DBU: Mellemhandlere undergraver agenters arbejde og forretning

Det er blevet den tid på fodboldåret, hvor spilleragenter lukker aftaler og sikrer de salærer og kontrakter, der holder butikken kørende efter at have brugt måneder mellem transfervinduerne med at arbejde på klubskifter for deres klienter – fodboldspillerne. Helt efter reglerne.

Men som BT afslører søndag, er det ikke alle, som overholder transfermarkedets spilleregler. Det lukrative spillermarked tiltrækker også andre ’agenter’. Det er dem uden den påkrævede licens, der opererer i kulissen på egen hånd. De aktører er der blevet flere af på det danske spillermarked, og deres involvering og adfærd har skabt uro på den danske agentbranche.

DBUs kontraktansvarlige, jurist Jes Christian Fisker, giver svar på tiltale:

Indtil FIFA kommer med et nyt regelsæt, hvad træder så i stedet for agent-eksamenen? Det retfærdiggør jo på sin vis for en ny mand på markedet, at han agerer uden licens?

- Nej, de gældende spilleragentregler sættes ikke ud af drift, før der som forventet træder nye regler i kraft. Derfor har vi også valgt at gennemføre eksamen som normalt i marts måned 2014. Der er således ikke noget, der retfærdiggør, at personer agerer uden licens.

Er der påbegyndt en eller flere disciplinærsager?

- Vi oplever en stigning i henvendelser om mulige overtrædelser, og det har vi reageret på med indskærpelsen overfor samtlige licenserede spilleragenter (med licens fra DBU), som er fulgt op af kontakt til både Spillerforeningen og Divisionsforeningen således, at de to overenskomstparter kan orientere deres medlemmer, som er de parter, der benytter spilleragenter. Vi vil derimod ikke oplyse, hvorvidt vi har igangværende sager.

Er det DBUs indtryk, at omfanget af brug af mellemmænd er i vækst?

- Hvis du med mellemmænd tænker på ikke-licenserede agenter, så er det vores klare opfattelse, at flere og flere personer uden licens desværre opererer i markedet. Og undersøgelser fra FIFA bekræfter denne opfattelse. Det er også årsagen til, at vi for få uger siden indskærpede reglerne overfor samtlige spilleragenter med licens fra DBU samt Spillerforeningen og Divisionsforeningen.

Kan DBU overhovedet gøre noget ved mellemmændene?

- Vores muligheder for at sanktionere over for de uautoriserede personer er ikke-eksisterende. De er jo netop ikke en del af det officielle system. Vi kan derimod sanktionere de spillere og klubber, der uretmæssigt benytter uautoriserede mellemhandlere. I bund og grund er der jo kun et marked for uautoriserede personer så længe, der er spillere og klubber, der benytter dem. Derfor kan vi kun gentage vores opfordring til spillerne og klubberne om at holde sig til de autoriserede spilleragenter, når det kommer til forhandlinger om klubskifte og kontraktunderskrivelser.

- Det nærmeste, vi kan komme en sanktion, er, hvis en licenseret agent har ansatte, som ikke har licens, men som reelt arbejder som spilleragent, idet spilleragentens ansatte kun må udføre administrative arbejdsopgaver.

De henvendelser, der refereres til, kommer de fra agenter med licens eller klubber?

- De kommer både fra licenserede agenter og klubber, og det er vi faktisk rigtig glade for, for det er udtryk for stor opbakning til licensordningen fra de formelle parter.

Så hvis henvendelser kommer fra agenter med licens, der jo betaler forsikringspenge osv., kan I forstå utilfredsheden?

- Ja, de uautoriserede mellemhandlere undergraver i enhver henseende de licenserede spilleragenters arbejde og forretning.

Hvad er DBUs forklaring på, at spillerne og klubberne ikke tager agent-reglerne alvorligt og bruger mellemmænd uden licens?

- Det er ikke en spekulation, vi vil indgå i. Men det kræver ikke stor fantasi at finde motiver for at gøre det. Det er så vores opgave at forsøge at påpege konsekvenserne af at bruge uautoriserede mellemmænd. En konsekvens herved er som nævnt, at vi ikke har mulighed for at sanktionere de uautoriserede mellemhandlere, hvilket selvsagt er et problem i de tilfælde, hvor en spiller eller klub måtte opleve, at den uautoriserede mellemhandler til skade for spilleren eller klubben tilsidesætter reglerne.

Læs også: