Undervisning

Wikipedia om Undervisning

Undervisning er et systematisk tilrettelagt forløb, der sigter mod at eleverne erhverver sig indsigt, kundskaber og færdigheder inden for et læreemne. Det er ofte samfundsbestemt, hvilke emner det er passende at undervise i.