KØB PLUS!

Finanslov på plads trods utilfredshed

Finansloven for 2013 er på plads. Aftalen er blevet indgået mellem regeringen og Enhedslisten og underskrevet kort før klokken 12 i Finansministeriet

Finansminister Bjarne Corydon (S) betegner det som en økonomisk ansvarlig aftale.

- Tingene er gjort på den socialt afbalanceret måde. Det et muligt at føre afbalanceret økonomisk politik og tage hensyn til de svage i samfundet, siger han.

Enhedslisten er dog ikke tilfreds med de sociale aspekter i aftalen og vil derfor fremlægge sine synspunkter, når regeringens repræsentanter har præsenteret aftalen.

BNB

Afstemning

Er du glad for, at finansloven er lavet i samarbejde med Enhedslisten, eller skulle regeringen hellere have indgået aftale med andre partier?

Deltag i debatten under artiklen

Din kommentar

Kommentarer

Lad os få Akademikervældet afskaffet og Kongedømmet genindført.!

Skrevet af Hansen, Torsdag den 15. november 2012, 08:01

Hele det politiske system er sammenspist og gennemkorrupt, og desværre har de en flok villige og billige lakajer, til at udføre alt det beskidte arbejde for dem, men bare rolig, de Konservative kommer ikke over spærregrænsen ved næste valg, og inden længe kommer Venstre også ned på samme niveau som Socialdemokratiet og SF, det bliver straffen for deres storhedsvanvid, og leflen for de rige, samtidig som de tramper hen over de fattige og dårligst stillede i samfundet!

Spindoktorer og de Konservative er et problem for et hvilket som helst anstændigt samfund, lige som alle de “såkaldte eksperter” kommentatorer, økonomer, politiske redaktører og alle regeringernes lakajer, for den udemokratiske og asocial Helle Thorning gør jo bare hvad Bilderbergerbanden har dikteret hende, og med støtte fra alle deres lakajer i medierne, hun har lige som alle de lakajer ikke hjerne til andet, eller at gøre noget på egen hånd, til gavn for danskerne og det danske samfund, og så håber hun naturligvis, at hun kan få alle håndlangerne i fagbevægelsen, til at gør nøjagtig det samme overfor samfundets slaver!

Og enhedslisten skal nok falde til patten, de skal bare som små babyer lige op at bøvse, før de igen falder til patten, så de vælter desværre ikke den asociale S-SF-R regering, der vil ikke ske noget som helst før befolkningen tager affære, og sparker hele det tyvagtige og korrupte slæng ud af Christiansborg, for hovedparten af dem er med i Bilderbergerbanden, nu med deres darling Helle Thorning Schmidt i spidsen!

Den danske befolkning kan være ganske rolig, hun skal nok få hjælp af de udemokratiske kapitalistiske lakajer fra den borgerlige fløj, det er jo netop en så asocial politik, de havde planlagt før valget, og den kan kun gennemføres af socialdemokratiske pampere, som aldrig nogensinde har lavet andet, end at leve som parasitter på ryggen af slaverne, lige som alle de faglige organisationers plattenslagere!

Hvis de borgerlige havde gennemført den politik, havde det skabt et oprør a la Grækenland og Mellemøsten!

Nej mediernes opgave er desværre blevet, at få folk til at tror på, at Danmark er et demokratisk samfund, og at det er demokratiske beslutninger der bliver serveret for den sagesløse befolkning gennem medierne, men det er så langt fra sandheden som noget overhovedet kan være, lige som det er blevet deres opgave, at få befolkningen til at tror, at vi har kapitalisme her i Danmark, men det har vi ikke og har faktisk aldrig nogensinde haft!

Sandheden er at vi har et ekstremt udemokratisk og topstyret “Partidiktatur og Kapitalsocialisme”!

Danmark er ikke et kapitalistisk system, men er ved hjælp udspekulerede akademiske og teknokratiske lakajer, gennem årtier udviklet et ”kapitalsocialistisk” system, som betyder at:

Når kapitalen har profit, kan den frit stikke pengene i sine egne lommer!

Når den har tab, går den til staten (skatteborgerne) og får pengene tilbage!

For finansselskaber og virksomheder ejer hinandens gæld, og hvis én virksomhed går fallit, er der stor chance ”risiko” for, at to eller flere andre også går konkurs!

Og så kommer de grådige politikere, finansselskaber og industrier i vanskeligheder, og begynder at klynke som små pattebørn, afskediger alle de lavestlønnede medarbejdere, i stedet for at sparke et par af de værdiløse højtlønnede “såkaldte ledere” ud, for at reducere det ekstreme lønomkostningsniveauet!

Det er det værste scenarie overhovedet de politiske akademikere kan tænke sig, for så mister han/hun stemmer og befolkningens tilslutning, og det må undgås med alle til rådighed stående midler, selv halve sandheder eller halve og hele fabrikerede løgne!

Befolkningen må vælge, enten skal vi have “kapitalisme og demokrati” eller også skal vi have “socialisme”, hvis vi skal have “kapitalisme og demokrati”, må samfundet have et system, hvor kapitalen skal stå på egne ben, og selv betale sin regninger og gæld!

Så vil “kapitalisterne” være mere forsigtig med de helt store risikable transaktioner, med “chance” for de helt store profitter, men også “risiko” for endnu større tab, som går ud over både virksomhederne, ejerne, ledelserne og medarbejderne, en chance som skatteyderne så i sidste ende kommer til at betale regningen for!

Kapitalisterne ved alt om, hvordan man beregner risiko, men industriens spekulanter, profit-, og fidusmagere bruger ikke den slags beregninger længere!

Risiko betyder ikke noget i vor tids Danmark, og det er vel nogenlunde det samme i EU og resten af den kapitalistiske verden!
Systemerne er opbygget og udviklet således, at “Staten” skatteborgerne, deres børn og børnebørn altid kommer til at betale regningen, for politikernes og kapitalisternes tab p. g. a. deres uansvarlige handlinger!

Medier, redaktører og journalister er blevet de asociale akademiske plattenslagere og elitens skødehunde!

Eller sagt med andre ord, de er ikke befolknings vagthunde mod magtmisbrug, de er blevet politikernes håndlangere ” svinehunde”, for at støtte op om alle former for politisk magtmisbrug og snavs!

Det har været underligt at se TV2-News faktisk i en ”presseloge” stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er moralsk rigtigt, at tage kritiske emner og spørgsmål om politisk magtmisbrug op, og ikke mindst kritik af politikernes handlinger bag lukkede døre, når ord og handlinger er to modsat rettede kræfter, og deres beslutninger helt tydeligt ikke kan tåle dagens lys!

Vi så også et eksempel på hvor farligt det er, at give medierne alt for stor magt, hvor TV2-News for nogen tid siden kom med endnu en af TV2 og Berlinskes utallige ”falske og manipulerede megafonmålinger”, som de igen med assistance af et par højt offentligt lønnede professorer postulerede viste, at danskerne ville acceptere en udvidet brugerbetaling i sundhedsvæsnet og forringet velfærd, det viser helt klart hvor farligt det er for den alm. befolkningen, når medierne den 4 statsmagt (hvem har i øvrigt stemt på dem) og deres ansatte, bliver brugt som politikernes logrende skødehunde, frem for det der normalt er deres opgave, at være på befolkningens side som bidske vagthunde overfor politisk magtmisbrug!

Faktisk indrømmede ”den såkaldte journalist” (oplæseren), at det på grund af en massive politiske ”brainstorming” med mediernes hjælp, var lykkedes at ændre den politiske situation i Danmark, så politikerne ikke mere var befolkningens tjenere, men at der er vendt helt op og ned på den situation, så befolkningen nu er blevet politikernes tjenere!

Men det var jo også hensigten med oprettelse af DR-update og TV2-news, de skulle jo netop bruges som en moderne digital Göbbelske propagandakanaler, i første omgang for at retfærdiggøre de fabrikerede løgne om grundlaget for krigsforbrydelserne mod Irak, Afghanistan og nu også Libyen, og da politikerne fandt ud af hvor nemt det egentlig var, at få den naive befolkning til at acceptere alle deres fabrikerede løgne (skræmmekampagner), når de blot blev positivt kommenteret af højtstående offentligt lønnede lakajer, de “såkaldte spindoktorer” (løgnefabrikanter), kommentatorer, ”eksperter”, økonomer og professorer alle af tvivlsom karakter, så blev den politiske manipulation sat i system og massivt organiseret!

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise i verden, det er et konstrueret kaos for at ruinere middel-, og underklassen, og på den måde få 100 % kontrol over slaverne på alle måder, med assistance fra mediernes og lakajernes massebombardement af manipulerede meningsmålinger, det er også den direkte grund til, at myndigheder og politikere kan slipper godt fra næsten alt, ved hjælp af alle de konstruerede og manipulerede meningsmålinger, fup, svindel, fabrikerede løgne, vælgerbedrag, brud på valgløfter og Danmarks Grundloven, ja sådan set slipper godt fra hvad som helst, selv de planlagte verdensomspændende organiserede klimarøverier m.m.

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at indlæg forsvinder og at politikerne har travlt med at destruere eller slette belastende materiale, det er jo ikke på nogen måder en ny praksis, det har man gjort hele vejen tilbage i historien, det har jo altid været ”vinderne”, som skriver og redigerer historien, så det med at forskere vil have lov til at studere gamle dokumenter, det kan ikke bruges til noget som helst, for den historie de vil komme frem til, vil altid være vindernes konstrueret og redigeret sandhed, som så igen vil blive farvet af forskerens egen politiske holdning, så vi vil aldrig nogensinde få det virkelige billede og sandheden, om magthavernes og deres lakajers barbariske gerninger!

I vor tid er det Bilderbergerbanden, eliten og erhvervslivets udemokratiske topfolk (lakajer), der dikterer, skriver og redigerer historien, indtil den danske og europæiske befolkning vågner op, arresterer Bilderbergerbanden og deres topfolk over hele verden, og smider alle deres sleske spytslikkere på porten, men indtil da er det ikke så underligt, at myndighederne har nemt ved, at plyndre middelklassen og især de lavtlønnede, fattige, pensionisterne, studerende, børnefamilierne og de handikappede, når de har asociale lakajer som Margrethe, Helle Thorning, Villy og mange andre toppolitikere både på højre og venstrefløjen, til at sløre kendsgerningerne og begrænse ytringsfriheden, for at hjælpe politikerne og myndighederne med at camouflere det organiserede magtmisbrug!

Nej lad os få det teknokratiske ”Akademikervælde” afskaffet og Kongedømmet genindført!!!

For desværre ville et valg ikke ændre noget som helst, alle partier fører nøjagtig DEN politik, som bliver dikteret dem af Bilderbergerbanden i EU, så om de er røde, blå, gule grønne, orange, violette eller sorte er bedøvende ligegyldigt, deres mål er at skabe kaos, nød og elendighed, og på den måde få mennesker til at give afkald på alle deres friheder og demokratiske rettigheder, som så kan skabe en grobund for, at befolkningen stille og roligt accepterer en indførelse af et verdensomspændende diktatur (New World Order), styret og kontrolleret af den diktatoriske og Nazistiske Bilderbergerbande og deres udemokratiske slyngler!

http://euro-med.dk/?p=11825

Folketinget har været et værdiløst akademisk plattenslagerforetagende de sidste mange år, de har helt sikkert fået en god akademisk og teoretisk uddannelse både politikere, økonomer, vismænd, rådgivere, embedsmænd og topfolk i erhvervslivet m.fl., men de har ingen faglig indsigt og kompetence overhovedet, så godt som ingen af dem!

Det eneste de sidste 40 års topfolk og politikere har været gode til, det er at rage til sig med både arme og ben, og ruineret Danmark og danskerne nøjagtig som den “græske elite”, og varetaget egne interesser frem for samfundets, men det har de så til gengæld også været rigtig gode til, nå ja og så til at overlade magten over Danmark til teknokrater i det udemokratiske EU-Parnas!

Nu er det jo ikke første gang, at vandallister har ruineret og solgt Danmark til en fremmed magt, i fortiden var det ødsle Kongers udsvævende livsførelse, udvidelse og finansieringer af luksus for kongehuset og deres trofaste lakajer, finansieret ved at belåne Danmark til langt op over Skagens Gren, der ruinerede Danmark og tvang Konger til at overdrage magten og kontrollen af Danmark til fremmede lande!

I vor tid er det politiske pamperi udvidet på samme måde, så det er helt ude af kontrol, både i den borgerlige og venstrefløjens lejr, alle deres støtter og tilhængere kræver nu en del af kagen, for at støtte og holde hånden over de korrupte magthavere!

Nu kan vi jo desværre ikke trylle alle de akademiske og udemokratiske/teknokrater politikere og deres embedsmænd/lakajer væk i Danmark og EU, det ville ellers være en mirakelkur for både Danmark og hele Europa, som så helt stensikkert ville gå frem igen, både hvad sikkerhed, vækst, økonomi og velfærd angår!

Der er kun én eneste løsning, nemlig at alliere os med Kronprins Frederik, og få ham placeret på Danmarks trone hurtigst muligt, afskaffe de korrupte parti-diktaturer betegnet som danske “folkestyre”, og så få genindført “Kongedømmet”!

Pålægge Frederik som sin første og vigtigste opgave, at gennemføre en øjeblikkelig udmelding af ”den udemokratiske Bilderbergstyrede og kontrollerede forbryderorganisationen” og deres lakajer i EU, og så nedsætte et forretningsministerium ledet af 10 -12 VISE og KLOGE ministre, som alle skal kunne fremstilles for en domstol, og stilles til ansvar for deres ”eventuelle kriminelle handlinger” af Kong Frederik, og straffes “HVIS” de begår samme forbrydelser mod den danske befolkning og samfundet, som de sidste 40 års topfolk, politikere og embedsmænd har gjort!

Og alle de “goder” politikerne og deres lakajer har tilkendt sig selv, annulleres med øjeblikkelig virkning deres handlinger gennem de sidste 40 år undersøges, og de bliver stillet til ansvar for deres uansvarlige adfærd og organiserede hjemmerøverier!

Gennemføre en lynhurtig pengeombytning, så alle sorte og kriminelle penge, bliver ugyldige med øjeblikkelig virkning, og kun de penge der er tjent på en helt legal dokumenterbar, kontrollerbar, lovlig, ærlig og redelig måde bliver godtgjort!

At tro på, at de samme politikere, med samme politik, udpeget af de samme ensrettede, indoktrinerede og topstyrede partisystemer, kan rette landet op igen, med nøjagtig den samme politik, som de helt beviseligt har kørt Danmark/EU i sænk med, skulle være den helt rigtige og geniale løsning, det kan man simpelthen kun overbevise en befolkning om, som enten er konstant stive af druk, bedøvet af narko eller er totalt hjernedøde!

