KØB PLUS!

Farlig morder stak af to gange på fem dage - og kom på udgang tre uger efter

Risskov holdt flugter hemmelige

Ledelsen på Den retspsykiatriske afdeling i Risskov fortalte ikke sandheden, da man i en redegørelse til regionsrådet 27. november oplyste, at hospitalets patienter, hvoraf flere er ekstremt farlige, kun er flygtet fire gange i 2012.

For nu bekræfter Østjyllands Politi yderligere tre undvigelser.

- Det er rigtigt, at en person 29. oktober stikker af fra den retspykiatriske afdeling, og jeg kan også bekræfte, at samme person igen stikker af 3. november, denne gang sammen med en anden patient. De blev dog begge anholdt igen ret hurtigt, siger Jan Andersen, der er leder af lokalpolitiet i Aarhus, til BT. Han ønsker ikke at fortælle, hvor farlige patienter der er tale om.

Nu er det nok: Sæt hospitalet under administration

Særdeles farlige
BT erfarer dog, at der er tale om to ca. 20-årige – og særdeles farlige – patienter med grønlandsk baggrund. Den ene – Peter Petersen – er dømt for at have dræbt sin bedstemor i Grønland og for efterfølgende at have skændet liget på groveste vis. Den anden er sigtet for i juni at have dræbt en 26-årig mand ved at have tævet ham og efterfølgende kastet ham ud fra en altan i en boligblok i Nuuk.

Peter Petersen, der flere gange tidligere er flygtet fra afdelingen, stak 3. november af fra to oppassere på en gå-tur. Fem dage senere lykkedes det ham så at klatre ud ad et vindue med sin medsammensvorne ved hjælp af et lagen.

Fakta om flugterne

24. november: Sindssyg morder flygter efter gå-tur to måneder efter sin dom. Han meldte senere sig selv.

26. november: BT afslører, at en flugt 1. august er holdt skjult for offentligheden.

2. december: Ifølge politiet er antallet af flugter 10 gange højere, end hospitalet hidtil har oplyst.

Sundhedsministeren kræver redegørelse.

På trods af morderens to flugter på fem dage, valgte hospitalet ifølge BTs oplysninger blot tre uger efter at give ham ledsaget udgang igen. Denne gang stak han dog ikke af.

Ledelsen på den retspsykiatriske afdeling i Risskov ønsker ikke at tale med BT, men bekræfter via kommunikationsafdelingen at de beskrevne flugter fandt sted på de nævnte datoer.

Hvorfor hospitalet ikke oplyste regionsrådet eller offentligheden om flugterne få uger senere, og hvorfor man angiveligt valgte at lade en morder komme på udgang tre uger efter sin seneste flugt, ønsker hospitalet ikke at svare på.

HVAD MENER DU? I DAGENS BT KRITISERER FLERE POLITIKERE FORHOLDENE PÅ RISSKOV. RETSORDFØRER FOR DANSK FOLKEPARTI PETER SKAARUP KRÆVER DIREKTE HOSPITALET SAT UNDER ADMINISTRATION. HVAD MENER DU DER BØR GØRES FOR AT KOMME DE MANGE FLUGTER TIL LIVS? DELTAG I DEBATTEN NEDENFOR ELLER PÅ BT'S FACEBOOK-SIDE HER.

Din kommentar

Kommentarer

Dømmekraft

Skrevet af Vagn Olsen, Onsdag den 12. december 2012, 21:04

Skvadderhovdet Bent Hansen er hurtig til at vaske hænder og at tørre skylden af på uskyldig personale,der sidder masser af pampere med million i gage om året uden at lave dagens gerning men har måske en fin tittel.fyr lordtet og afskaf alle regions for m/k
der ikke har føling noget,men kun snakker om supersygehuse i deres egne regioner,hvor folk dør inden di når frem,vi så eksemplet for et års siden hvor patienten skulle køres fra Holstebro til Herning

Det er jo synd for dem

Skrevet af Kim, Onsdag den 12. december 2012, 14:11

Hold da kæft hvor er jeg træt at den misforståede venlighed vi har over for sådanne typer. Gælder ikke kun de såkaldt psykisk syge kriminelle, men også andre almindelige kriminelle. Ikke lang tid siden der hvad en pædofil som faktisk havde en dom for overgreb, men han ankede, og under anken (som selvfølgelig tager en uendelighed), fortsatte han med voldtægter af små børn. Altsammen pga. nogle dommere der ikke ville varetægts fængsle ham under anken. Forstår folk ikke at den kriminelle er en enkelt person, men ofrene er mange. Husker moderen der sagde at hendes misbrugte barn spurgte hende "hvorfor lod de ham gå frit rundt..?". Hvad skal man svare? Dig der læser derude, og synes de kriminelle skal have ekstra tjenester, hvordan vil du have det med at det er dit barn, eller søde rare gamle mor der smadres af sådan en? Smid nøglen væk, det går kun udover en enkelt kriminel, emn redder mange ofre!

Ikke alle sindssyge

Skrevet af Jan, Onsdag den 12. december 2012, 14:00

Har selv et familiemedlem der arbejder på en retsspykiatrisk afdeling, og hun fortæller at en del af dem ikke er mere sindssyge en mange andre forbrydere, men at de ved hvordan man spille spillet, så man kommer på en retsspykiatrisk i stede for fængsel, da forholdene er klart bedre på et hospital end i et fængsel. Folk tror at den der er på sindssyge hospital er folk der går med sølvpapirhatte og snakker med sin usynlige ven. Sådan er det ikke. Erkend nu bare at de er kriminelle, og tag de rette forholdsregler.

Farlig

Skrevet af Eva, Mandag den 10. december 2012, 16:09

I gamle dage kunne man finde ud af at 'ordne' sådanne 'patienter',,, men i dag kan man ikke finde ud af andet end at gå og pusle om dem.

Idioti

Skrevet af Hubert Hosehul, Søndag den 9. december 2012, 15:17

Ansæt fængselspersonale og ledelse.
Lægerne kan sagtens "behandle" sindsyge kriminelle alligevel,måske kunne man erstatte lægerne med påtrængte akutjob,resultatet bliver det samme,bare de langtidsledige får piller nok at dele ud af.
Man kunne også overføre patienterne til folketinget,men det er vel forbeholdt de virkelig syge kriminelle.

dømmekraft

Skrevet af Jørgen Jørgensen, Søndag den 9. december 2012, 13:47

kort og godt,--ansvarshavende for udgangstilladelsen, behersker ikke den ting,--giv ham et andet job som han behersker,-det kan ikke være meningen at man snart ikke kan føle sig nogenlunde tryg for den slags,--vi der betaler gildet, vil altså også have noget for pengrne, så begynd at brug det der vi har mellem ørene

retspsykiatri

Skrevet af Hans Larsen, Søndag den 9. december 2012, 11:53

Ganske enig, disse flugter må ikke ske. Dog er det mere komplex end som så. Først, det er altid den behandlingsansvarlige læge der ordinerer udgang - ikke basispersonalet, så det er et lægeligt skøn der lægger til grund for udgang - at vi så ofte ser at lægen skønner forkert ud fra forskellige grunde er ingen undskyldning for at retspsykiatriske patienter har mulighed for at flygte. Dog må politikerne også påtage sig deres andel. Psykiatriloven giver disse patienter en lang række "rettigheder". F.eks. må personalet ikke visitere patienterne eller deres sengestuer uden at der foreligger en begrundet mistanke. mange patienter er misbrugere, og det faktum at en patient før har smuglet narkotika ind i en afd. er IKKE begrundet mistanke. Ligeledes kan en patient nægte at tage det ordinerede medicin, lægen kan så beslutte at patienten kan tvangsmedicineres, men hvis patienten fortsat nægter, betyder det at det har opsættende virkning. Beslutningen om tvangsmedicinering skal så først prøves i et patientklageråd, m. dommere og andre der skal vudere om patienten skal tvangsmedicineres. Der går typisk 6-8 uger før beslutningen træder i kraft og patienten får medicin. I den periode ses det ofte at patienten bliver meget dårlig, og desværrer også udadreagerende/voldlig, hvilket kan ses på den markant større grad af arbejdsskader der er indenfor retspsykiatrien - mange af dem så alvorlige at personalet aldrig kommer tilbage til jobbet igen.
I retspskykiatrien er der en intension om primært at ansætte sygeplejersker. Ofte er det helt nyuddannede sygeplejesker der ansætte, helt uden psykiatrisk erfaring. det giver anledning til fejlskøn og mange uheldige episoder.

LÆGER UDEN DØMMEKRAFT

Skrevet af George "Gnavpot" Leach, Søndag den 9. december 2012, 00:10

Det er i virkeligheden meget enkelt: Sålænge det er læger, som på landets sindsygehospitaler skal vurdere, om patienter er egnede til hhv. ledsaget udgang og løsladelsen før tid, sålænge vil vi til enhver tid skulle leve med risikoen for, at farlige krimininelle vil begå nye lovovertrædelser - både under og i høj grad EFTER endt afsoning. Der findes utallige eksempler herpå, fordi de læger, som har indgivet "endelig vurdering", enten har ladet sig narre eller blot varetager sit job med al den indolente holdning, stillingen giver ham/hende mulighed for...

