Tjek om du er i farezonen for stress

Stress er blevet en indgroet del af vores liv, og rigtig mange ved slet ikke, førend det er for sent, at de er alvorligt ramt. Få indblik i, hvordan du ser tegnene, inden det er for sent.

Stress er en tilstand
Stress er, ifølge Overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, og Reiner Rugulies, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ikke en sygdom i sig selv, men derimod en tilstand, der på sigt kan påvirke helbredet i negativ retning. De to eksperter konkluderede i et faktatjek, der stammer fra Politiken.dk, at det er umuligt at sige noget om, hvor mange danskere der konkret lider af stress eller stress-relaterede sygdomme. Til gengæld er det sikkert, at stressbelastningerne over tid kan føre til alvorlige og kroniske lidelser, og derfor bør tegn på kronisk stress tages særdeles seriøst.

Forebyg i stedet for at helbrede
En af de alvorligste følgesvende til kronisk stress er depression. Ifølge Psykiatrifonden vil ca. hver 6. dansker i løbet af livet opleve depressionen tæt på livet, og ud af de omkring 15 procent af befolkningen, der bliver ramt, vil en del af de ramte have problemer resten af deres liv. Det er derfor vigtigt at lytte efter kroppen og sindets signaler, så man kan forebygge i stedet for at helbrede.
Links:

coachens råd til, hvordan du får mere livsglæde, på Q.dk

Hvem er de udsatte?
Alle mennesker, også børn, er desværre udsatte. Både mænd og kvinder rammes stort set ligeligt og har man først fået stressen ind på livet, vil man livet igennem være ekstra sårbar. Alle sociale lag og arbejdsgrupper herunder også arbejdsløse kan rammes af stress.

Tjek om du er i farezonen
Symptomerne for stress kan deles op i grønne, gule og røde. De grønne symptomer er ”her og nu”-stress og helt i orden. De gule symptomer er mere alvorlige, og du bør stoppe op, med mindre du laver noget meget vigtigt. Røde symptomer betyder stop. Du bør ikke under normale omstændigheder opleve røde symptomer, og hvis du gør det, så bør du sætte ind over for din stress.

Rødt betyder STOP:
• Glemmer ting/er fraværende
• Eksem/sygdom forværres
• Uforklarlige smerter
• Mindre social
• Større forbrug af stimulanser
• Aggressiv
• Mave- og tarmproblemer
• Blødningsforstyrrelser

Gult betyder pas på:
• Træthed
• Sover dårligt om natten
• Tænker hele tiden
• Uro i kroppen
• Indre modstand/modvilje
• Irritabel
• Lettere til tårer
• Indesluttet

Grønt betyder KØR:
• Midlertidig hjertebanken
• Midlertidig rysten eller tics
• Sveder
• Tørhed i munden
• ”Sommerfugle i maven”
• Knugen i brystet/maven
• Tissetrang
• Anspændthed

Kvinde drop din offerrolle. Sådan kommer du ud af dit martyrium, se mere på Q.dk

Hvor kan du få hjælp?
Hvis du eller en af dine nærmeste er udsat for stress, er det vigtigt at sætte tidligt ind. Jo længere man venter, des større risiko er der for, at det videre forløb bliver langvarigt og i værste fald, kronisk.

I første instans er det vigtigt at kontakte sin praktiserende læge. Lægen kan være med til at stille diagnosen korrekt, og efterfølgende hjælpe en videre i systemet, hvis der er behov for det. Det er vigtigt at overvinde den berøringsangst, som mange mennesker lider af, når det kommer til så personlige emner som ens helbrede og mentale tilstand.

Mange arbejdspladser har også via deres HR afdeling et beredskab klar, når en medarbejder giver udtryk for stress eller bliver akut ramt af følgelidelser. Her er det også vigtigt at spille med åbne kort, for jo tidligere forløbet igangsættes, des hurtigere kan man komme tilbage og fungere igen. Og frygten for at miste sit arbejde er en af de største årsager til, at folk skubber stressen foran sig.

Kilder:
Politiken.dk
Psyktiatrifonden.dk
Forebygstress.dk
Stressforeningen.dk