Politik

Her er de helt store vindere af regeringens nye reform

Tak for tilmeldingen!

X

Vi har også masser af andre gode nyhedsbreve. Du kan til- og framelde dig dem her, hvor du også kan opdatere dine personlige oplysninger og interesser.

Venlig hilsen BT.dk

Interview med Margrethe Vestager og Mette Frederiksen ang. nye reformer til Berlingske Tidende Foto: Betina Garcia

Unge mødre på kontanthjælp bliver en af de helt store vindere, når regeringen med stor sandsynlighed præsenterer sit udspil til kontanthjælpsreform klokken 12.15 i dag.

- Samlet set afsætter vi næsten 250 mio kr. over de næste fire år til gruppen af enlige forsørgere, der har børn - men ingen uddannelse. Reformen skal have et meget klart socialpolitisk sigte, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og uddyber.

- Vi ved, at næsten halvdelen af de unge kontanthjælpsmodtagere har en mor eller en far, der er på kontanthjælp. En familie skal ikke være på kontanthjælp fra generation til generation. Vi skal have brudt mønsteret, så deres egne børn ikke også kommer i samme situation. Det her er et mønsterbryder-udspil, siger Mette Frederiksen.

Regeringen vil give de unge forsørgere mulighed for samme økonomiske vilkår under en erhvervsuddannelse, som unge i dag har på en videregående uddannelse. Derfor skal kontanthjælpen holde hånden under de unge, når de skal i praktik som en del af uddannelsen. I den periode er elevlønnen nemlig lavere end den SU, enlige forsørgere får på videregående uddannelser.

Hovedelementer i reformen

1. En ’ungepakke’, der skal flytte unge væk fra kontanthjælp og videre i uddannelse og arbejde

2. En indsats rettet mod enlige forsørgere på kontanthjælp

3. Oprettelse af ’nyttejob’ til kontanthjælpsmodtagere efter 6 måneder på kontanthjælp

4. Ophævelse af de såkaldte ’matchgrupper’ i kontanthjælpssystemet.

5. Der kommer ikke ekstra penge til området. Ekstra midler til enlige forsørgere og unge findes ved omfordeling af pengene ud fra devisen ’dem, der kan, skal i gang - og dem, der ikke kan, skal have bedre hjælp.

- Vi skal også huske på, at de her unge ikke har samme muligheder som andre for at gå ud at finde et studiejob og leve sparsommeligt. De har ansvaret for deres børn. Derfor vil reformen dels hjælpe dem med økonomi, men også med støtte, opfølgning og netværk. Ellers risikerer vi, at de aldrig kommer i gang med en uddannelse og muligheden for at blive selvforsørgende, siger Mette Frederiksen.

Ligeværdige med andre

Hun mener, at det er det helt rigtige tidspunkt at prioritere de unge mødre.

- Det er nu, de unge skal bruge tid på uddannelse, så de er parate til arbejdsmarkedet på den anden side af krisen, siger Mette Frederiksen.

SFs formand, erhvervsminister Annette Vilhelmsen, vurderer, at der vil være god brug for de unge på arbejdsmarkedet.

- Erhvervslivet efterspørger uddannet arbejdskraft og folk, der er indstillet på fleksibilitet i forhold til arbejdsmarkedet. Jeg er ikke i tvivl om, at disse unge vil stå helt ligeværdigt med alle andre, når de har været igennem en uddannelse, siger Annette Vilhelmsen.

- Det er en svær økonomisk tid, og vi skal huske, at kontanthjælpen er til for at hjælpe folk i en midlertidig situation. Derfor er det vigtigt at tage fat der, hvor det nytter, nemlig gennem uddannelse, og denne her gruppe har været forsømt i mange år, siger Annette Vilhelmsen.

Hun fremhæver, at regeringen handler på baggrund af viden om målgruppen. Undersøgelser viser, at mere end halvdelen af de enlige mødre, der har fået barn, før de fyldte 21 år, stadig er på overførselsindkomst, når de fylder 30 år.

Fakta om kontanthjælpsreformen

Vejledning i barselsperioden 

Det bliver en pligt for kommunerne at tilbyde de unge mødre uddannelsesvejledning.

Koordinatorer

Ret til ekstra støtte fra kommunen i form af en studiestartskoordinator, der løbende skal hjælpe og støtte den unge i udfordringerne i overgangen fra kontanthjælp til uddannelse.

Studiestartspakker

Mulighed for økonomisk tilskud til relevante udgifter i forbindelse med uddannelsesstart – ved overgang fra kontanthjælp til uddannelse.

Netværk til forsørgere på uddannelseshjælp

Der etableres lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere i forbindelse med opstart på uddannelsesinstitutioner.

Ingen SU-huller

Unge enlige forsørgere får mulighed for at søge om en behovsbestemt hjælp til uddannelse.

Støtte i praktik-perioder

Enlige forsørgere og forsørgere på erhvervsuddannelserne, der er samboende eller gift med anden uddannelsessøgende, får ret til at modtage et tillæg til deres elevløn/skolepraktikydelse op til et beløb svarende til dobbelt eller forhøjet SU.

Antal enlige forsørgere på kontanthjælp

I 2012 var der ca. 137.400 fuldtidspersoner på kontanthjælp, hvoraf ca. 31.400 er under 25 år. Enlige forsørgere med hjemmeboende børn udgør 18 pct. af fuldtidspersonerne på kontanthjælp, For de unge under 25 år var andelen ca. 10 pct., svarende til ca. 3.100 fuldtidspersoner,

Relaterede

Det læser andre