Det ville jo være det samme som at tro på, at hvis en læge har stillet en diagnose og ordineret patienten en medicin, og det så skader patienten mere og mere, så hans tilstand bliver værre og værre for hver dag, og at den slet ikke gavner patienten på nogen måder, at det så ville være klogt at lade den samme læge, som så bare ville bruge den samme medicin, i en kraftigere dosis til at helbrede patienten, at det skulle være den helt geniale løsning!

Hvordan mon lægen så ville forklare sine fejl retorisk, mon han så også som erhvervslivets og politikernes akademiske topfolk, og alle deres hjernedøde rådgivere, igen og igen og igen og igen vil påstå, at diagnoserne var den helt rigtige, kuren var også den eneste rigtig, men desværre døde patienten!

Som tidligere nævnt: Er det også helt utrolig trættende, konstant at se og høre Løkke, Helle, Villy, Margrethe og de andre 175 på overførselsindkomst, der er ansat i aktiveringsprojektet “ødelæg alt for Danmark og danskerne” i folketinget!

Velfærd????

Nej som før nævnt, politikerne er en flok korrupte og grådige akademiske plattenslagere, og det uanset om de er røde, blå, grønne, gule, orange, violette eller sorte, og jeg forstår godt at specielt S & SF er på vej ned mod spærregrænsen, for er der nogen, som i den grad har svigtet sine vælgere lige siden “Holger og Konen sagde nej til Unionen”, så er det da den udemokratiske fidusmager Helle og hendes hæmoride Villy!

Det er ikke den alm. befolknings interesser og velfærd, som bekymrer de korrupte akademiske topfolk og politikere i hverken EU, Folketinget, Regionerne eller Kommunerne tænker på, tværtimod er det ved at være mange år siden, at erhvervslivets top, politikere, administratorer og “ALLE” deres lakajer holdt op med at tænke på andet end deres egen velfærd!

Både venstrefløjen og højrefløjen, har i fællesskab brugt alle deres kræfter, på at undergrave dansk demokrati og velfærd på alle måder, ved at de har bevilliget sig selv offentlig støtte, på så at sige alle mulige områder, både til dem selv og lakajerne på europæisk plan, landspolitisk, partierne og alle deres interesse-, og ungdomsorganisationer!

Amts og kommunale politikeres ombud, har tidligere været et ulønnet job, de valgte politikere blev ikke forgyldt, men fik et mindre honorar, fri transport og rimelige omkostninger dækket, i dag farer højt lønnede politikere med storhedsvanvid, sammen med et hav af deres trofaste lakajer verden rundt i privatfly, bor på de dyreste hoteller med eksklusiv roomservice, både når det er i embeds medfør eller det er på de “såkaldte private” skatteyderbetalte ferier, så betegnes det bare som studieture, og på den slags luksusferier har de en hel stab af deres mest trofaste lakajer med til at more sig sammen med!

Så når politikerne som Helle, Margrethe, Villy, Mette Frederiksen og andre S, R og SF-profiler lige som ALLE de borgerlige ledere og håndlangerne, i medierne konstant står og resiterer, vi er stolt og utrolig glad for det danske velfærd, det skal vi gøre alt muligt for at bevare, så er det hykleri langt ud over alle grænser, for hvis de virkelige var så glade for det “såkaldte danske velfærd”, hvorfor i himlens navn gør politikere på både højre og venstrefløjen så alt muligt for at føre EU politik, som helt klart går ud på at smadre den europæiske velfærd totalt?????

“Reform” er jo bare et andet ord, for “nedskæring” af de ydelser og goder, som danske borgere selv har betalt for i form af et af verdens højeste skattetryk, man bevarer altså ikke nogen former for velfærd, ved at fjerne de ydelser og goder som har været hele grundlaget for, at danskerne helt ukritisk har accepteret en hæmningsløs skatteplyndring, hvor de korrupte politikere nu også er begyndt at kræve brugerbetaling for de goder, som befolkningen kollektivt HAR BETALT for a-konto med ekstreme og tårnhøje skatter, moms og et totalt afgifts vanvid langt ud over alle grænser!

Underligt nok er det også altid dem, som har mindst at leve af, politikere vil gennemføre disse reformer (nedskæringer) over for, det er aldrig nogen sinde politisk-, finans-, og erhvervslivets spidsers helt ukontrollable plyndrings politik, med ekstremt høje lønninger og goder, som de vil gennemføre reformere (nedskære) overfor, dem smører (køber) politikerne tværtimod med støtte og alle mulige lempelser, og forgylder dem med ekstra og helt ekstremt høje lettelser i top og mellemskatten, for den slags støtte, lempelse og skattelettelser, har politikerne og embedsmænd jo også selv gavn af!

Her er eksempler på reformer, som ville være mere socialt retfærdige, i stedet for helt asocialt at plyndre dem, som i forvejen har alt alt for lidt at leve af:

1. Valgreform: Fjern fradragsberettiget støtte til politikere og partiers valg-kampagner!

2. Politikerreform: Fjern statstilskud til politikere, politiske partier og deres ungdomsorganisationer, hvis de vil holde sammenkomster og reception (drukfester) m.m., må de som alle andre mennesker selv betale, det kan ikke være de hårdtarbejdende skatteyderes opgave, at betale den slags regninger!

3. Pensionsreform: Reguler pensioner så den slags privatopsparing ikke kan trækkes fra i skat, og indfør en garanti for at alm. mennesker ALDRIG får lavere pension end politikerne og embedsmænd!

4. Mediereform: Fjern alle former for tilskud og licens m.m., til både de trykte og skrevne medier, lad dem leve af de fabrikerede propaganda kampagner de producerer, hvis befolkningen ikke gider betale prisen for at blive manipuleret med, af den slags politiske propaganda kanaler og det bras de sender, eller læse deres politisk ensrettede aviser, ja så må de jo lukke biksen!

5. Kulturreform: Fjern tilskud til teatre og filmindustrien m.m., hvis folk ikke gider betale prisen, for at se de forestillinger, som de vil lokke og terrorisere tilskuerne med, så er det måske på tide, med en kunstnerisk skærpet selvkritik af format, og så producere og sætte forestillinger op, som befolkningen gider betale prisen for at se!

6. Kunstreform: Fjern alle former for kunsttilskud, hvis de ikke kan sælge det bras de laver, ja så må de jo som alle andre i samfundet, søge ind i et andet erhverv og evt. omskoles, at belønne de dygtigste med en livslang bonus fra staten, det er da helt og aldeles galimatias!

Det er jo rablende vanvid, at give mennesker, som kan afsætte og nogle endda leve fedt af deres håndværk (kunst og kultur) statstilskud, men hvis de ikke kan leve af deres håndværk, så må de jo finde ud af at lave noget andet, det må alle andre jo gøre!

7. Sportsreform: Stop alle former for statstilskud til elitesport og sportsklubber, såfremt de har ekstremt højt lønnede professionelle teams ansat, og samtidig bliver forgyldt af private virksomheder!

8. Afskrivnings-, og fradragsreform: Fjern alle mulige former for afskrivnings og fradrag, for den slags sponsorater til elite sporten, som kun har et eneste formål, nemlig at forgylde de klubbers “såkaldte stjerner” med helt vanvittige millionlønninger.
Når vi dagligt af medierne bliver bombarderet med propaganda kampagner, om erhvervslivets forringede konkurrenceevne og dårlige økonomi, og samtidig oplever at virksomhederne samtidig har råd til at forgylde elitesport med (skatteyderfinansierede) millionsponsorater, og ligeledes har råd til at forgylde virksomhedernes ledelse med helt vanvittigt ekstreme millionlønninger, men ikke har råd til at betale deres alm. medarbejdere (slaverne) en anstændig løn!

9. Reklamereform: Fjern alle mulige former for reklamefradrag, så skatteyderne/forbrugerne ikke selv skal betale, for at blive terroriseret af alle de pop op vinduer på internet, og de irriterende reklametilbud i både medierne og postkasserne!!!!!

Det er nøjagtig det samme, som når virksomheder vil have omverdenen til at tro de er åhhhhh så humane, får deres virksomhed nævnt i TV til velgørenheds-show for store donationer, og lige som alle andre virksomheder, så trækker donationerne fra i skat, eller når de sponsorerer sportens professionelle klubber med enorme millionbeløb, teams og klubber som aflønner deres sportsudøvere med mange millioner i lønninger, og trækker sponsoraterne fra i skat, så det i sidste ende er de hårdt plagede danske skatteborgere det går ud over, som af den grund kun har lønnedgang, velfærdsforringelser, ekstreme skatte-, og afgiftsforhøjelser i udsigt så langt ud i fremtiden som øjet rækker, så det kun kan ende med at den alm. befolkning må gå fra hus og hjem, den slags er i min filosofi hjernedød reklame og falsk humanitet “på andres bekostning”!

Nu er det jo ikke noget nyt, at helt utrolig mange mennesker føler sig tiltrukket af mennesker med magt og penge, journalister er ikke anderledes, de elsker at kline sig op af den slags mennesker, for dermed at udstille sig som noget særligt, at være en af dem som medierne ynder at betegne som “kendisser”, og så er det næsten ligegyldigt hvor klamme og ulækre den slags er, bare se Hugh Hefner “er det ikke sådan han hedder ham fra Playboy”, selv unge og meget smukke kvinder sværmer omkring ham, som fluer omkring en stor fed og vammel lort, og danskere er ikke spor anderledes, de vil prostituere sig på alle mulige måder for ussel mammon, uanset hvordan disse personer har skaffet dem!

Det er jo heller ikke noget nyt for den logisk tænkende del af menneskeheden, at Danmark også på dette område er snobberiets højborg i højeste potens, bare se mediehysteriet om Mærsk og Breivik, der er rigtig mange ellers fornuftige mennesker, der ofte er så spytslikkeragtige, slimede og fedterøvsagtige, så hvis man klaskede dem op af en mur, så ville de aldrig nogen sinde slippe fri igen, i hvert fald ikke ved egen kraft!

Umodne EL

Skrevet af BG, Onsdag den 14. november 2012, 14:58

har skrevet under på finansloven som de ikke syntes om, jeg kunne
da ikke i min vildeste fantasi skrive under på noget som jeg ikke er enig i, de er sgu nogle grinagtige tosser, så det er nok sidste gang at de kommer i nærheden af de mandater de har idag, så utroværdige jeg græmmes ;-(

Liberalisme

Skrevet af Michael, Tirsdag den 13. november 2012, 08:41

Det er på tide at partierne i Danmark nosser sig sammen og søger væk fra midten og lægger en stil ligesom Romney. Andet kan simpelthen ikke fungere, da folk SKAL have noget for det arbejde de udfører, det nytter ikke at mine svært tjente penge skal gå til en nasserøv der ligger på sin sofa og ser paradise hotel. Som i forvejen vejer 20 kg for meget, men ikke liiige orker at løfte sin fede røv fra sædet og komme i gang, og evt. leve bare 5 år ekstra.

Liberalisme

Skrevet af Michael, Tirsdag den 13. november 2012, 08:41

Det er på tide at partierne i Danmark nosser sig sammen og søger væk fra midten og lægger en stil ligesom Romney. Andet kan simpelthen ikke fungere, da folk SKAL have noget for det arbejde de udfører, det nytter ikke at mine svært tjente penge skal gå til en nasserøv der ligger på sin sofa og ser paradise hotel. Som i forvejen vejer 20 kg for meget, men ikke liiige orker at løfte sin fede røv fra sædet og komme i gang, og evt. leve bare 5 år ekstra.

Sådan

Skrevet af michael Pedersen, Mandag den 12. november 2012, 20:54

Den gamle regering havde et rent sort flertal, den nye har ikke rødt flertal.
Derfor de fornuftige kompromiser, som både holder fat i en fornuftig økonomisk politik, og som har en god social profil.
Flot som det lykkedes med forlig over midten.

Økonomisk krise??? --- Det er ren RETORIK, fup og svindel.!!!

Skrevet af Hansen, Mandag den 12. november 2012, 20:52

@Søren Devantie skrev om den økonomiske EU krig --- At det var en skandale EU fik Nobels fredspris! --- Jeg giver ham fuldstændig ret!!!

Og det undrer mig at en "postuleret intelligent befolkning" ikke kan se det!

Jeg har derfor kopieret Devanties indlæg som oplæg til mit eget!

Kopieret: Hvordan kan man give EU , Nobels fredspris. . . EU er overhovedet ikke fredsskabende eller demokratisk. . .EUs magt elite kører en bevidst krig mod flere EU lande. Ikke med krudt og kugler, som den Amerikanske borgerkrig, med med et endnu farligere våben, nemlig den økonomiske krig. Samtidig holder man befolkningerne i et udemokratisk greb. Hvor befolkningen i EU, ikke kan stemme på bla. EUs præsident. Den tyske befolkning har aldrig haft et desidet valg. Kun omhandlende Et EU emne. EU magt elite kører en beskidt økonomisk krig, og et demokratisk diktatur over dens befolkning.

Den økonomiske krise er en "planlagt og fixet" krise!

Det kan vel ikke komme bag på den intelligente del af befolkningen, at politikere i EU, Folketinget, Regionerne og Kommunerne sammen med fagbevægelsen plyndrer den danske befolkning, vi har set det dagligt med alle mulige former for reformer, skat-, afgifts-, og kontingentforhøjelse, landbrugsstøtte, erhvervsstøtte, bankpakker m.m

Og var der ikke noget med 40 milliarder til EU's finanspagt, foruden at vores EU-medlemsskab har koster danske skatteborgere 18 Milliarder årligt, nu efter de sidste EU-budgetforhandlinger 21 Milliarder næste år sikkert 25 Milliarder, der skal jo mange penge i samfundets statskasse, for at finansiere hele det organiserede hjemmerøveri og alle disse støtteordninger, og for at betale for alle de nævnte pamperes luksusliv?!

http://politiken.dk/udland/ECE1474308/danmark-skyder-40-milliarder-krone...

http://www.business.dk/oekonomi/danmarks-bidrag-til-eu-vokser-lystigt

Så hvis der mangler penge i den danske statskasse, så er det fa****ga**** ikke så mærkeligt, men én ting er helt stensikkert, pengene er ikke gået til dagpenge og velfærd for den alm. borger, de er udelukkende gået til velfærd og goder for de ansvarlige (uansvarlige og ansvarsløse) magthavere!

Kapitalisterne, politikerne og deres villige håndlangere eksperterne er bange, deres luksusliv er i fare, lakajer som Anders Langballe, Olaf Christensen og Svenning Dalgaard er som mange andre i medierne, dem som “eliten” betegner som nyttige idioter, for uden den slags halvhjerner, kunne hele dette organiserede røveri og en så omfattende internationale forbrydelse slet ikke gennemføres!

Myten om en krise, se linket!

http://www.youtube.com/watch?v=7FfwFsejX44

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise, det er organiseret og RETORISK fup, svindel og humbuk, alt sammen, og det hele har været planlagt og er orkestreret af den forbryderiske og udemokratiske Bilderbergerbande (de såkaldte banditter i habitter), en bande hvor den asociale og udemokratiske Helle Thorning og mange topfolk i både folketinget, organisationerne og erhvervslivet er topfigurer, og mediepamperne og deres journalister er betalte lakajer til, konstant at bombardere befolkningen med den “Göbbelske” propaganda, det var hele formålet med DR-update og TV2-news, 24 timers konstant bombardement med den politisk styrede Bilderbergerpropaganda!

http://da.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

Krisen har været organiseret for at få et påskud til at skabe frygt, kaos og panik, mange alm. mennesker havde samlet sig anseelige formuer i pension og aktiebeholdninger, deres huse havde gjort mange mennesker ret velhavende, lige som arbejderne ikke mere var slaver, de havde tilkæmpet sig et værdigt liv og velfærd, det er sket en gang før i vor tid slutningen af tyverne og først i trediverne!

Den gang blev der skabt lige så meget kaos, som det vi ser nu, mennesker bliver ruineret og måtte gå fra hus og hjem, tilbyde sig selv som slaver for småpenge, og underligt nok er det nøjagtig de samme banditter (bangsters), som står bag hele det økonomiske ragnarok, som er blevet skabt nu i vor tid!

http://euro-med.dk/?p=1278

Befolkningen mister værdien af deres pensioner, deres indestående i bankerne, aktierne rasler ned, så den forbryderiske bilderbergerbande under ledelse af Rockefeller, Rothschield, J.P. Morgan, Rompuy og alle de andre skruppelløse (bangsters) i dette organiserede røveri, kan overtage jeres huse, jord, værdier og formuer ved at ruinere jer, købe alle jeres huse/ejendomme, jord og aktier for småpenge, når det hele er blevet værdiløst, så de snart ejer alt af værdi, industrien og alle virksomhederne, så slaverne i nær fremtid igen vil blive nødt til at knokle som gale og være taknemmelige, bare for at få lov at overleve, af krummerne fra de riges bord!

Underligt at en eller "postuleret intelligent" befolkningen hopper på alle de fabrikerede løgne, for samtidig som de “såkaldte ledere” forbrydernes håndlangere, prædiker om krise og nødvendigheden af solidaritet og mådehold fra “slaverne”, så forgylder de sig selv og lederne i virksomhederne, og bevilliger hinanden mega tårnhøje lønninger, og er ved at grine deres røv i laser, over hvor nemt det er at narre en hel verden!

Hitler viste vejen, Erik Arthur Blair ”pseudonymet” for Georges Orwells skrev manuskriptet, Göbbels afprøvede det og beviste hvor nemt det var!

Bush, Blair, Fogh m fl. og alle deres hjernedøde lakajer iscenesatte det, Afghanistan, Irak og Libyen har kun været øvelsesområder, for deres rablende sindssyge planer for fremtiden, og med mindre befolkningerne vågner op, så vil de konsekvenser Hitler udsatte den naive menneskehed for (under generalprøven 2nd. Verdenskrig), være barnemad i forhold til det helvede, som de forbereder for klodens befolkning i vor tid!

http://euro-med.dk/?p=11825

At skabe massearbejdsløshed, kaos og frygt har været en del af planen, så slaverne underbyder hinanden eller direkte er villige til at gå ned i løn, for at bevare blot en lille del af deres forsørgelsesgrundlag, magthaverne "eliten og arbejdsgiverne" lavede det samme trick med det naive fjols Anker Jørgensen, dengang var der kun en arbejdskraftreserve på 4,1%, så direkte lønnedgang var svær at gennemføre, der var ikke det helt store udvalg af henvendelser, når virksomheds ejerne søgte folk, så fik erhvervslivet og de borgerlige lokket fjolset Anker til at importere billig arbejdskraft fra Tyrkiet, så skaren af slaver blev øget til 13,3% i arbejdskraftreserve, så skal jeg love for der kom gang i løn dumpningen, og arbejdsgiverne var ved at grinede deres røv i laser, fag bosserne fik klap på ryggen for deres samarbejdsvilje, virksomhedernes ledere fik fine titler eller lidt ekstra mammon, for at tage godt imod alle de nye villige og billige løntrykkere!

hjælp

Skrevet af michael pedersen, Mandag den 12. november 2012, 23:03

nogen har brug for lægehjælp

Totalitærsocialister

Skrevet af Niels O, Mandag den 12. november 2012, 18:06

Totalitærsocialister er misundelige på andre folks penge, grådige efter at få fat i andre folks penge og selvgode, betalt med andre folks penge.

Burde have søgt råd hos Pia Kjærsgaard

Skrevet af Carina, Mandag den 12. november 2012, 17:33

Efter sidste valg inviterede Pia Kjærsgaard Johanne Schmidt Nielsen til at få en vejledning i, hvordan man fik gennemført så meget som muligt af sin politik som støtteparti.

Det afslog Johanne Schmidt - det havde været klogt for hende, om hun havde taget imod rådet.

Ansvarsløse politikere skal fratages regeringsretten.!!!

Skrevet af Hansen, Mandag den 12. november 2012, 16:20

Nogle mennesker siger, at hvis man ikke kan bekæmpe politisk idioti retorisk, må man bare lære at leve med uretfærdigheden, hvor intelligent er det lige???

Og mon det hjælper alle de arbejdsløse, som mister et eksistens-, og forsørgelsesgrundlag efter 1 januar, og måske må gå fra hus og hjem, med brudte ægteskaber og uskyldige børn som de sikre ofre???

Hvis man havde fulgt den filosofi under anden Verdenskrig, så havde Hitler vundet krigen dengang!!!

Så skriver nogle at befolkningen skal spare på deres vrede, men når jeg ser nogle mennesker blive behandlet uanstændigt og uretfærdigt, uanset om det er børn, unge mennesker, voksne eller gamle mennesker det går ud over, så bliver jeg f***** G******* vred og aggressiv, og giver udtryk for min vrede overfor de uansvarlige (ansvarlige), uanset om det er forældre, politikere eller myndigheder!!!

Der er et gammel filosofisk mundheld der lyder: “Med ondt skal ondt fordrives”!

”Den filosofi er evig gyldig”, måske bliver det også konsekvenserne p. g. a. den asociale og egoistiske politik, der bliver ført i vor tid!

Vi har faktisk en lovgivning i Danmark, hvor forældre kan fratages deres forældremyndighed, hvis de ikke røgter deres opgave som forældre ordentligt, og børnene bliver forsømt eller går for lud og koldt vand og derfor mistrives!

Befolkningen må kræve en lignende lovgivning for de folkevalgte, hvor en politiker kan fratages retten til at sidde i folketinget, når de ikke røgter deres opgave som folkevalgte tjenere ordentligt, og derfor er uansvarligt (ansvarlige) for, at store dele af befolkningen lever i nød og mistrives, enten fordi de må leve langt under fattigdomsgrænsen, eller risikerer at blive sat på gaden med deres børn, og må leve som hjemløse i et helvede, især om vinteren!

Sådan en uanstændig politisk adfærd er ikke et rigt land værdigt, og slet ikke når man samtidig ser, hvordan politikerne rager goder til sig selv med både arme og ben, og forgylder sig selv, deres håndlangere, de rige, velbjergede og især de mest indflydelsesrige i samfundet, for at tækkes den økonomiske elite!

Den slags uanstændige politikere skal fratages retten til at sidde i folketinget, og retten til på nogen måder at have politisk indflydelse på noget som helst overhovedet, altså fratages enhver form for legitim regeringsret!

