Oprør mod direktøren: 'Han kører DSB af sporet'

Medarbejderne hos DSB er stærkt utilfredse med deres direktør Jesper Lok, afslører ny rapport

Aflysninger på stribe, forsinkelser, pendlere i oprør og endelig stigende billetpriser.

DSB er på alle måder på slingrekurs i øjeblikket med den ene dårlige historie efter den anden i medierne.

Nu går formanden for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup ud med en opsigtsvækkende kritik af DSBs generaldirektør Jesper Lok, som han mener er godt i gang med at ødelægge DSB og DSBs produkt i sin iver efter at nå et krav om at spare en milliard i år.

- Jeg vil sige det sådan, at Jesper Lok populært sagt er ved at køre DSB helt af sporet. Han står i spidsen for en ledelse, der er så fokuseret på at nå en spareplan, at det er ved at koste DSBs omdømme fuldstændig med utryghed og en meget dårligere servicering af passagerne og meget utilfredse medarbejdere som en direkte konsekvens, siger Henrik Horup.

Kritikken kommer på baggrund af ny rapport af DSB som arbejdsplads, der viser, at ikke bare passagerne er stærkt utilfredse med Statsbanerne. De 7.623 medarbejdere tegner et yderst dystert billede af DSB efter Jesper Lok for halvandet år siden har overtaget topledelsen.

I forhold til rapporten i 2012 er medarbejdernes arbejdsglæde faldet markant i år og ligger langt under arbejdsmarkedet generelt.

- Resultatet vidner om en organisation, der både i sammenligning med tidligere arbejdsglædeniveauer i DSB og i forhold til det danske arbejdsmarked, giver udtryk for lav trivsel på arbejdspladsen, konkluderes i rapporten.

Især skyldes den manglende arbejdsglæde et stort fald i tilfredsheden med den overordnede ledelse i DSB samt DSBs omdømme.

- Jeg synes, rapporten viser en udvikling af DSB, der er meget problematisk. Ledelsen er så optaget af at spare penge, at de fuldstændigt kører DSB i sænk som arbejdsplads. Jesper Lok har indført ’management by fear’ og har på kort tid fået indført en stil, hvor ledelsen i langt større stil benytter sig at trusler mod medarbejderne og i langt større stil fører disciplinærsager mod medarbejderne, hvis de eksempelvis er gået ned med stress, siger Henrik Horup.

Henning Hyllested, trafikordfører for Enhedslisten raser over ledelsen.

- Det undrer mig ikke, for i sidste ende er det medarbejderne, man sætter til at betale for den krise, DSB har befundet sig i. Hvis det virkelig forholder sig sådan, som Dansk Jernbaneforbund siger, så synes jeg det er forkasteligt. Skal man igennem noget ubehageligt i en virksomhed, så skal det foregå på en ordentlig måde. Jeg mener, at fagforeningerne har været villige til at samarbejde med DSB, og det er jeg ked af, hvis DSB ikke gengælder, siger han.

DSBs personaledirektør køber ikke kritikken

- Jesper skal som alle andre i DSB måles på resultaterne i DSB. Og jeg kan blot konstatere at de sidste 2 år har virksomheden vendt underskud til overskud og leveret en bedre rettidighed og pålidelighed for vores tog end længe. Det er det vigtigste - ikke personspørgsmål, siger Inge Ørum Kirk.

Læs også: