Her er DBUs mail til agenter om regelbrud

DBU oplever, at der er en stigende brug af hemmelige agenter i forbindelse med køb og salg af spillere og har derfor sendt en mail ud til agenterne.

BT har fået fat i den mail, som har ordlyden:

Kære spilleragenter

Vi har den seneste tid desværre modtaget en del henvendelser omkring påståede brud på det gældende reglement for spilleragenter, som kan læses her:

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/landsdaekkend... dbus_reglement_for_spilleragenter.aspx

Med vedhæftede skrivelse skal vi derfor indskærpe, at reglerne overholdes, og at vi vil være nødsaget til at starte en disciplinærsag, hvis der er grundlag for det.

Vi har i første omgang rettet henvendelse til Spillerforeningen og Divisionsforeningen med henblik på, at de informerer deres medlemmer om gældende regler og i øvrigt udbreder kendskabet hertil.

Læs også: