Villy Søvndal

Wikipedia om Villy Søvndal

Villy Søvndal (født 4. april 1952) er en forhenværende dansk udenrigsminister og politiker, som repræsenterede Socialistisk Folkeparti i Folketinget fra 1994 til 2013. Han blev valgt til landsformand for partiet ved en urafstemning i 2005, hvor han afløste Holger K. Nielsen. Efter hans tiltræden gav meningsmålinger længe SF stadigt stigende tilslutning, og ved folketingsvalget 2007 opnåede partiet over 13 % af stemmerne (23 mandater i Folketinget). I den efterfølgende valgperiode viste meningsmålinger længe yderligere fremgang – op til 17-18 % – men folketingsvalget 2011 resulterede ikke desto mindre i betragtelig tilbagegang til 9% af stemmerne og bare 16 mandater i Folketinget.