KØB PLUS!

Læserne jubler: Det er godt gået, Jane!

Massiv opbakning til 67-årig efter hun åbent har afvist at betale beskyttelsespenge til kriminelle på Nørrebro

Sympatien og støtteerklæringerne strømmer imod den modige værtshusholder Jane Pedersen, 67, der ikke vil finde sig i at blive afpresset af unge kriminelle.

Siden 67-årig Jane tager kampen op: I skal IKKE true mig, fordi hun angiveligt var så uheldig at drive sin "Cafe Viking" i en indvandrerbandes "distrikt", har hun ligget vandret.

- Telefonen her i baren har ikke stået stille, og jeg har også haft besøg af et tv-hold. Det er meget overvældende, men dejligt med den store opbakning, siger Jane Pedersen til bt.dk.

LÆS OGSÅ:
67-årig Jane tager kampen op: I skal IKKE true mig

Og også bt.dks læsere har haft travlt med at vise Jane deres støtte. På to timer har historien om hendes kamp mod afpresserne udløst langt over 500 kommentarer på nettet og Facebook, og mange af dem giver udtryk for stor beundring for Janes mod:

- Det er modigt og det der skal til, - godt gået! Håber der er fuld opbakning fra politiet og politikerne....Stærkt, og vi er nødt til at stå sammen nu og begynde at gøre lidt modstand mod bander og kriminalitet!!, skriver en læser.

Samme tone anslår "Jytte" her på bt.dk:

- Det er godt gået Jane, du er bare for sej. Held og lykke med dit værtshus. Håber de er blevet skide bange dem der ville afpresse dig.

Også S. Andersen giver udtryk for sin respekt:

- Det er ikke altid omkostningsfrit at sætte sig op mod sådan en flok bøller, men hvis alle gjorde som Jane, så ville de typer få betydeligt sværere ved at true og afpresse lovlydige borgere. Respekt!

Og Kim Botoft Pedersen er lige så imponeret:

- Jeg kan kun tage min hat for dig og dit personale. Jeg tager klart afstand fra pengeafpresning. Så forsæt KAMPEN.

DELTAG I DEBATTEN OG AFSTEMNINGEN NEDENFOR

Afstemning

Din kommentar

Kommentarer

Godt gået,Jane, men!!!

Skrevet af Allan Gorm Larsen, Tirsdag den 4. september 2012, 19:58

Jeg har stor sympati for det du gør, men jeg tror ikke du skal blande politik ind i det her jeg tænker her på dit udsagn om at du ikke vil have Pia Kjærsgaard på besøg eller andre for den sags skyld. Det fremmer ikke, efter min mening sagen, tværtimod. God kamp.

Godt gået!

Skrevet af majbritt, Tirsdag den 28. august 2012, 23:27

Tillykke til en super kvinde, der tør stå ved sin cafe! Hurra for den opbakning du får. Nu må man stå sammen. Held og Lykke

Det bliver kun være og være.

Skrevet af Torben Larsen, Søndag den 26. august 2012, 21:13

Danmark er et paradis for muslimer.
Gratis bolig-gratis børn-gratis mad -gratis hospital - ingen krav,bare gør dig umulig, og ikke mindst fri hash.

De næste generationers kamp!!

Skrevet af Eras, Søndag den 26. august 2012, 11:03

Hvornår mon det stopper!! de næste generationer vil forbande os med de kæmpe problemer de kommer til at kæmpe med!

DEN MUSLIMSKE INDVANDRINGS OMKOSTNINGER

Udgifterne løber løbsk og passerer nu 100 milliarder.
Staten får et katastrofeunderskud på over 100 milliarder, forhøjer skatter og afgifter, skærer i hjælp til gamle og syge, lukker skoler og bruger ulandshjælpen på udgifter, som skyldes indvandring til Danmark fra fortrinsvis muslimske lande. – Allerede i 2005 erkendte Jyllands-Posten: “Den politiske og intellektuelle magtelite er sluppet af sted med i over 20 år at foranstalte en muslimsk storindvandring, der koster det offentlige 65-75 milliarder kroner om året og truer med at tage livet af den danske enhedskultur” (04.06.2005 s. 11). Fra 2011-12 er indvandringen og udgifterne løbet helt løbsk og passerer 100 milliarder !

