Frivillig fattighjælp er »falliterklæring for velfærdsstaten«

Velfærdsstaten har et stort problem, når kommuner i stigende grad sender fattige til frivillige organisationer efter hjælp, vurderer velfærdsforsker. Politikere vil kommunernes bureaukrati til livs.

Når kommunerne føler sig nødsaget til at søge hjælp hos frivillige kræfter for at hjælpe fattige borgere, er det et udtryk for en velfærdsstat, der ikke fungerer optimalt.

Sådan lyder dommen fra Bent Greve, professor og velfærdsforsker ved Roskilde Universitet, på baggrund af udmeldingerne fra flere frivillige organisationer i Kristeligt Dagblad om, at det offentlige i stigende grad sender de svageste af sted til dem for at søge akut hjælp.

»Det er selvfølgelig et problem, at velfærdsstaten ikke fungerer hurtigt og godt nok til, at man kan hjælpe de borgere, der er i nød og er berettiget til støtte, og at man bevidst sender dem til frivillige organisationer. På den måde er det en falliterklæring for velfærdsstaten,« siger Bent Greve.

Det bør ikke være nødvendigt for kommunerne at bede frivillige organisationer om at dække helt basale behov hos borgerne, når det ikke er deres opgave. Organisationer som Mødrehjælpen, Frelsens Hær og Kirkens Korshær skal blot yde ekstra hjælp og ikke aflaste kommunerne, når der er helt op til mellem fire og seks ugers ventetid på akuthjælp.

»Regeringen kan for at komme problemet til livs eksempelvis godt sige til kommunerne, at den forventer, at de løser de her opgaver bedre inden for lovgivningens rammer. Og man kunne bede kommunerne redegøre for, hvorfor sagsbehandlingstiderne er så lange for på den måde at lægge et pres på dem,« siger Bent Greve.

Men det bør være et moralsk pres, mener velfærdsforskeren, for man skal passe på med at lægge for mange regler ned over hovedet på kommunerne fra centralt hold, da erfaringerne viser, at det er vanskeligere at administrere centrale regler decentralt.

Folketingspolitikere på begge fløje er enige om, at det er uacceptabelt, at det offentlige presser de frivillige for fattighjælp. Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen (Ø), vil opfordre regeringen til at droppe »budgettyranniet« over for kommunerne, mens Venstres ordfører på området, Eyvind Vesselbo (V), vil tage fat i socialminister Annette Vilhelmsen (SF).

»Jeg vil tale med hende om, hvad vi kan gøre ved de lange ventetider, og hvordan vi sætter fokus på borgernes retssikkerhed, for det er der, vi skal sætte ind. Det er trist, at de allersvageste borgere ikke kan nyde godt af de rettigheder, de har,« siger Eyvind Vesselbo.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren, men SFs socialordfører, Anne Baastrup (SF), siger, at hun vil kommunernes bureaukrati til livs.

»Jeg opfordrer kommunerne til nøje at gennemgå, hvorfor det tager så lang tid at give helt almindelig akuthjælp. Og hvis kommunerne ser et behov for at ændre på lovgivningen, er jeg indstillet på det. Jeg er helt sikker på, at vores lovgivning sagtens kan »shines up« og blive udsat for en betydelig afbureaukratisering,« siger hun.

I kommunerne er man også godt klar over, at en kamp mod bureaukratiet er nødvendig, selv om formand for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), Anny Winther (V), ikke ser det store problem i, at der søges hjælp hos de frivillige.

»Med de her meldinger, der kommer fra de frivillige organisationer, er det værd at kigge på, om der er noget, vi kan forbedre i forhold til sagsbehandlingstiden. Vi skal til hver en tid anstrenge os inden for det offentlige, når det handler om svage borgere,« siger hun.