Eller sagt på anden måde: Fratag lægerne deres meningsløse indflydelse, når de alligevel ikke kan udvise retvisende dømmekraft! Det er en opgave, der bør være forbeholdt landets domstole, hvor vægten på lægers bedømmelse har underordnet prioritet. Hvor svært kan det være?

Psykiatrilæger uden rationel tankevirksomhed er der flest af

Skrevet af Flemming Kibsgaard, Søndag den 9. december 2012, 14:13

Psykiatrien er ikke blot tynget af lave budgetter, men også af mange fagligt inkompetente læger, der aldrig burde være tildelt en lægeautorisation.

Det er mere reglen end undtagelsen, at psykiatrilægerne selv er mentalt handicappede, og er ofte blottet for rationel omtanke i deres syge hoveder.

Jeg læste en domsudskrift fra samme hospital, hvor to rablende gale overlæger havde privatklinik sammen. De hadede hinanden, og forvandlede klinikken til en krigszone landskab, da tosserne satte snuble fælder op for hinanden, så de kunne falde, og terroriserede hinanden. Med sådanne lægetosser som rollemodeller, kan klienterne vel ikke rehabiliteres.
Dommeren smed den ene lægetosse ud af klinikken, og undrede sig over hvordan mon deres klienter blev behandlet med den personlighedsforstyrrede adfærd de to lægetosser udviste indbyrdes. :)

slängf bort nycklen . enkelt ;)))

Skrevet af maria , Lørdag den 8. december 2012, 19:38

kan vel ikke vare så svårt slänga nycklen bort..

Spær dem inde

Skrevet af Danny, Lørdag den 8. december 2012, 18:46

- altså ledelsen. Eller endnu bedre fyr dem uden pension fordi de både lyver og ikke magter deres opgave / ansvar. De dybt kriminelle skal selvfølgelig spærres inde indtil de har udstået deres straf. Ledsaget udgang - min bare ***. Hvis de endelig skal uden for fængslets mure så giv dem en orange kedeldragt på hvor der både foran og på ryggen står "JEG ER KRIMINEL".

Sådanne psykopatiske mordere...

Skrevet af Ole Andersen, Lørdag den 8. december 2012, 18:30

skal sgu spærres inde og ikke tillades nogen som helst udgang, før de evt. måtte være helbredte!!!
Kan disse retspsykiatriske anstalter ikke magte opgaven, må morderne spærres inde i de lukkede fængsler!!!

Vi andre normale, lovlydige borgere har sgu en berettiget forventning om, at psykopat-mordere ikke vælter rundt blandt os, når de først er indsat!!!

Mht grønlandske mordere : jamen, grønlænderne har jo selvstyre og vil selv bestemme over deres ressourcer og arbejdsforhold!!!
Lad dem dog få deres egne mordere og øvrige kriminelle derop!
Så kan de for min skyld bygge sikrede anstalter eller sætte dem ud på indlandsisen!!!

Hvad vedkommer deres kriminelle dog os danskere!!!
De er jo grønlændere!!!!

Hvorfor

Skrevet af BK., Lørdag den 8. december 2012, 17:49

er de ikke på Grønland, når det er der, de har begået deres unåder.

Naboerne er utrygge.

Skrevet af Knudå, Lørdag den 8. december 2012, 17:29

Og det er der vel ikke noget at sige til....

poul

Skrevet af Poul , Lørdag den 8. december 2012, 16:57

Hold nu de farlige fanger inde, det er " Karakterafvigere " og derfor er det vigtigt at de kommer under behørig behandling uden mulighed for udgang før psykiater har godtaget det, og lad nu ikke kvinder gå med på evt. udgang, de har INGEN respekt for kvinder.

Fyr dem som har ansvaret for flugt

Skrevet af Grethe, Lørdag den 8. december 2012, 16:03

Hvad med en jernkugle om anklen, så løber de ikke så langt.

Luk Risskov

Skrevet af Westergaard, Lørdag den 8. december 2012, 15:50

Og lad dem komme ind i de almindelige fængsler. De er jo åbenbart ikke så psykisk syge, at de ikke kan finde ud af at stikke af. Hvad der her foregår er helt til grin.
Hvorfor ofre mange penge på at fange dem, og få dem dømt, når de alligevel frit løber rundt.
Måske de psykiaterer der udreder dem er for dårlige.
Man kan vel også medicinerer på lukkede afdelinger i almindelige fængsler.
Når de nu er så psykisk syge som det påstås, har jeg svært ved at se, at de så har overskud til at flygte. Der er åbenbart en gruppe mennesker her, der i den grad tager samfundet ved røven.
Der er noget riv ruskende galt her.

SINDSYGE

Skrevet af HAKON N, Lørdag den 8. december 2012, 15:41

HVEM ER HVEM PATIENTERNE ELLER PLEJERNE?

