARN OG SYNES DET ER URIMELIGT AT HUN ER BLEVET FJERNET FRA MIG. JEG ER IKKE MISBRUGER OG HAR ALDRIG VÆRET. JEG HAR ALDRIG VÆRET PÅ PSYKIATRISK HOSPITAL OG BRUGER IKKE NOGEN FORM FOR MEDICIN. MIN DATTERS FAR ER MISBRUGER OG ER VOLDELIG. KOMMUNEN VIL HJÆLPE TIL AT FORÆLDREMYNDIGHEDEN. JEG HAR VÆRET ALENE MED MIN DATTER SIDEN HUN VAR EN MÅNED I MIN MAVE. DA SMED JEG HENDES FAR UD FRA VORES HJEM, DA HAN VAR VOLDELIG. JEG MÅ KUN SE MIN DATTER 1 1/2 TIME 1 GENG OM MÅNEDEN JEG MÅ IKKE SNAKKE I TELEFON MED HENDE. HENDES FAR HAR LOV AT TALE MED HENDE I TELEFON OG TIL AT SE HENDE MERE END MIG. MIN DATTER GRÆDER OG ER FRUSTRERET. FORTÆLLER MIG AT HUN BLIVER TVUNGET TIL SAMVÆR MED SIN FAR MOD HEDENS VILJE. SOMMER 2011 PRØVEDE MIN DATTER AT KASTE SIG UD AF BILEN, HUN VAR PÅ TUR MED BØRNEHJEMMET. HUN VILLE LØBE HJEM TIL SIN MOR MEN VAR BANGE FOR HUN IKKE KUNNE FINDE VEJ. I RETTEN FIK JEG IKKE SELV TALE RET, KUN ADVOKAT FRA KOMMUNEN. JEG STOPPER IKKE FØR HUN ER HOS MIG IGEN. DET ER UTRUGT AT INGEN KAN / VIL HJÆLPE MIG. DA POLITIET OG ANDRE ER INDBLANDET I SAGEN. DET KAN IKKE VÆRE RIGTIGT AT. DER IKKE KAN GØRES NOGET NAR MIT BARN ER BLEVET MISHANDLET I SIN BØRNEHAVE. HUN SAVNER MIG OG HAR BRUG FOR MIG. JEG HAR BEVISER OG JEG FINDER MIG IKKE I AT VI BLIVER SVIGTET SÅDAN JEG VIL GERNE HAVE MIT BARN TILBAGE. VI ER BEGGE BRASILIANSKE STATSBOGERE OG JEG ØNSKER AT VI BEGGE KAN REJSE TILBAGE TIL BRASILIEN. JEG HAR UNDERRETTET DEN BRASILIANSKE STAT OM MIN SAG

Cleunides tak erhvervslivet.

Skrevet af Sven Erik Frederiksen, Fredag den 22. februar 2013, 11:23

Cleunides sousa Klag dog til Lykke eller Thorning. Og skån os andre . Men takket være et godt erhvervsliv har vi råd til at føde på dig. Og dine børn på børnehjem er heller ikke billigt.

Økonomi.

Skrevet af Allan Gorm Larsen , Mandag den 18. februar 2013, 20:08

Lars Løkke Rasmussen har ganske ret i at vi skal lette afgiftbyrden for erhvervslivet, i det det er det vi alle skal leve af. Jo mere vi belægger erhvervslivet med f.eks. NOx, og andre såkaldte grønne afgifter, jo flere virksomheder vil forsvinde ud af landet. Hvad hjælper det med såkaldt velfærd til gud og hver mand, hvis der ikke er noget at tage af? Vi kan jo ikke leve af at plukke håret af hinanden.

Klap lige hesten, Lars Løkke.

Skrevet af K. Nielsen, Mandag den 18. februar 2013, 18:55

I Lars Løkke Rasmussens første 100 dage som statsminister hævede VK-regeringen 50 skatter og afgifter på energiområdet rettet mod erhvervslivet. Disse forhøjelser giver samlet set statskassen en varig indtægt på 15 milliarder kroner.
Den negative effekt af de øgede skatter og afgifter er en udhuling af arbejdsudbuddet med 7000 personer. Det fremgår af et svar fra Skatteministeriet til Folketingets Skatteudvalg.
Det store oppositionsparti Venstre med Lars Løkke Rasmussen i spidsen har ellers ikke holdt sig tilbage for at kritisere den S-ledede S-R-SF-regering for at have ført en erhvervsfjendtlig politik med højere skatter og afgifter til erhvervslivet.
Hykleri ud over alle grænser, Venstre er de riges parti, de vil hellere have skattelettelser til deres venner, og ikke fælles velfærd og er ligeglade med dig og mig.
I den seneste undersøgelse fra Forbes glider Danmark ind på en andenplads over lande, som det er godt at drive virksomhed i - kun overgået af New Zealand.
I Danmark er der lav korruption, høj innovation og et højt teknologisk niveau. Det seneste halve år har Danmark taget tre 1. pladser i lignende analyser fra giganter som Verdensbanken og Goldman Sachs, mens The Economist giver en førsteplads til hele Scandinavien. Ifølge disse, er lønniveauet ikke nogen hindring for udenlandske virksomheders ønske om at etablere sig i Danmark. Så hvad der problemet?