Vollsmose som eksempel på, hvad skatteydernes penge bruges til : – Gratis bus og koncerter til indvandrere 2.844.402 kr., morgenvækning til trætte elever 1.880.855 kr., bedre image 11.421.411 kr., markedsføring 4.385.000 kr., 3 konsulenter 6.040.692 kr., herunder ekstremisten Asma Abdol Hamid, drift 9.596.542 kr., forsøg på at hindre hærværk 3.821.641 kr., Bob-Bon-Land mv. i alt 58.482.279 kr. (J.P 18.02.2012). Alene på boligforbedringer blev der i ghettoer brugt 48 mia. fra 1993-2011 og afsat 11 mia. fra 2012 iflg. Ministeriernes egne tal. (Den Korte Avis 21.02.2012). – Asylsager, der førte til opholdstilladelse, steg allerede i årene 2000-2008 fra 35.000 til 69.277. Antal asylcentre steg fra 7 til 25. (DST 2011. “Familiesammenføringer stiger i 2012 med tusinder pga. regeringens afskaffelse af pointsystemet og regeringens øvrige lempelser.” (Advokater med speciale i familiesammenføring (Information 12.01.2012).

Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer : – “Massiv stigning i antal indvandrere på førtidspension. Antallet af indvandrere fra ikkevestlige lande, som er permanent arbejdsuduelige, er på 5 år steget med 51%, på Fyn med 68%. Kommunerne magter ikke at få dem i arbejde. 3%færre danskere kom på førtidspension.” (Berl. Tid. 01.01.2012).

Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikkevestlige lande eksploderer : – Fra 2010-11 er arbejdsløsheden blandt ikkeventlige indvandrere, især muslimske, steget fra 46 til 54%. (Tekst-TV nov. 2011). Af arbejdsduelige somaliere var 2009 kun 38% i arbejde, irakere og libanesere 41%, skønt staten præmierede kommunerne med 30.000 kr. for at ansætte en indvandrer, en klar diskrimination af arbejdsløse danskere (Statistisk Årbog 2011)

Kriminallitetsomkostninger eksploderer : – Over 70% af indsatte i ungdomsfængsler er af anden etnisk herkomst. Voldtægter steg i 2010 til 430, voldsforbrydelser til 18.000 ! (DST 2010). Mænd fra Somalia, Marokko og palæstinenserne er de mest voldelige. De begår bl.a. voldsforbrydelser 3-4 gange så hyppigt som gennemsnittet. (J.P. 07.12.2010). “Rekordmange blev fremstillet i Københavns Dommervagt i 2011. Næsten 70% var af udenlandsk herkomst” 1422 ud af 2099. (E.B. 10.02.2012, Rapp. Fra Kbh´s Politi).

Nationalbanken advarer (Kvartalsoversigt 2008). – “En stor del af indvandringen er sket fra mindre udviklede lande med lav erhvervsfrekvens og stort træk på de offentlige velfærdsydelser. Det har forværret de ofr. Finanser. Hvis indvandring skal understøtte finansieringen af den ofr. Sektor, skal det ske ved superindvandring. Det dækker over en person, som efter endt uddannelse går direkte på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100, betaler skat som en dansker, undlader at tage familie med og forlader landet før pensionsalderen”.

PISA-undersøgelsen påviser massiv stigning i antal af analfabeter : – I 2010 var 14% af børnene analfabeter, da de forlod folkeskolen. Men af 2.generationsindvandrere fra arabiske lande, er hele 64% af børnene analfabeter, når de forlader en dansk folkeskole, hvorfor de ikke kan gennemføre en uddannelse. Antallet af gode læsere blandt disse faldt fra 7 til 6%. Indsatsen bl. Indvandrerbørn betød, at danske børn (især de svage) blev svigtet. Trods dette udtalte undervisningsminister Morten Østergård (DRV) jan. 2012 : “Vi kan glæde os over, at gabet mellem unge af anden etnisk baggrund og danske er næsten udvisket”.

