Universitet

Wikipedia om Universitet

Et universitet (af latin universitas: "helhed") eller college (Latin: collegium) er en institution, der driver uddannelse og forskning på højeste videnskabelige plan. Universiteter har myndighed til at tildele alle akademiske grader. De fleste universiteter virker inden for fx humaniora, naturvidenskab, teologi og lægevidenskab og er inddelt i forskellige fakulteter, der hver tager sig af sit videnskabelige hovedfelt.