Og send så alle de asociale akademiske politiske plattenslagere ud og arbejde f.eks. som jordbærplukker, gadefejere eller som opvasker på et hotel i Skagen til 85 kr. i timen, hvis det er godt nok til slaverne, må det også være mere end rigeligt til politikere som startløn, og de asociale bumser er jo ikke demokratisk valgt til folketinget, men udpeget af de forskellige partiers top ”pamperlakajerne” (vælgerforeningerne) og aner i øvrigt intet om hvad arbejde er for noget!

Det eneste Margrethe, Helle, Annette, Jesper, Corydon, Løkke & Co er gode til er at plyndre befolkningen og retorisk løgne, men det er de så til gengæld også virkelig så gode til, så de mere minder om politiske amatører eller andenrangs ”spindoktorer” (løgnefabrikanter) a la Mogensen & Christiansen!

Nej danskere brug den indvendige side af hovedet, “TÆNK JER DOG OM”!

Vi skal ud af den europæiske røverorganisation, lige som den engelske og tyske befolkning nu også kræver det, EU og de rabiate, udemokratiske og teknokratiske tyveknægte i EU, er ikke løsningen på noget som helst, “de er selve det politiske, økonomiske og demokratisk europæiske problem”, hele Europas nedtur startede i 1972, lige så snart EF afstemningen var gennemført, og en totalt voldtaget dansk befolkning havde stemt “ja” til dette Hitlerske projekt!

At Danmark og flere andre lande har et økonomisk underskud er ren manipulation, fake meningsmålinger, RETORIK, FUP, SVINDEL og fiduser af banditter i habitter (bl.a. politikerne og deres håndlangere i medierne), det er så let som at klø sig selv, der hvor ryggen bliver fræk, at skaffe milliarder til dagpenge og velfærd!

Smatsoen Margrethe Vestager skal bare jages ned til Bruxelles og kræve de 40 milliarder tilbage, som hun og Hexia de Trix (Helle Thorning) har foræret væk af de skatteplagede danske skatteborgeres penge helt uden et folkeligt mandat, til de ødsle og gældsplagede lande i Sydeuropa “Grækenland, Spanien, Italien m.fl.”

http://politiken.dk/udland/ECE1474308/danmark-skyder-40-milliarder-krone...

Det er utroligt at danske politikere S og SF i særdeleshed og nu også Enhedslisten, vil plyndre de dårligst stillede danskere med en så asocial politik, så man skal se at få sparket alle de asociale og udemokratiske politikere ud af folketinget, de bumser har ikke noget folkeligt mandat overhovedet, til at føre en så hensynsløs politik, de er folkets tjenere ikke deres diktatorer, deres opgave er at efterleve deres parlamentariske grundlags ønsker?

Desuden kan en udmelding af forbryderorganisationen EU, spare det danske samfund for 18 Milliarder årligt!

http://www.business.dk/oekonomi/danmarks-bidrag-til-eu-vokser-lystigt

En løsrivelse fra Euroen kan desuden gøre Danmark til et nyt Schweiz, et tilflugtssted for hele den Europæiske økonomiske elite, hvor svært kan det være?????

Enhedslisten tvunget til forlig

Skrevet af Lisbeth , Mandag den 12. november 2012, 15:36

Johanne, Frank og Per har sikkert gjort deres bedste, da de sad i flere timer og dage til møde med social-fjolserne. Jeg kan levende forestille mig, at det ikke har været særlig let for dem at være til et møde med mennesker, der giver dem en kold skulder, og som slet ikke vil lytte eller forstå. De har været tvunget til at lave et forlig, der gav dem bare lidt, hvad de stræbte efter. Nu er der snak om, at de slet ikke skulle have sagt ja til finansloven. De havde for f... da ikke andet valg!!! De er godt klar over, at det vil gå ud over mennesker, hvis de sagde nej. Corydon er en stivnakke, der fuldstændig ignorerer, hvad der er behov for. I mens er venstre-nisserne på spil i kulissen med hånende bemærkninger til forliget, og de opfører sig så arrogant og afviser ethvert forslag, som de ikke selv har lavet. Hvor barnlig har man lige lov at være!! De skulle hellere koncentrere sig om, at folk melder sig ud af deres parti ligesom jeg vil gøre, for I kan simpelthen ikke være bekendt at skide på mennesker, der vil ende uden en reel indkomst. I er slet ikke kommet med noget nyttigt for at afhjælpe situationen. I tænker udelukkende på skattelettelser til de rige og intet til de fattige. I har jeres gode job inde i folketinget med en god pension, og det rager jer en papand, hvordan andre mennesker har det, om de mister deres job, bliver syge eller på anden måde er forhindret i at påtage sig et arbejde. Enhedslisten med Johanne, Frank og Per i spidsen og også den dygtige Pernille Skipper, tænker på andre end sig selv. De knokler r.... ud af bukserne, går til endeløse, timelange møder med toppen, der bare ser ned på dem og benytter sig af deres mandater, som de kan leve højt på til næste valg. Det er sgu da ikke Enhedslisten, der skal have en røvfuld, men social-fjolserne, der allernådigst har ladet de fattige og arbejdsløse få lidt foder. Tak for ingenting! En gang stod Mette Frederiksen som den eneste fornuftige hos jer, men nu er hun hurtigt blevet afløst af Magnus Heunicke, der for noget tid siden udtalte sig på de arbejdsløses vegne, men han har vel fået mundkurv på! Problemet er, at Social-fjolserne kun kan nås ved et eventuel nyt valg, for så vil enhedslisten vinde stort og dermed få mange flere stemmer, flere mandater og dermed stor indflydelse og medbestemmelse. Desværre vil social-fjolserne ikke vinde et valg, for det vil Venstre på nuværende tidspunkt, så det ser sort ud for Danmark og Enhedslisten, fordi så er der ingen, der vil tale de mindrebemidledes sag. Det er så skræmmende, at det skal være på den måde! Vi burde hjælpe hinanden og gøre plads til alle uanset status og indkomst. Jeg nærer stor sympati for Johanne, Frank, Per og Pernille, der virkelig arbejder for deres partis farver. Tusind tak!

Kom frit frem

Skrevet af Vibeke Henriksen, Mandag den 12. november 2012, 14:39

Hvor er statsministeren henne i denne sag?
Det eneste, vi hører om hende, er skattesagen, og at hendes mand måske er bøsse.
Hvad skal vi med en så usynlig statsminister?

EL på politisk dødskurs

Skrevet af G.Mortensen, Mandag den 12. november 2012, 14:11

Det er trist, at vi skal se endnu et socialistisk parti, som går på kompromis med deres egne værdier, blot for at holde liv i en regering, som fører blå politik.

EL forklaring er, at det er bedre at få en lille løsning på de arbejdsløses problem, end slet ingen - de tager ansvar - siger de.

EL og SF vil have indflydelse - lad os se, hvad deres vælgere siger til resultaterne.

S/R/SF har vagten og regeringsmagten og dermed også ansvaret for at løse opgaven. Vi venter spændt på opsving efter krisen, jobskabelse og forbrugernes tillid til markedet.

Nye Arbejdspladser - en by i Rusland eller DDR

Skrevet af Ole, Mandag den 12. november 2012, 12:03

Hold da op for en SUCCES !

Denne finanslov er fuldstændig ubrugelig og enhedslisten er da fuldstændig til latterliggjort og til grin.
Hvad skulle vi dog have gjort uden Johanne og hendes fantastiske ungdomshus-parti (Enfoldighedslisten) .
Derudover skaber den formidable "RØDE" finanslov IKKE et eneste reelt job og regeringen og støttepartierne giver heller ikke virksomhederne bedre konkurenceevne, Tværtimod - de væmmelige danske virksomheder skal ud af Danmark, og det NU.