Antallet af muslimske indvandrere eksploderer : – Hver ikke vestlig indvandrer, der siden 1980´erne fik opholdstilladelse i Danmark, er nu blevet til 4, mens hver vestlig indvandrer kun er blevet til 2. En undersøgelse fra Ishøj har påvist, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Danmark i 1969-70, var blevet til 2.913 personer i 2000 som følge af familiesammenføringer og fødsler. (J.P. 24.06.2011). Indvandrere fra vestlige lande bidrager til det danske samfund med netto 34.000 kr. årligt til statskassen, mens indvandrere fra ikke vestlige lande årligt koster samfundet 31.000 i snit. (Rockwool-Fonden, citeret i J.P. 24.06.2011).

Stadig flere boligområder bliver ghettoer : – I 2011 blev 4 nye boligområder udnævnt til ghettoer. Det skyldes bl.a., at andelen af kriminallitetsdømte personer i dem oversteg grænsen på 2,7%, svarende til 3 gange så mange kriminelle som i Danmark som helhed. (J.P. 05.10.2011).
For at finansiere den dramatiske stigning i indvandrerudgifterne, må staten i 2012 låne over 100 milliarder, som skal tilbagebetales. Regeringen har strøget efterlønnen og hjælp til syge og gamle, nedlægger 300 skoler og pålægger industri og familier afgifter og skatter, der ødelægger konkurrencen, lukker virksomheder og gør landet fattigt.

Som følge af indvandring af uintegrerbare folkegrupper, steg arbejdsløshedsunderstøttelsen i 2009 til 36 mia.. kontanthjælpen til 15 mia., boligstøtten til 12 mia., udgifterne til revalidering til 81 mia. (DST 2010) og er nu ude af kontrol.
Til sammenligning : Årlige omkostninger for hele det danske forsvar : 21.0 milliarder Årlige udgifter Kirkeministeriet : 0.6 milliarder Årlige udgifter Miljøministeriet : 1.9 milliarder Årlige omkostninger kultur, museer, teatre, biblioteker, osv. : 6.0 milliarder Årlige omkostninger til kollektiv trafik : 10.5 milliarder Årlige omkostninger til hele hospitalssektoren : 58.0 milliarder
Samlede indtægter fra dansk fiskeri : 2.9 milliarder Indtægter fra landbrug, skovbrug og gartneri : 64.0 milliarder Indtægter fra gas, olie, salt og kalk : 46.0 milliarder (Statistisk Årbog 2011)

Hvem betaler de over 100 milliarder for en løbsk indvandring ?
Etisk og moralsk falliterklæring

: – Pengene tages fra de gamle og syge : Pengene hentes delvis ved at stryge hjemmehjælp fra gamle og syge og skære 19 milliarder af pensionerne.
Pengene tages fra Udkantsdanmark : – Man bruger 2 milliarder kr. fra bl.a. landsbyggefonden, penge- som burde have været et løft for Udkantsdanmark, hvor huse forfalder og skoler lukkes.
Pengene tages fra børnefamilierne : – 300 skoler lukkes, børnehaver lukkes og fordyres. (DR-nyheder jan. 2012).

SANDHEDEN SKJULES : Tekst-TV 04.01.2012 : Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har aflyst den indvandrerundersøgelse, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens omkostninger økonomisk og kulturelt. Hun udtaler : “ Nu er den tid heldigvis forbi”.

Jane, netop pga. din "Dem og Os" - retorik..

Skrevet af Mette, Lørdag den 25. august 2012, 23:37

trækker jeg mine rosende ord til dig tilbage.

Og det, lige indtil den dag du forstår vigtigheden af, at vi alle står sammen om det danske værdigrundlag, hvor vi med respekt for hinanden, uanset hvor vi kommer fra, kan leve i fred og fordragelighed med hinanden.

Det turde du ikke og frygtede for dit nabolags reaktion?
Kan du selv høre det?

Måske sammenhold, mangfoldighed og rummelighed, i samlet trup, i virkeligheden ER vejen frem.

Tænk over det,
- når hverdag og nat bliver til virkelighed igen på din café på Nørrebro...
- og der er længere imellem salg af øl, såvel indendørs som udendørs...

kebab smager godt tag en bid

Skrevet af muhammed, Lørdag den 25. august 2012, 22:07

jane du er en Engel du har et godt hjerte. Bøller finder man i alle mulige forklædninger men du udviser meget stor visdom og høj menneskelig natur ved ikke at bruge dem og os retorikken. Til Pia og alle hendes sympatisører vil jeg bare lige sige husk en hunde kiks til jeres indre Svine hund.hvis svine hunden er blevet træt af hundekiks så prøv med kebab det smager godt du må gerne få en bid fordi det hele det handler om næste kærlighed bum bumme lum

Du har meget at lære!!

Skrevet af Pedersen, Torsdag den 30. august 2012, 00:17

Når du nu skriver åhh så "sødt" om næstekærlighed,- så er det virkelig falsk,- for ISLAM og næstekærlighed kan ikke være mere fjernt fra hinanden, hvilket ikke er mærkeligt, da det jo er en "religion",- eller ideologi, opfundet af SATAN selv!
Og vi ser jo gennem tiderne,- og nu,- især i denne tid, at det ONDE i den ideologi,- viste- og viser sit hæslige fjæs!!
DETTE er der en hel del, der ER bevidste om,- også Pia K,- nok derfor hun - og andre fra DF er så forhadte af de røde og deres mørke, forførte medløbere!!
Men du kan være sikker på, at inden dette års udløb, vil alt hvad der hedder nuværende regering, såkaldte religioner,- incl. Islam, - hele vort Offentlige System, som I jo er så glade for,- samt EU og hele pengesystemet,m.m- være faldet totalt sammen!!
Og det begynder SNART!

borgerkrig

Skrevet af gyldenløve, Fredag den 24. august 2012, 23:04

borgerkrig
Of: gyldenløve, 09:09

det pinligt jo , de politkere vi har er snot dumme og totalt naive , og de blir ved og ved med at stå frem og fortælle at nu er de vrede og nu er det nok og rend mig i bagdelen. vi er blevet indvaderet af bagdøren , indrøm det dog, hvad tror i der sker hvis indvandrerne for ak81 og rockerne ned med nakken? hvem tror i så bliver deres næste mål ? for festen stopper da ikke der hvis det er det folk går og tror . vi er blevet indvaderet fat det dog . kom med sandheden og fortæl os hvor mange vi kan forvendte at vi skal tage imod?? stopper det ? har vi fået nok indvandrere eller kommer der flere?? jeg vil gerne have et svar. hvad fanden bilder i jer ind at kalde vores spritnye boliger i danmark for ghettoer ? det spritnye boliger med elevator altan og hele pivtøjet , jeg bræker mig over svagheden der lyser ud af vores naive uinteligente politikere , 50.000 talebanere styrede 20 millioner afganere med hård hånd i mange år , hvor nemt tror i det blir for den million talebannere der bor i danmark at overtage landet ?? vogn op for satan da , det arabiske forår er started i danmark og vi for det ikke at vide , det er bøller siger de .bøller ? de er religiøse fanatikere der holder ramadan middag i vores folketing , sammen med vores snotdumme naive politikere , skal man græde eller grine?? hvor skal vi flygte hen ?når vi er ved at brække os over indvandrere der står lige nede foran vores vinduer og råber og skriger hele dagen???

Ikke helt enig

Skrevet af M, Fredag den 24. august 2012, 22:51

Jens Hansen, jeg giver dig ret i, at journalister forkelsbehandler men den er rettet mere måde folk af ikke europæisk afstamning og danskerne favoriseres: hvorfor hedder det så ikke danske rockere men bare rocker bande. Men så hedder de andre indvandrerbande. Der sætte de lighedstegn mellem indvandrere og bander men ikke danskere og rocker. Ved at sige indvandrere bander gør journaliterne alle andre nationaliter og racer (Asiatere, afrikanere osv) skyldige, selv om de er hovedsageligt folk fra mellemøsten. Men jeg tror også, at det er med vilje journalisterne gør det, for mange danskere sulter efter at høre nogle negative om andre folk. Det virker som om det giver dem en slags tilfredsstillende.

