Gigtforeningen roser sygedagpengereform

Det nye sygedagpengesystem bliver bedre og mere værdigt, end det, vi har haft de sidste mange år, mener Gigtforeningen.

Sygedagpengereformen, der blev forhandlet på plads af et bredt flertal i Folketinget onsdag aften, vækker glæde hos Gigtforeningen.

»Det er et godt forlig! Vi får nu et nyt sygedagpengesystem, der er langt bedre og meget mere værdigt end det, vi har haft de sidste mange år. Først og fremmest er det betryggende, at ingen længere skal miste hele deres forsørgelse på grund af sygdom,” siger direktør Lene Witte.

Med aftalen fjernes varigshedsbegrænsningen på 52 uger, hvilket ifølge beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) betyder, at syge ikke kan falde helt ud af systemet og miste retten til offentlig forsørgelse.

Gigtforeningen har netop ønsket, at man fjernede varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, siden det blev indført.

”Mange syge vil desværre forsat opleve en indtægtsnedgang, også med den nye reform. Det er rigtigt ærgerligt. Til gengæld vil den syge modtage en ydelse under jobafklaring, der svarer til kontanthjælp, og som ikke er afhængig af formue eller ægtefællens indkomst. Dermed vil ingen fremover stå uden forsørgelse som følge af uafklaret eller udiagnosticeret sygdom,” siger Lene Witte, der overvejende roser det indgåede forlig.

”Der er naturligvis dele, som vi er skeptiske over for – for eksempel om der vil være tilstrækkelig sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen og sundhedsområdet. Det er indlysende, at det vil vi i Gigtforeningen holde nøje øje med. Men når det er sagt, så er vi glade for, at de mange mennesker og deres pårørende, som kommer til at opleve sygdom tæt på, ikke fremover vil møde et system, der trækker det økonomiske fundament væk under dem,« siger Lene Witte.