Fanger = fængsel Patient = hospital (Risskov)

Skrevet af Ib C, Lørdag den 8. december 2012, 14:54

Man kan IKKE medicineres på samme måde i et fængsel og personalet der kan ikke give den behandling som patienterne på Risskov har brug for. Men man kan jo lade Kriminalforsorgen stå for sikkerheden + sikkerhedsvurderingen på steder som Risskov. Det er jo tydeligt at personalet DER ikke tager retsfølelsen eller den offentlige sikkerhed særlig seriøst. Det er jo tydeligt at der kommer patienten først.
Iøvrigt så afspejler fængslerne jo samfundet, så hvis man gerne vil have kinesiske forhold i fængslerne med daglig prygl så skal samfundet ændres lidt. Måske kommer det hvis enhedslisten får mere at sige :-) .. nå nej kun deres politiske modstandere skal have prygl ;-)

Fængsel?

Skrevet af ole, Lørdag den 8. december 2012, 14:34

det er forkasteligt, at typer som disse ikke er i et regulært fængsel. Der kan de også medicineres. De bør være et sted, hvor der er træmmer for både vinduer og døre, og hvor der er professionelt fængsels personale.

Det er helt forrykt, og helt til grin det hospital (ja, hospital) i Risskov.

En flok gudsjammerlige amatører der styrer det, det er hvad det er. Ku vi så få nogle politikere på banen, der sørger for, at den slags fanger - ender i et fængsel, og ikke på et psykatrisk hotel.

Fangeflugt

Skrevet af Elsa, Lørdag den 8. december 2012, 14:26

Fanger burde ikke have udgang overhovedet, de er idømt en straf og den bør de sidde inde for i den fulde længde, alt andet er en hån mod offer, familie og andre, Danmark er efterhånden rent til grin overalt, stop så den blødsødenhed,vågn dog op politikere,men i har måske travlt med og finde på mere luksus til de pågældende.
Mon ikke også ledelsen visse steder BURDE udskiftes med mere kompetente folk.

Fanger!!

Skrevet af Søren Christensen, Lørdag den 8. december 2012, 14:21

Kan se der er en udbredt misforståelse mht. ordet "fanger".
Det hedder patient, thi de er indlagt på en retspsykiatrisk afdeling, ergo er de ikke fanger som dem indsat i et fængsel.
En retspsykiatrisk patient er en psykisk syg kriminel, der er indlagt enten til en mentalundersøgelse, for at efterprøve en psykisk sygdom, eller en patient med en udafreagerende psykisk sygdom, som indebefatter en anbringelse på en retspsykiatrisk afdeling, hvor sikkerhedsniveauet er væsentlig højere en på en alm. psykiatrisk afdeling. En del af behandlingen indebærer en form for resocialisering herunder udgang til den alm. tilværelse ude i samfundet. Dette kan desværre indebære ovenstående patient undvigelser, men det er dybest set et lægeligt, etisk og politisk skøn, og bør ikke overlades til pøblens standret at afgøre.

Psykiatriske patienter

Skrevet af Anne Hansen, Lørdag den 8. december 2012, 23:28

Giver Søren Christen fuldstændig ret . Og måske gik det hele bedre hvis der var mere personale, men psykiatrien er jo total udsultet . Den må på finansloven og ikke kun lave af satspuljemiddler. Der er trods alt mange der får psykiatriske lidelser, og kan ramme os alle. Har man en psykiatrisk lidelse og laver kriminalitet kan det være man idømmes en behandlingsdom og kommer på psykiatriske hospital .Her hjælper orange dragter eller kugler om benet nok ikke meget. Ankellænker kan man jo bruge til raske der på den måde kan afsone i eget hjem, det billiger for samfundet.

Psykiatriske patienter

Skrevet af Anne Hansen, Lørdag den 8. december 2012, 23:28

Giver Søren Christen fuldstændig ret . Og måske gik det hele bedre hvis der var mere personale, men psykiatrien er jo total udsultet . Den må på finansloven og ikke kun lave af satspuljemiddler. Der er trods alt mange der får psykiatriske lidelser, og kan ramme os alle. Har man en psykiatrisk lidelse og laver kriminalitet kan det være man idømmes en behandlingsdom og kommer på psykiatriske hospital .Her hjælper orange dragter eller kugler om benet nok ikke meget. Ankellænker kan man jo bruge til raske der på den måde kan afsone i eget hjem, det billiger for samfundet.

Fangeflugt

Skrevet af Knud Erik, Lørdag den 8. december 2012, 13:58

Fanger der sidder inde skal ikke på udgang overhovedet,det er jo ikke et hotel,de bor på