EU freder lakridspiben og bandlyser snustobak

De nye tobaksregler i EU er endelige på plads efter et kompromis om skærpede krav til e-cigaretter. Til gengæld er snustobak endegyldigt bandlyst i alle EU-lande på nær Sverige, mens den meget omtalte lakridspibe og andet »tobaks-slik« overlever.

I flere år har EU forsøgt at finde fælles fodslag i forhold til regler for tobaksprodukter, og onsdag lykkedes det endelig repræsentanter fra medlemslandene at lande en aftale, som skal mindske landenes tobaksrelaterede dødsfald. Det skal blandt andet ske ved større advarsler på cigaretpakker, forbud mod jordbær, chokolade- eller anden smag i tobak samt skrappere krav til e-cigaretter.

»Den her aftale vil betyde, at tobaksvarer vil ligne - og smage som - tobaksvarer og dermed være med til at afskrække unge fra at begynde at ryge. Jeg er især glad for de nye, store obligatoriske billeder og advarsler på begge sider af cigaretpakkerne,« siger Tonio Borg, EUs kommissær for sundhed- og forbrugerpolitik.

»Endelig vil jeg gerne lykønske EU om at nå til enighed om tydeligere sikkerheds- og kvalitetsstandarder for det voksende e-cigaretmarked. Kommissionen vil nøje overvåge udviklingen og tendenser i dette nye marked,« tilføjer Borg.

De nye regler, som blev aftalt mellem det litauiske formandskab og Europa Parlamentet mandag, skal endeligt godkendes i det samlede Europa Parlament og af medlemslandenes ministre.

Alle 28 medlemslande på nær Polen stemte onsdag for aftalen, som især var svær at lande på grund af det seneste tobaksprodukt på markedet, e-cigaretten.

De nye regler for e-cigaretten kommer til at betyde, at der bliver nedfældet mere klare grænser for indholdet af nikotin og for størrelserne på ampullerne i e-cigaretten.

Det er imidlertid definitivt slut med at have en skrå eller snustobak liggende bag læben, med mindre man er svensker. Salg af snus forbliver ulovligt i alle andre lande end Sverige, som ved sin indtrædelse i EU fik lov at beholde snustobakken, fordi produktet har en stor plads i den svenske kulturarv. Så sent som i sommer fik snusdebatten nyt liv i Danmark, da flere borgerlige politikere protesterede imod, at EU skal bestemme, hvorvidt danskere vil »snuse« frem for at ryge. Joachim B. Olsen (LA) proppede i den forbindelse en snus op under læben på talerstolen i Folketinget.

Endelige får de nye tobaksregler ingen betydning for slik, der har form af tobaksvarer. Dermed kan danskere med hang til lakridspiben ånde lettet op.