Nørrebro

Wikipedia om Nørrebro

Nørrebro (København)

Nørrebro er en bydel i København. Bydelen, der er et af Københavns brokvarterer, er med sine 75.714 (pr. 1. april 2012) indbyggere fordelt på 4,1 km² ikke blot den mest folkerige bydel i hovedstaden men også den mest befolkningstætte; her bor mere end 18.000 indbyggere pr. km2. Nørrebro afgrænses mod sydøst af Søerne mod Indre By, mod nordvest af Ringbanen mod Bispebjerg, mod sydvest af Åboulevarden mod Frederiksberg og mod nordøst af Lersø Parkallé, Tagensvej og Nørre Allé mod Østerbro. Bydelen ligger i Københavns Kommune.