Indvandrer

Skrevet af M, Fredag den 24. august 2012, 22:28

Forkert at presse penge ud af folk. Men undskyld mig mange snakker hele tiden om folk, som er kommet her. Hvor ved i fra, at de er kommet hertil og ikke er født her? Er det på grund af deres hudfarve eller hvad? Det vil jeg gerne få svar på!

JANE ER ægte SVAGPISSER! - HUN VIL KUN KUNDER!

Skrevet af L. Johansen, Fredag den 24. august 2012, 21:59

Jane er ægte svagpisser!!!

Hun foragter danskere, viser alle hendes seneste udtalelser.
Eller også gælder det, at hun vil have KUNDER!

dum

Skrevet af Udlænding DK, Fredag den 24. august 2012, 22:33

L. Johansen, er du dum eller hvad? Jane er en helt og burde få elefantordenen hos dronningen. Bare fordi hun synes, at Pia K er racist, betyder det ikke, at hun også synes alle danskere er det. Men jeg kan tydeligt høre, at du mener, alle danskere er lig med Pia K. Jeg synes, at mange af skribenterne her misbruger Janes situation for at udbrede deres fremmedhad i stedet for ægte støtte. Støt hende eller smut!

Jane skjuler

Skrevet af L. Johansen, Fredag den 24. august 2012, 21:46

Alle.
tror, de kender Jane.

Det gør de IKKE.

Trækker min støtte til Jane tilbage

Skrevet af L Johansen., Fredag den 24. august 2012, 21:36

Trækker min støtte for Jane tilbage!

Årsag?
Hendes senere udsagn afslørede, hun KUN tænkte på sig selv!

International domstol

Skrevet af Peter B., Fredag den 24. august 2012, 19:59

Sikke meget fremmedfjensk der er herinde. Selv er Jane ikke fremmedfjendsk. Mange af jer kommer med det ene tåbelige forslag efter denne. Den nuværende regering har intet gjort forkert. Flertallet stemte på dem. Husk, at hvis en del af jeres voldelige forslag går igennem, venter den internationale domstol på at få fat i jer. Lande styres med lov og ikke med alle mulige vold.

Faktisk er i med til at ødelægge integrationen. I stedet for at snakke om de bøller som kriminelle, har i mere travlt med at snakke om deres baggrund. Dermed får i flere til at føle sig uvedkommen og ikke som en del af samfundet. Men heldigvis er de fleste af jer herinde uvidende.

SANDHEDEN:

Skrevet af P.P., Lørdag den 25. august 2012, 01:00

Du godeste, hvor er du naiv!
Se dog at vågne op og tænke, og komme ud i det VIRKELIGE liv!
Voldelige forslag???!!!
Nej,- vi er bare nogle, der SER Sandheden, og kalder en spade for en spade,- IKKE hænger fast i LØGNENE som mange af jeres slags gør!!
Og som ønsker ordentlige og fredelige tilstande i DANMARK, som det var ENGANG før al indvandring fra de arabiske lande!
For disse folk VIL og KAN ikke integreres, og vi har aldrig haft så meget ballade før de kom hertil!

