Sydvestjysk Sygehus

Wikipedia om Sydvestjysk Sygehus

Sydvestjysk Sygehus (SVS) er det fælles navn for to sygehuse beliggende i Esbjerg og Grindsted. Det lille sygehus i Brørup lukkede med udgangen af 2008, men SVS driver stadig en veneklinik på adressen.