Politik

Espersen: Thorning godkendte selv bankpakke 2

Tak for tilmeldingen!

X

Vi har også masser af andre gode nyhedsbreve. Du kan til- og framelde dig dem her, hvor du også kan opdatere dine personlige oplysninger og interesser.

Venlig hilsen BT.dk

ARKIVFOTO. Efter pres fra landets to mest magtfulde bankdirektører, Peter Straarup fra Danske Bank og Peter Schütze fra Nordea, fjernede daværende økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) i 2009 i sidste øjeblik en såkaldt upsidemodel fra bankpakke 2. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

- Kritikken er skudt fuldstændig ved siden af, siger tidligere erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen om påstanden om, at en sidste øjebliks ændring af bankpakke 2 endte med at koste staten 24 mia. kr.

Ifølge DR-dokumentaren 'Sikke en fest', der sendes i aften, gik man efter pres fra bankerne bort fra at sikre sig en luns af eventuelle kursgevinster som betaling for at bankerne kunne låne 100 mia. kr.  I stedet tog staten sig betalt med en rente på 10 procent.

Læs også: Espersens aften-ændring kostede staten 24 milliarder

Nu siger Lene Espersen, at der var bred enig mellem syv af Folketingets partier om den model. Hun påpeger også, at den endelige aftale fandt sted i et nært og fortroligt samarbejde med blandt andre Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager.

Venstres Tina Nedergaard blander sig også i debatten:

- Jeg finder det simpelthen så pinligt, at Socialdemokraterne bliver ved med at hænge VK ud for forhold, som de selv enten deltog i eller ville have forværret, skriver hun på facebook.

Da Folketinget vedtog bankpakken, roste daværende finansordfører Morten Bødskov (S) indholdet.

- Renten på de lån, bankerne nu kan få fra staten, er gennemsnitligt på 10 pct. Det er fair, og det er rigtig balance mellem ønskerne om en stabil banksektor og en ordentlig forrentning af skatteborgernes penge, sagde han.

Lene Espersen siger i en pressemeddelelse, at den såkaldte upside-model, der gav staten mulighed for at få andel i eventuelle kursgevinster, var på bordet, men ikke holdt i forhold til de præmisser, man havde opstillet. Nemlig at bankerne skulle behandles ligeværdigt, og at sammenlignelige banker skulle have ensartede vilkår.

- For det første er der kun en mindre del af bankerne, der er børsnoteret. Den ejerskabsstruktur, der er i bankerne, betød, at modellen ikke kunne bruges. Og for at få løst op for kreditklemmen var det også vigtigt, at sektoren ville bruge muligheden. Derfor valgte et bredt politisk flertal den anden model, der er kendt som bankpakke 2. Og vi gjorde præcis, det vi havde sat os for. Vi løste et samfundsproblem og sikrede samtidig, at skatteyderne ikke skulle betale for bankernes fejltagelser. Bankpakke 2 giver pt. et pænt milliardoverskud, siger Lene Espersen.

100 mia. kr. til bankerne

Folketingets resumé af loven forklarer i kort form, at formålet med ordningen er at give kreditinstitutterne mulighed for at få en finansiel stødpude og dermed sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, således at risikoen for, at sunde virksomheder og husholdninger ikke kan få finansieret deres aktiviteter i kreditinstitutterne, mindskes.

Desuden forventes kreditinstitutternes kapitalindskud at skabe luft i instituttets udlånspolitik. Såfremt alle kreditinstitutter fuldt ud benytter sig af tilbuddet, skønnes der at ville blive tilført kapital på ca. 100 mia. kr., hvoraf ca. 75 mia. kr. går til pengeinstitutterne og ca. 25 mia. kr. til realkreditinstitutterne.

Statens kapitalindskud er et lån, der skal forrentes og tilbagebetales. Det forventes, at renten i gennemsnit vil blive på ca. 10 pct. I kreditpakken indgår, at anvendelse af aktieoptionsprogrammer til direktionen skal begrænses. I alle finansielle virksomheder skal generalforsamlinger og repræsentantskaber forholde sig til direktionens aflønning.

Endelig indføres et forbud imod lånefinansieret salg af instituttets egne aktier og garantbeviser. Forbrugerombudsmandens muligheder for at gribe ind mod meget aggressiv markedsføring af finansielle produkter skal styrkes. Finanstilsynet styrkes yderligere både ressourcemæssigt og med hensyn til tilsynets indgrebsmuligheder. Der etableres under Eksport Kredit Fonden en eksportlåneordning, der skal sikre finansiering af danske virksomheders eksportforretninger.

Lovforslaget vedtaget med 113 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, IA, SP og Pia Christmas-Møller (UFG)).

Relaterede

Det læser andre