Sejt

Skrevet af Udlænding DK, Fredag den 24. august 2012, 19:38

Jane, du er endnu mere sej at afvise at mødes Pia Kjærsgård. Som du selv siger, skal du ikke sættes i bås med hendes racisme. Godt gået og som udlænding har du min uforbeholdt støtte. Jeg lover at komme og købe øl eller drinks hos dig fremover så meget jeg kan, når jeg skal i byen. Så forvent en ny kunde, som er glad for din kamp. Jeg opfordrer alle forretningsfolk til at nægte at betale penge til bøller. Vi skal ikke ende som mafioso lande. Det er nu pengeafpressing skal stoppes! Ellers bliver det umuligt i fremtiden.

stærkt Viking Jane

Skrevet af Jens Hansen, Fredag den 24. august 2012, 18:26

stærkt du siger nej til afpresning og godt du samtidig siger nej til Pia og hendes ligesindede,

sympati

Skrevet af fie olsen, Fredag den 24. august 2012, 18:25

jeg gad da godt at vide hvor mange der nu sympatiserer med Jane , nu hun ikke vil se racisten Pia kjærsgård, men min sympati har hun stadigvæk

godt klaret!

Skrevet af dorte petersen, Fredag den 24. august 2012, 17:40

endelig en der har mod og mandshjerte nok til at sige fra.
lad os stå sammen og fortsætte den kurs. forhåbentlig er det ikke for sent at vi sætter hælene i og viser hvem der (endnu) sætter dagsordenen her i landet. tror på det vil aftvinge respekt at vi tager "fløjlshandskerne" af og siger klart nej til at lade os kue af kriminelle. vi vil ha`et land hvor vi kan færdes trygt og sikkert, sådan som vi havde det indtil for 20-30 år siden.
Held og lykke fremover! Hilsen dorte

Det er for sent nu !

Skrevet af Torben Larsen, Fredag den 24. august 2012, 17:06

Jeg er ked af at sige det, Men Europa ender op i et stort Balkan en gang i fremtiden, uanset hvad alle de gode og dårlige har at sige om
den muslimske indvandring i hele europa.

Reissmann og dansk (stats) økonomi - og ISLAMSK INDVANDRING

Skrevet af L. Johansen, Fredag den 24. august 2012, 15:04

Reismann , du stod ved Cafe Viking i går, som "fake"?
Der er jo stemmer i at "høre" Jane, men ikke de 90 % af danskere, der har fået nok af islamisk indvandrings omkostninger.
Økonomisk rådgiver du måske S om at "spare på DANSKERE" - FOR AT GIVE TIL INDVANDRERE???

Reissmann, hvor mange danske familier har du ødelagt med dine råd fra "Luksusfælden"?

Vi har på tv set dig SKÆRE overfor danskere.
Helt ind til benet - på din "hårde facon".

Buger du samme hårde facon overfor , hvordan Danmarks økonomi skal betale for "overflødig luksus" som islamsk indvandring og overforbrug?

HAR VI RÅD TIL DEN LUKSUS AT HAVE MUSLIMSK INDVANDRING,
kære Reissmann?

Tak til BT for at slette mit indlæg.HAHA

Skrevet af D. Madsen, Fredag den 24. august 2012, 14:25

Hvad skal man sige ? Skrev jeg noget det ikke der måtte komme frem ???
RESPEKT for Mor Jane. Bliv ved min pige.
Mere tror jeg ikke, jeg må sige ???, men jeg kan da se der KLAR racime over for danskerne og grimt sprog her under ISLAM overskriften. Jeg måtte ikke skrive at de beføjelser Politiet har gør dem til nogle slapsvanse fordi politikkerene frygter "Amerikanske" tilstande. Vi HAR det jo allerede. Jeg er godt klar over : At hvis politiet får flere beføjelser ( Som de har efterspurgt MANGE gange ), så koster det også flere penge. Politiet har problemer med at beskytte os danskere i vores eget land, fordi der åbenbart bliver flere og flere problemer med de fremmede. Mon ikke man har sparet nok så rigeligt på politiet nu ?

24-8-2012 I skal ikke tro på helle hun er fyldt med løgn

Skrevet af Ilisa, Fredag den 24. august 2012, 14:22

pia de neegaard
Du spørger hvor politiet er?
De har gemt sig i bagerforretningen, de elsker kager.
De vil da skide danskerne et stykke.

