Jakob Scharf: Vi gider ikke bruge penge på Pia K.

Sagen om aflysningen af Pia Kjærsgaards (DF) besøg på Christiania i februar 2012 udvikler sig dramatisk.

Af oplysninger, Justitsministeriet mandag aften har offentliggjort, fremgår det, at den nu afgående chef for Politiets Efterretningstjeneste, politimester Jakob Scharf, to gange ønskede at aflyse Pia Kjærsgaards besøg på Christiania.

“Da de sikkerhedsmæssige aspekter og ressourceforbrug (til besøgene, red.) blev forelagt PM (politimester Jakob Scharf) skulle han have tilkendegivet, at PET ikke bruger så mange midler på den kvinde,” fremgår det af en skrivelse fra politifolkene i PET til Rigspolitichefen og Justitsministeriet.

I skrivelsen hævder politifolkene, at Jakob Scharf ‘via kontakter i Justitsministeriet’ havde held til at aflyse det første besøg, der skulle have fundet sted den 29. februar 2012. Det skete på den måde, at disse ‘kontakter’ i Justitsministeriet sørgede for, at medlemmerne af Folketingets retsudvalg, der sammen med Kjærsgaard skulle have besøgt Christiania, blev bedt om at deltage i et andet arrangement, så “PET sparede en masse ressourcer.” Missionen lykkedes, besøget blev aflyst, men Scharf forsøgte også at aflyse næste besøg, hævder politifolkene.

“Da en ny rundvisning for retsudvalget skulle arrangeres, blev koordinationskoordinator (den person, der koordinerer personbeskyttelsen af truede personer, red.) i PET af PM Jakob Scharf spurgt, om de ikke kunne kigge i MF Pia Kjærsgaards kalender med henblik på at fastlægge retsudvalgets rundvisning på Christiania på en dag, hvor MF Pia Kjærsgaard allerede sås at være optaget til anden side.”

Jakob Scharf har hidtil hævdet, at dette scenarie kun blev ‘overvejet’ men aldrig gennemført, men ifølge politifolkene skete det angiveligt kun fordi de i en skrivelse til en ledende medarbejder i PET nægtede at medvirke. I brevet fra politifolkene til den ledende medarbejder fremgår det:

‘Jeg skal på baggrund af anmodning fra PM Jakob Scharf, om udleveringen af kalenderoplysninger fra Pia Kjærsgaards personlige og fortrolige kalender, gøre dig opmærksom på følgende problemstillinger i den anmodning:

PET’s koordinatorkontors opgave er, at sikre at personer som af regeringens sikkerhedsudvalg eller PET skønnes, skal tildeles sikkerhed, kan opretholde et arbejds- og privatliv uden at lide overlast.

Dette gør koordinatorkontoret blandt andet ved at monitere den truede persons (VIP) fortrolige arbejds- og private kalender, som efter specifik aftale med den truede person, KUN benyttes af koordinatorkontorets sikkerhedskoordinatorer som specifikt håndterer den enkelte VIP, samt de dedikerede livvagter. (NEED to Know princippet)

Koordinatorkontorets sikkerhedskoordinatorer bruger den viden om VIP’ens aktiviteter til at undersøge om der kan være modstandere (terrorister/ekstremister), der kan være efter vedkommende, om der er åbne eller lukkede arrangementer på VIP’ens kalender, der kræver særlige sikkerhedsmæssige forholdsregler.

Dernæst giver disse oplysninger sikkerhedskoordinatoren mulighed for at bistå livvagtsstyrken med at koordinere fly, hotelovernatninger, bevogtning, billetbestillinger til arrangementer osv. i rette tid.

For at have VIP’ens (Statsministre, kongehus, truede personer) fortrolighed og tillid er det af afgørende for vores arbejde, at man ikke benytter den viden om VIP’s færden og videregiver den til andre interessenter af politiske eller andre årsager.

Hvis fortroligheden kompromitteres, vil PET’s koordinatorkontor og Livvagtsstyrken ikke fremover kunne påregne at få oplysninger om Statsministeren, Kongehusets VIP’er, ambassadørernes og Pia Kjærsgaard m.v.

Det vil gøre arbejdsbetingelserne for livvagterne, koordinator- kontoret og samarbejdet med Dansk politi i ift sikkerhedsmæssige tiltag meget vanskelige fremover,” fremgår det af brevet.

Opsigtsvækkende er det også, at politifolkene hævder, at Justitsministeriet var involveret i konspirationen om at aflyse besøget med en falsk begrundelse, idet det hævdes, at PET-chef Jakob Scharf brugte sine kontakter i ministeriet til at konstruere en falsk forklaring på hvorfor Christiania-besøget måtte aflyses.

Læs også: