DF vil have justitsministeren ind i retssager om misbrugte børn

Justitsminister Karen Hækkerup bør ændre loven, så børn op til 15 eller 16 år kan videoafhøres i forbindelse med retssager om seksuelle overgreb, mener Dansk Folkeparti.

Justitsministeren bør straks sørge for, at børn og unge, som skal vidne om et seksuelt misbrug i retten, får mulighed for at gøre det under mere trygge forhold.

Det mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup (DF), som nu går til justitsminister Karen Hækkerup (S) med sagen.

»Vi tager den op med justitsminister Karen Hækkerup, og det vil da være fantastisk, hvis den nye justitsminister som en af sine første handlinger vil sikre, at børn kan blive videoafhørt i stedet for, at det foregår i retten med alle de komplikationer, det giver,« siger han.

Ifølge Børnerådet og Center for Seksuelle Overgreb frygter mange børn og unge at skulle vidne i retten, mens de lange ventetider på at få afgjort deres sag forhindrer dem i at komme videre efter overgrebet. Men det kan man afhjælpe ved at hæve aldersgrænsen for, hvornår børn og unge er forpligtet til at møde personligt op og vidne i retten fra de nuværende 12 år til 15 eller 16 år, foreslår de to organisationer. I stedet bør man afhøre børnene på video, mener de.

Den mulighed kan imidlertid være skadelig for den tiltaltes retssikkerhed, mener juraprofessor Eva Smith.

»Det er en vigtig retssikkerhedsgaranti for den tiltalte at se vidnet udtale sig i retten. Det giver den tiltalte mulighed for at fortælle sin forsvarer, hvad der skal spørges om og påpege åbenlyse huller i vidnets forklaring,« siger hun til Politiken.

Men det er en »konservativ holdning«, mener Peter Skaarup.

»Det altoverskyggende må være, at det er en stor belastning, når man skal afgive forklaring i retten, at man skal genopleve det overgreb, man har været udsat for. Så må vi finde en nutidig løsning, som tager hensyn til barnets tarv,« siger han.

DFs retsordfører slår samtidig fast, at partiet er parat til at bruge flere penge på at forkorte ventetiden for retssager omhandlende seksuelle overgreb på børn og unge.

»Det vil skabe stor tryghed for børn. I dag går der alt for lang tid. Vi må have et overslag på, hvad det vil koste. Men jeg tror nu ikke, det er en voldsom udgift. Når der er propper i retssystemet, er det vigtigt, at regeringen imødekommer ønsket om flere penge til behandling af sager,« siger han.