Chattet med Jane - nåede ikke svar på "to tunger", desværre

Skrevet af L. Johansen, Fredag den 24. august 2012, 14:11

Har netop chattet med Jane, dejlige Viking.
Desværre nåede vi ikke svar på mit spørgsmål om, hvorvidt de indvandrere, der "når de møder hende" - bakker hende op, - og om hvorvidt, de blot TALER MED TO TUNGER!
Tiden udløb, men jeg spurgte til, hvorvidt deres "opbakning" var andet, end blot face-to-face opbakning.
Jeg savnede deres tilstedeværelse i går på Vikingen - og selv om de har en kultur, der ikke går på "beverdinger" - KUNNE de jo gå der for en vand - for OFFENTLIGT at støtte op omrking Jane OG DANSKERNE!

Udsat

Skrevet af Udlænding DK, Fredag den 24. august 2012, 19:49

L. Johansen, måske mødte de indvandrere ikke op, for de føler sig udsat for skræmme kampagne af folk som dig. Med folk som dig, kan jeg sagtens forstår dem. Du mener selv om en, der har tendens til at tale med to tunger. Ligesom de koloniherrer, som narrede både afrikanere og indianere med deres to tunger.

...men de UDEBLEV. HVORFOR?...Og Reissmann

Skrevet af L. Johansen, Fredag den 24. august 2012, 14:28

...MEN INDVANDRERNE UDEBLEv IGEN-IGEN!

HVORFOR?

Og hvor er mon REISSMANN nu?
Hun ville jo gerne vise ansigt på tv foran Cafe Viking i går.
Hun elsker at harcelere mod danskere i LUKSUSFÆLDEN, men vi har ALDRIG set hende tage sig kærligt af ØKONOMIEN FOR MUSLIMER - I LUKSUSFÆDEN!

MAGTER HUN AT SE PÅ MUSLIMSK INDVANDRINGS BETYDNING FOR DANSK ØKONOMI????

Overfor danske familier, er hun lutter strenghed overfor "det, der koster"
Ser hun, at DANMARKS ØKONOMI LIDER UNDER MUSLIMSK INDVANDRING?
VIL HUN SKÆRE DER???

MUSLIMSK INDVANDRING ER LUKSUS VI IKKE HAR RÅD TIL, REISSMANN!!!

Den "tur" venter vi spændt på, Reissmann!

...og du var jo skuffet i går, fordi journalister overså dig..

Skrevet af L. Johansen, Fredag den 24. august 2012, 14:33

...og du var der jo i går, Reissmann!
Du var tydeligt skuffet over, at journalisten ikke udspurgte dig!

Kom nu med dit "luksusfælden"- svar på, om vi danskere HAR RÅD TIL MUSLIMSK INDVANDRING -

ELLER OM VI SKAL SKÆRE NED DER, REISSMANN?

Reismann og LUKSUSFÆLDEN

Skrevet af L. Johansen, Fredag den 24. august 2012, 14:55

Reissmann, hvor mange familier har du ødelagt med dine råd fra "Luksusfælden"?

Vi har på tv set dig SKÆRE overofor danskere.
Helt ind til benet - på din "hårde facon".

Buger du samme hårde facon overfor hvordan Danmarks økonomi skal betale for "overflødig luksus" som islamsk indvandring og overforbrug?

Anstændighed

Skrevet af ole jørgensen, Fredag den 24. august 2012, 13:47

Det er med dyb undren at læse disse indlæg, alle jer muslimer tænk jer om i jeres gøren og laden, i er i Vores land med de mange muligheder, jeres religion giver Ikke nogle fordele i Vores land ej heller jeres opførsel.
Hvis i vil respekteres så pas jeres arbejde betal jeres skat og indret jer i vores samfund med de fordele alle kan nyde, i vil have at vi skal forstå jer, ved ikke hvad i ikke forstår men love og regler skal helt klart overholdes også af jer med anden baggrund.
Og til Dig Jane super godt gået, det er dit liv og arbejde noget du har skabt og ingen skal stille krav om beskyttelse eller kræve penge fordi dit værtshus ligger i et " beskyttet område " det er noget der hørte til i forrige århundrede i Amerika ( kæmp for alt du har kært )