Sidst men ikke mindst et STORT tillykke til Helle & Co - Det er lykkedes dig og dine undersåtter at gøre Danmark til :
Landet med verdens højeste skattetryk - STORT TILLYKKE

Ned på jorden igen

Skrevet af Birgitte Krogager, Mandag den 12. november 2012, 11:53

Det bliver mere og mere utåleligt at se Johanne Smidt-Nielsen.
Hun puster sig op som en kalkun for dernæst at falde ned som en vingeskudt spurv.
Hun taler med en autoritet, som om hun var den vigtigste person i Danmark og den eneste, der føler noget for de ramte.
Hendes popularitet er steget hende til hovedet, og i forhold til andre politikere - især dem fra oppositionen - får hun af tv tildelt al for megen taletid.
Nu har hun fået en dukkert. Lige hvad der skulle til.

finanslov

Skrevet af bjarne hansen, Mandag den 12. november 2012, 11:35

enhedslisten må desværre indse at der er økonomisk krise i det
meste af verden når arbejdsløsheden stiger i hele den vestlige
verden må selv Johanne må vente på bedre tider inden der er råd til
det kig på alternativet Venstre-liberal alliance og desværre også DF
er det det i ønsker tilbage i krisetider så får i kærligheden at føle
det må være de de grå hjerneceller i jeres hovebestyrelse der er
gået totalt i stå

En ny politik, tak!

Skrevet af Rasmus Risk, Mandag den 12. november 2012, 11:31

Regeringen skulle føre en politik, der skaber arbejdspladser i stedet for at sende Magnus Heunicke på banen, der blot skamroser regeringen med falske ord om, at den holder hånden under de arbejdsløse og skaber tusindvis af job.
Enhver kan se, at det er løgn.
Regeringen vil helst slagte de virksomheder, som skaber basis for velfærd, og så ender vi hurtigt, som alle de lande, hvor socialister fører ordet: Forarmede og ufrie.

Det ser håbløst ud

Skrevet af C Nielsen, Mandag den 12. november 2012, 10:51

Der bliver snakket - hver dag - om at Danmark skal tage og finde ud af at blive konkurrencedygtig over for udlandet. Ingen tvivl om at det er rigtigt, og med denne finanslov ser der ikke ud at blive skabt vækst i 2013. For alt andet lige - at øge de offentlige udgifter er som udgangspunkt ikke med til at skabe vækst. Og Danmark har i forvejen verdens højst (skatte) betalte offentlige system. Og tro mig, det bliver dyrere for den gennemsnitlige dansker, der knokler og betaler verdens højeste skat. Selvom der bliver talt om skattelettelser, så ender det hele i et STORT nul.

Hyklerisk omsorg

Skrevet af Magnus Klein, Mandag den 12. november 2012, 09:43

Johanne Schmidt-Nielsens overdrevne medynk med de dårligst stillede harmonerer meget dårligt med de revolutionære planer, Enhedslisten pønser på: at omdanne verdens lykkeligste land til noget, der minder om det nedlagte DDR.
Naturligvis vil Enhedslisten benægte, at deres paradisvisioner har noget som helst med DDR at gøre, men nævn bare ét socialistisk land i verden, hvor der er eller har været velstand, frihed og tilfredshed.
Rungende tavshed.
Nævn lande, hvor et socialistisk regime har undertrykt et folk ved at spærre det inde, berøve dets frihed og holdt befolkningen i frygt og armod.
Listen bliver lang.
Tanken om en revolution har været gennemført før, men aldrig med succes.
Hvorfor skulle det for første gang i historien kunne lykkes for Enhedslisten?

Politikere er et destruktivt folkefærd m/Rocker-mentalitet.!!!

Skrevet af Hansen, Mandag den 12. november 2012, 09:17

Og det er uanset om de tilhører højre eller venstrefløjen, de er værre end den “cicilianske mafiosa”, for dem kan man i det mindste arrestere, når de plyndrer befolkningen, men den nationale politisk organiserede mafiosa ændrer bare lovgivningen, hvis den står i vejen for deres organiserede og kriminelle hjemmerøverier!

Der var en meget ”VIS” statsleder engang, som KLOGT sagde:

Demokrati er den værst tænkelige af alle styreformer, og det har jo vist sig at han havde ret, det eneste folkevalgte politikere evner, er at smadre det demokrati og den velfærd, de hyklerisk påstår at ville kæmpe for at bevare, plyndre landet og befolkningen og køre det hele i sænk, indføre diktatoriske arbejdsprogrammer for slaverne, for at DE (politikerne) kan få penge nok i statskassen, til fortsat at spille karl smart rundt omkring i verden på 1st klasse, til luksus destinationer som (Rio De Jainero og et hav af andre ”såkaldte topmøder” eller ”såkaldt studieture” (SKATTEYDERBETALTE FERIER) all over the World ) og til at dække deres eget luksusforbrug!

Nej send Børsting og alle de andre fedtbjerge i fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningerne og det politiske system ud på arbejdsmarkedet, evt. til Skagen eller ud og plukke jordbær til 85 kr. i timen!

Så i stedet for at afskaffe velfærden, så lad os komme af med alle de asociale politiske pampere, både i regeringskontorerne og organisationerne, alle deres pamperfest er spild af penge og totalt nytteløse, politikerne varetager kun deres egne interesser, og de faglige organisationer er jo alligevel ikke lønmodtagernes (slavernes) repræsentanter mere, de er blevet den til enhver tid siddende regering og arbejdsgivernes slavepiskere, den eneste tilknytning de har til slaverne er, at de lever fedt som parasitter på ryggen af slaverne!

Lønmodtagerne kan så melder sig ud af det asociale Pamper fagforeningsforetagende, så kan de penge der spares næsten dække prisstigningerne og de stigninger, deres asociale repræsentanter med hjælp af de RadiGale S & SF har belemret slaverne med!

Hvis der stadig mangler arbejdskraft i industrien og erhvervslivet, så sende alle de andre fagforenings-, og mediepampere, Hexia de Trick (Helle Thorning Schmidt), Annette, Villy, Krag, Jesper Coridon og alle fedtbjergene i EU-parlamentet, folketinget og statsadministrationen, regionerne, kommunerne, og de administrative systemer ud og arbejde, så de kan få svedt alt det fedt af, som helt klart fylder så meget i deres hoveder, så de ikke mere er i stand til at tænke en eneste logisk og anstændig tanke!

Det samme gælder faktisk for de overfede ledere i industrien, finans-, og erhvervssektoren, de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne, send dem ud på arbejdsmarkedet til 85 kr. i timen, hvis der virkelig mangler arbejdskraft og de mener det er en anstændig løn til slaverne, så er det vel mere end rigeligt i løn også til dem, og helst til noget enormt fysisk hårdt arbejde, så de kan få alt deres fedt også mellem ørerne svedt ud, så vi ikke også skal bruge skattekroner til fedtsugning af de dovne flæskebjerge!

Alle de overfede økonomer, vismænd, kommentatorer, analytikere, bankøkonomer, spindoktorer, forskere, kunstnere, redaktører, journalister m. fl., trænger også til at komme ud og arbejde med noget produktivt, for lige som de ovenfor nævnte, har de selv aldrig nogensinde lavet andet i hele deres elendige liv, en at leve som parasitter på ryggen af slaverne, så de kunne også have godt af at komme ud i praktisk fysisk ekstremt hårdt arbejde, i stedet for at sidde og spille kloge på noget, de helt klart ikke aner en hujende fis om!

