Racisme

Wikipedia om Racisme

Racisme er et menneskesyn, som består af både fordomme og diskrimination baseret på sociale opfattelser af biologiske eller kulturelle forskelle imellem folkeslag. Det tager ofte form af sociale handlinger, praksisser eller overbevisninger, ideologier, eller politiske systemer, som anser forskellige racer til at være rangeret som bedre eller ringere end andre baseret på formodede fælles arvelige træk, evner eller kvaliteter. Racisme kan også indeholde, at medlemmer af forskellige racer skal behandles forskelligt.