For hvis de virkelig vidste hvad de snakkede om, hvorfor er vi så endt i et totalt økonomisk kaos, nej hvorfor betale for den slags plattenslagere, som helt tydeligt har taget fejl på alle områder de sidste 50 år ?????

Hvis industrien så stadig ikke har løntrykkere nok, for det er jo det alle de reformer handler om, når vi i forvejen har mindst 180.000 arbejdsløse, er der jo ikke arbejde til alle de ekstra mennesker, som de vil have importeret og presset ind i aktivt arbejde, for der er jo ingen virksomheder med en normal ledelse, som fordobler produktionen eller tager flere ind end de har brug for, produktion og afsætning skal jo svare til hinanden!

Og efterhånden som virksomhederne udsulter slaverne, så har de underbetalte slaver jo heller ikke råd til at købe virksomhedernes produkter, og så er der ikke mere grundlag for at producere varer, så de bliver nødt til at fyre endnu flere, eller flytte produktionen til lande, hvor slaverne vil arbejde (næsten gratis), men det gavner da ikke hverken udlandets eller den hjemlige købekraft, tværtimod!

Det kaldes en nedadgående destruktiv dødsspiral uden ende, ”før den når afgrundens bund”!

Men hvis politikerne, den finansielle sektor og arbejdsgiverne med djævelens vold og magt, vil ruinere danskerne, Danmark, det danske samfund og dermed også deres egne muligheder, for fortsat at leve deres luksusliv med tårnhøje lønninger, så er det pinedød nødvendigt at slaverne også tjener penge, for ellers går vi alle neden om og hjem i et ”symbolsk Titanic”, for vi er jo “på trods af alt” alle i samme båd!

Hvis de alligevel vælger en kollisionskurs, så ville det da være mere fornuftigt at nedlægge folketinget, de danske politikere og alle deres håndlangere har jo alligevel solgt Danmarks selvstændighed, til den forbryderiske, asociale og udemokratiske Bilderbergerbande i EU, og helt udemokratisk skrevet under på, at EU-lovgivningen er over de tilhørende landes nationale lovgivninger, dermed har politikerne jo faktisk også afskaffet Den Danske Grundlov!

På det område er EL og SF’ere ikke spor bedre end andre i folketinget, så hvis man skulle erklære nogen uegnet til at sidde i folketinget, så bør det jo retfærdigvis også gælde Holger K og alle EU-fanatikerne, de har alle svigtet den danske befolkning, og med løgne, trusler og manipulation underlagt Danmarks selvstændighed under en fremmed magt, så hvis såkaldte og tidligere kommunister er uværdig til at sidde i folketinget, så må det samme jo gælde alle andre i folketinget, som har konspireret mod og overdraget myndigheden over Danmark, til den diktatoriske og udemokratiske Bilderbergerbandes teknokrater i EU-parlamentet!

Folketinget er jo i realiteten omdannet til EN af EU's provinser (Nord Deutche region Dänemark), et ekspeditionskontor for EU’s lovgivning under EU-teknokraternes overformynderi, hvorfor vi fortsat fejrer en Grundlov, som reelt er afskaffet og reduceret til at være en forhistorisk museumsgenstand, er jo også et camoufleret bedrageri, i øvrigt har danske politikere jo heller ikke mere respekt for grundloven, menneskerettighederne og demokratiet, end at de gang på gang overtræder dem helt åbenlyst og efter behag, og systemets 100% indoktrinerede og velorganiserede håndlangere freder helt åbenlyst alle magthavernes Grundlovsbrud!

som forventet!

Skrevet af Søren K. Sørensen, Mandag den 12. november 2012, 08:38

Her er så beviset, enhedslisten er blot regeringens gummistempel.

Typisk Socialdemokrater...

Skrevet af martin, Mandag den 12. november 2012, 07:52

At, give med den ene hånd og tage det dobbelt tilbage med en anden.

Tænk at de efter et HELT år kun kan fremlægge sådan en gang abelort. Danmark styre fortsat ned mod afgrunden.

Hvad nyt er der i fedt og sukkerafgifter de var alligevel blevet slagtet af EU...flot stunt Holger

EL i er fuldstændig tilgrin, hvorfor mon regeringen vælger Jer, har det mon noget med at de kan få det som de vil med Jer..

Enhedslisten

Skrevet af Kirsten, Mandag den 12. november 2012, 07:51

Tilbage til ungdomshuset med dig Johanne.

Farvel

Skrevet af H. Kristensen, Mandag den 12. november 2012, 07:16

Farvel til fagforeningerne og a-kasserne. I købte os en kulsort regering for vores medlemskontingent. Håber pamper-bosserne i fagforeningerne har gemt bare en lille sjat af kontingentpengene, for der bliver brug for dem.

Børnehave

Skrevet af Niels Nielsen, Mandag den 12. november 2012, 07:13

Hvis de såkaldte kloge mennesker vi har valgt til at styre vort land,havde haft en smule fornuft i behold, ville efterlønnen blive geninført. Det vil koste væsentlig mindre, end de krumspring som man nu indfører på arbejdsmarkedet. Etftelønnen kostede jo ikke mere ,end kostede staten at forgylde direktionen i den krakkede Amagerbank.
Sidste , nu ser jeg at vi skal have nye Eldrevne tog. Er der ikke nogen som kan placere et ansvar for at vi lige har købt ca 80 sæt dieseldrevne , som står og ruster op, Med de politikere vi har ,må jeg sige at vi for lille et land til at have råd til at have egen regering.
4 mand på et kontor i en mellenstor europæisk storby kunne såmænd godt klare den opgave.vi har love nok til de næste 10 år.

Enfoldighedslisten.

Skrevet af Perw, Mandag den 12. november 2012, 06:50

Det er da en kanon god finanslovsaftale - totalt blå - og nu kommer Enfoldighedslisten da endelig til at stå som Tingets absolut mest utroværdige parti! Det gør bare vejen for en snarlig ny regering meget bedre.
Så jeg er meget tilfreds.

Den gode, den onde og den grusomme

Skrevet af Lars P, Mandag den 12. november 2012, 04:08

Spillet om finansloven minder mig om den italienske spaghettiwestern.

Rollerne må læseren selv fordele...

duracellkaninen johanne og de andre vatnisser

Skrevet af sa, Mandag den 12. november 2012, 02:09

Johanne blev lige pisset på plads af dem hun støtter - hopper op og ned i ren arrigskab og nægter enhver form for kompromis, men kun til vestager og cory får hende under "behandling"

Aftalen er nok noget af det tyndeste de røde endnu har præsteret - problemerne er kun udskudt en anelse og alt sammen kun for at få en aftale igennem uden venstre og DF.

Partileder Johanne totalt til grin

Skrevet af Carina, Mandag den 12. november 2012, 00:36

Hvad er det da for en latterlig partileder, Enhedslisten har fået.

Med gnistrende øjne lovede hun i juni, at regeringens "svinestreger" skulle kompenseres "krone for krone".

Nu danser hun efter Bjarne Corydons fløjte.

Han må da holde sig på maven af grin.

Den er stram

Skrevet af michael pedersen, Søndag den 11. november 2012, 22:00

når højre og venstre fløjen græder om kamp, så er det et sikkert tegn på at der er lavet en fornuftig finanslov.
Det der stunt Johanne laver, handler jo bare om at hun taler et sprog hendes vælgere forstår, det samme som Pia var god til.
Genialt lavet Corydon.